13549.htm

CÍMSZÓ: Nátán

SZEMÉLYNÉV: Nátán Salamon

SZÓCIKK: N. Salamon, Erdély első zsidó jogtanácsosa. Szül. Gyulafehérváron 1842. Jogi tanulmányait Szebenben és Budapesten végezte. 1872-ben nyitotta meg ügyvédi irodáját Kolozsváron, ahol tíz éven át az ortodox zsidó hitközség elnöke volt. Egyesíteni akarta hitközségét a kongresszusi kultuszközséggel, ami miatt többé nem választották meg. 1922-ben a kolozsvári ügyvédi kamara ötvenéves jubileuma alkalmából díszközgyűlés keretében ünnepelte.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3549. címszó a lexikon => 639. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13549.htm

CÍMSZÓ: Nátán

SZEMÉLYNÉV: Nátán Salamon

SZÓCIKK: N. Salamon, Erdély első zsidó jogtanácsosa. Szül. Gyulafehérváron 1842. Jogi tanulmányait Szebenben és Budapesten végezte. 1872-ben nyitotta meg ügyvédi irodáját Kolozsváron, ahol tíz éven át az ortodox zsidó hitközség elnöke volt. Egyesíteni akarta hitközségét a kongresszusi kultuszközséggel, ami miatt többé nem választották meg. 1922-ben a kolozsvári ügyvédi kamara ötvenéves jubileuma alkalmából díszközgyűlés keretében ünnepelte.

13549.ht

CÍMSZÓ Nátá

SZEMÉLYNÉV Nátá Salamo

SZÓCIKK N Salamon Erdél els zsid jogtanácsosa Szül Gyulafehérváro 1842 Jog tanulmányai Szebenbe é Budapeste végezte 1872-be nyitott me ügyvéd irodájá Kolozsváron aho tí éve á a ortodo zsid hitközsé elnök volt Egyesíten akart hitközségé kongresszus kultuszközséggel am miat több ne választottá meg 1922-be kolozsvár ügyvéd kamar ötvenéve jubileum alkalmábó díszközgyűlé keretébe ünnepelte

13549.h

CÍMSZ Nát

SZEMÉLYNÉ Nát Salam

SZÓCIK Salamo Erdé el zsi jogtanácsos Szü Gyulafehérvár 184 Jo tanulmánya Szebenb Budapest végezt 1872-b nyitot m ügyvé irodáj Kolozsváro ah t év ortod zsi hitközs elnö vol Egyesíte akar hitközség kongresszu kultuszközségge a mia töb n választott me 1922-b kolozsvá ügyvé kama ötvenév jubileu alkalmáb díszközgyűl keretéb ünnepelt

13549.

CÍMS Ná

SZEMÉLYN Ná Sala

SZÓCI Salam Erd e zs jogtanácso Sz Gyulafehérvá 18 J tanulmány Szeben Budapes végez 1872- nyito ügyv irodá Kolozsvár a é orto zs hitköz eln vo Egyesít aka hitközsé kongressz kultuszközségg mi tö választot m 1922- kolozsv ügyv kam ötvené jubile alkalmá díszközgyű kereté ünnepel

13549

CÍM N

SZEMÉLY N Sal

SZÓC Sala Er z jogtanács S Gyulafehérv 1 tanulmán Szebe Budape vége 1872 nyit ügy irod Kolozsvá ort z hitkö el v Egyesí ak hitközs kongress kultuszközség m t választo 1922 kolozs ügy ka ötven jubil alkalm díszközgy keret ünnepe

1354SZEMÉL Sa

SZÓ Sal E jogtanác Gyulafehér tanulmá Szeb Budap vég 187 nyi üg iro Kolozsv or hitk e Egyes a hitköz kongres kultuszközsé választ 192 koloz üg k ötve jubi alkal díszközg kere ünnep