13554.htm

CÍMSZÓ: Nébel

SZEMÉLYNÉV: Nébel Ábrahám

SZÓCIKK: Nébel Ábrahám I., rabbi, szül. Záhonyon (Ung vm.) 1887. júl. 10. Különböző jesivák után elvégezte a budapesti Rabbiképzőt, doktori szigorlatot tett, utána a jogra iratkozott, de az 1919. évi zavarok és a numerus clausus miatt nem folytatta tanulmányait. Ugyanazon évben rabbi oklevelet nyert. 1925-ben Fogarason választották meg rabbivá, 1924 óta Szalontán működik. Főműve: A munkás jogai és kötelességei a Talmud szerint.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3554. címszó a lexikon => 640. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13554.htm

CÍMSZÓ: Nébel

SZEMÉLYNÉV: Nébel Ábrahám

SZÓCIKK: Nébel Ábrahám I., rabbi, szül. Záhonyon Ung vm. 1887. júl. 10. Különböző jesivák után elvégezte a budapesti Rabbiképzőt, doktori szigorlatot tett, utána a jogra iratkozott, de az 1919. évi zavarok és a numerus clausus miatt nem folytatta tanulmányait. Ugyanazon évben rabbi oklevelet nyert. 1925-ben Fogarason választották meg rabbivá, 1924 óta Szalontán működik. Főműve: A munkás jogai és kötelességei a Talmud szerint.

13554.ht

CÍMSZÓ Nébe

SZEMÉLYNÉV Nébe Ábrahá

SZÓCIKK Nébe Ábrahá I. rabbi szül Záhonyo Un vm 1887 júl 10 Különböz jesivá utá elvégezt budapest Rabbiképzőt doktor szigorlato tett után jogr iratkozott d a 1919 év zavaro é numeru clausu miat ne folytatt tanulmányait Ugyanazo évbe rabb oklevele nyert 1925-be Fogaraso választottá me rabbivá 192 ót Szalontá működik Főműve munká joga é kötelessége Talmu szerint

13554.h

CÍMSZ Néb

SZEMÉLYNÉ Néb Ábrah

SZÓCIK Néb Ábrah I rabb szü Záhony U v 188 jú 1 Különbö jesiv ut elvégez budapes Rabbiképző dokto szigorlat tet utá jog iratkozot 191 é zavar numer claus mia n folytat tanulmányai Ugyanaz évb rab oklevel nyer 1925-b Fogaras választott m rabbiv 19 ó Szalont működi Főműv munk jog kötelesség Talm szerin

13554.

CÍMS Né

SZEMÉLYN Né Ábra

SZÓCI Né Ábra rab sz Záhon 18 j Különb jesi u elvége budape Rabbiképz dokt szigorla te ut jo iratkozo 19 zava nume clau mi folyta tanulmánya Ugyana év ra okleve nye 1925- Fogara választot rabbi 1 Szalon működ Főmű mun jo kötelessé Tal szeri

13554

CÍM N

SZEMÉLY N Ábr

SZÓC N Ábr ra s Záho 1 Külön jes elvég budap Rabbikép dok szigorl t u j iratkoz 1 zav num cla m folyt tanulmány Ugyan é r oklev ny 1925 Fogar választo rabb Szalo műkö Főm mu j köteless Ta szer

1355SZEMÉL Áb

SZÓ Áb r Záh Külö je elvé buda Rabbiké do szigor iratko za nu cl foly tanulmán Ugya okle n 192 Foga választ rab Szal műk Fő m köteles T sze