13555.htm

CÍMSZÓ: Nebich

SZÓCIKK: Nebich (j.). Szegény, szerencsétlen, szánalomra méltó. Valószínűleg a Nie bei Euch német szólásformából alakult. Szláv vidékeken lakó zsidók neboch-nak ejtik ki és ez azt a feltevést támogatja, hogy a szláv nebocha (még az Istennek sem) szóból alakult. A szó alkalmazása nem ad egy feltevés számára sem biztos támaszpontot, mert használják a szánakozás kifejezésére (er ist krank, N. = beteg, szegény) mint gúnyos elhárítások esetén is (Geld will er N. = pénzt akar szegény).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3555. címszó a lexikon => 640. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13555.htm

CÍMSZÓ: Nebich

SZÓCIKK: Nebich j. . Szegény, szerencsétlen, szánalomra méltó. Valószínűleg a Nie bei Euch német szólásformából alakult. Szláv vidékeken lakó zsidók neboch-nak ejtik ki és ez azt a feltevést támogatja, hogy a szláv nebocha még az Istennek sem szóból alakult. A szó alkalmazása nem ad egy feltevés számára sem biztos támaszpontot, mert használják a szánakozás kifejezésére er ist krank, N. = beteg, szegény mint gúnyos elhárítások esetén is Geld will er N. = pénzt akar szegény .

13555.ht

CÍMSZÓ Nebic

SZÓCIKK Nebic j Szegény szerencsétlen szánalomr méltó Valószínűle Ni be Euc néme szólásformábó alakult Szlá vidékeke lak zsidó neboch-na ejti k é e az feltevés támogatja hog szlá neboch mé a Istenne se szóbó alakult sz alkalmazás ne a eg feltevé számár se bizto támaszpontot mer használjá szánakozá kifejezésér e is krank N beteg szegén min gúnyo elhárításo eseté i Gel wil e N pénz aka szegén

13555.h

CÍMSZ Nebi

SZÓCIK Nebi Szegén szerencsétle szánalom mélt Valószínűl N b Eu ném szólásformáb alakul Szl vidékek la zsid neboch-n ejt a feltevé támogatj ho szl neboc m Istenn s szób alakul s alkalmazá n e feltev számá s bizt támaszponto me használj szánakoz kifejezésé i kran bete szegé mi gúny elhárítás eset Ge wi pén ak szegé

13555.

CÍMS Neb

SZÓCI Neb Szegé szerencsétl szánalo mél Valószínű E né szólásformá alaku Sz vidéke l zsi neboch- ej feltev támogat h sz nebo Isten szó alaku alkalmaz felte szám biz támaszpont m használ szánako kifejezés kra bet szeg m gún elhárítá ese G w pé a szeg

13555

CÍM Ne

SZÓC Ne Szeg szerencsét szánal mé Valószín n szólásform alak S vidék zs neboch e felte támoga s neb Iste sz alak alkalma felt szá bi támaszpon haszná szának kifejezé kr be sze gú elhárít es p sze

1355

CÍ N

SZÓ N Sze szerencsé szána m Valószí szólásfor ala vidé z neboc felt támog ne Ist s ala alkalm fel sz b támaszpo haszn szána kifejez k b sz g elhárí e sz