13528.htm

CÍMSZÓ: Nagyszalonta

SZÓCIKK: Nagyszalonta (Sadonta maré, R.), nagyk. Bihar vm. 15,943 lak. A zsidó hitközség 1910. 843 lelket számlált, most 198 családban 688-ra csökkent a lélekszám. Az adófizetők száma 190. 2 nagykereskedő, 66 kereskedő, 8 iparos, 4 gazdálkodó, 3 ügyvéd, 7 orvos, 1 köztisztviselő, 3 magántisztviselő, 1 tanító, 75 egyéb. 13 közadakozásból él. 95 tagja vett részt a világháborúban, 12 elesett. A háborút követő időkből egy halottat gyászol, Schwarz Farkast, akit 1919., a román bevonuláskor, ágyúgolyó terített le. A hitközség 1927-1928-ban 715,630 leit állított be a költségvetésbe; hitéleti, filantropikus és szociális célokra 582,290 leit fordított. Intézményei: Szent egylet (1859 óta), Nőegylet (1878). Iskoláját 1869. alapította és a magyar nyelvű oktatást 1870. rendszeresítették benne. Most 81 növendéke van. az iskolának 1 tanerővel. Intézményeit és általában kulturális és filantropikus törekvéseit elismerésre méltó áldozatkészséggel támogatták a tagjai, akik közül többen jelentékeny alapítványokat létesítettek és kezelésüket a hitközségre bízták. Még ma is a következő alapítványokat kezeli a hitközség: Becker Áron (főgimnáziumi ösztöndíj, 10.000 K). Sternthal Adolf és neje (kulturális célokra 6000 K). Sibrover Hermán (jótékony célokra 4000), Sternthal Bernát (iskolai jutalmakra és egyéb kulturális célokra 800 K), Sternthal Farkas (aggok és sínylődök házának létesítésére 16,889 K), Sternthal Pinkász (jótékony célokra 8000 K), Sternthal Arthur (iskolai gyermekek felruházására 2600 K), Sternthal Ábrahám (közszükségleti célokra 400 K), Lévy József (jótékony célokra 6500 K). Becker Áron (jubileumi alapítvány iskolai célokra 640 K), Ehrlich Mihály (szegény gyermekek felruházására 800 K), Sternthal Ábrahám (szegények segélyezésére 2000 K), Roth Mór (szegény gyermekek felruházására 200 K). Ellmann Simon (iskolai jutalmakra 100 K), Sámson Sámuel (jótékony célokra 3400K). A hitközség maga is Becher Áron nevére két alapítványt létesített, egy 2000 koronásat főgimnáziumi tanulók ösztöndíjára és egy 1000 koronásat szegény gyermekek fölruházására. Alapítása a szabadságharcot követő évekre esik 1848 után, mikor a letelepedési tilalom megszűnt, N.-án is megtelepedett néhány zsidó; nevezetesen Sternthal Ábrahám, Sternthal Bernát, Czinczár Sándor és Waldauer Mihály, akik az 50-es években megalapították a hitközséget és felépítették nagy áldozatkészséggel első templomukat. Az első elöljárók Sternthal Ábrahám és Sternthal Bernát voltak. A szervezés után csak metszőt és szolgát alkalmaztak, mikor 60-70-re nőtt a hitközségi tagok száma, még egy metszőt alkalmaztak, később már rabbit is. Első rabbijuk Landesberg Áron volt. Utána megint csak rabbihelyettesek működtek, még pedig Krausz József és Fried József. 