13568.htm

CÍMSZÓ: Nemesek

SZÓCIKK: Nemesek. A Habsburgok már az emancipáció előtt is adományoztak nemességet egyes zsidóknak, főleg osztrákoknak. Az emancipáció után a magyar zsidók közül is sokan megkapták a magyar nemességet kulturális és közgazdasági, olykor politikai téren szerzett érdemeik elismeréséül. A nemesi rangra emelt magyar zsidó családok száma kb. 280-ra tehető. Csaknem teljes névsoruk itt következik: Abonyi Béla (budaujlaki), gépgyári vezérigazgató, 1914 júl. 11. Aczél József (kemencei), kemencei földbirtokos, 1905 febr. 6.; átruházva 1911 jún. 1. Acél Rezsőre és Oszkárra. Adler Andor (iltói), aradi nagykereskedő, 1913 dec. 23. Ágoston Lajos (pusztapéteri), nagybirtokos, 1913 jún. 8. Áldor Adolf (gyömörői), a nagykárolyi városi és közkórház igazgató-főorvosa, 1899 máj. 22. Altmann Hahn (csacsai), Altmann Zsigmond 1907 ápr. 11. a kettős név használatának engedélyezésével. Arányi Lajos* (hunyadvári), orvos, egyetemi tanár, 1873 dec. 26. Árkövy József* (tahitótfalui), budapesti egyetemi tanár, 1905 jún. 7. Árpási Imre (abalehotai), nagybirtokos, a Nyitrai Hitelbank vezérigazgatója, 1910 júl. 7. Auer Róbert (alsóterényi), tőzsdetanácsos, 1910 ápr. 14. Auspitz Pál (pusztapéteri). Babocsay Hermán (kerekréti), kerekréti földbirtokos, 1905 február. Bachruch Károly (királykúti), ötvösművész, 1905 máj. 13. Back Ernő (bégavári), nyitrai földbirtokos és gyáros, 1888 júl. 25.; Hermann győri gőzmalomtulajdonos, 1896 okt. 21. Back Hermann (surányi), konstantinápolyi nagykereskedő, 1896 jan. 11.; átruházás Back Józsefre, a konstantinápolyi osztrák-magyar kereskedelmi kamara elnökére, 1907 jún. 16. Back Fülöp (cairói), iparos, 1909 jan. 9. Baer Richárd (kiskeszi), földbirt. 1910 jún. 20. Baiersdorf Adolf (erdősi), temesmegyei földbirtokos, 1884 szept. 30.; átruházás Baiersdorf Richárdra és Nándor Manóra, 1907 febr. 24. Balassa Henrik (csabrendeki), az újvidéki takarékpénztár vezérigazgatója, 1914 ápr. 13. Balázs Mór (verőcei), Villamosvasúti vezérigazgató, 1896 jún. 6. Bamberger Béla (balástyai), budapesti ügyvéd 1903 okt. 14. Barber Ágoston (budai), gyártulajdonos, 1871 nov. 28. Báron 1. Baronyi (csángóhétfalusi), Baronyi Benedek (csángóhétfalusi), 1870 jún. 3. Baronyi Ede (zalai), budapesti bankár, 18482 febr. 1. Barta Arnold (dubicsányi), udv. tanácsos, a Magyar Agrár- és Járadékbank r.-t. vezérigazgatója, 1913 febr. 26.; átruházás Barta Ervin-Arnoldra 1914 máj. 13. Baruch Sámuel (felsőványi), marosvásárhelyi birtokos és gyártulajdonos, 1878 ápr. 11. Névváltoztatás 1913 márc. 23. Felsőványira. Baruch Adolf, gyártulajdonos, 1875 szept. 22. Bauer Gyula ezredes (Krupicéi) Beck Miksa* (madarasi), a Magyar Leszámoló- és Pénzváltóbank vezérigazgatója, Nándor a Magyar Jelzáloghitelbank vezérigazgatója s Hugó kúriai bíró 1895 dec. 28. Beck Nándor Madarasy-Beck kettős névvel 1906 ápr. 7. bárói rangot nyert. Bettelheim Antal nevének Gajáryra való változtatásával, 1887. Biedermann Gusztáv (üszöghi és mosgói), földbirtokos, 1867 aug. 29. Biedermann Rudolf báró (turonyi), szentegáti földbirtokos, 1902 máj. 18. (A család 1903 szept. 19. osztrák bárói rangot is nyert.) Bien Dávid (pusztakovácsi), kaposvári lakos, a Mezőgazd. ipar r.-t. gazdasági főintézője, 1911 jan. 12, Biringer Soma (taranyi), nagybirtokos, soproni lakos, 1905 febr. 14. Bíró Ármin* (hámori) a Rimamurány-salgótarjáni vasmű r.-t. vezérigazgatója, 1899 jan. 15. Bischitz Dávid (hevesi), budapesti lakos, 1895 jún. 9. Névváltoztatás 1904 ápr. 13. Hevesy-Bisiczre, 1906 dec. 25. pedig Hevesyre. Blum Brúnó (eörsi), a Magyar Bank és Keresk. r.-t. igazgatója, 1912 júl. 15. Bodó Károly (marosszentkirályi), az Osztrák-magyar bank főellenőre, Hermann őrnagy, József ny. ezredorvos, Emánuel nagykereskedő, Pál honv. ezredorvos és Lajos ügyvéd, 1911 jan. 31. Bossányi Endre (borsodi), 1918 máj. 2. Böck Bertalan (burai), 1884 máj, 29. Brai 1. Breuer. Breuer Jakab, mexikói svéd főkonzul, 1911 máj. 12. Névváltoztatás Braira 1912 márc. 20. Brükler Mihály (széplaki), budapesti ügyvéd, 1907 júl. 10. Brüll Miksa (domonyi), kir. tan., földbirtokos, 1882 jan. 8. Névváltoztatás 1900 márc. 80. Domonyra. Bürger Albert (borsoskrakkói), marosvásárhelyi sörgyáros, 1914 jún. 26. Csatáry (csatári), 1. Orosz (csatári). Csepregi (csepregi), 1. Schapringer (csepregi). Czigler Ármin (egerszalóki), budapesti ügyvéd, 1918 márc. 15. Czinczár Adolf (gyulai), gyulai nagykereskedő. 1913 szept. 15. Déchy Mór (marosdécsei), 1882 okt. 29. Derera Izrael (gyarmati), temesvári terménykereskedő, 1897 febr. 17. Deutsch Izidor (fehértemplomi), ezredes, 1918 júl. 11. Deutsch Sándor (halmi), az Osztrák-Magyar bank főtanácsának tagja, 1902 júl. 9. Névváltoztatás 1914 mára 18. Halmy-Deutschra. Deutsch Bernát és József (hatvani), nagybirtokosok, 1879 jan. 14. Sándor, József, Károly* és Béla* 1897 máj. 12. engedélyt kaptak a Hatvany-Deutsch kettős név viselésére. H.-D. Sándor, József, Károly és Béla nagybirtokosok és nagyiparosok 1908 okt. 23. bárói rangra emeltettek. Deutsch Antal (kemenesmihályfai), közgazdasági író, 1905 febr. 22. Deutsch Fülöp (macelji), zágrábi nagykereskedő, 1910 nov. 25. Dévay Ignác (füzérkomlósi), kúriai bíró, 1913 júl. 23. Dirsztay (dirsztai) báró; előbb Fischl; nemesség: Fischl Guttmann, budapesti nagykereskedő, 1884 szept. 3. Névváltoztatás Dirsztayra 1889 ápr. 19. Bárói rang adományozása Dirsztay László tb. török főkonzulnak 1905 nov. 30., kiterjesztve Dirsztay Ferencre is. Dóczy Lajos*, közös külügymin, udv. és min. tanácsos, bárói rang 1900 márc. 13. Dombováry, 1. Schulhof (dombóvári). Domokos Géza (vasmegyeri), földbirtokos, 1914 ápr. 19. Domony (domonyi), 1. Brüll (domonyi). Ecsery (nagyecseri), 1. Ránitz. Egry (Engel) Aurél* (egerszegi), udv. tanácsos, budapesti ügyvéd, 1916 okt. Eidlitz Hugó (felsősági), az Adria magyar folyam- és tengerhajózási r.-t. igazgatója, 1907 jún. 18. Eisenstadter Simon (buzási), temesvári nagykereskedő 1872 máj. 2. Elek Pál* (malomszegi), a Magyar Keresk. r.-t. vezérigazgatója, 1900 ápr. 10. Elek Lipót (ujnépi), kereskedelmi tanácsos, 1904 máj. 2. Engel Adolf (csepregi), pécsi nagykereskedő, 1886 márc. 29. Eugel Miksa (cserkúti), földbirtokos, 1895 szept. 7. Engel Aurél* (egerszegi), udv. tanácsos, budapesti ügyvéd, 1916 okt. nevének Egryre való átváltoztatásával (l. o.). Engel József (peskodári), nagykereskedő, nyitrai lakos, 1904 dec. 16. Engel Adolf (Jánosi), pécsi lakos, 1887 máj, 5. Enyedy Béni* (nagyenyedi), a Magyar Agrár- és járadékbank műszaki tanácsosa, 1905 dec. 3. Fábri Samu (vámosatyai), a Magyar Agrár- és Járadékbank igazgatója, 1907 dec. 8. Farkas (bisztrai) Márton, Hermann, Imre, Samu, Aladár és Alfréd marosvásárhelyi lakosok, 1910 okt. 5. Farkasházy (farkasházi), Fischer (farkasházi) Peger Ferenc (merczyfalvi és temeszsadányi), nagybirtokos, 1887 jún. 18. Fehér Imre (ujbárdi), 1918 máj. 1. Fehér Miksa (nagyabonyi), a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank ügyvezető igazgatója, 1918 máj. 17. Fejér László (mátészalkai), min. oszt. tanácsos, 1917 jún. 10. Fekete Sámuel (szatmári), szatmár megyei főorvos, 1886 júl. 18. Feledy Dezső (mezőtelegdi), a Bihar-Szilágyi Olajipar r.-t. igazgató-helyettese, 1910 júl. 31. Feledy Miksa (oroszpataki), építész, 1910 máj. 24. Feleky Hugó (magyarfeleki), 1910 ápr. 17. Fellner Frigyes* (németvölgyi), a Magyar Agrár- és Járadékbank ügyvezető igazgatója s egyetemi rendkívüli tanár, 1917 jan. 26. Fellner Sándor (toronyi), budapesti műépítész, 1905 febr. 15. Felsőványi (felsőványi), 1. Femi (felsőványi). Fenyvessy Adolf* (zalai), az országgyűlési gyorsiroda főnöke, 1899 jan. Fialka Gusztáv (gavosdiai), kórházi igazgató főorvos, 1911 máj. 29. Fischer Móric (farkasházi), herendi porcellángyáros 1866 ápr. 22. A család utóbb Farkasházyra változtatta nevét. Fischer N. (járaki), 1914 márc. 30. Fischer Ignác (tóvárosi), nagyiparos, 1892 márc. 25. Fischl, 1. Dirsztay (dirsztai) báró. Flesch Alajos (beősi), 1873 ápr. 17. Flesch Mór (borsai), budapesti nagykereskedő, 1884 aug. 7. Frankel (vasvári) Gottlieb és Henrik, cégtulajdonosok, 1905 febr. 14. Franki József (bocsári), tőzsdetanácsos, 1914 jan. 6. Franki Ede (nagysárói), földbirt. 1910 júl. 13. Franki Vilmos (széphelyi), párkányi és Henrik hathalmi lakos, 1914 ápr. 21. Franko Endre (biharszentandrási), nagyváradi ügyvéd, 1918 jan. 13. Freudiger Mózes (óbudai), a pesti aut. orth. hitközség elnöke, 1910 okt. 26. Freund Henrik (tószegi), budapesti nagykereskedő, 1884 okt. 6. Névváltoztatás 1909 okt. 7. Tószeghyre. Friedrich Vilmos (nyitrazsámbokréti), kir. tan., orvos, egyetemi m. tanár, 1913 nov. 14. Frommer Eudolf (fegyverneki), a budapesti Fegyver- és Gépgyár r.-t. igazgatója, 1914 márc. 17. Frigyesy Adolf* (rácalmási), az Adria bizt. társ. vezértitkára, 1896 jún. 6. Fürst Jakab (maróthi), budapesti nagykereskedő, 1898 nov. 25. Gajáry, 1. Bettelheim. Gans Mór (ludasi), lapszerkesztő, 1867 júl. 12. Gara Leó (nyíregyházai), Szabolcsvármegye tb. főorvosa, 1913 máj. 19. Gara Miklós (dánszentmiklósi), budapesti lakos, 1913 dec. 29. Geist Lajos (szergényi), szombathelyi lakos, gyáros, 1913 jan. 7. Glück Mór (marosváraljai), alvinoi lakos, 1879 jan. 4. Gold Zsigmond (tatai), az Osztrák-Magyar Bank főtanácsának tagja, 1900 febr. 4, Goldberger Sámuel (budai), 1867 nov. 1. Gomperz Miksa (dentaii, budapesti és Zsigmond bécsi lakosok, 1905 febr. 14. Kiterjesztés Gomperz Emil nagykereskedőre, 1908 szept. 10. Gosztonyi Gyula (abalehotai), nagybirtokos 1911 febr. 20. Gotthüf Ede (miskolci), temesvári gyáros és nagykereskedő. Greger Miksa, londoni nagykereskedő, 1878 ápr. 19. Groedel (gyulafalvi és bogdáni) báró; nemesség 1903 jún. 16. Ármin, Bernát és Albert máramarosszigeti nagykereskedők; báróság 1905 szept. 11. Grosz Lajos* (csatári), 1878 febr. 21. Névváltoztatás 1882 márc. 4. Csatáryra. Gross (gatályi és szécsényi) Jenő, Andor és Ferenc, 1910 aug. 15. Grosz Jenő (üszögi), tiszaluci földbirtokos, 1910 aug. 15. Sándor és Imre földbirtokosok, 1911 máj. 31. Névváltoztatás Nagyra 1917 nov. 3. Gutmann (gelsei és beliscsei) báró; nemesség Henrik, nagykanizsai lakos, 1869 dec. 26.; báróság: Vilmos*, Ödön*, László* és Aladár*, nagybirtokosok 1904 szept. 16. Győry (felpéci) Jenő és Károly, 1910 aug. 21 Halmy-Deutsch (halmi), 1. Deutsch (halmi). Hámos (hámosfalvi), 1. Hertzka (hámosfalvi) Haraszti Tivadar (szelevényi), földbirtokos, 1904 márc. 19. Harkányi (taktaharkányi), báró; nemesség: 1867 febr. 15. Harkányi (előbb Koppely) Fülöpnek: báróság: Frigyes* és Károlynak*, 1895 okt. 24. Hatvány báró; előbb Deutsch, utóbb Hatvany- Deutsch. Névváltoztatás Károly részére 1911 ápr. 22. Ferenc* és Lajos* részére 1917 márc. 19. Havas Emil (kisunyomi), bécsi lakos, 1910 aug. 17. Hazai báró; nemesség: Ödön budapesti háztulajdonos, 1902 jan. 13.; báróság: Samu* honvédelmi miniszternek, 1912 szept. 10. Hédervári Soma (hévizgyörki), Újpest r.-t. város főorvosa, 1908 febr. 14. Hercz Zsigmond* (királdi), a magyar általános kőszénbánya r.-t. vezérigazgatója, 1896 okt. 1. Névváltoztatás Királdyra 1905 júl. 24. Herczegh József (hercegfalvi), József a Nicholson gépgyár r.-t. vezérigazgatója. Herczel (pusztapéteri) báró; báróság: Manó, 1901 máj. 27. Hertzka Károly (hámosfalvi), budapesti orvos, 1912 febr. 9. Fia Róbert* nevét Hámosra változtatta. Herzog (esetei) báró; nemesség: Péter, budapesti nagykereskedő, 1886 szept. 3.; báróság 1904 jan. 2. Hetecs Mór (galgóci), kereskedelmi tanácsos és Antal ügyvéd, 1910 ápr. 7. Hetényi Ákos (csanádi), apostagi földbirtokos, 1912 jún. 10. Hevesy (hevesi), 1. Bischitz (hevesi). Hirsch Lipót (örményesi), a Franklin Társulat r.-t. volt ügyvezető igazgatója, 1912 dec. 20. Hirschler Ágoston*, közkórházi főorvos, 1909 febr. 10. Hirschler Lipót (alsódomborui), nevének Zalánra való átváltoztatásával, 1887 máj. 20. Hoffmann Jakab (lőrinci), nógrád megyei földbirtokos, 1884 aug. 17. . Hoffmann (vágújhelyi), Sámuel és Vilmos, szállítási cégtulajdonosok, 1904. okt. 23. Holitscher (csetényi) Pál, nagyiparos és Károly országgyűlési képviselő, 1913 jún. 15. Holtzer (bástyái) Tivadar, Emil és Aladár, szegedi nagykereskedők, 1911 ápr. 11. Horváth Zsigmond, kir. tan., az Ált. Vagonkölcsönző r.-t. igazgatója, 1906. ápr. 8. Huszár Vilmos (nagykállói), műegyetemi c. rk. tanár, a Revue de Hongrie főszerkesztője, 1916 ápr. 13. Hűvös József (botfai), kir. tan., 1897 jan. 17. Inselt Samu (göllei), kaposvári lakos, 1881 márc. 8. Irsay Artúr* (szemlőhegyi), egyetemi tanár, 1906 febr. 2. Jacobovits Rezső (szegedi), bécsi lakos, 1918 nov. 26. Jellinek Henrik (haraszti), a budapesti közúti vasúttársaság vezérigazgatója, 1890 jan. 6. Jónás Adolf .(bervei), bsrvei nagybirtokos és gyáros, 1897 szept. 30. Kammer Benő (szempci), kereskedelmi tanácsos, 1910 ápr. 7. Kánitz Dezső (nagyecséri), az Agrárbank takarékpénztár vezérigazgatója. 1910 aug. 31. Fia, László. Kármán Mór (szőllőskislaki), kir. tan., egy. tanár, 1907 aug. 20. Kaufmann (magyarpadói), Kenedyre való névváltoztatással, 1913 júl. 19. 1. Kenedy. Kelemen Samu (bodajki), a Magyar Jég- és Viszontbiztosító r.-t. ügyvezető igazgatója, 1907 dec. 31. Gyula, a Hazai takarékpénztár ügyvezető igazgatója, 1917 már. 4. Kenedy (magyarpadói) Géza*, ügyvéd és Béla 1916 okt. 29. 