13543.htm

CÍMSZÓ: Naményi

SZEMÉLYNÉV: Naményi Ernő

SZÓCIKK: Naményi, 1. Ernő, közgazdasági író, Neumann Ede nagykanizsai főrabbi (l.o.) fia, szül. Nagykanizsán 1888. máj. 9. Tanulmányait a budapesti és több külföldi egyetemen végezte. A jogi doktorátus megszerzése után közgazdasági irodalmi munkásságot fejtett ki.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3543. címszó a lexikon => 639. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13543.htm

CÍMSZÓ: Naményi

SZEMÉLYNÉV: Naményi Ernő

SZÓCIKK: Naményi, 1. Ernő, közgazdasági író, Neumann Ede nagykanizsai főrabbi l.o. fia, szül. Nagykanizsán 1888. máj. 9. Tanulmányait a budapesti és több külföldi egyetemen végezte. A jogi doktorátus megszerzése után közgazdasági irodalmi munkásságot fejtett ki.

13543.ht

CÍMSZÓ Namény

SZEMÉLYNÉV Namény Ern

SZÓCIKK Naményi 1 Ernő közgazdaság író Neuman Ed nagykanizsa főrabb l.o fia szül Nagykanizsá 1888 máj 9 Tanulmányai budapest é töb külföld egyeteme végezte jog doktorátu megszerzés utá közgazdaság irodalm munkásságo fejtet ki

13543.h

CÍMSZ Namén

SZEMÉLYNÉ Namén Er

SZÓCIK Namény Ern közgazdasá ír Neuma E nagykanizs főrab l. fi szü Nagykanizs 188 má Tanulmánya budapes tö külföl egyetem végezt jo doktorát megszerzé ut közgazdasá irodal munkásság fejte k

13543.

CÍMS Namé

SZEMÉLYN Namé E

SZÓCI Namén Er közgazdas í Neum nagykaniz főra l f sz Nagykaniz 18 m Tanulmány budape t külfö egyete végez j doktorá megszerz u közgazdas iroda munkássá fejt

13543

CÍM Nam

SZEMÉLY Nam

SZÓC Namé E közgazda Neu nagykani főr s Nagykani 1 Tanulmán budap külf egyet vége doktor megszer közgazda irod munkáss fej

1354

CÍ Na

SZEMÉL Na

SZÓ Nam közgazd Ne nagykan fő Nagykan Tanulmá buda kül egye vég dokto megsze közgazd iro munkás fe