1867 előtt nyilvánosság nélküli iskolát tartott fenn a hitközség, de ebben világi tantárgyakat is tanítottak. Az emancipáció után képesített tanítót állított az iskola élére, rendszeresítette a magyar nyelvű oktatást és megszerezte az iskola számára a nyilvánossági jogot. Ez 1910-ig 3 tanerőt foglalkoztatott és 6 osztályban 80-100 növendéket nevelt. Az iskola azóta 4 osztályúvá fejlődött vissza, csak 1 tanerőt foglalkoztat és a növendékek száma 25- 30-ra csökkent, jóllehet, hogy 1910 óta a hitközség adózó tagjai tetemesen megszaporodtak. 1886. a régi zsinagóga már nem tudta befogadni a híveket és a hitközség a saját áldozatkészségéből új templomot építtetett, Knapp Ferenc nagyváradi építész tervei alapján. Az alap és zárókövet teljes papi ornátusban Arany János veje, néhai Széli Kálmán ref. esperes tette le nagyszabású beszéd kíséretében, a későbbi ünnepélyes felavatást Rosenberg Sándor aradi főrabbi végezte. A hitközség régebben a nagyváradi kerülethez tartozott, most az Erdély-Bánát-Körösvölgyi kongresszusi községkerülethez tartozik; Mint anyakönyvi központ kiterjed Tulca, Baj, Ilye, Madarász, Homorog, Cséfa, Imánd, Gyapjú, Less, Marciháza, Arzád, Erdőgyorok községekre. Az új határok következtében a hozzátartozó Mezőgyán és Zsadány (Geszt) elszakadt tőle. A zsidó anyakönyvvezetés rendszeresítése idejében 1892. az anyakönyvvezető helyettes rabbit, Fried Józsefet rabbivá léptette elő a hitközség. Ez 47 évi szolgálat után nyugalomba vonult. 1925 óta a Fogarasról meghívott Nébel Ábrahám főrabbi áll a hitélet élén, amelynek békés fejlődését a legújabb időkig semmise zavarta meg. 1927-ben azonban néhány beköltözött idegen megbontotta a hitközség régi egységességét és orthodox hitközséget alapított. A hitközség vezetősége: Nobel Ábrahám főrabbi, Lakatos Gyula elnök, Nemes Mátyás gazdasági elöljáró, Roth Mór kultuszügyi elöljáró, Hirsch Ármin iskolaszéki elnök, Szántó Márton pénztárnok, Grosz Elek, Fischer Jakab gondnokok, Wemberger Béla jegyző, Régner Ignác kántor. Béla tanító. A Szent Egylet elnöke Preisz P., a Nőegyleté özv. Sternthal Farkasné.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3528. címszó a lexikon => 634. s köv. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13528.htm