1. Kaufmann, (magyarpadói). Keppich (felpéci) Vilmos. Lajos és néhai Ferenc utódai: Viktor, Gyula és Pál, 1906 ápr. 8. Keszthelyi Ernő* (rákosi), bankigazgató s az Otthon írók és hírlapírók körének pénztárnoka, 1916 márc. 22. Kilényi Hugó (kilényi), min. tan., 1891 okt. 16. Királdy (királdi), 1. Hercz (királdi). Knöpfler Károly (rimakokovai), nagybirtokos és gyáros, 1909 okt. 3. Kohner báró (szászbereki); báróság: Adolf, Alfréd, Jenő és Vilmos földbirtokosoknak, 1912 júl. 10. L. bárói családok között. Konrád Márk (tornyosi), kir. tan., a nagyváradi bábaképző intézet ny. igazgatója, 1914 jan. 9. Koos Ottó (békei), kir. tan., zálogházi igazgató, 1907 jún. 7. Koos Samu* (edelényi), udv. tan., a Borsod-miskolci Hitelbank vezérigazgatója, 1910 dec. 22. Koppay József (dretomai), festőművész, 1912 dec. 29. Koppély, 1. Harkányi (taktaharkányi). Korányi (tolcsvai), báró; nemesség: Frigyes* budapesti egyetemi orvostanár s Adolf, budapesti ügyvédnek 1884 febr. 2. Báróság: Frigyes* részére 1908 nov. 21. Kornfeld, báró; Zsigmond főrendiházi tag, a budapesti áru- és értéktőzsde s a Magyar Általános Hitelbank elnöke, 1909 febr. 22. Kornhaber Adolf (pilisi), ezredes, 1909 febr. 5. Königswarter Hermann* (csabacsüdi) báró, 1897 márc. 13. Körner Oszkár, műiparos, 1916 okt. 16. Körösi (királyhalmi), 1. Neumann (királyhalmi). Kőrösy József (szántói), a székesfővárosi statisztikai hivatal főnöke, 1896 jún. 6. Kramer (szinóbányai), Jakab, Rezső és József, 1906 ápr. 7. Krausz Simon (érdi), a Magyar Bank és Kereskedelmi rt. vezérigazgatója, 1915 szept. Krausz Mayer (megyeri), földbirtokos és gyártulajdonos, 1882 szept. 3. Névváltoztatás 1900 szept. 16. Megyerire. Kromer Sámuel (ballai), gyártulajdonos, deósi lakos, 1885 dec. 21. Kuffner (diószegi), báró, nemesség: Károly diószegi cukorgyáros részére 1896 máj. 13. Báróság: 1904 dec. 7. Kunffy Adolf (somogytúri), 1912 jan. 25. Landau Gusztáv (létai), min. tan. nevének Létayra való átváltoztatásával, 1900 ápr. 16. Landauer Lipót, nagykereskedő s Béla Hontmegye első aljegyzője, tb. főjegyző, 1905 febr. 24. Langer Bódog (surányi), az ungvölgyi h. é. vasútüzlet igazgatója, 1905 okt. 20. László Fülöp* (lombosi), festőművész, 1912 febr. 16. Lázár Bernát (szegvári), zalaszegvári lakos, 1885 máj. 31. Lederer Henrik ezredes (borszczewkai), 1916 jól. 5. Hősi halált halt Miksa ezredes kiskora árvája, Miklós, 1918 febr. 11. Leitner Ernő (ujpanádi), az aradi állami gyermekmenhely főorvosa, 1917 aug. 24 Leitner Zsigmond, a Magyar takarékpénztárak közp. Jelzálogbankja vezérigazg., 1913 ápr. 14. Létai (létai), 1. Landau (ótai). Lévay (kisteleki), báró, nemesség: Henrik*, az Első magyar biztosító társaság vezérigazgatója. Báróság: Henriknek 1897 ápr. 22., átruházva Istvánra*, 1905 aug. 21. Lichtenberg Kornél* (mindszenti), egyetemi m. tanár, 1906. Liebermann Leó* (szentlőrinci), budapesti egyetemi tanár, 1905 jún. 6. Liebner József* (kakucsi), nagybirtokos, 1896 dec. 19. Linzer Károly* (ilnefalvi), budapesti gyáros, 1884 aug. 7. Löti Sándor és Izidor (kelenföldi), gyárosok, 1906 febr. 11. Lukács József* (szegedi), az Angol-osztrák bank budapesti fiókjának igazgatója, 1899 máj. 1.; átruházás Lessner Richárd min. titkárra a Lukács-Lessner kettős névvel, 1913 jan. 11. Lustig-Balázs Hugó (alsólendvai), 1910 nov. 16. Madarassy-Beck (madarasi) báró, 1. Beck (magyari) Máday Lajos (csacai), trencsénmegyei birtokos, 1884 ápr. 21. Máday Izidor (marosi), min. tan., 1899 febr. 17. Mándy Ignác (kántorjánosi), kántorjánosi 1896 okt. 10. Manheimer Leó (kallói), a Borsod-miskolci gőzmalom vezérigazgatója, 1914 ápr. 10. Mauthner Ödön* (jánoshegyi) udv. szállító, nagymagkereskedő, 1914 febr. 11. Mayer Salamon (csengeri), szatmármegyei földbirtokos, 1876 jún. 21. Megyeri (megyeri), 1. Krausz (megyeri). Meixner Emil (örsödi), ügyvéd, a budapesti Jótékony nőegylet titkára, 1917 jún. 6. Mezey Gyula* (mezőcsáti), az Árvay és társa budapesti cég tulajdonosa, 1913 júl. 25. Mihályi Ignác (rétalapi), nagybérlő és komárommegyei földbirtokos, 1895 szept. 25. Montagh Sándor (nagybánhegyesi), földbirtokos, 1913 jún. 15. Moskovitz Mór (zempléni), 1867 jún. 29; Lajos a Magyar-francia bizt. társ. vezérigazgatója, 1887 ápr. 3. Müller Jakab (rétfalvi) ny. főtörzsorvos, 1899 júl. 9. Müller József (újlaki), az Újlaki tégla és mészégető r.-t. igazgatója, 1911 nov. 11. Nagy Sándor (dévaványai) országgyűlési képviselő, 1911 máj. 31. Nagy (üszögi) 1. Grosz (üszögi). Nászai Mór (rákosi), budapesti kereskedelmi tanácsos, 1889 nov. 12. Nemes Marcel* (jánoshalmi), kir. tan., 1910 jún. 15. Németh Lipót (mohácsi), mohácsi ügyvéd, 1904 febr. 10. Neuberger Bódog (hliniki), fiumei fakereskedő, 1994 máj. 3. Neugebauer László (aszódi), 1891 júl. 16. Neugebauer Viktor (karai), min. tan., Máv. igazgató, 1907 jan. 18. Neumann Hermann (héthársi), miskolci kereskedő, 1918 júl. 2. Neumann Frigyes (gárdonyi), budapesti nagykereskedő, 1888 febr. 15. Neumann Miksa (királyhalmi), a budapesti áru- és értéktőzsde alelnöke s fia Körösi Kálmán, 1903 jún. 19. Neumann Miksa (margittai), a Magyar jelzáloghitelbank igazgatója, 1913 febr. 20. Neumann Rafael (nagyhantai). budapesti ügyvéd, 1906 márc. 1. Neuman (végvári) báró; nemesség: Adolf és Dániel aradi gyárosok, 1903 márc. 14.; báróság: ifj. Adolf, id. Adolf és Dániel, 1913 okt. L. a bárói családok között. Ohrenstein (beocsini), báró ; nemesség: Henrik a beocsini Unió cementgyár r.-t. alelnöke, 1908 okt. 12.; báróság: 1910 nov. 24. L. bárói családok között. Ormody Vilmos* (ormódi), az Első Magyar Alt. bizt. társaság igazgatója, 1897 nov. 30. Orosdy Fülöp* (orosdi) báró, nagykereskedő, 1905 febr. 15. Ország Róbert* (máriabesnyői), a Magyar Bank és Keresk. r.-t. igazgatója, 1918 aug. 6. Pajzs Gyula* (rácalmási), földbirtokos, 1898 márc 14. Palotay (várpalotai), Rezső, Ödön és Andor budapesti lakosok, 1904 ápr. 10. Perl József (kispéci), győri ügyvéd, 1914 jún. 1. Pfeiffer László (ikvai), győri földbirt., 1888 júl. 5.; kiterjesztetett Antalra, 1916 nov. 8. Pick Zsigmond (nemesdömölki), kiscelli földb., 1888 máj. 8. Polnay Jenő (tiszasülyi), az Atlantica tengerhajózási r.-t. vezérigazgatója, 1911 ápr. 7. Popper Lipót (podhrágyi), földbirtokos, 1869 szept. 25. Posner Alfréd nagyiparos 1873. Purjesz Zsigmond* (belsőecseri), udv. tan., egyetemi tanár, 1911 márc. 2. Quittner Zsigmond (vágfalvi), budapesti műépítész; Vilmos mérnök, 1905 jan. 21. Radnai-Rózsay Károly (muraközi), budapesti szénnagykereskedő, 1912 aug. 6. Reiner Vilmos (bánijai), károly városi kereskedő és gyáros, 1907 jún. 22. Reiner Mihály (brestovaci), brestovaci földbirtokos, 1912 ápr. 24. Reusz Henrik (ráthonyi), földbirt. 1896 jún. 6. Richards Richárd (dunaréti), győri gyáros, 1905 febr. 15. Rohony István és János (sátorkői), 1908 ápr. 8. Ugyanekkor kapta atyjuk, Rosenberg Gyula budapesti ügyvéd is a nemességet. Rósa Izsó (várhelyi), ügyvéd. Rosenberg Ármin (gjurgjevaci), a Neusehloss-féle nasiei tanningyár és fűrésztelep igazgatója, 1918 jún. 9. Rosenberg Bernát (gyalui), gyalui földbirtokos, 1888 ápr. 7. Rosenfeld Henrik (bicskei), bicskei földbirtokos, 1900 jan. 20. Sachs Henrik (grici), fiumei ügyvéd, 1911 ápr. 27. Sági, l. Spitz, (szorkolai). Sarbo Vilmos* (szepesváraljai), a Fonciere pesti bizt. társ. vezérigazgatója, 1898 máj. 12. Schapringer Joachim (csepregi), 1886 márc. 29. Névváltoztatás 1911 febr. 23. Csepregire. Schenk Adolf (lódeci), trencsénmegyei nagybirtokos, 1888 jún. 15. Schlick Béla (kovárci), a Schlick-féle vasgyár igazgatója, 1896 okt. 10. Schosberger (toronyi), báró; nemesség: 1863 jan. 13. Báróság: 1890 márc. 12., Schosberger Zsigmond földbirtokos és nagykereskedő részére. Kiterjesztetett 1905 dec. 11. Schosberger Henrik fiai, Tornyai Schosberger Lajosra és Rezsőre a Tornyai-Schosberger kettős családnévvel. Schrecker Lipót (szegilongi), gőzmalmi igazgató, miskolci lakos, 1914 jan. 6. Schulhof Géza (dombóvári), ügyvéd, 1885 dec. 10. Névváltoztatás 1904 szept. 2. Dombováryra. Schwarcz Ármin (zimonyi), budapesti okl. mérnök, 1887 jan. 29. Schwartz Jakab (szálkái), szatmármegyei nagybirtokos és gyártulajdonos, 1887 ápr. 4. Névváltoztatás Szalkayra. Schwartz Miklós (megyesi), soproni ügyvéd, 1901 szept. 22. Schwarz Gusztáv* (szászi), udv. tanácsos, egyetemi tanár, 1911 jan. 15. Schwartz Ferenc (fancsikai). biharmegyei nagybirtokos, 1911 dec. 15. Sebes Lipót (szarvasi), honvédezredes, 1916. Sebestyén Dávid (székelyhídi), kolozsvári építési vállalkozó, 1912 júl. 16. Séthi (bicskei), előbb Schiffer, 1918. Simon Jakab (boglári), 1908 jan. 16. Singer Gusztáv (severini), ezredes, 1917. Sommer Ignác (csapi), nagykanizsai lakos, 1913 jún. 19. Sonnenberg Imre, budapesti kereskedő, 1897 aug. 8. Söpkéz Richárd* (nagymarosi), a Banca Marmarosh, Blank et Comp. bukaresti bejelentett cég igazgatója, 1914 júl. 11. Spitz Gyula (szorkolai), a Magyar északkeleti vasút vezérfelügyelője, 1884 febr. 1., nevének Ságira való változtatásával. Spitzer Ottó, horvát-szlavón főállamügyész, 1894 dec. 80., nevének Krajcsovicsra való változtatásával. Stein Manó és Félix (szilli), nagybirtokosok, 1910 nov. 16. Stein Lajos (mecsekjánosi), törvényhatósági bizottsági tag, a Baranyamegyei Gazdasági Egylet alelnöke, 1914 febr. 11. Steiner Lipót (ópályi), nagyváradi lakos, 1884 dec. 26. Steiner Mihály (péterházi), ógyallai lakos és földbirtokos, 1905 febr. 22. Steiner Ferenc (gertenyesi), az aradi Áru- és értéktőzsde elnöke, 1918 szept. 5. Stauber József (nagydorogi), aradi lapszerkesztő, 1910 jún. Stein Náthán (zombori), pesti házbirtokos, 1870 jún. 3. Sternthal Salamon (nagypéli), 1904 nov. 16. Strasser Rezső- és Béla (győrvári), cégtulajdonosok, 1905 febr. 14. Strasser Nándor (kisbáti), budapesti lakos, földbirtokos, 1908 febr. 20. Strasser Alfréd (sánci), bécsi lakos, 1911 febr. 12. Szalárdi Mór (rákosfalvi), orvos, 1909 máj. 5. Szalkay (szálkai), 1. Schwartz (szálkai). Szászy-Schwarz (szászi), 1. Schwarz (szászi). Szászy Béla (szászi) min. tan., 1916 jan. 9. Szeghő Ignác (vágmogyoródi), kúriai bíró 1918 ápr. 21. Szende Károly (szendrői), az Első magyar ált. bizt. társaság vezérigazgató helyettese, 1908 máj. 20. Szilágyi Mór (peszerényi), balassagyarmati ügyvéd, 1912 ápr. 3. Szili Adolf (szilsárkányi), egyetemi tanár, 1902 dec. 2. Szirmai Oszkár (nagysárosi), a fiumei kőolaj-finomítógyár vezető igazgatója, 1904 szept. 2. Szurday (szurdai), 1. Weiss (szurdai). Telkes Simon (kelenföldi), keresk. min. főszámtan., 1907 szept. 17. Tevén Zsigmond (dévényi), a gyöngyösi takarékpénztár vezérigazgatója, 1912 jún. 20. Thaller, Ignác (drágái), horvát- szlavón-dalmát orsz. főorvos, 1910 ápr. 23.; Thaller Emánuel, a horvát- szlavón-dalmát hétszemélyes tábla ülnöke 1916 jún. 30. Tischler Mór (nagyiklódi), földbirtokos és nagy vállalkozó, 1910 júl 17. Tolnay Arnold (vágújhelyi), a magyar dohány-keresk. r.-t. ügyvivő igazgatója, 1910 jan. 15. Tornyai-Schosberger, 1. Schosberger (tornyai) Tószeghy, 1. Freund (tószegi). Ullbann (baranyavári), nemes és báró; nemesség: 1889 dec. 16. Mór Györgynek báróság: 1918 ápr. 13. Adolf, a Magyar Általános Hitelbank vezérigazgatójának. Ungár József (ómoravicai), József kossuthfalvai földbirtokos, 1913 jún. 14. Vajda Imre* (bajmoki), a Magyar Keresk. r.-t, igazgatója, 1904 jan. 6. Vécsey Artúr (fenyvesi), az erdélyi erdőipar r.-t. igazgatója, 1905 szept. 11. Végh Károly* (győri), udv. tanácsos, a M. kir. Folyam- és Tengerhajózási r.-t. igazgatója, 1914 febr. 9. Vígh Gyula (újvárosi), szolnoki malomfűrész teleptulajdonos, 1913 márc. 22. Wagner Dániel (zólyomi), budapesti gyógyszerész és vegyész, 1886 márc. 20. Weinberger József (királyhelmeci), tb. járási orvos, 1914 júl. 21. Weiss, (csepeli), báró nemesség: Manfréd budapesti gyáros és nagykereskedő, 1896 aug. 8. Báróság: 1918 szept. 16. Weiss Adolf (szurdai), a Spitzer Gerson és társa budapesti kékfestő- és kartonnyomógyár cég főnöke s cégtársa Weiss Adolf, illetőleg elhalt bátyja fiai: Leó*, Géza* és Róbert*, 1899. márc 17. Utóbbiak nevüket 1912 márc. 26. Szurdayra változtatták. Weiss Jakab (polnai), zágrábi kereskedő, 1872 okt. 27. Weiss Oláh Ernő Lipót (oláhi), bécsi lakos, 1910 júl. 12. Weisz Viktor (borostyánkői), pozsonyi kereskedő és gyártulajdonos, 1881 máj. 5. Wellisch Alfréd (vágvecsei), budapesti műépítész, 1910 máj. 28. Wertheim Ármin (enyingi), nagybirtokos, 1912 máj. 6. Wertheimer Ede* (monori), pozsonyi jogakadémiai tanár, 1903 jún. 7. Wich Gyula jószágbérlő, 1879 júl. 19. Wix Adolf (zsolnai), cavallai osztrák-magyar konzul, 1906 jan. 26. Névváltoztatás 1911 aug. 11. Zsolnayra. Wodianer Béla (maglódi), pestmegyei földbirtokos, 1867 jún. 23. Wodianer* (kapriorai), báró: Mór és Albert, 1874 ápr. 23. Wodianer Fülöp (vásárhelyi), budapesti könyvnyomda tulajdonos, 1897 szept. 9. Wohl Hermann, nógrádmegyei földbirtokos és gyáros, 1892 júl. 1. Wohl Adolf (mucsinyi), Losonc város tanácsnoka és Lajos berlini hírlapíró, 1903 febr. 22. Wolfner, (újpesti), báró; nemesség: Lajos újpesti bőrgyárosnak, 1904 aug. 9.; báróság: Tivadar bőrgyárosnak, 1918 szept. 16. Zalán Lipót (alsódomborni), földbirt. 1887 máj. 20. Zilahi Simon* (gyurgyókai), a Budapesti Hírlap kiadóhivatali igazgatója, 1904 jan. 29. Zöld Márton (sióagárdi), honvédtábornok. Zsolnay (zsolnai), 1. Wix zsolnai. Zsürger Zsigmond (tiszaújlaki) 1914. K. B.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3568. címszó a lexikon => 642. s köv. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13568.htm

