13526.htm

CÍMSZÓ: Nagyoroszi

SZÓCIKK: családok száma 14 (csak N.-ban),adót 14-en fizetnek. Foglalkozás szerint a hitközségi tagok túlnyomórészt kereskedők. A hitközségnek a háborúban részt vett tagjai közül hárman estek el. A hitközség mai vezetősége: Lőrinc Izsák rabbi, Kiszner Mór elnök, Berger Bernát pénztárnok, Bissitz Ármin jegyző.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3526. címszó a lexikon => 634. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13526.htm

CÍMSZÓ: Nagyoroszi

SZÓCIKK: családok száma 14 csak N.-ban ,adót 14-en fizetnek. Foglalkozás szerint a hitközségi tagok túlnyomórészt kereskedők. A hitközségnek a háborúban részt vett tagjai közül hárman estek el. A hitközség mai vezetősége: Lőrinc Izsák rabbi, Kiszner Mór elnök, Berger Bernát pénztárnok, Bissitz Ármin jegyző.

13526.ht

CÍMSZÓ Nagyorosz

SZÓCIKK családo szám 1 csa N.-ba ,adó 14-e fizetnek Foglalkozá szerin hitközség tago túlnyomórész kereskedők hitközségne háborúba rész vet tagja közü hárma este el hitközsé ma vezetősége Lőrin Izsá rabbi Kiszne Mó elnök Berge Berná pénztárnok Bissit Ármi jegyző

13526.h

CÍMSZ Nagyoros

SZÓCIK család szá cs N.-b ,ad 14- fizetne Foglalkoz szeri hitközsé tag túlnyomórés kereskedő hitközségn háborúb rés ve tagj köz hárm est e hitközs m vezetőség Lőri Izs rabb Kiszn M elnö Berg Bern pénztárno Bissi Árm jegyz

13526.

CÍMS Nagyoro

SZÓCI csalá sz c N.- ,a 14 fizetn Foglalko szer hitközs ta túlnyomóré keresked hitközség háború ré v tag kö hár es hitköz vezetősé Lőr Iz rab Kisz eln Ber Ber pénztárn Biss Ár jegy

13526

CÍM Nagyor

SZÓC csal s N. , 1 fizet Foglalk sze hitköz t túlnyomór kereske hitközsé hábor r ta k há e hitkö vezetős Lő I ra Kis el Be Be pénztár Bis Á jeg

1352

CÍ Nagyo

SZÓ csa N fize Foglal sz hitkö túlnyomó keresk hitközs hábo t h hitk vezető L r Ki e B B pénztá Bi je