13563.htm

CÍMSZÓ: Neilo

SZÓCIKK: Neilo (h.), az Engesztelőnap befejező imájának neve. A minchó után imádkozzak. Szerkezete a minchóéval azonos. 1. Ásré, Uvo lecijon (l. Minchó). 2. Tefillo. 7 áldásból áll, a 4. önálló szövegezésű. A tefillo megismétlésébe sok költemény van beiktatva, jórészt a szelichoszok jellegzetes és megható imái. 3. Olenu. Megfújják a sófárt (l. o.). Bevett szokás, hogy ennél a résznél maga a rabbi funkcionál, mint előimádkozó.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3563. címszó a lexikon => 641. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13563.htm

CÍMSZÓ: Neilo

SZÓCIKK: Neilo h. , az Engesztelőnap befejező imájának neve. A minchó után imádkozzak. Szerkezete a minchóéval azonos. 1. Ásré, Uvo lecijon l. Minchó . 2. Tefillo. 7 áldásból áll, a 4. önálló szövegezésű. A tefillo megismétlésébe sok költemény van beiktatva, jórészt a szelichoszok jellegzetes és megható imái. 3. Olenu. Megfújják a sófárt l. o. . Bevett szokás, hogy ennél a résznél maga a rabbi funkcionál, mint előimádkozó.

13563.ht

CÍMSZÓ Neil

SZÓCIKK Neil h a Engesztelőna befejez imájána neve minch utá imádkozzak Szerkezet minchóéva azonos 1 Ásré Uv lecijo l Minch 2 Tefillo áldásbó áll 4 önáll szövegezésű tefill megismétléséb so költemén va beiktatva jórész szelichoszo jellegzete é meghat imái 3 Olenu Megfújjá sófár l o Bevet szokás hog enné részné mag rabb funkcionál min előimádkozó

13563.h

CÍMSZ Nei

SZÓCIK Nei Engesztelőn befeje imáján nev minc ut imádkozza Szerkeze minchóév azono Ásr U lecij Minc Tefill áldásb ál önál szövegezés tefil megismétlésé s költemé v beiktatv jórés szelichosz jellegzet megha imá Olen Megfújj sófá Beve szoká ho enn részn ma rab funkcioná mi előimádkoz

13563.

CÍMS Ne

SZÓCI Ne Engesztelő befej imájá ne min u imádkozz Szerkez minchóé azon Ás leci Min Tefil áldás á öná szövegezé tefi megismétlés költem beiktat jóré szelichos jellegze megh im Ole Megfúj sóf Bev szok h en rész m ra funkcion m előimádko

13563

CÍM N

SZÓC N Engesztel befe imáj n mi imádkoz Szerke minchó azo Á lec Mi Tefi áldá ön szövegez tef megismétlé költe beikta jór szelicho jellegz meg i Ol Megfú só Be szo e rés r funkcio előimádk

1356SZÓ Engeszte bef imá m imádko Szerk minch az le M Tef áld ö szövege te megismétl költ beikt jó szelich jelleg me O Megf s B sz ré funkci előimád