CÍMSZÓ: Nemesek

SZÓCIKK: Nemesek. A Habsburgok már az emancipáció előtt is adományoztak nemességet egyes zsidóknak, főleg osztrákoknak. Az emancipáció után a magyar zsidók közül is sokan megkapták a magyar nemességet kulturális és közgazdasági, olykor politikai téren szerzett érdemeik elismeréséül. A nemesi rangra emelt magyar zsidó családok száma kb. 280-ra tehető. Csaknem teljes névsoruk itt következik: Abonyi Béla budaujlaki , gépgyári vezérigazgató, 1914 júl. 11. Aczél József kemencei , kemencei földbirtokos, 1905 febr. 6.; átruházva 1911 jún. 1. Acél Rezsőre és Oszkárra. Adler Andor iltói , aradi nagykereskedő, 1913 dec. 23. Ágoston Lajos pusztapéteri , nagybirtokos, 1913 jún. 8. Áldor Adolf gyömörői , a nagykárolyi városi és közkórház igazgató-főorvosa, 1899 máj. 22. Altmann Hahn csacsai , Altmann Zsigmond 1907 ápr. 11. a kettős név használatának engedélyezésével. Arányi Lajos* hunyadvári , orvos, egyetemi tanár, 1873 dec. 26. Árkövy József* tahitótfalui , budapesti egyetemi tanár, 1905 jún. 7. Árpási Imre abalehotai , nagybirtokos, a Nyitrai Hitelbank vezérigazgatója, 1910 júl. 7. Auer Róbert alsóterényi , tőzsdetanácsos, 1910 ápr. 14. Auspitz Pál pusztapéteri . Babocsay Hermán kerekréti , kerekréti földbirtokos, 1905 február. Bachruch Károly királykúti , ötvösművész, 1905 máj. 13. Back Ernő bégavári , nyitrai földbirtokos és gyáros, 1888 júl. 25.; Hermann győri gőzmalomtulajdonos, 1896 okt. 21. Back Hermann surányi , konstantinápolyi nagykereskedő, 1896 jan. 11.; átruházás Back Józsefre, a konstantinápolyi osztrák-magyar kereskedelmi kamara elnökére, 1907 jún. 16. Back Fülöp cairói , iparos, 1909 jan. 9. Baer Richárd kiskeszi , földbirt. 1910 jún. 20. Baiersdorf Adolf erdősi , temesmegyei földbirtokos, 1884 szept. 30.; átruházás Baiersdorf Richárdra és Nándor Manóra, 1907 febr. 24. Balassa Henrik csabrendeki , az újvidéki takarékpénztár vezérigazgatója, 1914 ápr. 13. Balázs Mór verőcei , Villamosvasúti vezérigazgató, 1896 jún. 6. Bamberger Béla balástyai , budapesti ügyvéd 1903 okt. 14. Barber Ágoston budai , gyártulajdonos, 1871 nov. 28. Báron 1. Baronyi csángóhétfalusi , Baronyi Benedek csángóhétfalusi , 1870 jún. 3. Baronyi Ede zalai , budapesti bankár, 18482 febr. 1. Barta Arnold dubicsányi , udv. tanácsos, a Magyar Agrár- és Járadékbank r.-t. vezérigazgatója, 1913 febr. 26.; átruházás Barta Ervin-Arnoldra 1914 máj. 13. Baruch Sámuel felsőványi , marosvásárhelyi birtokos és gyártulajdonos, 1878 ápr. 11. Névváltoztatás 1913 márc. 23. Felsőványira. Baruch Adolf, gyártulajdonos, 1875 szept. 22. Bauer Gyula ezredes Krupicéi Beck Miksa* madarasi , a Magyar Leszámoló- és Pénzváltóbank vezérigazgatója, Nándor a Magyar Jelzáloghitelbank vezérigazgatója s Hugó kúriai bíró 1895 dec. 28. Beck Nándor Madarasy-Beck kettős névvel 1906 ápr. 7. bárói rangot nyert. Bettelheim Antal nevének Gajáryra való változtatásával, 1887. Biedermann Gusztáv üszöghi és mosgói , földbirtokos, 1867 aug. 29. Biedermann Rudolf báró turonyi , szentegáti földbirtokos, 1902 máj. 18. A család 1903 szept. 19. osztrák bárói rangot is nyert. Bien Dávid pusztakovácsi , kaposvári lakos, a Mezőgazd. ipar r.-t. gazdasági főintézője, 1911 jan. 12, Biringer Soma taranyi , nagybirtokos, soproni lakos, 1905 febr. 14. Bíró Ármin* hámori a Rimamurány-salgótarjáni vasmű r.-t. vezérigazgatója, 1899 jan. 15. Bischitz Dávid hevesi , budapesti lakos, 1895 jún. 9. Névváltoztatás 1904 ápr. 13. Hevesy-Bisiczre, 1906 dec. 25. pedig Hevesyre. Blum Brúnó eörsi , a Magyar Bank és Keresk. r.-t. igazgatója, 1912 júl. 15. Bodó Károly marosszentkirályi , az Osztrák-magyar bank főellenőre, Hermann őrnagy, József ny. ezredorvos, Emánuel nagykereskedő, Pál honv. ezredorvos és Lajos ügyvéd, 1911 jan. 31. Bossányi Endre borsodi , 1918 máj. 2. Böck Bertalan burai , 1884 máj, 29. Brai 1. Breuer. Breuer Jakab, mexikói svéd főkonzul, 1911 máj. 12. Névváltoztatás Braira 1912 márc. 20. Brükler Mihály széplaki , budapesti ügyvéd, 1907 júl. 10. Brüll Miksa domonyi , kir. tan., földbirtokos, 1882 jan. 8. Névváltoztatás 1900 márc. 80. Domonyra. Bürger Albert borsoskrakkói , marosvásárhelyi sörgyáros, 1914 jún. 26. Csatáry csatári , 1. Orosz csatári . Csepregi csepregi , 1. Schapringer csepregi . Czigler Ármin egerszalóki , budapesti ügyvéd, 1918 márc. 15. Czinczár Adolf gyulai , gyulai nagykereskedő. 1913 szept. 15. Déchy Mór marosdécsei , 1882 okt. 29. Derera Izrael gyarmati , temesvári terménykereskedő, 1897 febr. 17. Deutsch Izidor fehértemplomi , ezredes, 1918 júl. 11. Deutsch Sándor halmi , az Osztrák-Magyar bank főtanácsának tagja, 1902 júl. 9. Névváltoztatás 1914 mára 18. Halmy-Deutschra. Deutsch Bernát és József hatvani , nagybirtokosok, 1879 jan. 14. Sándor, József, Károly* és Béla* 1897 máj. 12. engedélyt kaptak a Hatvany-Deutsch kettős név viselésére. H.-D. Sándor, József, Károly és Béla nagybirtokosok és nagyiparosok 1908 okt. 23. bárói rangra emeltettek. Deutsch Antal kemenesmihályfai , közgazdasági író, 1905 febr. 22. Deutsch Fülöp macelji , zágrábi nagykereskedő, 1910 nov. 25. Dévay Ignác füzérkomlósi , kúriai bíró, 1913 júl. 23. Dirsztay dirsztai báró; előbb Fischl; nemesség: Fischl Guttmann, budapesti nagykereskedő, 1884 szept. 3. Névváltoztatás Dirsztayra 1889 ápr. 19. Bárói rang adományozása Dirsztay László tb. török főkonzulnak 1905 nov. 30., kiterjesztve Dirsztay Ferencre is. Dóczy Lajos*, közös külügymin, udv. és min. tanácsos, bárói rang 1900 márc. 13. Dombováry, 1. Schulhof dombóvári . Domokos Géza vasmegyeri , földbirtokos, 1914 ápr. 19. Domony domonyi , 1. Brüll domonyi . Ecsery nagyecseri , 1. Ránitz. Egry Engel Aurél* egerszegi , udv. tanácsos, budapesti ügyvéd, 1916 okt. Eidlitz Hugó felsősági , az Adria magyar folyam- és tengerhajózási r.-t. igazgatója, 1907 jún. 18. Eisenstadter Simon buzási , temesvári nagykereskedő 1872 máj. 2. Elek Pál* malomszegi , a Magyar Keresk. r.-t. vezérigazgatója, 1900 ápr. 10. Elek Lipót ujnépi , kereskedelmi tanácsos, 1904 máj. 2. Engel Adolf csepregi , pécsi nagykereskedő, 1886 márc. 29. Eugel Miksa cserkúti , földbirtokos, 1895 szept. 7. Engel Aurél* egerszegi , udv. tanácsos, budapesti ügyvéd, 1916 okt. nevének Egryre való átváltoztatásával l. o. . Engel József peskodári , nagykereskedő, nyitrai lakos, 1904 dec. 16. Engel Adolf Jánosi , pécsi lakos, 1887 máj, 5. Enyedy Béni* nagyenyedi , a Magyar Agrár- és járadékbank műszaki tanácsosa, 1905 dec. 3. Fábri Samu vámosatyai , a Magyar Agrár- és Járadékbank igazgatója, 1907 dec. 8. Farkas bisztrai Márton, Hermann, Imre, Samu, Aladár és Alfréd marosvásárhelyi lakosok, 1910 okt. 5. Farkasházy farkasházi , Fischer farkasházi Peger Ferenc merczyfalvi és temeszsadányi , nagybirtokos, 1887 jún. 18. Fehér Imre ujbárdi , 1918 máj. 1. Fehér Miksa nagyabonyi , a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank ügyvezető igazgatója, 1918 máj. 17. Fejér László mátészalkai , min. oszt. tanácsos, 1917 jún. 10. Fekete Sámuel szatmári , szatmár megyei főorvos, 1886 júl. 18. Feledy Dezső mezőtelegdi , a Bihar-Szilágyi Olajipar r.-t. igazgató-helyettese, 1910 júl. 31. Feledy Miksa oroszpataki , építész, 1910 máj. 24. Feleky Hugó magyarfeleki , 1910 ápr. 17. Fellner Frigyes* németvölgyi , a Magyar Agrár- és Járadékbank ügyvezető igazgatója s egyetemi rendkívüli tanár, 1917 jan. 26. Fellner Sándor toronyi , budapesti műépítész, 1905 febr. 15. Felsőványi felsőványi , 1. Femi felsőványi . Fenyvessy Adolf* zalai , az országgyűlési gyorsiroda főnöke, 1899 jan. Fialka Gusztáv gavosdiai , kórházi igazgató főorvos, 1911 máj. 29. Fischer Móric farkasházi , herendi porcellángyáros 1866 ápr. 22. A család utóbb Farkasházyra változtatta nevét. Fischer N. járaki , 1914 márc. 30. Fischer Ignác tóvárosi , nagyiparos, 1892 márc. 25. Fischl, 1. Dirsztay dirsztai báró. Flesch Alajos beősi , 1873 ápr. 17. Flesch Mór borsai , budapesti nagykereskedő, 1884 aug. 7. Frankel vasvári Gottlieb és Henrik, cégtulajdonosok, 1905 febr. 14. Franki József bocsári , tőzsdetanácsos, 1914 jan. 6. Franki Ede nagysárói , földbirt. 1910 júl. 13. Franki Vilmos széphelyi , párkányi és Henrik hathalmi lakos, 1914 ápr. 21. Franko Endre biharszentandrási , nagyváradi ügyvéd, 1918 jan. 13. Freudiger Mózes óbudai , a pesti aut. orth. hitközség elnöke, 1910 okt. 26. Freund Henrik tószegi , budapesti nagykereskedő, 1884 okt. 6. Névváltoztatás 1909 okt. 7. Tószeghyre. Friedrich Vilmos nyitrazsámbokréti , kir. tan., orvos, egyetemi m. tanár, 1913 nov. 14. Frommer Eudolf fegyverneki , a budapesti Fegyver- és Gépgyár r.-t. igazgatója, 1914 márc. 17. Frigyesy Adolf* rácalmási , az Adria bizt. társ. vezértitkára, 1896 jún. 6. Fürst Jakab maróthi , budapesti nagykereskedő, 1898 nov. 25. Gajáry, 1. Bettelheim. Gans Mór ludasi , lapszerkesztő, 1867 júl. 12. Gara Leó nyíregyházai , Szabolcsvármegye tb. főorvosa, 1913 máj. 19. Gara Miklós dánszentmiklósi , budapesti lakos, 1913 dec. 29. Geist Lajos szergényi , szombathelyi lakos, gyáros, 1913 jan. 7. Glück Mór marosváraljai , alvinoi lakos, 1879 jan. 4. Gold Zsigmond tatai , az Osztrák-Magyar Bank főtanácsának tagja, 1900 febr. 4, Goldberger Sámuel budai , 1867 nov. 1. Gomperz Miksa dentaii, budapesti és Zsigmond bécsi lakosok, 1905 febr. 14. Kiterjesztés Gomperz Emil nagykereskedőre, 1908 szept. 10. Gosztonyi Gyula abalehotai , nagybirtokos 1911 febr. 20. Gotthüf Ede miskolci , temesvári gyáros és nagykereskedő. Greger Miksa, londoni nagykereskedő, 1878 ápr. 19. Groedel gyulafalvi és bogdáni báró; nemesség 1903 jún. 16. Ármin, Bernát és Albert máramarosszigeti nagykereskedők; báróság 1905 szept. 11. Grosz Lajos* csatári , 1878 febr. 21. Névváltoztatás 1882 márc. 4. Csatáryra. Gross gatályi és szécsényi Jenő, Andor és Ferenc, 1910 aug. 15. Grosz Jenő üszögi , tiszaluci földbirtokos, 1910 aug. 15. Sándor és Imre földbirtokosok, 1911 máj. 31. Névváltoztatás Nagyra 1917 nov. 3. Gutmann gelsei és beliscsei báró; nemesség Henrik, nagykanizsai lakos, 1869 dec. 26.; báróság: Vilmos*, Ödön*, László* és Aladár*, nagybirtokosok 1904 szept. 16. Győry felpéci Jenő és Károly, 1910 aug. 21 Halmy-Deutsch halmi , 1. Deutsch halmi . Hámos hámosfalvi , 1. Hertzka hámosfalvi Haraszti Tivadar szelevényi , földbirtokos, 1904 márc. 19. Harkányi taktaharkányi , báró; nemesség: 1867 febr. 15. Harkányi előbb Koppely Fülöpnek: báróság: Frigyes* és Károlynak*, 1895 okt. 24. Hatvány báró; előbb Deutsch, utóbb Hatvany- Deutsch. Névváltoztatás Károly részére 1911 ápr. 22. Ferenc* és Lajos* részére 1917 márc. 19. Havas Emil kisunyomi , bécsi lakos, 1910 aug. 17. Hazai báró; nemesség: Ödön budapesti háztulajdonos, 1902 jan. 13.; báróság: Samu* honvédelmi miniszternek, 1912 szept. 10. Hédervári Soma hévizgyörki , Újpest r.-t. város főorvosa, 1908 febr. 14. Hercz Zsigmond* királdi , a magyar általános kőszénbánya r.-t. vezérigazgatója, 1896 okt. 1. Névváltoztatás Királdyra 1905 júl. 24. Herczegh József hercegfalvi , József a Nicholson gépgyár r.-t. vezérigazgatója. Herczel pusztapéteri báró; báróság: Manó, 1901 máj. 27. Hertzka Károly hámosfalvi , budapesti orvos, 1912 febr. 9. Fia Róbert* nevét Hámosra változtatta. Herzog esetei báró; nemesség: Péter, budapesti nagykereskedő, 1886 szept. 3.; báróság 1904 jan. 2. Hetecs Mór galgóci , kereskedelmi tanácsos és Antal ügyvéd, 1910 ápr. 7. Hetényi Ákos csanádi , apostagi földbirtokos, 1912 jún. 10. Hevesy hevesi , 1. Bischitz hevesi . Hirsch Lipót örményesi , a Franklin Társulat r.-t. volt ügyvezető igazgatója, 1912 dec. 20. Hirschler Ágoston*, közkórházi főorvos, 1909 febr. 10. Hirschler Lipót alsódomborui , nevének Zalánra való átváltoztatásával, 1887 máj. 20. Hoffmann Jakab lőrinci , nógrád megyei földbirtokos, 1884 aug. 17. . Hoffmann vágújhelyi , Sámuel és Vilmos, szállítási cégtulajdonosok, 1904. okt. 23. Holitscher csetényi Pál, nagyiparos és Károly országgyűlési képviselő, 1913 jún. 15. Holtzer bástyái Tivadar, Emil és Aladár, szegedi nagykereskedők, 1911 ápr. 11. Horváth Zsigmond, kir. tan., az Ált. Vagonkölcsönző r.-t. igazgatója, 1906. ápr. 8. Huszár Vilmos nagykállói , műegyetemi c. rk. tanár, a Revue de Hongrie főszerkesztője, 1916 ápr. 13. Hűvös József botfai , kir. tan., 1897 jan. 17. Inselt Samu göllei , kaposvári lakos, 1881 márc. 8. Irsay Artúr* szemlőhegyi , egyetemi tanár, 1906 febr. 2. Jacobovits Rezső szegedi , bécsi lakos, 1918 nov. 26. Jellinek Henrik haraszti , a budapesti közúti vasúttársaság vezérigazgatója, 1890 jan. 6. Jónás Adolf . bervei , bsrvei nagybirtokos és gyáros, 1897 szept. 30. Kammer Benő szempci , kereskedelmi tanácsos, 1910 ápr. 7. Kánitz Dezső nagyecséri , az Agrárbank takarékpénztár vezérigazgatója. 1910 aug. 31. Fia, László. Kármán Mór szőllőskislaki , kir. tan., egy. tanár, 1907 aug. 20. Kaufmann magyarpadói , Kenedyre való névváltoztatással, 1913 júl. 19. 1. Kenedy. Kelemen Samu bodajki , a Magyar Jég- és Viszontbiztosító r.