13567.htm

CÍMSZÓ: Nemes

SZEMÉLYNÉV: Nemes Marcell

SZÓCIKK: N. Marcel (jánoshalmi), műgyűjtő, szül. Jánoshalmán 1866. Külföldön nagy értékű festményeket gyűjt. Főképpen El Greco festményei világhíresek. Sok értékes képet adományozott a Képzőművészeti Múzeumnak. Mányoki Ádám híres Rákóczi-portréját a Szépművészeti Múzeumnak ajándékozta. A király nemességgel tüntette ki.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3567. címszó a lexikon => 642. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13567.htm

CÍMSZÓ: Nemes

SZEMÉLYNÉV: Nemes Marcell

SZÓCIKK: N. Marcel jánoshalmi , műgyűjtő, szül. Jánoshalmán 1866. Külföldön nagy értékű festményeket gyűjt. Főképpen El Greco festményei világhíresek. Sok értékes képet adományozott a Képzőművészeti Múzeumnak. Mányoki Ádám híres Rákóczi-portréját a Szépművészeti Múzeumnak ajándékozta. A király nemességgel tüntette ki.

13567.ht

CÍMSZÓ Neme

SZEMÉLYNÉV Neme Marcel

SZÓCIKK N Marce jánoshalm műgyűjtő szül Jánoshalmá 1866 Külföldö nag érték festményeke gyűjt Főképpe E Grec festménye világhíresek So értéke képe adományozot Képzőművészet Múzeumnak Mányok Ádá híre Rákóczi-portréjá Szépművészet Múzeumna ajándékozta királ nemességge tüntett ki

13567.h

CÍMSZ Nem

SZEMÉLYNÉ Nem Marce

SZÓCIK Marc jánoshal műgyűjt szü Jánoshalm 186 Külföld na érté festmények gyűj Főképp Gre festmény világhírese S érték kép adományozo Képzőművésze Múzeumna Mányo Ád hír Rákóczi-portréj Szépművésze Múzeumn ajándékozt kirá nemességg tüntet k

13567.

CÍMS Ne

SZEMÉLYN Ne Marc

SZÓCI Mar jánosha műgyűj sz Jánoshal 18 Külföl n ért festménye gyű Főkép Gr festmén világhíres érté ké adományoz Képzőművész Múzeumn Mány Á hí Rákóczi-portré Szépművész Múzeum ajándékoz kir nemesség tünte

13567

CÍM N

SZEMÉLY N Mar

SZÓC Ma jánosh műgyű s Jánosha 1 Külfö ér festmény gy Főké G festmé világhíre ért k adományo Képzőművés Múzeum Mán h Rákóczi-portr Szépművés Múzeu ajándéko ki nemessé tünt

1356SZEMÉL Ma

SZÓ M jános műgy Jánosh Külf é festmén g Fők festm világhír ér adomány Képzőművé Múzeu Má Rákóczi-port Szépművé Múze ajándék k nemess tün