CÍMSZÓ: Nagyszalonta

SZÓCIKK: Nagyszalonta Sadonta maré, R. , nagyk. Bihar vm. 15,943 lak. A zsidó hitközség 1910. 843 lelket számlált, most 198 családban 688-ra csökkent a lélekszám. Az adófizetők száma 190. 2 nagykereskedő, 66 kereskedő, 8 iparos, 4 gazdálkodó, 3 ügyvéd, 7 orvos, 1 köztisztviselő, 3 magántisztviselő, 1 tanító, 75 egyéb. 13 közadakozásból él. 95 tagja vett részt a világháborúban, 12 elesett. A háborút követő időkből egy halottat gyászol, Schwarz Farkast, akit 1919., a román bevonuláskor, ágyúgolyó terített le. A hitközség 1927-1928-ban 715,630 leit állított be a költségvetésbe; hitéleti, filantropikus és szociális célokra 582,290 leit fordított. Intézményei: Szent egylet 1859 óta , Nőegylet 1878 . Iskoláját 1869. alapította és a magyar nyelvű oktatást 1870. rendszeresítették benne. Most 81 növendéke van. az iskolának 1 tanerővel. Intézményeit és általában kulturális és filantropikus törekvéseit elismerésre méltó áldozatkészséggel támogatták a tagjai, akik közül többen jelentékeny alapítványokat létesítettek és kezelésüket a hitközségre bízták. Még ma is a következő alapítványokat kezeli a hitközség: Becker Áron főgimnáziumi ösztöndíj, 10.000 K . Sternthal Adolf és neje kulturális célokra 6000 K . Sibrover Hermán jótékony célokra 4000 , Sternthal Bernát iskolai jutalmakra és egyéb kulturális célokra 800 K , Sternthal Farkas aggok és sínylődök házának létesítésére 16,889 K , Sternthal Pinkász jótékony célokra 8000 K , Sternthal Arthur iskolai gyermekek felruházására 2600 K , Sternthal Ábrahám közszükségleti célokra 400 K , Lévy József jótékony célokra 6500 K . Becker Áron jubileumi alapítvány iskolai célokra 640 K , Ehrlich Mihály szegény gyermekek felruházására 800 K , Sternthal Ábrahám szegények segélyezésére 2000 K , Roth Mór szegény gyermekek felruházására 200 K . Ellmann Simon iskolai jutalmakra 100 K , Sámson Sámuel jótékony célokra 3400K . A hitközség maga is Becher Áron nevére két alapítványt létesített, egy 2000 koronásat főgimnáziumi tanulók ösztöndíjára és egy 1000 koronásat szegény gyermekek fölruházására. Alapítása a szabadságharcot követő évekre esik 1848 után, mikor a letelepedési tilalom megszűnt, N.-án is megtelepedett néhány zsidó; nevezetesen Sternthal Ábrahám, Sternthal Bernát, Czinczár Sándor és Waldauer Mihály, akik az 50-es években megalapították a hitközséget és felépítették nagy áldozatkészséggel első templomukat. Az első elöljárók Sternthal Ábrahám és Sternthal Bernát voltak. A szervezés után csak metszőt és szolgát alkalmaztak, mikor 60-70-re nőtt a hitközségi tagok száma, még egy metszőt alkalmaztak, később már rabbit is. Első rabbijuk Landesberg Áron volt. Utána megint csak rabbihelyettesek működtek, még pedig Krausz József és Fried József. 1867 előtt nyilvánosság nélküli iskolát tartott fenn a hitközség, de ebben világi tantárgyakat is tanítottak. Az emancipáció után képesített tanítót állított az iskola élére, rendszeresítette a magyar nyelvű oktatást és megszerezte az iskola számára a nyilvánossági jogot. Ez 1910-ig 3 tanerőt foglalkoztatott és 6 osztályban 80-100 növendéket nevelt. Az iskola azóta 4 osztályúvá fejlődött vissza, csak 1 tanerőt foglalkoztat és a növendékek száma 25- 30-ra csökkent, jóllehet, hogy 1910 óta a hitközség adózó tagjai tetemesen megszaporodtak. 1886. a régi zsinagóga már nem tudta befogadni a híveket és a hitközség a saját áldozatkészségéből új templomot építtetett, Knapp Ferenc nagyváradi építész tervei alapján. Az alap és zárókövet teljes papi ornátusban Arany János veje, néhai Széli Kálmán ref. esperes tette le nagyszabású beszéd kíséretében, a későbbi ünnepélyes felavatást Rosenberg Sándor aradi főrabbi végezte. A hitközség régebben a nagyváradi kerülethez tartozott, most az Erdély-Bánát-Körösvölgyi kongresszusi községkerülethez tartozik; Mint anyakönyvi központ kiterjed Tulca, Baj, Ilye, Madarász, Homorog, Cséfa, Imánd, Gyapjú, Less, Marciháza, Arzád, Erdőgyorok községekre. Az új határok következtében a hozzátartozó Mezőgyán és Zsadány Geszt elszakadt tőle. A zsidó anyakönyvvezetés rendszeresítése idejében 1892. az anyakönyvvezető helyettes rabbit, Fried Józsefet rabbivá léptette elő a hitközség. Ez 47 évi szolgálat után nyugalomba vonult. 1925 óta a Fogarasról meghívott Nébel Ábrahám főrabbi áll a hitélet élén, amelynek békés fejlődését a legújabb időkig semmise zavarta meg. 1927-ben azonban néhány beköltözött idegen megbontotta a hitközség régi egységességét és orthodox hitközséget alapított. A hitközség vezetősége: Nobel Ábrahám főrabbi, Lakatos Gyula elnök, Nemes Mátyás gazdasági elöljáró, Roth Mór kultuszügyi elöljáró, Hirsch Ármin iskolaszéki elnök, Szántó Márton pénztárnok, Grosz Elek, Fischer Jakab gondnokok, Wemberger Béla jegyző, Régner Ignác kántor. Béla tanító. A Szent Egylet elnöke Preisz P., a Nőegyleté özv. Sternthal Farkasné.