-t. ügyvezető igazgatója, 1907 dec. 31. Gyula, a Hazai takarékpénztár ügyvezető igazgatója, 1917 már. 4. Kenedy magyarpadói Géza*, ügyvéd és Béla 1916 okt. 29. 1. Kaufmann, magyarpadói . Keppich felpéci Vilmos. Lajos és néhai Ferenc utódai: Viktor, Gyula és Pál, 1906 ápr. 8. Keszthelyi Ernő* rákosi , bankigazgató s az Otthon írók és hírlapírók körének pénztárnoka, 1916 márc. 22. Kilényi Hugó kilényi , min. tan., 1891 okt. 16. Királdy királdi , 1. Hercz királdi . Knöpfler Károly rimakokovai , nagybirtokos és gyáros, 1909 okt. 3. Kohner báró szászbereki ; báróság: Adolf, Alfréd, Jenő és Vilmos földbirtokosoknak, 1912 júl. 10. L. bárói családok között. Konrád Márk tornyosi , kir. tan., a nagyváradi bábaképző intézet ny. igazgatója, 1914 jan. 9. Koos Ottó békei , kir. tan., zálogházi igazgató, 1907 jún. 7. Koos Samu* edelényi , udv. tan., a Borsod-miskolci Hitelbank vezérigazgatója, 1910 dec. 22. Koppay József dretomai , festőművész, 1912 dec. 29. Koppély, 1. Harkányi taktaharkányi . Korányi tolcsvai , báró; nemesség: Frigyes* budapesti egyetemi orvostanár s Adolf, budapesti ügyvédnek 1884 febr. 2. Báróság: Frigyes* részére 1908 nov. 21. Kornfeld, báró; Zsigmond főrendiházi tag, a budapesti áru- és értéktőzsde s a Magyar Általános Hitelbank elnöke, 1909 febr. 22. Kornhaber Adolf pilisi , ezredes, 1909 febr. 5. Königswarter Hermann* csabacsüdi báró, 1897 márc. 13. Körner Oszkár, műiparos, 1916 okt. 16. Körösi királyhalmi , 1. Neumann királyhalmi . Kőrösy József szántói , a székesfővárosi statisztikai hivatal főnöke, 1896 jún. 6. Kramer szinóbányai , Jakab, Rezső és József, 1906 ápr. 7. Krausz Simon érdi , a Magyar Bank és Kereskedelmi rt. vezérigazgatója, 1915 szept. Krausz Mayer megyeri , földbirtokos és gyártulajdonos, 1882 szept. 3. Névváltoztatás 1900 szept. 16. Megyerire. Kromer Sámuel ballai , gyártulajdonos, deósi lakos, 1885 dec. 21. Kuffner diószegi , báró, nemesség: Károly diószegi cukorgyáros részére 1896 máj. 13. Báróság: 1904 dec. 7. Kunffy Adolf somogytúri , 1912 jan. 25. Landau Gusztáv létai , min. tan. nevének Létayra való átváltoztatásával, 1900 ápr. 16. Landauer Lipót, nagykereskedő s Béla Hontmegye első aljegyzője, tb. főjegyző, 1905 febr. 24. Langer Bódog surányi , az ungvölgyi h. é. vasútüzlet igazgatója, 1905 okt. 20. László Fülöp* lombosi , festőművész, 1912 febr. 16. Lázár Bernát szegvári , zalaszegvári lakos, 1885 máj. 31. Lederer Henrik ezredes borszczewkai , 1916 jól. 5. Hősi halált halt Miksa ezredes kiskora árvája, Miklós, 1918 febr. 11. Leitner Ernő ujpanádi , az aradi állami gyermekmenhely főorvosa, 1917 aug. 24 Leitner Zsigmond, a Magyar takarékpénztárak közp. Jelzálogbankja vezérigazg., 1913 ápr. 14. Létai létai , 1. Landau ótai . Lévay kisteleki , báró, nemesség: Henrik*, az Első magyar biztosító társaság vezérigazgatója. Báróság: Henriknek 1897 ápr. 22., átruházva Istvánra*, 1905 aug. 21. Lichtenberg Kornél* mindszenti , egyetemi m. tanár, 1906. Liebermann Leó* szentlőrinci , budapesti egyetemi tanár, 1905 jún. 6. Liebner József* kakucsi , nagybirtokos, 1896 dec. 19. Linzer Károly* ilnefalvi , budapesti gyáros, 1884 aug. 7. Löti Sándor és Izidor kelenföldi , gyárosok, 1906 febr. 11. Lukács József* szegedi , az Angol-osztrák bank budapesti fiókjának igazgatója, 1899 máj. 1.; átruházás Lessner Richárd min. titkárra a Lukács-Lessner kettős névvel, 1913 jan. 11. Lustig-Balázs Hugó alsólendvai , 1910 nov. 16. Madarassy-Beck madarasi báró, 1. Beck magyari Máday Lajos csacai , trencsénmegyei birtokos, 1884 ápr. 21. Máday Izidor marosi , min. tan., 1899 febr. 17. Mándy Ignác kántorjánosi , kántorjánosi 1896 okt. 10. Manheimer Leó kallói , a Borsod-miskolci gőzmalom vezérigazgatója, 1914 ápr. 10. Mauthner Ödön* jánoshegyi udv. szállító, nagymagkereskedő, 1914 febr. 11. Mayer Salamon csengeri , szatmármegyei földbirtokos, 1876 jún. 21. Megyeri megyeri , 1. Krausz megyeri . Meixner Emil örsödi , ügyvéd, a budapesti Jótékony nőegylet titkára, 1917 jún. 6. Mezey Gyula* mezőcsáti , az Árvay és társa budapesti cég tulajdonosa, 1913 júl. 25. Mihályi Ignác rétalapi , nagybérlő és komárommegyei földbirtokos, 1895 szept. 25. Montagh Sándor nagybánhegyesi , földbirtokos, 1913 jún. 15. Moskovitz Mór zempléni , 1867 jún. 29; Lajos a Magyar-francia bizt. társ. vezérigazgatója, 1887 ápr. 3. Müller Jakab rétfalvi ny. főtörzsorvos, 1899 júl. 9. Müller József újlaki , az Újlaki tégla és mészégető r.-t. igazgatója, 1911 nov. 11. Nagy Sándor dévaványai országgyűlési képviselő, 1911 máj. 31. Nagy üszögi 1. Grosz üszögi . Nászai Mór rákosi , budapesti kereskedelmi tanácsos, 1889 nov. 12. Nemes Marcel* jánoshalmi , kir. tan., 1910 jún. 15. Németh Lipót mohácsi , mohácsi ügyvéd, 1904 febr. 10. Neuberger Bódog hliniki , fiumei fakereskedő, 1994 máj. 3. Neugebauer László aszódi , 1891 júl. 16. Neugebauer Viktor karai , min. tan., Máv. igazgató, 1907 jan. 18. Neumann Hermann héthársi , miskolci kereskedő, 1918 júl. 2. Neumann Frigyes gárdonyi , budapesti nagykereskedő, 1888 febr. 15. Neumann Miksa királyhalmi , a budapesti áru- és értéktőzsde alelnöke s fia Körösi Kálmán, 1903 jún. 19. Neumann Miksa margittai , a Magyar jelzáloghitelbank igazgatója, 1913 febr. 20. Neumann Rafael nagyhantai . budapesti ügyvéd, 1906 márc. 1. Neuman végvári báró; nemesség: Adolf és Dániel aradi gyárosok, 1903 márc. 14.; báróság: ifj. Adolf, id. Adolf és Dániel, 1913 okt. L. a bárói családok között. Ohrenstein beocsini , báró ; nemesség: Henrik a beocsini Unió cementgyár r.-t. alelnöke, 1908 okt. 12.; báróság: 1910 nov. 24. L. bárói családok között. Ormody Vilmos* ormódi , az Első Magyar Alt. bizt. társaság igazgatója, 1897 nov. 30. Orosdy Fülöp* orosdi báró, nagykereskedő, 1905 febr. 15. Ország Róbert* máriabesnyői , a Magyar Bank és Keresk. r.-t. igazgatója, 1918 aug. 6. Pajzs Gyula* rácalmási , földbirtokos, 1898 márc 14. Palotay várpalotai , Rezső, Ödön és Andor budapesti lakosok, 1904 ápr. 10. Perl József kispéci , győri ügyvéd, 1914 jún. 1. Pfeiffer László ikvai , győri földbirt., 1888 júl. 5.; kiterjesztetett Antalra, 1916 nov. 8. Pick Zsigmond nemesdömölki , kiscelli földb., 1888 máj. 8. Polnay Jenő tiszasülyi , az Atlantica tengerhajózási r.-t. vezérigazgatója, 1911 ápr. 7. Popper Lipót podhrágyi , földbirtokos, 1869 szept. 25. Posner Alfréd nagyiparos 1873. Purjesz Zsigmond* belsőecseri , udv. tan., egyetemi tanár, 1911 márc. 2. Quittner Zsigmond vágfalvi , budapesti műépítész; Vilmos mérnök, 1905 jan. 21. Radnai-Rózsay Károly muraközi , budapesti szénnagykereskedő, 1912 aug. 6. Reiner Vilmos bánijai , károly városi kereskedő és gyáros, 1907 jún. 22. Reiner Mihály brestovaci , brestovaci földbirtokos, 1912 ápr. 24. Reusz Henrik ráthonyi , földbirt. 1896 jún. 6. Richards Richárd dunaréti , győri gyáros, 1905 febr. 15. Rohony István és János sátorkői , 1908 ápr. 8. Ugyanekkor kapta atyjuk, Rosenberg Gyula budapesti ügyvéd is a nemességet. Rósa Izsó várhelyi , ügyvéd. Rosenberg Ármin gjurgjevaci , a Neusehloss-féle nasiei tanningyár és fűrésztelep igazgatója, 1918 jún. 9. Rosenberg Bernát gyalui , gyalui földbirtokos, 1888 ápr. 7. Rosenfeld Henrik bicskei , bicskei földbirtokos, 1900 jan. 20. Sachs Henrik grici , fiumei ügyvéd, 1911 ápr. 27. Sági, l. Spitz, szorkolai . Sarbo Vilmos* szepesváraljai , a Fonciere pesti bizt. társ. vezérigazgatója, 1898 máj. 12. Schapringer Joachim csepregi , 1886 márc. 29. Névváltoztatás 1911 febr. 23. Csepregire. Schenk Adolf lódeci , trencsénmegyei nagybirtokos, 1888 jún. 15. Schlick Béla kovárci , a Schlick-féle vasgyár igazgatója, 1896 okt. 10. Schosberger toronyi , báró; nemesség: 1863 jan. 13. Báróság: 1890 márc. 12., Schosberger Zsigmond földbirtokos és nagykereskedő részére. Kiterjesztetett 1905 dec. 11. Schosberger Henrik fiai, Tornyai Schosberger Lajosra és Rezsőre a Tornyai-Schosberger kettős családnévvel. Schrecker Lipót szegilongi , gőzmalmi igazgató, miskolci lakos, 1914 jan. 6. Schulhof Géza dombóvári , ügyvéd, 1885 dec. 10. Névváltoztatás 1904 szept. 2. Dombováryra. Schwarcz Ármin zimonyi , budapesti okl. mérnök, 1887 jan. 29. Schwartz Jakab szálkái , szatmármegyei nagybirtokos és gyártulajdonos, 1887 ápr. 4. Névváltoztatás Szalkayra. Schwartz Miklós megyesi , soproni ügyvéd, 1901 szept. 22. Schwarz Gusztáv* szászi , udv. tanácsos, egyetemi tanár, 1911 jan. 15. Schwartz Ferenc fancsikai . biharmegyei nagybirtokos, 1911 dec. 15. Sebes Lipót szarvasi , honvédezredes, 1916. Sebestyén Dávid székelyhídi , kolozsvári építési vállalkozó, 1912 júl. 16. Séthi bicskei , előbb Schiffer, 1918. Simon Jakab boglári , 1908 jan. 16. Singer Gusztáv severini , ezredes, 1917. Sommer Ignác csapi , nagykanizsai lakos, 1913 jún. 19. Sonnenberg Imre, budapesti kereskedő, 1897 aug. 8. Söpkéz Richárd* nagymarosi , a Banca Marmarosh, Blank et Comp. bukaresti bejelentett cég igazgatója, 1914 júl. 11. Spitz Gyula szorkolai , a Magyar északkeleti vasút vezérfelügyelője, 1884 febr. 1., nevének Ságira való változtatásával. Spitzer Ottó, horvát-szlavón főállamügyész, 1894 dec. 80., nevének Krajcsovicsra való változtatásával. Stein Manó és Félix szilli , nagybirtokosok, 1910 nov. 16. Stein Lajos mecsekjánosi , törvényhatósági bizottsági tag, a Baranyamegyei Gazdasági Egylet alelnöke, 1914 febr. 11. Steiner Lipót ópályi , nagyváradi lakos, 1884 dec. 26. Steiner Mihály péterházi , ógyallai lakos és földbirtokos, 1905 febr. 22. Steiner Ferenc gertenyesi , az aradi Áru- és értéktőzsde elnöke, 1918 szept. 5. Stauber József nagydorogi , aradi lapszerkesztő, 1910 jún. Stein Náthán zombori , pesti házbirtokos, 1870 jún. 3. Sternthal Salamon nagypéli , 1904 nov. 16. Strasser Rezső- és Béla győrvári , cégtulajdonosok, 1905 febr. 14. Strasser Nándor kisbáti , budapesti lakos, földbirtokos, 1908 febr. 20. Strasser Alfréd sánci , bécsi lakos, 1911 febr. 12. Szalárdi Mór rákosfalvi , orvos, 1909 máj. 5. Szalkay szálkai , 1. Schwartz szálkai . Szászy-Schwarz szászi , 1. Schwarz szászi . Szászy Béla szászi min. tan., 1916 jan. 9. Szeghő Ignác vágmogyoródi , kúriai bíró 1918 ápr. 21. Szende Károly szendrői , az Első magyar ált. bizt. társaság vezérigazgató helyettese, 1908 máj. 20. Szilágyi Mór peszerényi , balassagyarmati ügyvéd, 1912 ápr. 3. Szili Adolf szilsárkányi , egyetemi tanár, 1902 dec. 2. Szirmai Oszkár nagysárosi , a fiumei kőolaj-finomítógyár vezető igazgatója, 1904 szept. 2. Szurday szurdai , 1. Weiss szurdai . Telkes Simon kelenföldi , keresk. min. főszámtan., 1907 szept. 17. Tevén Zsigmond dévényi , a gyöngyösi takarékpénztár vezérigazgatója, 1912 jún. 20. Thaller, Ignác drágái , horvát- szlavón-dalmát orsz. főorvos, 1910 ápr. 23.; Thaller Emánuel, a horvát- szlavón-dalmát hétszemélyes tábla ülnöke 1916 jún. 30. Tischler Mór nagyiklódi , földbirtokos és nagy vállalkozó, 1910 júl 17. Tolnay Arnold vágújhelyi , a magyar dohány-keresk. r.-t. ügyvivő igazgatója, 1910 jan. 15. Tornyai-Schosberger, 1. Schosberger tornyai Tószeghy, 1. Freund tószegi . Ullbann baranyavári , nemes és báró; nemesség: 1889 dec. 16. Mór Györgynek báróság: 1918 ápr. 13. Adolf, a Magyar Általános Hitelbank vezérigazgatójának. Ungár József ómoravicai , József kossuthfalvai földbirtokos, 1913 jún. 14. Vajda Imre* bajmoki , a Magyar Keresk. r.-t, igazgatója, 1904 jan. 6. Vécsey Artúr fenyvesi , az erdélyi erdőipar r.-t. igazgatója, 1905 szept. 11. Végh Károly* győri , udv. tanácsos, a M. kir. Folyam- és Tengerhajózási r.-t. igazgatója, 1914 febr. 9. Vígh Gyula újvárosi , szolnoki malomfűrész teleptulajdonos, 1913 márc. 22. Wagner Dániel zólyomi , budapesti gyógyszerész és vegyész, 1886 márc. 20. Weinberger József királyhelmeci , tb. járási orvos, 1914 júl. 21. Weiss, csepeli , báró nemesség: Manfréd budapesti gyáros és nagykereskedő, 1896 aug. 8. Báróság: 1918 szept. 16. Weiss Adolf szurdai , a Spitzer Gerson és társa budapesti kékfestő- és kartonnyomógyár cég főnöke s cégtársa Weiss Adolf, illetőleg elhalt bátyja fiai: Leó*, Géza* és Róbert*, 1899. márc 17. Utóbbiak nevüket 1912 márc. 26. Szurdayra változtatták. Weiss Jakab polnai , zágrábi kereskedő, 1872 okt. 27. Weiss Oláh Ernő Lipót oláhi , bécsi lakos, 1910 júl. 12. Weisz Viktor borostyánkői , pozsonyi kereskedő és gyártulajdonos, 1881 máj. 5. Wellisch Alfréd vágvecsei , budapesti műépítész, 1910 máj. 28. Wertheim Ármin enyingi , nagybirtokos, 1912 máj. 6. Wertheimer Ede* monori , pozsonyi jogakadémiai tanár, 1903 jún. 7. Wich Gyula jószágbérlő, 1879 júl. 19. Wix Adolf zsolnai , cavallai osztrák-magyar konzul, 1906 jan. 26. Névváltoztatás 1911 aug. 11. Zsolnayra. Wodianer Béla maglódi , pestmegyei földbirtokos, 1867 jún. 23. Wodianer* kapriorai , báró: Mór és Albert, 1874 ápr. 23. Wodianer Fülöp vásárhelyi , budapesti könyvnyomda tulajdonos, 1897 szept. 9. Wohl Hermann, nógrádmegyei földbirtokos és gyáros, 1892 júl. 1. Wohl Adolf mucsinyi , Losonc város tanácsnoka és Lajos berlini hírlapíró, 1903 febr. 22. Wolfner, újpesti , báró; nemesség: Lajos újpesti bőrgyárosnak, 1904 aug. 9.; báróság: Tivadar bőrgyárosnak, 1918 szept. 16. Zalán Lipót alsódomborni , földbirt. 1887 máj. 20. Zilahi Simon* gyurgyókai , a Budapesti Hírlap kiadóhivatali igazgatója, 1904 jan. 29. Zöld Márton sióagárdi , honvédtábornok. Zsolnay zsolnai , 1. Wix zsolnai. Zsürger Zsigmond tiszaújlaki 1914. K. B.

