13504.htm

CÍMSZÓ: Nagyberezna

SZÓCIKK: 15 magántisztviselő, 80 iparos, 20 magánzó, 120 szabadpályán levő, 40 egyéb, 20 munkanélküli és 25 közadakozásból él. A hitközség mai vezetősége:Schreiber Salamon főrabbi, Moskovits Adolf elnök, Handler Henrik a Handler Márk templomi Chevra Kadisa elnöke, elöljáró és Steiger Sámuel jegyző.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3504. címszó a lexikon => 628. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13504.htm

CÍMSZÓ: Nagyberezna

SZÓCIKK: 15 magántisztviselő, 80 iparos, 20 magánzó, 120 szabadpályán levő, 40 egyéb, 20 munkanélküli és 25 közadakozásból él. A hitközség mai vezetősége:Schreiber Salamon főrabbi, Moskovits Adolf elnök, Handler Henrik a Handler Márk templomi Chevra Kadisa elnöke, elöljáró és Steiger Sámuel jegyző.

13504.ht

CÍMSZÓ Nagyberezn

SZÓCIKK 1 magántisztviselő 8 iparos 2 magánzó 12 szabadpályá levő 4 egyéb 2 munkanélkül é 2 közadakozásbó él hitközsé ma vezetősége:Schreibe Salamo főrabbi Moskovit Adol elnök Handle Henri Handle Már templom Chevr Kadis elnöke elöljár é Steige Sámue jegyző

13504.h

CÍMSZ Nagyberez

SZÓCIK magántisztvisel iparo magánz 1 szabadpály lev egyé munkanélkü közadakozásb é hitközs m vezetősége:Schreib Salam főrabb Moskovi Ado elnö Handl Henr Handl Má templo Chev Kadi elnök elöljá Steig Sámu jegyz

13504.

CÍMS Nagybere

SZÓCI magántisztvise ipar magán szabadpál le egy munkanélk közadakozás hitköz vezetősége:Schrei Sala főrab Moskov Ad eln Hand Hen Hand M templ Che Kad elnö elölj Stei Sám jegy

13504

CÍM Nagyber

SZÓC magántisztvis ipa magá szabadpá l eg munkanél közadakozá hitkö vezetősége:Schre Sal főra Mosko A el Han He Han temp Ch Ka eln elöl Ste Sá jeg

1350

CÍ Nagybe

SZÓ magántisztvi ip mag szabadp e munkané közadakoz hitk vezetősége:Schr Sa főr Mosk e Ha H Ha tem C K el elö St S je