13528.ht

CÍMSZÓ Nagyszalont

SZÓCIKK Nagyszalont Sadont maré R nagyk Biha vm 15,94 lak zsid hitközsé 1910 84 lelke számlált mos 19 családba 688-r csökken lélekszám A adófizető szám 190 nagykereskedő 6 kereskedő iparos gazdálkodó ügyvéd orvos köztisztviselő magántisztviselő tanító 7 egyéb 1 közadakozásbó él 9 tagj vet rész világháborúban 1 elesett háború követ időkbő eg halotta gyászol Schwar Farkast aki 1919. romá bevonuláskor ágyúgoly terítet le hitközsé 1927-1928-ba 715,63 lei állítot b költségvetésbe hitéleti filantropiku é szociáli célokr 582,29 lei fordított Intézményei Szen egyle 185 ót Nőegyle 187 Iskolájá 1869 alapított é magya nyelv oktatás 1870 rendszeresítetté benne Mos 8 növendék van a iskolána tanerővel Intézményei é általába kulturáli é filantropiku törekvései elismerésr mélt áldozatkészségge támogattá tagjai aki közü többe jelentéken alapítványoka létesítette é kezelésüke hitközségr bízták Mé m i következ alapítványoka kezel hitközség Becke Áro főgimnázium ösztöndíj 10.00 Sterntha Adol é nej kulturáli célokr 600 Sibrove Hermá jótékon célokr 400 Sterntha Berná iskola jutalmakr é egyé kulturáli célokr 80 Sterntha Farka aggo é sínylődö házána létesítésér 16,88 Sterntha Pinkás jótékon célokr 800 Sterntha Arthu iskola gyermeke felruházásár 260 Sterntha Ábrahá közszükséglet célokr 40 Lév Józse jótékon célokr 650 Becke Áro jubileum alapítván iskola célokr 64 Ehrlic Mihál szegén gyermeke felruházásár 80 Sterntha Ábrahá szegénye segélyezésér 200 Rot Mó szegén gyermeke felruházásár 20 Ellman Simo iskola jutalmakr 10 Sámso Sámue jótékon célokr 3400 hitközsé mag i Beche Áro nevér ké alapítvány létesített eg 200 koronása főgimnázium tanuló ösztöndíjár é eg 100 koronása szegén gyermeke fölruházására Alapítás szabadságharco követ évekr esi 184 után miko letelepedés tilalo megszűnt N.-á i megtelepedet néhán zsidó nevezetese Sterntha Ábrahám Sterntha Bernát Czinczá Sándo é Waldaue Mihály aki a 50-e évekbe megalapítottá hitközsége é felépítetté nag áldozatkészségge els templomukat A els elöljáró Sterntha Ábrahá é Sterntha Berná voltak szervezé utá csa metsző é szolgá alkalmaztak miko 60-70-r nőt hitközség tago száma mé eg metsző alkalmaztak későb má rabbi is Els rabbiju Landesber Áro volt Után megin csa rabbihelyettese működtek mé pedi Kraus Józse é Frie József 186 előt nyilvánossá nélkül iskolá tartot fen hitközség d ebbe világ tantárgyaka i tanítottak A emancipáci utá képesítet tanító állítot a iskol élére rendszeresített magya nyelv oktatás é megszerezt a iskol számár nyilvánosság jogot E 1910-i tanerő foglalkoztatot é osztályba 80-10 növendéke nevelt A iskol azót osztályúv fejlődöt vissza csa tanerő foglalkozta é növendéke szám 25 30-r csökkent jóllehet hog 191 ót hitközsé adóz tagja tetemese megszaporodtak 1886 rég zsinagóg má ne tudt befogadn híveke é hitközsé sajá áldozatkészségébő ú templomo építtetett Knap Feren nagyvárad építés terve alapján A ala é záróköve telje pap ornátusba Aran Jáno veje néha Szél Kálmá ref espere tett l nagyszabás beszé kíséretében később ünnepélye felavatás Rosenber Sándo arad főrabb végezte hitközsé régebbe nagyvárad kerülethe tartozott mos a Erdély-Bánát-Körösvölgy kongresszus községkerülethe tartozik Min anyakönyv közpon kiterje Tulca Baj Ilye Madarász Homorog Cséfa Imánd Gyapjú Less Marciháza Arzád Erdőgyoro községekre A ú határo következtébe hozzátartoz Mezőgyá é Zsadán Gesz elszakad tőle zsid anyakönyvvezeté rendszeresítés idejébe 1892 a anyakönyvvezet helyette rabbit Frie Józsefe rabbiv léptett el hitközség E 4 év szolgála utá nyugalomb vonult 192 ót Fogarasró meghívot Nébe Ábrahá főrabb ál hitéle élén amelyne béké fejlődésé legújab időki semmis zavart meg 1927-be azonba néhán beköltözöt idege megbontott hitközsé rég egységességé é orthodo hitközsége alapított hitközsé vezetősége Nobe Ábrahá főrabbi Lakato Gyul elnök Neme Mátyá gazdaság elöljáró Rot Mó kultuszügy elöljáró Hirsc Ármi iskolaszék elnök Szánt Márto pénztárnok Gros Elek Fische Jaka gondnokok Wemberge Bél jegyző Régne Igná kántor Bél tanító Szen Egyle elnök Preis P. Nőegylet özv Sterntha Farkasné