13568.ht

CÍMSZÓ Nemese

SZÓCIKK Nemesek Habsburgo má a emancipáci előt i adományozta nemessége egye zsidóknak főle osztrákoknak A emancipáci utá magya zsidó közü i soka megkaptá magya nemessége kulturáli é közgazdasági olyko politika tére szerzet érdemei elismeréséül nemes rangr emel magya zsid családo szám kb 280-r tehető Csakne telje névsoru it következik Abony Bél budaujlak gépgyár vezérigazgató 191 júl 11 Aczé Józse kemence kemence földbirtokos 190 febr 6. átruházv 191 jún 1 Acé Rezsőr é Oszkárra Adle Ando iltó arad nagykereskedő 191 dec 23 Ágosto Lajo pusztapéter nagybirtokos 191 jún 8 Áldo Adol gyömörő nagykároly város é közkórhá igazgató-főorvosa 189 máj 22 Altman Hah csacsa Altman Zsigmon 190 ápr 11 kettő né használatána engedélyezésével Arány Lajos hunyadvár orvos egyetem tanár 187 dec 26 Árköv József tahitótfalu budapest egyetem tanár 190 jún 7 Árpás Imr abalehota nagybirtokos Nyitra Hitelban vezérigazgatója 191 júl 7 Aue Róber alsóterény tőzsdetanácsos 191 ápr 14 Auspit Pá pusztapéter Babocsa Hermá kerekrét kerekrét földbirtokos 190 február Bachruc Károl királykút ötvösművész 190 máj 13 Bac Ern bégavár nyitra földbirtoko é gyáros 188 júl 25. Herman győr gőzmalomtulajdonos 189 okt 21 Bac Herman surány konstantinápoly nagykereskedő 189 jan 11. átruházá Bac Józsefre konstantinápoly osztrák-magya kereskedelm kamar elnökére 190 jún 16 Bac Fülö cairó iparos 190 jan 9 Bae Richár kiskesz földbirt 191 jún 20 Baiersdor Adol erdős temesmegye földbirtokos 188 szept 30. átruházá Baiersdor Richárdr é Nándo Manóra 190 febr 24 Balass Henri csabrendek a újvidék takarékpénztá vezérigazgatója 191 ápr 13 Baláz Mó verőce Villamosvasút vezérigazgató 189 jún 6 Bamberge Bél balástya budapest ügyvé 190 okt 14 Barbe Ágosto buda gyártulajdonos 187 nov 28 Báro 1 Barony csángóhétfalus Barony Benede csángóhétfalus 187 jún 3 Barony Ed zala budapest bankár 1848 febr 1 Bart Arnol dubicsány udv tanácsos Magya Agrár é Járadékban r.-t vezérigazgatója 191 febr 26. átruházá Bart Ervin-Arnoldr 191 máj 13 Baruc Sámue felsővány marosvásárhely birtoko é gyártulajdonos 187 ápr 11 Névváltoztatá 191 márc 23 Felsőványira Baruc Adolf gyártulajdonos 187 szept 22 Baue Gyul ezrede Krupicé Bec Miksa madaras Magya Leszámoló é Pénzváltóban vezérigazgatója Nándo Magya Jelzáloghitelban vezérigazgatój Hug kúria bír 189 dec 28 Bec Nándo Madarasy-Bec kettő névve 190 ápr 7 báró rango nyert Bettelhei Anta nevéne Gajáryr val változtatásával 1887 Biederman Gusztá üszögh é mosgó földbirtokos 186 aug 29 Biederman Rudol bár turony szentegát földbirtokos 190 máj 18 csalá 190 szept 19 osztrá báró rango i nyert Bie Dávi pusztakovács kaposvár lakos Mezőgazd ipa r.-t gazdaság főintézője 191 jan 12 Biringe Som tarany nagybirtokos sopron lakos 190 febr 14 Bír Ármin hámor Rimamurány-salgótarján vasm r.-t vezérigazgatója 189 jan 15 Bischit Dávi heves budapest lakos 189 jún 9 Névváltoztatá 190 ápr 13 Hevesy-Bisiczre 190 dec 25 pedi Hevesyre Blu Brún eörs Magya Ban é Keresk r.-t igazgatója 191 júl 15 Bod Károl marosszentkirály a Osztrák-magya ban főellenőre Herman őrnagy Józse ny ezredorvos Emánue nagykereskedő Pá honv ezredorvo é Lajo ügyvéd 191 jan 31 Bossány Endr borsod 191 máj 2 Böc Bertala bura 188 máj 29 Bra 1 Breuer Breue Jakab mexikó své főkonzul 191 máj 12 Névváltoztatá Brair 191 márc 20 Brükle Mihál széplak budapest ügyvéd 190 júl 10 Brül Miks domony kir tan. földbirtokos 188 jan 8 Névváltoztatá 190 márc 80 Domonyra Bürge Alber borsoskrakkó marosvásárhely sörgyáros 191 jún 26 Csatár csatár 1 Oros csatár Csepreg csepreg 1 Schapringe csepreg Czigle Ármi egerszalók budapest ügyvéd 191 márc 15 Czinczá Adol gyula gyula nagykereskedő 191 szept 15 Déch Mó marosdécse 188 okt 29 Derer Izrae gyarmat temesvár terménykereskedő 189 febr 17 Deutsc Izido fehértemplom ezredes 191 júl 11 Deutsc Sándo halm a Osztrák-Magya ban főtanácsána tagja 190 júl 9 Névváltoztatá 191 már 18 Halmy-Deutschra Deutsc Berná é Józse hatvan nagybirtokosok 187 jan 14 Sándor József Károly é Béla 189 máj 12 engedély kapta Hatvany-Deutsc kettő né viselésére H.-D Sándor József Károl é Bél nagybirtokoso é nagyiparoso 190 okt 23 báró rangr emeltettek Deutsc Anta kemenesmihályfa közgazdaság író 190 febr 22 Deutsc Fülö macelj zágráb nagykereskedő 191 nov 25 Déva Igná füzérkomlós kúria bíró 191 júl 23 Dirszta dirszta báró előb Fischl nemesség Fisch Guttmann budapest nagykereskedő 188 szept 3 Névváltoztatá Dirsztayr 188 ápr 19 Báró ran adományozás Dirszta Lászl tb törö főkonzulna 190 nov 30. kiterjesztv Dirszta Ferencr is Dócz Lajos* közö külügymin udv é min tanácsos báró ran 190 márc 13 Dombováry 1 Schulho dombóvár Domoko Géz vasmegyer földbirtokos 191 ápr 19 Domon domony 1 Brül domony Ecser nagyecser 1 Ránitz Egr Enge Aurél egerszeg udv tanácsos budapest ügyvéd 191 okt Eidlit Hug felsőság a Adri magya folyam é tengerhajózás r.-t igazgatója 190 jún 18 Eisenstadte Simo buzás temesvár nagykeresked 187 máj 2 Ele Pál malomszeg Magya Keresk r.-t vezérigazgatója 190 ápr 10 Ele Lipó ujnép kereskedelm tanácsos 190 máj 2 Enge Adol csepreg pécs nagykereskedő 188 márc 29 Euge Miks cserkút földbirtokos 189 szept 7 Enge Aurél egerszeg udv tanácsos budapest ügyvéd 191 okt nevéne Egryr val átváltoztatásáva l o Enge Józse peskodár nagykereskedő nyitra lakos 190 dec 16 Enge Adol János pécs lakos 188 máj 5 Enyed Béni nagyenyed Magya Agrár é járadékban műszak tanácsosa 190 dec 3 Fábr Sam vámosatya Magya Agrár é Járadékban igazgatója 190 dec 8 Farka bisztra Márton Hermann Imre Samu Aladá é Alfré marosvásárhely lakosok 191 okt 5 Farkasház farkasház Fische farkasház Pege Feren merczyfalv é temeszsadány nagybirtokos 188 jún 18 Fehé Imr ujbárd 191 máj 1 Fehé Miks nagyabony Pest Magya Kereskedelm Ban ügyvezet igazgatója 191 máj 17 Fejé Lászl mátészalka min oszt tanácsos 191 jún 10 Feket Sámue szatmár szatmá megye főorvos 188 júl 18 Feled Dezs mezőtelegd Bihar-Szilágy Olajipa r.-t igazgató-helyettese 191 júl 31 Feled Miks oroszpatak építész 191 máj 24 Felek Hug magyarfelek 191 ápr 17 Fellne Frigyes németvölgy Magya Agrár é Járadékban ügyvezet igazgatój egyetem rendkívül tanár 191 jan 26 Fellne Sándo torony budapest műépítész 190 febr 15 Felsővány felsővány 1 Fem felsővány Fenyvess Adolf zala a országgyűlés gyorsirod főnöke 189 jan Fialk Gusztá gavosdia kórház igazgat főorvos 191 máj 29 Fische Móri farkasház herend porcellángyáro 186 ápr 22 csalá utób Farkasházyr változtatt nevét Fische N járak 191 márc 30 Fische Igná tóváros nagyiparos 189 márc 25 Fischl 1 Dirszta dirszta báró Flesc Alajo beős 187 ápr 17 Flesc Mó borsa budapest nagykereskedő 188 aug 7 Franke vasvár Gottlie é Henrik cégtulajdonosok 190 febr 14 Frank Józse bocsár tőzsdetanácsos 191 jan 6 Frank Ed nagysáró földbirt 191 júl 13 Frank Vilmo széphely párkány é Henri hathalm lakos 191 ápr 21 Frank Endr biharszentandrás nagyvárad ügyvéd 191 jan 13 Freudige Móze óbuda pest aut orth hitközsé elnöke 191 okt 26 Freun Henri tószeg budapest nagykereskedő 188 okt 6 Névváltoztatá 190 okt 7 Tószeghyre Friedric Vilmo nyitrazsámbokrét kir tan. orvos egyetem m tanár 191 nov 14 Fromme Eudol fegyvernek budapest Fegyver é Gépgyá r.-t igazgatója 191 márc 17 Frigyes Adolf rácalmás a Adri bizt társ vezértitkára 189 jún 6 Fürs Jaka maróth budapest nagykereskedő 189 nov 25 Gajáry 1 Bettelheim Gan Mó ludas lapszerkesztő 186 júl 12 Gar Le nyíregyháza Szabolcsvármegy tb főorvosa 191 máj 19 Gar Mikló dánszentmiklós budapest lakos 191 dec 29 Geis Lajo szergény szombathely lakos gyáros 191 jan 7 Glüc Mó marosváralja alvino lakos 187 jan 4 Gol Zsigmon tata a Osztrák-Magya Ban főtanácsána tagja 190 febr 4 Goldberge Sámue buda 186 nov 1 Gomper Miks dentaii budapest é Zsigmon bécs lakosok 190 febr 14 Kiterjeszté Gomper Emi nagykereskedőre 190 szept 10 Gosztony Gyul abalehota nagybirtoko 191 febr 20 Gotthü Ed miskolc temesvár gyáro é nagykereskedő Grege Miksa london nagykereskedő 187 ápr 19 Groede gyulafalv é bogdán báró nemessé 190 jún 16 Ármin Berná é Alber máramarossziget nagykereskedők bárósá 190 szept 11 Gros Lajos csatár 187 febr 21 Névváltoztatá 188 márc 4 Csatáryra Gros gatály é szécsény Jenő Ando é Ferenc 191 aug 15 Gros Jen üszög tiszaluc földbirtokos 191 aug 15 Sándo é Imr földbirtokosok 191 máj 31 Névváltoztatá Nagyr 191 nov 3 Gutman gelse é beliscse báró nemessé Henrik nagykanizsa lakos 186 dec 26. báróság Vilmos* Ödön* László é Aladár* nagybirtokoso 190 szept 16 Győr felpéc Jen é Károly 191 aug 2 Halmy-Deutsc halm 1 Deutsc halm Hámo hámosfalv 1 Hertzk hámosfalv Haraszt Tivada szelevény földbirtokos 190 márc 19 Harkány taktaharkány báró nemesség 186 febr 15 Harkány előb Koppel Fülöpnek báróság Frigyes é Károlynak* 189 okt 24 Hatván báró előb Deutsch utób Hatvany Deutsch Névváltoztatá Károl részér 191 ápr 22 Ferenc é Lajos részér 191 márc 19 Hava Emi kisunyom bécs lakos 191 aug 17 Haza báró nemesség Ödö budapest háztulajdonos 190 jan 13. báróság Samu honvédelm miniszternek 191 szept 10 Hédervár Som hévizgyörk Újpes r.-t váro főorvosa 190 febr 14 Herc Zsigmond királd magya általáno kőszénbány r.-t vezérigazgatója 189 okt 1 Névváltoztatá Királdyr 190 júl 24 Herczeg Józse hercegfalv Józse Nicholso gépgyá r.-t vezérigazgatója Hercze pusztapéter báró báróság Manó 190 máj 27 Hertzk Károl hámosfalv budapest orvos 191 febr 9 Fi Róbert nevé Hámosr változtatta Herzo esete báró nemesség Péter budapest nagykereskedő 188 szept 3. bárósá 190 jan 2 Hetec Mó galgóc kereskedelm tanácso é Anta ügyvéd 191 ápr 7 Hetény Áko csanád apostag földbirtokos 191 jún 10 Heves heves 1 Bischit heves Hirsc Lipó örményes Frankli Társula r.-t vol ügyvezet igazgatója 191 dec 20 Hirschle Ágoston* közkórház főorvos 190 febr 10 Hirschle Lipó alsódomboru nevéne Zalánr val átváltoztatásával 188 máj 20 Hoffman Jaka lőrinc nógrá megye földbirtokos 188 aug 17 Hoffman vágújhely Sámue é Vilmos szállítás cégtulajdonosok 1904 okt 23 Holitsche csetény Pál nagyiparo é Károl országgyűlés képviselő 191 jún 15 Holtze bástyá Tivadar Emi é Aladár szeged nagykereskedők 191 ápr 11 Horvát Zsigmond kir tan. a Ált Vagonkölcsönz r.-t igazgatója 1906 ápr 8 Huszá Vilmo nagykálló műegyetem c rk tanár Revu d Hongri főszerkesztője 191 ápr 13 Hűvö Józse botfa kir tan. 189 jan 17 Insel Sam gölle kaposvár lakos 188 márc 8 Irsa Artúr szemlőhegy egyetem tanár 190 febr 2 Jacobovit Rezs szeged bécs lakos 191 nov 26 Jelline Henri haraszt budapest közút vasúttársasá vezérigazgatója 189 jan 6 Jóná Adol berve bsrve nagybirtoko é gyáros 189 szept 30 Kamme Ben szempc kereskedelm tanácsos 191 ápr 7 Kánit Dezs nagyecsér a Agrárban takarékpénztá vezérigazgatója 191 aug 31 Fia László Kármá Mó szőllőskislak kir tan. egy tanár 190 aug 20 Kaufman magyarpadó Kenedyr val névváltoztatással 191 júl 19 1 Kenedy Keleme Sam bodajk Magya Jég é Viszontbiztosít r.-t ügyvezet igazgatója 190 dec 31 Gyula Haza takarékpénztá ügyvezet igazgatója 191 már 4 Kened magyarpadó Géza* ügyvé é Bél 191 okt 29 1 Kaufmann magyarpadó Keppic felpéc Vilmos Lajo é néha Feren utódai Viktor Gyul é Pál 190 ápr 8 Keszthely Ernő rákos bankigazgat a Ottho író é hírlapíró köréne pénztárnoka 191 márc 22 Kilény Hug kilény min tan. 189 okt 16 Királd királd 1 Herc királd Knöpfle Károl rimakokova nagybirtoko é gyáros 190 okt 3 Kohne bár szászberek báróság Adolf Alfréd Jen é Vilmo földbirtokosoknak 191 júl 10 L báró családo között Konrá Már tornyos kir tan. nagyvárad bábaképz intéze ny igazgatója 191 jan 9 Koo Ott béke kir tan. zálogház igazgató 190 jún 7 Koo Samu edelény udv tan. Borsod-miskolc Hitelban vezérigazgatója 191 dec 22 Koppa Józse dretoma festőművész 191 dec 29 Koppély 1 Harkány taktaharkány Korány tolcsva báró nemesség Frigyes budapest egyetem orvostaná Adolf budapest ügyvédne 188 febr 2 Báróság Frigyes részér 190 nov 21 Kornfeld báró Zsigmon főrendiház tag budapest áru é értéktőzsd Magya Általáno Hitelban elnöke 190 febr 22 Kornhabe Adol pilis ezredes 190 febr 5 Königswarte Hermann csabacsüd báró 189 márc 13 Körne Oszkár műiparos 191 okt 16 Körös királyhalm 1 Neuman királyhalm Kőrös Józse szántó székesfőváros statisztika hivata főnöke 189 jún 6 Krame szinóbánya Jakab Rezs é József 190 ápr 7 Kraus Simo érd Magya Ban é Kereskedelm rt vezérigazgatója 191 szept Kraus Maye megyer földbirtoko é gyártulajdonos 188 szept 3 Névváltoztatá 190 szept 16 Megyerire Krome Sámue balla gyártulajdonos deós lakos 188 dec 21 Kuffne diószeg báró nemesség Károl diószeg cukorgyáro részér 189 máj 13 Báróság 190 dec 7 Kunff Adol somogytúr 191 jan 25 Landa Gusztá léta min tan nevéne Létayr val átváltoztatásával 190 ápr 16 Landaue Lipót nagykeresked Bél Hontmegy els aljegyzője tb főjegyző 190 febr 24 Lange Bódo surány a ungvölgy h é vasútüzle igazgatója 190 okt 20 Lászl Fülöp lombos festőművész 191 febr 16 Lázá Berná szegvár zalaszegvár lakos 188 máj 31 Ledere Henri ezrede borszczewka 191 jól 5 Hős halál hal Miks ezrede kiskor árvája Miklós 191 febr 11 Leitne Ern ujpanád a arad állam gyermekmenhel főorvosa 191 aug 2 Leitne Zsigmond Magya takarékpénztára közp Jelzálogbankj vezérigazg. 