13535.htm

CÍMSZÓ: Nagyszombati Izsák

SZÓCIKK: szerencsétlen anyja emiatt bosszút tervezett a zsidók ellen, de álmában megjelent előtte a fia és irgalmat kért a zsidók számára, mire a hercegnő beérte annyival, hogy Nagyszombatból kiűzte a zsidókat. Ez a monda nyilván az 1494-i nagyszombati zsidóégetést és az 1537. végrehajtott kiűzetésüket akarja magyarázni


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3535. címszó a lexikon => 637. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13535.htm

CÍMSZÓ: Nagyszombati Izsák

SZÓCIKK: szerencsétlen anyja emiatt bosszút tervezett a zsidók ellen, de álmában megjelent előtte a fia és irgalmat kért a zsidók számára, mire a hercegnő beérte annyival, hogy Nagyszombatból kiűzte a zsidókat. Ez a monda nyilván az 1494-i nagyszombati zsidóégetést és az 1537. végrehajtott kiűzetésüket akarja magyarázni

13535.ht

CÍMSZÓ Nagyszombat Izsá

SZÓCIKK szerencsétle anyj emiat bosszú tervezet zsidó ellen d álmába megjelen előtt fi é irgalma kér zsidó számára mir hercegn beért annyival hog Nagyszombatbó kiűzt zsidókat E mond nyilvá a 1494- nagyszombat zsidóégetés é a 1537 végrehajtot kiűzetésüke akarj magyarázn

13535.h

CÍMSZ Nagyszomba Izs

SZÓCIK szerencsétl any emia bossz terveze zsid elle álmáb megjele előt f irgalm ké zsid számár mi herceg beér annyiva ho Nagyszombatb kiűz zsidóka mon nyilv 1494 nagyszomba zsidóégeté 153 végrehajto kiűzetésük akar magyaráz

13535.

CÍMS Nagyszomb Iz

SZÓCI szerencsét an emi boss tervez zsi ell álmá megjel elő irgal k zsi számá m herce beé annyiv h Nagyszombat kiű zsidók mo nyil 149 nagyszomb zsidóéget 15 végrehajt kiűzetésü aka magyará

13535

CÍM Nagyszom I

SZÓC szerencsé a em bos terve zs el álm megje el irga zs szám herc be annyi Nagyszomba ki zsidó m nyi 14 nagyszom zsidóége 1 végrehaj kiűzetés ak magyar

1353

CÍ Nagyszo

SZÓ szerencs e bo terv z e ál megj e irg z szá her b anny Nagyszomb k zsid ny 1 nagyszo zsidóég végreha kiűzeté a magya