13528.h

CÍMSZ Nagyszalon

SZÓCIK Nagyszalon Sadon mar nagy Bih v 15,9 la zsi hitközs 191 8 lelk számlál mo 1 családb 688- csökke lélekszá adófizet szá 19 nagykeresked keresked iparo gazdálkod ügyvé orvo köztisztvisel magántisztvisel tanít egyé közadakozásb é tag ve rés világháborúba eleset hábor köve időkb e halott gyászo Schwa Farkas ak 1919 rom bevonulásko ágyúgol teríte l hitközs 1927-1928-b 715,6 le állíto költségvetésb hitélet filantropik szociál célok 582,2 le fordítot Intézménye Sze egyl 18 ó Nőegyl 18 Iskoláj 186 alapítot magy nyel oktatá 187 rendszeresített benn Mo növendé va iskolán tanerőve Intézménye általáb kulturál filantropik törekvése elismerés mél áldozatkészségg támogatt tagja ak köz több jelentéke alapítványok létesített kezelésük hitközség bíztá M követke alapítványok keze hitközsé Beck Ár főgimnáziu ösztöndí 10.0 Sternth Ado ne kulturál célok 60 Sibrov Herm jótéko célok 40 Sternth Bern iskol jutalmak egy kulturál célok 8 Sternth Fark agg sínylőd házán létesítésé 16,8 Sternth Pinká jótéko célok 80 Sternth Arth iskol gyermek felruházásá 26 Sternth Ábrah közszükségle célok 4 Lé Józs jótéko célok 65 Beck Ár jubileu alapítvá iskol célok 6 Ehrli Mihá szegé gyermek felruházásá 8 Sternth Ábrah szegény segélyezésé 20 Ro M szegé gyermek felruházásá 2 Ellma Sim iskol jutalmak 1 Sáms Sámu jótéko célok 340 hitközs ma Bech Ár nevé k alapítván létesítet e 20 koronás főgimnáziu tanul ösztöndíjá e 10 koronás szegé gyermek fölruházásár Alapítá szabadságharc köve évek es 18 utá mik letelepedé tilal megszűn N.- megtelepede néhá zsid nevezetes Sternth Ábrahá Sternth Berná Czincz Sánd Waldau Mihál ak 50- évekb megalapított hitközség felépített na áldozatkészségg el templomuka el elöljár Sternth Ábrah Sternth Bern volta szervez ut cs metsz szolg alkalmazta mik 60-70- nő hitközsé tag szám m e metsz alkalmazta késő m rabb i El rabbij Landesbe Ár vol Utá megi cs rabbihelyettes működte m ped Krau Józs Fri Józse 18 elő nyilvánoss nélkü iskol tarto fe hitközsé ebb vilá tantárgyak tanította emancipác ut képesíte tanít állíto isko élér rendszeresítet magy nyel oktatá megszerez isko számá nyilvánossá jogo 1910- taner foglalkoztato osztályb 80-1 növendék nevel isko azó osztályú fejlődö vissz cs taner foglalkozt növendék szá 2 30- csökken jóllehe ho 19 ó hitközs adó tagj tetemes megszaporodta 188 ré zsinagó m n tud befogad hívek hitközs saj áldozatkészségéb templom építtetet Kna Fere nagyvára építé terv alapjá al záróköv telj pa ornátusb Ara Ján vej néh Szé Kálm re esper tet nagyszabá besz kíséretébe későb ünnepély felavatá Rosenbe Sánd ara főrab végezt hitközs régebb nagyvára kerületh tartozot mo Erdély-Bánát-Körösvölg kongresszu községkerületh tartozi Mi anyaköny közpo kiterj Tulc Ba Ily Madarás Homoro Cséf Imán Gyapj Les Marciház Arzá Erdőgyor községekr határ következtéb hozzátarto Mezőgy Zsadá Ges elszaka től zsi anyakönyvvezet rendszeresíté idejéb 189 anyakönyvveze helyett rabbi Fri József rabbi léptet e hitközsé é szolgál ut nyugalom vonul 19 ó Fogarasr meghívo Néb Ábrah főrab á hitél élé amelyn bék fejlődés legúja idők semmi zavar me 1927-b azonb néhá beköltözö ideg megbontot hitközs ré egységesség orthod hitközség alapítot hitközs vezetőség Nob Ábrah főrabb Lakat Gyu elnö Nem Máty gazdasá elöljár Ro M kultuszüg elöljár Hirs Árm iskolaszé elnö Szán Márt pénztárno Gro Ele Fisch Jak gondnoko Wemberg Bé jegyz Régn Ign kánto Bé tanít Sze Egyl elnö Prei P Nőegyle öz Sternth Farkasn

13528.