191 ápr 14 Léta léta 1 Landa óta Léva kistelek báró nemesség Henrik* a Els magya biztosít társasá vezérigazgatója Báróság Henrikne 189 ápr 22. átruházv Istvánra* 190 aug 21 Lichtenber Kornél mindszent egyetem m tanár 1906 Lieberman Leó szentlőrinc budapest egyetem tanár 190 jún 6 Liebne József kakucs nagybirtokos 189 dec 19 Linze Károly ilnefalv budapest gyáros 188 aug 7 Löt Sándo é Izido kelenföld gyárosok 190 febr 11 Lukác József szeged a Angol-osztrá ban budapest fiókjána igazgatója 189 máj 1. átruházá Lessne Richár min titkárr Lukács-Lessne kettő névvel 191 jan 11 Lustig-Baláz Hug alsólendva 191 nov 16 Madarassy-Bec madaras báró 1 Bec magyar Máda Lajo csaca trencsénmegye birtokos 188 ápr 21 Máda Izido maros min tan. 189 febr 17 Mánd Igná kántorjános kántorjános 189 okt 10 Manheime Le kalló Borsod-miskolc gőzmalo vezérigazgatója 191 ápr 10 Mauthne Ödön jánoshegy udv szállító nagymagkereskedő 191 febr 11 Maye Salamo csenger szatmármegye földbirtokos 187 jún 21 Megyer megyer 1 Kraus megyer Meixne Emi örsöd ügyvéd budapest Jótékon nőegyle titkára 191 jún 6 Meze Gyula mezőcsát a Árva é társ budapest cé tulajdonosa 191 júl 25 Mihály Igná rétalap nagybérl é komárommegye földbirtokos 189 szept 25 Montag Sándo nagybánhegyes földbirtokos 191 jún 15 Moskovit Mó zemplén 186 jún 29 Lajo Magyar-franci bizt társ vezérigazgatója 188 ápr 3 Mülle Jaka rétfalv ny főtörzsorvos 189 júl 9 Mülle Józse újlak a Újlak tégl é mészéget r.-t igazgatója 191 nov 11 Nag Sándo dévaványa országgyűlés képviselő 191 máj 31 Nag üszög 1 Gros üszög Násza Mó rákos budapest kereskedelm tanácsos 188 nov 12 Neme Marcel jánoshalm kir tan. 191 jún 15 Német Lipó mohács mohács ügyvéd 190 febr 10 Neuberge Bódo hlinik fiume fakereskedő 199 máj 3 Neugebaue Lászl aszód 189 júl 16 Neugebaue Vikto kara min tan. Máv igazgató 190 jan 18 Neuman Herman héthárs miskolc kereskedő 191 júl 2 Neuman Frigye gárdony budapest nagykereskedő 188 febr 15 Neuman Miks királyhalm budapest áru é értéktőzsd alelnök fi Körös Kálmán 190 jún 19 Neuman Miks margitta Magya jelzáloghitelban igazgatója 191 febr 20 Neuman Rafae nagyhanta budapest ügyvéd 190 márc 1 Neuma végvár báró nemesség Adol é Dánie arad gyárosok 190 márc 14. báróság ifj Adolf id Adol é Dániel 191 okt L báró családo között Ohrenstei beocsin bár nemesség Henri beocsin Uni cementgyá r.-t alelnöke 190 okt 12. báróság 191 nov 24 L báró családo között Ormod Vilmos ormód a Els Magya Alt bizt társasá igazgatója 189 nov 30 Orosd Fülöp orosd báró nagykereskedő 190 febr 15 Orszá Róbert máriabesnyő Magya Ban é Keresk r.-t igazgatója 191 aug 6 Pajz Gyula rácalmás földbirtokos 189 már 14 Palota várpalota Rezső Ödö é Ando budapest lakosok 190 ápr 10 Per Józse kispéc győr ügyvéd 191 jún 1 Pfeiffe Lászl ikva győr földbirt. 188 júl 5. kiterjesztetet Antalra 191 nov 8 Pic Zsigmon nemesdömölk kiscell földb. 188 máj 8 Polna Jen tiszasüly a Atlantic tengerhajózás r.-t vezérigazgatója 191 ápr 7 Poppe Lipó podhrágy földbirtokos 186 szept 25 Posne Alfré nagyiparo 1873 Purjes Zsigmond belsőecser udv tan. egyetem tanár 191 márc 2 Quittne Zsigmon vágfalv budapest műépítész Vilmo mérnök 190 jan 21 Radnai-Rózsa Károl muraköz budapest szénnagykereskedő 191 aug 6 Reine Vilmo bánija károl város keresked é gyáros 190 jún 22 Reine Mihál brestovac brestovac földbirtokos 191 ápr 24 Reus Henri ráthony földbirt 189 jún 6 Richard Richár dunarét győr gyáros 190 febr 15 Rohon Istvá é Jáno sátorkő 190 ápr 8 Ugyanekko kapt atyjuk Rosenber Gyul budapest ügyvé i nemességet Rós Izs várhely ügyvéd Rosenber Ármi gjurgjevac Neusehloss-fél nasie tanningyá é fűrésztele igazgatója 191 jún 9 Rosenber Berná gyalu gyalu földbirtokos 188 ápr 7 Rosenfel Henri bicske bicske földbirtokos 190 jan 20 Sach Henri gric fiume ügyvéd 191 ápr 27 Sági l Spitz szorkola Sarb Vilmos szepesváralja Foncier pest bizt társ vezérigazgatója 189 máj 12 Schapringe Joachi csepreg 188 márc 29 Névváltoztatá 191 febr 23 Csepregire Schen Adol lódec trencsénmegye nagybirtokos 188 jún 15 Schlic Bél kovárc Schlick-fél vasgyá igazgatója 189 okt 10 Schosberge torony báró nemesség 186 jan 13 Báróság 189 márc 12. Schosberge Zsigmon földbirtoko é nagykeresked részére Kiterjesztetet 190 dec 11 Schosberge Henri fiai Tornya Schosberge Lajosr é Rezsőr Tornyai-Schosberge kettő családnévvel Schrecke Lipó szegilong gőzmalm igazgató miskolc lakos 191 jan 6 Schulho Géz dombóvár ügyvéd 188 dec 10 Névváltoztatá 190 szept 2 Dombováryra Schwarc Ármi zimony budapest okl mérnök 188 jan 29 Schwart Jaka szálká szatmármegye nagybirtoko é gyártulajdonos 188 ápr 4 Névváltoztatá Szalkayra Schwart Mikló megyes sopron ügyvéd 190 szept 22 Schwar Gusztáv szász udv tanácsos egyetem tanár 191 jan 15 Schwart Feren fancsika biharmegye nagybirtokos 191 dec 15 Sebe Lipó szarvas honvédezredes 1916 Sebestyé Dávi székelyhíd kolozsvár építés vállalkozó 191 júl 16 Séth bicske előb Schiffer 1918 Simo Jaka boglár 190 jan 16 Singe Gusztá severin ezredes 1917 Somme Igná csap nagykanizsa lakos 191 jún 19 Sonnenber Imre budapest kereskedő 189 aug 8 Söpké Richárd nagymaros Banc Marmarosh Blan e Comp bukarest bejelentet cé igazgatója 191 júl 11 Spit Gyul szorkola Magya északkelet vasú vezérfelügyelője 188 febr 1. nevéne Ságir val változtatásával Spitze Ottó horvát-szlavó főállamügyész 189 dec 80. nevéne Krajcsovicsr val változtatásával Stei Man é Féli szill nagybirtokosok 191 nov 16 Stei Lajo mecsekjános törvényhatóság bizottság tag Baranyamegye Gazdaság Egyle alelnöke 191 febr 11 Steine Lipó ópály nagyvárad lakos 188 dec 26 Steine Mihál péterház ógyalla lako é földbirtokos 190 febr 22 Steine Feren gertenyes a arad Áru é értéktőzsd elnöke 191 szept 5 Staube Józse nagydorog arad lapszerkesztő 191 jún Stei Náthá zombor pest házbirtokos 187 jún 3 Sterntha Salamo nagypél 190 nov 16 Strasse Rezső é Bél győrvár cégtulajdonosok 190 febr 14 Strasse Nándo kisbát budapest lakos földbirtokos 190 febr 20 Strasse Alfré sánc bécs lakos 191 febr 12 Szalárd Mó rákosfalv orvos 190 máj 5 Szalka szálka 1 Schwart szálka Szászy-Schwar szász 1 Schwar szász Szász Bél szász min tan. 191 jan 9 Szegh Igná vágmogyoród kúria bír 191 ápr 21 Szend Károl szendrő a Els magya ált bizt társasá vezérigazgat helyettese 190 máj 20 Szilágy Mó peszerény balassagyarmat ügyvéd 191 ápr 3 Szil Adol szilsárkány egyetem tanár 190 dec 2 Szirma Oszká nagysáros fiume kőolaj-finomítógyá vezet igazgatója 190 szept 2 Szurda szurda 1 Weis szurda Telke Simo kelenföld keresk min főszámtan. 190 szept 17 Tevé Zsigmon dévény gyöngyös takarékpénztá vezérigazgatója 191 jún 20 Thaller Igná drágá horvát szlavón-dalmá orsz főorvos 191 ápr 23. Thalle Emánuel horvát szlavón-dalmá hétszemélye tábl ülnök 191 jún 30 Tischle Mó nagyiklód földbirtoko é nag vállalkozó 191 jú 17 Tolna Arnol vágújhely magya dohány-keresk r.-t ügyviv igazgatója 191 jan 15 Tornyai-Schosberger 1 Schosberge tornya Tószeghy 1 Freun tószeg Ullban baranyavár neme é báró nemesség 188 dec 16 Mó Györgyne báróság 191 ápr 13 Adolf Magya Általáno Hitelban vezérigazgatójának Ungá Józse ómoravica Józse kossuthfalva földbirtokos 191 jún 14 Vajd Imre bajmok Magya Keresk r.-t igazgatója 190 jan 6 Vécse Artú fenyves a erdély erdőipa r.-t igazgatója 190 szept 11 Vég Károly győr udv tanácsos M kir Folyam é Tengerhajózás r.-t igazgatója 191 febr 9 Víg Gyul újváros szolnok malomfűrés teleptulajdonos 191 márc 22 Wagne Dánie zólyom budapest gyógyszerés é vegyész 188 márc 20 Weinberge Józse királyhelmec tb járás orvos 191 júl 21 Weiss csepel bár nemesség Manfré budapest gyáro é nagykereskedő 189 aug 8 Báróság 191 szept 16 Weis Adol szurda Spitze Gerso é társ budapest kékfestő é kartonnyomógyá cé főnök cégtárs Weis Adolf illetőle elhal bátyj fiai Leó* Géza é Róbert* 1899 már 17 Utóbbia nevüke 191 márc 26 Szurdayr változtatták Weis Jaka polna zágráb kereskedő 187 okt 27 Weis Olá Ern Lipó oláh bécs lakos 191 júl 12 Weis Vikto borostyánkő pozsony keresked é gyártulajdonos 188 máj 5 Wellisc Alfré vágvecse budapest műépítész 191 máj 28 Werthei Ármi enying nagybirtokos 191 máj 6 Wertheime Ede monor pozsony jogakadémia tanár 190 jún 7 Wic Gyul jószágbérlő 187 júl 19 Wi Adol zsolna cavalla osztrák-magya konzul 190 jan 26 Névváltoztatá 191 aug 11 Zsolnayra Wodiane Bél maglód pestmegye földbirtokos 186 jún 23 Wodianer kapriora báró Mó é Albert 187 ápr 23 Wodiane Fülö vásárhely budapest könyvnyomd tulajdonos 189 szept 9 Woh Hermann nógrádmegye földbirtoko é gyáros 189 júl 1 Woh Adol mucsiny Loson váro tanácsnok é Lajo berlin hírlapíró 190 febr 22 Wolfner újpest báró nemesség Lajo újpest bőrgyárosnak 190 aug 9. báróság Tivada bőrgyárosnak 191 szept 16 Zalá Lipó alsódomborn földbirt 188 máj 20 Zilah Simon gyurgyóka Budapest Hírla kiadóhivatal igazgatója 190 jan 29 Zöl Márto sióagárd honvédtábornok Zsolna zsolna 1 Wi zsolnai Zsürge Zsigmon tiszaújlak 1914 K B

13568.h

CÍMSZ Nemes

SZÓCIK Nemese Habsburg m emancipác elő adományozt nemesség egy zsidókna fől osztrákokna emancipác ut magy zsid köz sok megkapt magy nemesség kulturál közgazdaság olyk politik tér szerze érdeme elismeréséü neme rang eme magy zsi család szá k 280- tehet Csakn telj névsor i következi Abon Bé budaujla gépgyá vezérigazgat 19 jú 1 Acz Józs kemenc kemenc földbirtoko 19 feb 6 átruház 19 jú Ac Rezső Oszkárr Adl And ilt ara nagykeresked 19 de 2 Ágost Laj pusztapéte nagybirtoko 19 jú Áld Ado gyömör nagykárol váro közkórh igazgató-főorvos 18 má 2 Altma Ha csacs Altma Zsigmo 19 áp 1 kett n használatán engedélyezéséve Arán Lajo hunyadvá orvo egyete taná 18 de 2 Árkö Józse tahitótfal budapes egyete taná 19 jú Árpá Im abalehot nagybirtoko Nyitr Hitelba vezérigazgatój 19 jú Au Róbe alsóterén tőzsdetanácso 19 áp 1 Auspi P pusztapéte Babocs Herm kerekré kerekré földbirtoko 19 februá Bachru Káro királykú ötvösművés 19 má 1 Ba Er bégavá nyitr földbirtok gyáro 18 jú 25 Herma győ gőzmalomtulajdono 18 ok 2 Ba Herma surán konstantinápol nagykeresked 18 ja 11 átruház Ba Józsefr konstantinápol osztrák-magy kereskedel kama elnökér 19 jú 1 Ba Fül cair iparo 19 ja Ba Richá kiskes földbir 19 jú 2 Baiersdo Ado erdő temesmegy földbirtoko 18 szep 30 átruház Baiersdo Richárd Nánd Manór 19 feb 2 Balas Henr csabrende újvidé takarékpénzt vezérigazgatój 19 áp 1 Balá M verőc Villamosvasú vezérigazgat 18 jú Bamberg Bé balásty budapes ügyv 19 ok 1 Barb Ágost bud gyártulajdono 18 no 2 Bár Baron csángóhétfalu Baron Bened csángóhétfalu 18 jú Baron E zal budapes banká 184 feb Bar Arno dubicsán ud tanácso Magy Agrá Járadékba r.- vezérigazgatój 19 feb 26 átruház Bar Ervin-Arnold 19 má 1 Baru Sámu felsőván marosvásárhel birtok gyártulajdono 18 áp 1 Névváltoztat 19 már 2 Felsőványir Baru Adol gyártulajdono 18 szep 2 Bau Gyu ezred Krupic Be Miks madara Magy Leszámol Pénzváltóba vezérigazgatój Nánd Magy Jelzáloghitelba vezérigazgató Hu kúri bí 18 de 2 Be Nánd Madarasy-Be kett névv 19 áp bár rang nyer Bettelhe Ant nevén Gajáry va változtatásáva 188 Biederma Guszt üszög mosg földbirtoko 18 au 2 Biederma Rudo bá turon szentegá földbirtoko 19 má 1 csal 19 szep 1 osztr bár rang nyer Bi Dáv pusztakovác kaposvá lako Mezőgaz ip r.