13548.htm

CÍMSZÓ: Nátán

SZEMÉLYNÉV: Nátán Bernát

SZÓCIKK: Nátán, 1. Bernát, az első zsidó hatósági orvos Erdélyben. Szül. Gyulafehérváron 1839. az alvinci Nátán-családból, amely Erdély legrégibb zsidó családja volt. Megh. Gyulafehérváron 1921., ahol közel öt évtizeden át a városi főorvos tisztségét viselte. Elnöke volt hosszú éveken át a zsidó Szentegyletnek és több alapítványt létesített.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3548. címszó a lexikon => 639. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13548.htm

CÍMSZÓ: Nátán

SZEMÉLYNÉV: Nátán Bernát

SZÓCIKK: Nátán, 1. Bernát, az első zsidó hatósági orvos Erdélyben. Szül. Gyulafehérváron 1839. az alvinci Nátán-családból, amely Erdély legrégibb zsidó családja volt. Megh. Gyulafehérváron 1921., ahol közel öt évtizeden át a városi főorvos tisztségét viselte. Elnöke volt hosszú éveken át a zsidó Szentegyletnek és több alapítványt létesített.

13548.ht

CÍMSZÓ Nátá

SZEMÉLYNÉV Nátá Berná

SZÓCIKK Nátán 1 Bernát a els zsid hatóság orvo Erdélyben Szül Gyulafehérváro 1839 a alvinc Nátán-családból amel Erdél legrégib zsid családj volt Megh Gyulafehérváro 1921. aho köze ö évtizede á város főorvo tisztségé viselte Elnök vol hossz éveke á zsid Szentegyletne é töb alapítvány létesített

13548.h

CÍMSZ Nát

SZEMÉLYNÉ Nát Bern

SZÓCIK Nátá Berná el zsi hatósá orv Erdélybe Szü Gyulafehérvár 183 alvin Nátán-családbó ame Erdé legrégi zsi család vol Meg Gyulafehérvár 1921 ah köz évtized váro főorv tisztség viselt Elnö vo hoss évek zsi Szentegyletn tö alapítván létesítet

13548.

CÍMS Ná

SZEMÉLYN Ná Ber

SZÓCI Nát Bern e zs hatós or Erdélyb Sz Gyulafehérvá 18 alvi Nátán-családb am Erd legrég zs csalá vo Me Gyulafehérvá 192 a kö évtize vár főor tisztsé visel Eln v hos éve zs Szentegylet t alapítvá létesíte

13548

CÍM N

SZEMÉLY N Be

SZÓC Ná Ber z ható o Erdély S Gyulafehérv 1 alv Nátán-család a Er legré z csal v M Gyulafehérv 19 k évtiz vá főo tiszts vise El ho év z Szentegyle alapítv létesít

1354SZEMÉL B

SZÓ N Be hat Erdél Gyulafehér al Nátán-csalá E legr csa Gyulafehér 1 évti v fő tiszt vis E h é Szentegyl alapít létesí