CÍMS Nagyszalo

SZÓCI Nagyszalo Sado ma nag Bi 15, l zs hitköz 19 lel számlá m család 688 csökk léleksz adófize sz 1 nagykereske kereske ipar gazdálko ügyv orv köztisztvise magántisztvise taní egy közadakozás ta v ré világháborúb elese hábo köv idők halot gyász Schw Farka a 191 ro bevonulásk ágyúgo terít hitköz 1927-1928- 715, l állít költségvetés hitéle filantropi szociá célo 582, l fordíto Intézmény Sz egy 1 Nőegy 1 Iskolá 18 alapíto mag nye oktat 18 rendszeresítet ben M növend v iskolá tanerőv Intézmény általá kulturá filantropi törekvés elismeré mé áldozatkészség támogat tagj a kö töb jelenték alapítványo létesítet kezelésü hitközsé bízt követk alapítványo kez hitközs Bec Á főgimnázi ösztönd 10. Sternt Ad n kulturá célo 6 Sibro Her jóték célo 4 Sternt Ber isko jutalma eg kulturá célo Sternt Far ag sínylő házá létesítés 16, Sternt Pink jóték célo 8 Sternt Art isko gyerme felruházás 2 Sternt Ábra közszükségl célo L Józ jóték célo 6 Bec Á jubile alapítv isko célo Ehrl Mih szeg gyerme felruházás Sternt Ábra szegén segélyezés 2 R szeg gyerme felruházás Ellm Si isko jutalma Sám Sám jóték célo 34 hitköz m Bec Á nev alapítvá létesíte 2 koroná főgimnázi tanu ösztöndíj 1 koroná szeg gyerme fölruházásá Alapít szabadsághar köv éve e 1 ut mi leteleped tila megszű N. megteleped néh zsi nevezete Sternt Ábrah Sternt Bern Czinc Sán Walda Mihá a 50 évek megalapítot hitközsé felépítet n áldozatkészség e templomuk e elöljá Sternt Ábra Sternt Ber volt szerve u c mets szol alkalmazt mi 60-70 n hitközs ta szá mets alkalmazt kés rab E rabbi Landesb Á vo Ut meg c rabbihelyette működt pe Kra Józ Fr Józs 1 el nyilvános nélk isko tart f hitközs eb vil tantárgya tanított emancipá u képesít taní állít isk élé rendszeresíte mag nye oktat megszere isk szám nyilvánoss jog 1910 tane foglalkoztat osztály 80- növendé neve isk az osztály fejlőd viss c tane foglalkoz növendé sz 30 csökke jólleh h 1 hitköz ad tag teteme megszaporodt 18 r zsinag tu befoga híve hitköz sa áldozatkészségé templo építtete Kn Fer nagyvár épít ter alapj a zárókö tel p ornátus Ar Já ve né Sz Kál r espe te nagyszab bes kíséretéb késő ünnepél felavat Rosenb Sán ar főra végez hitköz régeb nagyvár kerület tartozo m Erdély-Bánát-Körösvöl kongressz községkerület tartoz M anyakön közp kiter Tul B Il Madará Homor Csé Imá Gyap Le Marcihá Arz Erdőgyo községek hatá következté hozzátart Mezőg Zsad Ge elszak tő zs anyakönyvveze rendszeresít idejé 18 anyakönyvvez helyet rabb Fr Józse rabb lépte hitközs szolgá u nyugalo vonu 1 Fogaras meghív Né Ábra főra hité él amely bé fejlődé legúj idő semm zava m 1927- azon néh beköltöz ide megbonto hitköz r egységessé ortho hitközsé alapíto hitköz vezetősé No Ábra főrab Laka Gy eln Ne Mát gazdas elöljá R kultuszü elöljá Hir Ár iskolasz eln Szá Már pénztárn Gr El Fisc Ja gondnok Wember B jegy Rég Ig kánt B taní Sz Egy eln Pre Nőegyl ö Sternt Farkas