- gazdasá főintézőj 19 ja 1 Biring So taran nagybirtoko sopro lako 19 feb 1 Bí Ármi hámo Rimamurány-salgótarjá vas r.- vezérigazgatój 18 ja 1 Bischi Dáv heve budapes lako 18 jú Névváltoztat 19 áp 1 Hevesy-Bisiczr 19 de 2 ped Hevesyr Bl Brú eör Magy Ba Keres r.- igazgatój 19 jú 1 Bo Káro marosszentkirál Osztrák-magy ba főellenőr Herma őrnag Józs n ezredorvo Emánu nagykeresked P hon ezredorv Laj ügyvé 19 ja 3 Bossán End borso 19 má Bö Bertal bur 18 má 2 Br Breue Breu Jaka mexik sv főkonzu 19 má 1 Névváltoztat Brai 19 már 2 Brükl Mihá szépla budapes ügyvé 19 jú 1 Brü Mik domon ki tan földbirtoko 18 ja Névváltoztat 19 már 8 Domonyr Bürg Albe borsoskrakk marosvásárhel sörgyáro 19 jú 2 Csatá csatá Oro csatá Csepre csepre Schapring csepre Czigl Árm egerszaló budapes ügyvé 19 már 1 Czincz Ado gyul gyul nagykeresked 19 szep 1 Déc M marosdécs 18 ok 2 Dere Izra gyarma temesvá terménykeresked 18 feb 1 Deuts Izid fehértemplo ezrede 19 jú 1 Deuts Sánd hal Osztrák-Magy ba főtanácsán tagj 19 jú Névváltoztat 19 má 1 Halmy-Deutschr Deuts Bern Józs hatva nagybirtokoso 18 ja 1 Sándo Józse Károl Bél 18 má 1 engedél kapt Hatvany-Deuts kett n viselésér H.- Sándo Józse Káro Bé nagybirtokos nagyiparos 19 ok 2 bár rang emeltette Deuts Ant kemenesmihályf közgazdasá ír 19 feb 2 Deuts Fül macel zágrá nagykeresked 19 no 2 Dév Ign füzérkomló kúri bír 19 jú 2 Dirszt dirszt bár elő Fisch nemessé Fisc Guttman budapes nagykeresked 18 szep Névváltoztat Dirsztay 18 áp 1 Bár ra adományozá Dirszt Lász t tör főkonzuln 19 no 30 kiterjeszt Dirszt Ferenc i Dóc Lajos köz külügymi ud mi tanácso bár ra 19 már 1 Dombovár Schulh dombóvá Domok Gé vasmegye földbirtoko 19 áp 1 Domo domon Brü domon Ecse nagyecse Ránit Eg Eng Auré egersze ud tanácso budapes ügyvé 19 ok Eidli Hu felsősá Adr magy folya tengerhajózá r.- igazgatój 19 jú 1 Eisenstadt Sim buzá temesvá nagykereske 18 má El Pá malomsze Magy Keres r.- vezérigazgatój 19 áp 1 El Lip ujné kereskedel tanácso 19 má Eng Ado csepre péc nagykeresked 18 már 2 Eug Mik cserkú földbirtoko 18 szep Eng Auré egersze ud tanácso budapes ügyvé 19 ok nevén Egry va átváltoztatásáv Eng Józs peskodá nagykeresked nyitr lako 19 de 1 Eng Ado Jáno péc lako 18 má Enye Bén nagyenye Magy Agrá járadékba műsza tanácsos 19 de Fáb Sa vámosaty Magy Agrá Járadékba igazgatój 19 de Fark bisztr Márto Herman Imr Sam Alad Alfr marosvásárhel lakoso 19 ok Farkashá farkashá Fisch farkashá Peg Fere merczyfal temeszsadán nagybirtoko 18 jú 1 Feh Im ujbár 19 má Feh Mik nagyabon Pes Magy Kereskedel Ba ügyveze igazgatój 19 má 1 Fej Lász mátészalk mi osz tanácso 19 jú 1 Feke Sámu szatmá szatm megy főorvo 18 jú 1 Fele Dez mezőteleg Bihar-Szilág Olajip r.- igazgató-helyettes 19 jú 3 Fele Mik oroszpata építés 19 má 2 Fele Hu magyarfele 19 áp 1 Felln Frigye németvölg Magy Agrá Járadékba ügyveze igazgató egyete rendkívü taná 19 ja 2 Felln Sánd toron budapes műépítés 19 feb 1 Felsőván felsőván Fe felsőván Fenyves Adol zal országgyűlé gyorsiro főnök 18 ja Fial Guszt gavosdi kórhá igazga főorvo 19 má 2 Fisch Mór farkashá heren porcellángyár 18 áp 2 csal utó Farkasházy változtat nevé Fisch jára 19 már 3 Fisch Ign tóváro nagyiparo 18 már 2 Fisch Dirszt dirszt bár Fles Alaj beő 18 áp 1 Fles M bors budapes nagykeresked 18 au Frank vasvá Gottli Henri cégtulajdonoso 19 feb 1 Fran Józs bocsá tőzsdetanácso 19 ja Fran E nagysár földbir 19 jú 1 Fran Vilm széphel párkán Henr hathal lako 19 áp 2 Fran End biharszentandrá nagyvára ügyvé 19 ja 1 Freudig Móz óbud pes au ort hitközs elnök 19 ok 2 Freu Henr tósze budapes nagykeresked 18 ok Névváltoztat 19 ok Tószeghyr Friedri Vilm nyitrazsámbokré ki tan orvo egyete taná 19 no 1 Fromm Eudo fegyverne budapes Fegyve Gépgy r.- igazgatój 19 már 1 Frigye Adol rácalmá Adr biz tár vezértitkár 18 jú Für Jak marót budapes nagykeresked 18 no 2 Gajár Bettelhei Ga M luda lapszerkeszt 18 jú 1 Ga L nyíregyház Szabolcsvármeg t főorvos 19 má 1 Ga Mikl dánszentmikló budapes lako 19 de 2 Gei Laj szergén szombathel lako gyáro 19 ja Glü M marosváralj alvin lako 18 ja Go Zsigmo tat Osztrák-Magy Ba főtanácsán tagj 19 feb Goldberg Sámu bud 18 no Gompe Mik dentai budapes Zsigmo béc lakoso 19 feb 1 Kiterjeszt Gompe Em nagykereskedőr 19 szep 1 Goszton Gyu abalehot nagybirtok 19 feb 2 Gotth E miskol temesvá gyár nagykeresked Greg Miks londo nagykeresked 18 áp 1 Groed gyulafal bogdá bár nemess 19 jú 1 Ármi Bern Albe máramarosszige nagykereskedő bárós 19 szep 1 Gro Lajo csatá 18 feb 2 Névváltoztat 18 már Csatáryr Gro gatál szécsén Jen And Feren 19 au 1 Gro Je üszö tiszalu földbirtoko 19 au 1 Sánd Im földbirtokoso 19 má 3 Névváltoztat Nagy 19 no Gutma gels beliscs bár nemess Henri nagykanizs lako 18 de 26 bárósá Vilmos Ödön Lászl Aladár nagybirtokos 19 szep 1 Győ felpé Je Károl 19 au Halmy-Deuts hal Deuts hal Hám hámosfal Hertz hámosfal Harasz Tivad szelevén földbirtoko 19 már 1 Harkán taktaharkán bár nemessé 18 feb 1 Harkán elő Koppe Fülöpne bárósá Frigye Károlynak 18 ok 2 Hatvá bár elő Deutsc utó Hatvan Deutsc Névváltoztat Káro részé 19 áp 2 Feren Lajo részé 19 már 1 Hav Em kisunyo béc lako 19 au 1 Haz bár nemessé Öd budapes háztulajdono 19 ja 13 bárósá Sam honvédel miniszterne 19 szep 1 Hédervá So hévizgyör Újpe r.- vár főorvos 19 feb 1 Her Zsigmon királ magy általán kőszénbán r.- vezérigazgatój 18 ok Névváltoztat Királdy 19 jú 2 Hercze Józs hercegfal Józs Nichols gépgy r.- vezérigazgatój Hercz pusztapéte bár bárósá Man 19 má 2 Hertz Káro hámosfal budapes orvo 19 feb F Róber nev Hámos változtatt Herz eset bár nemessé Péte budapes nagykeresked 18 szep 3 bárós 19 ja Hete M galgó kereskedel tanács Ant ügyvé 19 áp Hetén Ák csaná aposta földbirtoko 19 jú 1 Heve heve Bischi heve Hirs Lip örménye Frankl Társul r.- vo ügyveze igazgatój 19 de 2 Hirschl Ágoston közkórhá főorvo 19 feb 1 Hirschl Lip alsódombor nevén Zalán va átváltoztatásáva 18 má 2 Hoffma Jak lőrin nógr megy földbirtoko 18 au 1 Hoffma vágújhel Sámu Vilmo szállítá cégtulajdonoso 190 ok 2 Holitsch csetén Pá nagyipar Káro országgyűlé képvisel 19 jú 1 Holtz básty Tivada Em Aladá szege nagykereskedő 19 áp 1 Horvá Zsigmon ki tan Ál Vagonkölcsön r.- igazgatój 190 áp Husz Vilm nagykáll műegyete r taná Rev Hongr főszerkesztőj 19 áp 1 Hűv Józs botf ki tan 18 ja 1 Inse Sa göll kaposvá lako 18 már Irs Artú szemlőheg egyete taná 19 feb Jacobovi Rez szege béc lako 19 no 2 Jellin Henr harasz budapes közú vasúttársas vezérigazgatój 18 ja Jón Ado berv bsrv nagybirtok gyáro 18 szep 3 Kamm Be szemp kereskedel tanácso 19 áp Káni Dez nagyecsé Agrárba takarékpénzt vezérigazgatój 19 au 3 Fi Lászl Kárm M szőllőskisla ki tan eg taná 19 au 2 Kaufma magyarpad Kenedy va névváltoztatássa 19 jú 1 Kened Kelem Sa bodaj Magy Jé Viszontbiztosí r.- ügyveze igazgatój 19 de 3 Gyul Haz takarékpénzt ügyveze igazgatój 19 má Kene magyarpad Géza ügyv Bé 19 ok 2 Kaufman magyarpad Keppi felpé Vilmo Laj néh Fere utóda Vikto Gyu Pá 19 áp Keszthel Ern ráko bankigazga Otth ír hírlapír körén pénztárnok 19 már 2 Kilén Hu kilén mi tan 18 ok 1 Királ királ Her királ Knöpfl Káro rimakokov nagybirtok gyáro 19 ok Kohn bá szászbere bárósá Adol Alfré Je Vilm földbirtokosokna 19 jú 1 bár család közöt Konr Má tornyo ki tan nagyvára bábakép intéz n igazgatój 19 ja Ko Ot bék ki tan záloghá igazgat 19 jú Ko Sam edelén ud tan Borsod-miskol Hitelba vezérigazgatój 19 de 2 Kopp Józs dretom festőművés 19 de 2 Koppél Harkán taktaharkán Korán tolcsv bár nemessé Frigye budapes egyete orvostan Adol budapes ügyvédn 18 feb Bárósá Frigye részé 19 no 2 Kornfel bár Zsigmo főrendihá ta budapes ár értéktőzs Magy Általán Hitelba elnök 19 feb 2 Kornhab Ado pili ezrede 19 feb Königswart Herman csabacsü bár 18 már 1 Körn Oszká műiparo 19 ok 1 Körö királyhal Neuma királyhal Kőrö Józs szánt székesfőváro statisztik hivat főnök 18 jú Kram szinóbány Jaka Rez Józse 19 áp Krau Sim ér Magy Ba Kereskedel r vezérigazgatój 19 szep Krau May megye földbirtok gyártulajdono 18 szep Névváltoztat 19 szep 1 Megyerir Krom Sámu ball gyártulajdono deó lako 18 de 2 Kuffn diósze bár nemessé Káro diósze cukorgyár részé 18 má 1 Bárósá 19 de Kunf Ado somogytú 19 ja 2 Land Guszt lét mi ta nevén Létay va átváltoztatásáva 19 áp 1 Landau Lipó nagykereske Bé Hontmeg el aljegyzőj t főjegyz 19 feb 2 Lang Bód surán ungvölg vasútüzl igazgatój 19 ok 2 Lász Fülö lombo festőművés 19 feb 1 Láz Bern szegvá zalaszegvá lako 18 má 3 Leder Henr ezred borszczewk 19 jó Hő halá ha Mik ezred kisko árváj Mikló 19 feb 1 Leitn Er ujpaná ara álla gyermekmenhe főorvos 19 au Leitn Zsigmon Magy takarékpénztár köz Jelzálogbank vezérigazg 19 áp 1 Lét lét Land ót Lév kistele bár nemessé Henrik El magy biztosí társas vezérigazgatój Bárósá Henrikn 18 áp 22 átruház Istvánra 19 au 2 Lichtenbe Korné mindszen egyete taná 190 Lieberma Le szentlőrin budapes egyete taná 19 jú Liebn Józse kakuc nagybirtoko 18 de 1 Linz Károl ilnefal budapes gyáro 18 au Lö Sánd Izid kelenföl gyároso 19 feb 1 Luká Józse szege Angol-osztr ba budapes fiókján igazgatój 18 má 1 átruház Lessn Richá mi titkár Lukács-Lessn kett névve 19 ja 1 Lustig-Balá Hu alsólendv 19 no 1 Madarassy-Be madara bár Be magya Mád Laj csac trencsénmegy birtoko 18 áp 2 Mád Izid maro mi tan 18 feb 1 Mán Ign kántorjáno kántorjáno 18 ok 1 Manheim L kall Borsod-miskol gőzmal vezérigazgatój 19 áp 1 Mauthn Ödö jánosheg ud szállít nagymagkeresked 19 feb 1 May Salam csenge szatmármegy földbirtoko 18 jú 2 Megye megye Krau megye Meixn Em örsö ügyvé budapes Jótéko nőegyl titkár 19 jú Mez Gyul mezőcsá Árv tár budapes c tulajdonos 19 jú 2 Mihál Ign rétala nagybér komárommegy földbirtoko 18 szep 2 Monta Sánd nagybánhegye földbirtoko 19 jú 1 Moskovi M zemplé 18 jú 2 Laj Magyar-franc biz tár vezérigazgatój 18 áp Müll Jak rétfal n főtörzsorvo 18 jú Müll Józs újla Újla tég mészége r.- igazgatój 19 no 1 Na Sánd dévavány országgyűlé képvisel 19 má 3 Na üszö Gro üszö Nász M ráko budapes kereskedel tanácso 18 no 1 Nem Marce jánoshal ki tan 19 jú 1 Néme Lip mohác mohác ügyvé 19 feb 1 Neuberg Bód hlini fium fakeresked 19 má Neugebau Lász aszó 18 jú 1 Neugebau Vikt kar mi tan Má igazgat 19 ja 1 Neuma Herma héthár miskol keresked 19 jú Neuma Frigy gárdon budapes nagykeresked 18 feb 1 Neuma Mik királyhal budapes ár értéktőzs alelnö f Körö Kálmá 19 jú 1 Neuma Mik margitt Magy jelzáloghitelba igazgatój 19 feb 2 Neuma Rafa nagyhant budapes ügyvé 19 már Neum végvá bár nemessé Ado Dáni ara gyároso 19 már 14 bárósá if Adol i Ado Dánie 19 ok bár család közöt Ohrenste beocsi bá nemessé Henr beocsi Un cementgy r.- alelnök 19 ok 12 bárósá 19 no 2 bár család közöt Ormo Vilmo ormó El Magy Al biz társas igazgatój 18 no 3 Oros Fülö oros bár nagykeresked 19 feb 1 Orsz Róber máriabesny Magy Ba Keres r.- igazgatój 19 au Paj Gyul rácalmá földbirtoko 18 má 1 Palot várpalot Rezs Öd And budapes lakoso 19 áp 1 Pe Józs kispé győ ügyvé 19 jú Pfeiff Lász ikv győ földbirt 18 jú 5 kiterjesztete Antalr 19 no Pi Zsigmo nemesdömöl kiscel földb 18 má Poln Je tiszasül Atlanti tengerhajózá r.