13564.htm

CÍMSZÓ: Neményi

SZEMÉLYNÉV: Neményi Ambrus

SZÓCIKK: "Neményi Ambrus, publicista, szül. Pécelen 1852., megh. Budapesten 1904 dec. 13. A budapesti és a Sorbonne-egyetemek hallgatója volt. Doktori oklevelet Budapesten szerzett, aztán a Pester Lloyd és a Budapesti Szemle munkatársa lett. 1884-ben szabadelvű programmal képviselővé választották. 1896-901 közt a Pesti Napló szerkesztője volt, emellett hetilapokban is dolgozott. Művei: Rabelais és kora (1877); Parlamenti fegyelem és tekintély (1879); Journale und Journalisten der französischen Revolution (1880, magyarul az Olcsó Könyvtárban); Kortörténelmi rajzok (2 köt., 1880); Das moderne Ungarn (1883); Az állam és határai (1889); Die Verstaatlichung der Eisenbahnen in Ungarn (1890); Bürokrácia Magyarországon (1902)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3564. címszó a lexikon => 641. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13564.htm

CÍMSZÓ: Neményi

SZEMÉLYNÉV: Neményi Ambrus

SZÓCIKK: Neményi Ambrus, publicista, szül. Pécelen 1852., megh. Budapesten 1904 dec. 13. A budapesti és a Sorbonne-egyetemek hallgatója volt. Doktori oklevelet Budapesten szerzett, aztán a Pester Lloyd és a Budapesti Szemle munkatársa lett. 1884-ben szabadelvű programmal képviselővé választották. 1896-901 közt a Pesti Napló szerkesztője volt, emellett hetilapokban is dolgozott. Művei: Rabelais és kora 1877 ; Parlamenti fegyelem és tekintély 1879 ; Journale und Journalisten der französischen Revolution 1880, magyarul az Olcsó Könyvtárban ; Kortörténelmi rajzok 2 köt., 1880 ; Das moderne Ungarn 1883 ; Az állam és határai 1889 ; Die Verstaatlichung der Eisenbahnen in Ungarn 1890 ; Bürokrácia Magyarországon 1902 .

13564.ht

CÍMSZÓ Nemény

SZEMÉLYNÉV Nemény Ambru

SZÓCIKK Nemény Ambrus publicista szül Pécele 1852. megh Budapeste 190 dec 13 budapest é Sorbonne-egyeteme hallgatój volt Doktor oklevele Budapeste szerzett aztá Peste Lloy é Budapest Szeml munkatárs lett 1884-be szabadelv programma képviselőv választották 1896-90 köz Pest Napl szerkesztőj volt emellet hetilapokba i dolgozott Művei Rabelai é kor 187 Parlament fegyele é tekintél 187 Journal un Journaliste de französische Revolutio 1880 magyaru a Olcs Könyvtárba Kortörténelm rajzo köt. 188 Da modern Ungar 188 A álla é határa 188 Di Verstaatlichun de Eisenbahne i Ungar 189 Bürokráci Magyarországo 190

13564.h

CÍMSZ Nemén

SZEMÉLYNÉ Nemén Ambr

SZÓCIK Nemén Ambru publicist szü Pécel 1852 meg Budapest 19 de 1 budapes Sorbonne-egyetem hallgató vol Dokto oklevel Budapest szerzet azt Pest Llo Budapes Szem munkatár let 1884-b szabadel programm képviselő választottá 1896-9 kö Pes Nap szerkesztő vol emelle hetilapokb dolgozot Műve Rabela ko 18 Parlamen fegyel tekinté 18 Journa u Journalist d französisch Revoluti 188 magyar Olc Könyvtárb Kortörténel rajz köt 18 D moder Unga 18 áll határ 18 D Verstaatlichu d Eisenbahn Unga 18 Bürokrác Magyarország 19

13564.

CÍMS Nemé

SZEMÉLYN Nemé Amb

SZÓCI Nemé Ambr publicis sz Péce 185 me Budapes 1 d budape Sorbonne-egyete hallgat vo Dokt okleve Budapes szerze az Pes Ll Budape Sze munkatá le 1884- szabade program képvisel választott 1896- k Pe Na szerkeszt vo emell hetilapok dolgozo Műv Rabel k 1 Parlame fegye tekint 1 Journ Journalis französisc Revolut 18 magya Ol Könyvtár Kortörténe raj kö 1 mode Ung 1 ál hatá 1 Verstaatlich Eisenbah Ung 1 Bürokrá Magyarorszá 1

13564

CÍM Nem

SZEMÉLY Nem Am

SZÓC Nem Amb publici s Péc 18 m Budape budap Sorbonne-egyet hallga v Dok oklev Budape szerz a Pe L Budap Sz munkat l 1884 szabad progra képvise választot 1896 P N szerkesz v emel hetilapo dolgoz Mű Rabe Parlam fegy tekin Jour Journali französis Revolu 1 magy O Könyvtá Kortörtén ra k mod Un á hat Verstaatlic Eisenba Un Bürokr Magyarorsz

1356

CÍ Ne

SZEMÉL Ne A

SZÓ Ne Am public Pé 1 Budap buda Sorbonne-egye hallg Do okle Budap szer P Buda S munka 188 szaba progr képvis választo 189 szerkes eme hetilap dolgo M Rab Parla feg teki Jou Journal französi Revol mag Könyvt Kortörté r mo U ha Verstaatli Eisenb U Bürok Magyarors