13528

CÍM Nagyszal

SZÓC Nagyszal Sad m na B 15 z hitkö 1 le száml csalá 68 csök léleks adófiz s nagykeresk keresk ipa gazdálk ügy or köztisztvis magántisztvis tan eg közadakozá t r világháború eles háb kö idő halo gyás Sch Fark 19 r bevonulás ágyúg terí hitkö 1927-1928 715 állí költségveté hitél filantrop szoci cél 582 fordít Intézmén S eg Nőeg Iskol 1 alapít ma ny okta 1 rendszeresíte be növen iskol tanerő Intézmén által kultur filantrop törekvé elismer m áldozatkészsé támoga tag k tö jelenté alapítvány létesíte kezelés hitközs bíz követ alapítvány ke hitköz Be főgimnáz ösztön 10 Stern A kultur cél Sibr He jóté cél Stern Be isk jutalm e kultur cél Stern Fa a sínyl ház létesíté 16 Stern Pin jóté cél Stern Ar isk gyerm felruházá Stern Ábr közszükség cél Jó jóté cél Be jubil alapít isk cél Ehr Mi sze gyerm felruházá Stern Ábr szegé segélyezé sze gyerm felruházá Ell S isk jutalm Sá Sá jóté cél 3 hitkö Be ne alapítv létesít koron főgimnáz tan ösztöndí koron sze gyerm fölruházás Alapí szabadságha kö év u m letelepe til megsz N megtelepe né zs nevezet Stern Ábra Stern Ber Czin Sá Wald Mih 5 éve megalapíto hitközs felépíte áldozatkészsé templomu elölj Stern Ábr Stern Be vol szerv met szo alkalmaz m 60-7 hitköz t sz met alkalmaz ké ra rabb Landes v U me rabbihelyett működ p Kr Jó F Józ e nyilváno nél isk tar hitköz e vi tantárgy tanítot emancip képesí tan állí is él rendszeresít ma ny okta megszer is szá nyilvános jo 191 tan foglalkozta osztál 80 növend nev is a osztál fejlő vis tan foglalko növend s 3 csökk jólle hitkö a ta tetem megszaporod 1 zsina t befog hív hitkö s áldozatkészség templ építtet K Fe nagyvá épí te alap zárók te ornátu A J v n S Ká esp t nagysza be kíséreté kés ünnepé felava Rosen Sá a főr vége hitkö rége nagyvá kerüle tartoz Erdély-Bánát-Körösvö kongress községkerüle tarto anyakö köz kite Tu I Madar Homo Cs Im Gya L Marcih Ar Erdőgy községe hat következt hozzátar Mező Zsa G elsza t z anyakönyvvez rendszeresí idej 1 anyakönyvve helye rab F Józs rab lépt hitköz szolg nyugal von Fogara meghí N Ábr főr hit é amel b fejlőd legú id sem zav 1927 azo né beköltö id megbont hitkö egységess orth hitközs alapít hitkö vezetős N Ábr főra Lak G el N Má gazda elölj kultusz elölj Hi Á iskolas el Sz Má pénztár G E Fis J gondno Wembe jeg Ré I kán tan S Eg el Pr Nőegy Stern Farka

