13562.htm

CÍMSZÓ: Négy szombat

SZÓCIKK: hetiszakaszon kívül Mózes 2. könyve, 12. fejezetének 20. versét olvassák fel a maftir részére. Tartalma: A peszach-áldozat bemutatásáról szól. Ilyenkor a prófétai szakasz Ezekiel könyve 45. fejezetének 16. versétől a 46. fejezet 18. verséig terjed. Tartalma: Ezekiel tanítása a peszach áldozatról. Ilyenkor már niszán közeledtén aktuálisak a peszach-törvények, ezért nevezik ezt a szombatot a hónap szombatjának. A sacharisz és muszaf pijutokkal bővül. Mind a négy szombaton két-két Tórából olvasnak.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3562. címszó a lexikon => 641. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13562.htm

CÍMSZÓ: Négy szombat

SZÓCIKK: hetiszakaszon kívül Mózes 2. könyve, 12. fejezetének 20. versét olvassák fel a maftir részére. Tartalma: A peszach-áldozat bemutatásáról szól. Ilyenkor a prófétai szakasz Ezekiel könyve 45. fejezetének 16. versétől a 46. fejezet 18. verséig terjed. Tartalma: Ezekiel tanítása a peszach áldozatról. Ilyenkor már niszán közeledtén aktuálisak a peszach-törvények, ezért nevezik ezt a szombatot a hónap szombatjának. A sacharisz és muszaf pijutokkal bővül. Mind a négy szombaton két-két Tórából olvasnak.

13562.ht

CÍMSZÓ Nég szomba

SZÓCIKK hetiszakaszo kívü Móze 2 könyve 12 fejezeténe 20 versé olvassá fe mafti részére Tartalma peszach-áldoza bemutatásáró szól Ilyenko próféta szakas Ezekie könyv 45 fejezeténe 16 versétő 46 fejeze 18 verséi terjed Tartalma Ezekie tanítás peszac áldozatról Ilyenko má niszá közeledté aktuálisa peszach-törvények ezér nevezi ez szombato hóna szombatjának sacharis é musza pijutokka bővül Min nég szombato két-ké Tórábó olvasnak

13562.h

CÍMSZ Né szomb

SZÓCIK hetiszakasz kív Móz könyv 1 fejezetén 2 vers olvass f maft részér Tartalm peszach-áldoz bemutatásár szó Ilyenk prófét szaka Ezeki köny 4 fejezetén 1 versét 4 fejez 1 versé terje Tartalm Ezeki tanítá pesza áldozatró Ilyenk m nisz közeledt aktuális peszach-törvénye ezé nevez e szombat hón szombatjána sachari musz pijutokk bővü Mi né szombat két-k Tóráb olvasna

13562.

CÍMS N szom

SZÓCI hetiszakas kí Mó köny fejezeté ver olvas maf részé Tartal peszach-áldo bemutatásá sz Ilyen prófé szak Ezek kön fejezeté versé feje vers terj Tartal Ezek tanít pesz áldozatr Ilyen nis közeled aktuáli peszach-törvény ez neve szomba hó szombatján sachar mus pijutok bőv M n szomba két- Tórá olvasn

13562

CÍM szo

SZÓC hetiszaka k M kön fejezet ve olva ma rész Tarta peszach-áld bemutatás s Ilye próf sza Eze kö fejezet vers fej ver ter Tarta Eze taní pes áldozat Ilye ni közele aktuál peszach-törvén e nev szomb h szombatjá sacha mu pijuto bő szomb két Tór olvas

1356

CÍ sz

SZÓ hetiszak kö fejeze v olv m rés Tart peszach-ál bemutatá Ily pró sz Ez k fejeze ver fe ve te Tart Ez tan pe áldoza Ily n közel aktuá peszach-törvé ne szom szombatj sach m pijut b szom ké Tó olva