1352

CÍ Nagysza

SZÓ Nagysza Sa n 1 hitk l szám csal 6 csö lélek adófi nagykeres keres ip gazdál üg o köztisztvi magántisztvi ta e közadakoz világhábor ele há k id hal gyá Sc Far 1 bevonulá ágyú ter hitk 1927-192 71 áll költségvet hité filantro szoc cé 58 fordí Intézmé e Nőe Isko alapí m n okt rendszeresít b növe isko taner Intézmé álta kultu filantro törekv elisme áldozatkészs támog ta t jelent alapítván létesít kezelé hitköz bí köve alapítván k hitkö B főgimná ösztö 1 Ster kultu cé Sib H jót cé Ster B is jutal kultu cé Ster F síny há létesít 1 Ster Pi jót cé Ster A is gyer felruház Ster Áb közszüksé cé J jót cé B jubi alapí is cé Eh M sz gyer felruház Ster Áb szeg segélyez sz gyer felruház El is jutal S S jót cé hitk B n alapít létesí koro főgimná ta ösztönd koro sz gyer fölruházá Alap szabadságh k é letelep ti megs megtelep n z neveze Ster Ábr Ster Be Czi S Wal Mi év megalapít hitköz felépít áldozatkészs templom elöl Ster Áb Ster B vo szer me sz alkalma 60- hitkö s me alkalma k r rab Lande m rabbihelyet műkö K J Jó nyilván né is ta hitkö v tantárg taníto emanci képes ta áll i é rendszeresí m n okt megsze i sz nyilváno j 19 ta foglalkozt osztá 8 növen ne i osztá fejl vi ta foglalk növen csök jóll hitk t tete megszaporo zsin befo hí hitk áldozatkészsé temp építte F nagyv ép t ala záró t ornát K es nagysz b kíséret ké ünnep felav Rose S fő vég hitk rég nagyv kerül tarto Erdély-Bánát-Körösv kongres községkerül tart anyak kö kit T Mada Hom C I Gy Marci A Erdőg község ha következ hozzáta Mez Zs elsz anyakönyvve rendszeres ide anyakönyvv hely ra Józ ra lép hitkö szol nyuga vo Fogar megh Áb fő hi ame fejlő leg i se za 192 az n bekölt i megbon hitk egységes ort hitköz alapí hitk vezető Áb főr La e M gazd elöl kultus elöl H iskola e S M pénztá Fi gondn Wemb je R ká ta E e P Nőeg Ster Fark