- vezérigazgatój 19 áp Popp Lip podhrág földbirtoko 18 szep 2 Posn Alfr nagyipar 187 Purje Zsigmon belsőecse ud tan egyete taná 19 már Quittn Zsigmo vágfal budapes műépítés Vilm mérnö 19 ja 2 Radnai-Rózs Káro murakö budapes szénnagykeresked 19 au Rein Vilm bánij káro váro kereske gyáro 19 jú 2 Rein Mihá brestova brestova földbirtoko 19 áp 2 Reu Henr ráthon földbir 18 jú Richar Richá dunaré győ gyáro 19 feb 1 Roho Istv Ján sátork 19 áp Ugyanekk kap atyju Rosenbe Gyu budapes ügyv nemessége Ró Iz várhel ügyvé Rosenbe Árm gjurgjeva Neusehloss-fé nasi tanningy fűrésztel igazgatój 19 jú Rosenbe Bern gyal gyal földbirtoko 18 áp Rosenfe Henr bicsk bicsk földbirtoko 19 ja 2 Sac Henr gri fium ügyvé 19 áp 2 Ság Spit szorkol Sar Vilmo szepesváralj Foncie pes biz tár vezérigazgatój 18 má 1 Schapring Joach csepre 18 már 2 Névváltoztat 19 feb 2 Csepregir Sche Ado lóde trencsénmegy nagybirtoko 18 jú 1 Schli Bé kovár Schlick-fé vasgy igazgatój 18 ok 1 Schosberg toron bár nemessé 18 ja 1 Bárósá 18 már 12 Schosberg Zsigmo földbirtok nagykereske részér Kiterjesztete 19 de 1 Schosberg Henr fia Torny Schosberg Lajos Rezső Tornyai-Schosberg kett családnévve Schreck Lip szegilon gőzmal igazgat miskol lako 19 ja Schulh Gé dombóvá ügyvé 18 de 1 Névváltoztat 19 szep Dombováryr Schwar Árm zimon budapes ok mérnö 18 ja 2 Schwar Jak szálk szatmármegy nagybirtok gyártulajdono 18 áp Névváltoztat Szalkayr Schwar Mikl megye sopro ügyvé 19 szep 2 Schwa Gusztá szás ud tanácso egyete taná 19 ja 1 Schwar Fere fancsik biharmegy nagybirtoko 19 de 1 Seb Lip szarva honvédezrede 191 Sebesty Dáv székelyhí kolozsvá építé vállalkoz 19 jú 1 Sét bicsk elő Schiffe 191 Sim Jak boglá 19 ja 1 Sing Guszt severi ezrede 191 Somm Ign csa nagykanizs lako 19 jú 1 Sonnenbe Imr budapes keresked 18 au Söpk Richár nagymaro Ban Marmaros Bla Com bukares bejelente c igazgatój 19 jú 1 Spi Gyu szorkol Magy északkele vas vezérfelügyelőj 18 feb 1 nevén Sági va változtatásáva Spitz Ott horvát-szlav főállamügyés 18 de 80 nevén Krajcsovics va változtatásáva Ste Ma Fél szil nagybirtokoso 19 no 1 Ste Laj mecsekjáno törvényhatósá bizottsá ta Baranyamegy Gazdasá Egyl alelnök 19 feb 1 Stein Lip ópál nagyvára lako 18 de 2 Stein Mihá péterhá ógyall lak földbirtoko 19 feb 2 Stein Fere gertenye ara Ár értéktőzs elnök 19 szep Staub Józs nagydoro ara lapszerkeszt 19 jú Ste Náth zombo pes házbirtoko 18 jú Sternth Salam nagypé 19 no 1 Strass Rezs Bé győrvá cégtulajdonoso 19 feb 1 Strass Nánd kisbá budapes lako földbirtoko 19 feb 2 Strass Alfr sán béc lako 19 feb 1 Szalár M rákosfal orvo 19 má Szalk szálk Schwar szálk Szászy-Schwa szás Schwa szás Szás Bé szás mi tan 19 ja Szeg Ign vágmogyoró kúri bí 19 áp 2 Szen Káro szendr El magy ál biz társas vezérigazga helyettes 19 má 2 Szilág M peszerén balassagyarma ügyvé 19 áp Szi Ado szilsárkán egyete taná 19 de Szirm Oszk nagysáro fium kőolaj-finomítógy veze igazgatój 19 szep Szurd szurd Wei szurd Telk Sim kelenföl keres mi főszámtan 19 szep 1 Tev Zsigmo dévén gyöngyö takarékpénzt vezérigazgatój 19 jú 2 Thalle Ign drág horvá szlavón-dalm ors főorvo 19 áp 23 Thall Emánue horvá szlavón-dalm hétszemély táb ülnö 19 jú 3 Tischl M nagyikló földbirtok na vállalkoz 19 j 1 Toln Arno vágújhel magy dohány-keres r.- ügyvi igazgatój 19 ja 1 Tornyai-Schosberge Schosberg torny Tószegh Freu tósze Ullba baranyavá nem bár nemessé 18 de 1 M Györgyn bárósá 19 áp 1 Adol Magy Általán Hitelba vezérigazgatójána Ung Józs ómoravic Józs kossuthfalv földbirtoko 19 jú 1 Vaj Imr bajmo Magy Keres r.- igazgatój 19 ja Vécs Art fenyve erdél erdőip r.- igazgatój 19 szep 1 Vé Károl győ ud tanácso ki Folya Tengerhajózá r.- igazgatój 19 feb Ví Gyu újváro szolno malomfűré teleptulajdono 19 már 2 Wagn Dáni zólyo budapes gyógyszeré vegyés 18 már 2 Weinberg Józs királyhelme t járá orvo 19 jú 2 Weis csepe bá nemessé Manfr budapes gyár nagykeresked 18 au Bárósá 19 szep 1 Wei Ado szurd Spitz Gers tár budapes kékfest kartonnyomógy c főnö cégtár Wei Adol illetől elha báty fia Leó Géz Róbert 189 má 1 Utóbbi nevük 19 már 2 Szurday változtattá Wei Jak poln zágrá keresked 18 ok 2 Wei Ol Er Lip olá béc lako 19 jú 1 Wei Vikt borostyánk pozson kereske gyártulajdono 18 má Wellis Alfr vágvecs budapes műépítés 19 má 2 Werthe Árm enyin nagybirtoko 19 má Wertheim Ed mono pozson jogakadémi taná 19 jú Wi Gyu jószágbérl 18 jú 1 W Ado zsoln cavall osztrák-magy konzu 19 ja 2 Névváltoztat 19 au 1 Zsolnayr Wodian Bé magló pestmegy földbirtoko 18 jú 2 Wodiane kaprior bár M Alber 18 áp 2 Wodian Fül vásárhel budapes könyvnyom tulajdono 18 szep Wo Herman nógrádmegy földbirtok gyáro 18 jú Wo Ado mucsin Loso vár tanácsno Laj berli hírlapír 19 feb 2 Wolfne újpes bár nemessé Laj újpes bőrgyárosna 19 au 9 bárósá Tivad bőrgyárosna 19 szep 1 Zal Lip alsódombor földbir 18 má 2 Zila Simo gyurgyók Budapes Hírl kiadóhivata igazgatój 19 ja 2 Zö Márt sióagár honvédtáborno Zsoln zsoln W zsolna Zsürg Zsigmo tiszaújla 191

13568.

CÍMS Neme

SZÓCI Nemes Habsbur emancipá el adományoz nemessé eg zsidókn fő osztrákokn emancipá u mag zsi kö so megkap mag nemessé kulturá közgazdasá oly politi té szerz érdem elismerésé nem ran em mag zs csalá sz 280 tehe Csak tel névso következ Abo B budaujl gépgy vezérigazga 1 j Ac Józ kemen kemen földbirtok 1 fe átruhá 1 j A Rezs Oszkár Ad An il ar nagykereske 1 d Ágos La pusztapét nagybirtok 1 j Ál Ad gyömö nagykáro vár közkór igazgató-főorvo 1 m Altm H csac Altm Zsigm 1 á ket használatá engedélyezésév Ará Laj hunyadv orv egyet tan 1 d Árk Józs tahitótfa budape egyet tan 1 j Árp I abaleho nagybirtok Nyit Hitelb vezérigazgató 1 j A Rób alsóteré tőzsdetanács 1 á Ausp pusztapét Baboc Her kerekr kerekr földbirtok 1 febru Bachr Kár királyk ötvösművé 1 m B E bégav nyit földbirto gyár 1 j 2 Herm gy gőzmalomtulajdon 1 o B Herm surá konstantinápo nagykereske 1 j 1 átruhá B József konstantinápo osztrák-mag kereskede kam elnöké 1 j B Fü cai ipar 1 j B Rich kiske földbi 1 j Baiersd Ad erd temesmeg földbirtok 1 sze 3 átruhá Baiersd Richár Nán Manó 1 fe Bala Hen csabrend újvid takarékpénz vezérigazgató 1 á Bal verő Villamosvas vezérigazga 1 j Bamber B balást budape ügy 1 o Bar Ágos bu gyártulajdon 1 n Bá Baro csángóhétfal Baro Bene csángóhétfal 1 j Baro za budape bank 18 fe Ba Arn dubicsá u tanács Mag Agr Járadékb r. vezérigazgató 1 fe 2 átruhá Ba Ervin-Arnol 1 m Bar Sám felsővá marosvásárhe birto gyártulajdon 1 á Névváltozta 1 má Felsőványi Bar Ado gyártulajdon 1 sze Ba Gy ezre Krupi B Mik madar Mag Leszámo Pénzváltób vezérigazgató Nán Mag Jelzáloghitelb vezérigazgat H kúr b 1 d B Nán Madarasy-B ket név 1 á bá ran nye Bettelh An nevé Gajár v változtatásáv 18 Biederm Gusz üszö mos földbirtok 1 a Biederm Rud b turo szenteg földbirtok 1 m csa 1 sze oszt bá ran nye B Dá pusztaková kaposv lak Mezőga i r. gazdas főintéző 1 j Birin S tara nagybirtok sopr lak 1 fe B Árm hám Rimamurány-salgótarj va r. vezérigazgató 1 j Bisch Dá hev budape lak 1 j Névváltozta 1 á Hevesy-Bisicz 1 d pe Hevesy B Br eö Mag B Kere r. igazgató 1 j B Kár marosszentkirá Osztrák-mag b főellenő Herm őrna Józ ezredorv Emán nagykereske ho ezredor La ügyv 1 j Bossá En bors 1 m B Berta bu 1 m B Breu Bre Jak mexi s főkonz 1 m Névváltozta Bra 1 má Brük Mih szépl budape ügyv 1 j Br Mi domo k ta földbirtok 1 j Névváltozta 1 má Domony Bür Alb borsoskrak marosvásárhe sörgyár 1 j Csat csat Or csat Csepr csepr Schaprin csepr Czig Ár egerszal budape ügyv 1 má Czinc Ad gyu gyu nagykereske 1 sze Dé marosdéc 1 o Der Izr gyarm temesv terménykereske 1 fe Deut Izi fehértempl ezred 1 j Deut Sán ha Osztrák-Mag b főtanácsá tag 1 j Névváltozta 1 m Halmy-Deutsch Deut Ber Józ hatv nagybirtokos 1 j Sánd Józs Káro Bé 1 m engedé kap Hatvany-Deut ket viselésé H. Sánd Józs Kár B nagybirtoko nagyiparo 1 o bá ran emeltett Deut An kemenesmihály közgazdas í 1 fe Deut Fü mace zágr nagykereske 1 n Dé Ig füzérkoml kúr bí 1 j Dirsz dirsz bá el Fisc nemess Fis Guttma budape nagykereske 1 sze Névváltozta Dirszta 1 á Bá r adományoz Dirsz Lás tö főkonzul 1 n 3 kiterjesz Dirsz Feren Dó Lajo kö külügym u m tanács bá r 1 má Dombová Schul dombóv Domo G vasmegy földbirtok 1 á Dom domo Br domo Ecs nagyecs Ráni E En Aur egersz u tanács budape ügyv 1 o Eidl H felsős Ad mag foly tengerhajóz r. igazgató 1 j Eisenstad Si buz temesv nagykeresk 1 m E P malomsz Mag Kere r. vezérigazgató 1 á E Li ujn kereskede tanács 1 m En Ad csepr pé nagykereske 1 má Eu Mi cserk földbirtok 1 sze En Aur egersz u tanács budape ügyv 1 o nevé Egr v átváltoztatásá En Józ peskod nagykereske nyit lak 1 d En Ad Ján pé lak 1 m Eny Bé nagyeny Mag Agr járadékb műsz tanácso 1 d Fá S vámosat Mag Agr Járadékb igazgató 1 d Far biszt Márt Herma Im Sa Ala Alf marosvásárhe lakos 1 o Farkash farkash Fisc farkash Pe Fer merczyfa temeszsadá nagybirtok 1 j Fe I ujbá 1 m Fe Mi nagyabo Pe Mag Kereskede B ügyvez igazgató 1 m Fe Lás mátészal m os tanács 1 j Fek Sám szatm szat meg főorv 1 j Fel De mezőtele Bihar-Szilá Olaji r. igazgató-helyette 1 j Fel Mi oroszpat építé 1 m Fel H magyarfel 1 á Fell Frigy németvöl Mag Agr Járadékb ügyvez igazgat egyet rendkív tan 1 j Fell Sán toro budape műépíté 1 fe Felsővá felsővá F felsővá Fenyve Ado za országgyűl gyorsir főnö 1 j Fia Gusz gavosd kórh igazg főorv 1 m Fisc Mó farkash here porcellángyá 1 á csa ut Farkasház változta nev Fisc jár 1 má Fisc Ig tóvár nagyipar 1 má Fisc Dirsz dirsz bá Fle Ala be 1 á Fle bor budape nagykereske 1 a Fran vasv Gottl Henr cégtulajdonos 1 fe Fra Józ bocs tőzsdetanács 1 j Fra nagysá földbi 1 j Fra Vil széphe párká Hen hatha lak 1 á Fra En biharszentandr nagyvár ügyv 1 j Freudi Mó óbu pe a or hitköz elnö 1 o Fre Hen tósz budape nagykereske 1 o Névváltozta 1 o Tószeghy Friedr Vil nyitrazsámbokr k ta orv egyet tan 1 n From Eud fegyvern budape Fegyv Gépg r. igazgató 1 má Frigy Ado rácalm Ad bi tá vezértitká 1 j Fü Ja maró budape nagykereske 1 n Gajá Bettelhe G lud lapszerkesz 1 j G nyíregyhá Szabolcsvárme főorvo 1 m G Mik dánszentmikl budape lak 1 d Ge La szergé szombathe lak gyár 1 j Gl marosváral alvi lak 1 j G Zsigm ta Osztrák-Mag B főtanácsá tag 1 fe Goldber Sám bu 1 n Gomp Mi denta budape Zsigm bé lakos 1 fe Kiterjesz Gomp E nagykereskedő 1 sze Goszto Gy abaleho nagybirto 1 fe Gott misko temesv gyá nagykereske Gre Mik lond nagykereske 1 á Groe gyulafa bogd bá nemes 1 j Árm Ber Alb máramarosszig nagykeresked báró 1 sze Gr Laj csat 1 fe Névváltozta 1 má Csatáry Gr gatá szécsé Je An Fere 1 a Gr J üsz tiszal földbirtok 1 a Sán I földbirtokos 1 m Névváltozta Nag 1 n Gutm gel belisc bá nemes Henr nagykaniz lak 1 d 2 bárós Vilmo Ödö Lász Aladá nagybirtoko 1 sze Gy felp J Káro 1 a Halmy-Deut ha Deut ha Há hámosfa Hert hámosfa Haras Tiva szelevé földbirtok 1 má Harká taktaharká bá nemess 1 fe Harká el Kopp Fülöpn bárós Frigy Károlyna 1 o Hatv bá el Deuts ut Hatva Deuts Névváltozta Kár rész 1 á Fere Laj rész 1 má Ha E kisuny bé lak 1 a Ha bá nemess Ö budape háztulajdon 1 j 1 bárós Sa honvéde minisztern 1 sze Héderv S hévizgyö Újp r. vá főorvo 1 fe He Zsigmo kirá mag általá kőszénbá r. vezérigazgató 1 o Névváltozta Királd 1 j Hercz Józ hercegfa Józ Nichol gépg r. vezérigazgató Herc pusztapét bá bárós Ma 1 m Hert Kár hámosfa budape orv 1 fe Róbe ne Hámo változtat Her ese bá nemess Pét budape nagykereske 1 sze báró 1 j Het galg kereskede tanác An ügyv 1 á Heté Á csan apost földbirtok 1 j Hev hev Bisch hev Hir Li örmény Frank Társu r. v ügyvez igazgató 1 d Hirsch Ágosto közkórh főorv 1 fe Hirsch Li alsódombo nevé Zalá v átváltoztatásáv 1 m Hoffm Ja lőri nóg meg földbirtok 1 a Hoffm vágújhe Sám Vilm szállít cégtulajdonos 19 o Holitsc cseté P nagyipa Kár országgyűl képvise 1 j Holt bást Tivad E Alad szeg nagykeresked 1 á Horv Zsigmo k ta Á Vagonkölcsö r. igazgató 19 á Hus Vil nagykál műegyet tan Re Hong főszerkesztő 1 á Hű Józ bot k ta 1 j Ins S göl kaposv lak 1 má Ir Art szemlőhe egyet tan 1 fe Jacobov Re szeg bé lak 1 n Jelli Hen haras budape köz vasúttársa vezérigazgató 1 j Jó Ad ber bsr nagybirto gyár 1 sze Kam B szem kereskede tanács 1 á Kán De nagyecs Agrárb takarékpénz vezérigazgató 1 a F Lász Kár szőllőskisl k ta e tan 1 a Kaufm magyarpa Kened v névváltoztatáss 1 j Kene Kele S boda Mag J Viszontbiztos r. ügyvez igazgató 1 d Gyu Ha takarékpénz ügyvez igazgató 1 m Ken magyarpa Géz ügy B 1 o Kaufma magyarpa Kepp felp Vilm La né Fer utód Vikt Gy P 1 á Keszthe Er rák bankigazg Ott í hírlapí köré pénztárno 1 má Kilé H kilé m ta 1 o Kirá kirá He kirá Knöpf Kár rimakoko nagybirto gyár 1 o Koh b szászber bárós Ado Alfr J Vil földbirtokosokn 1 j bá csalá közö Kon M torny k ta nagyvár bábaké inté igazgató 1 j K O bé k ta zálogh igazga 1 j K Sa edelé u ta Borsod-misko Hitelb vezérigazgató 1 d Kop Józ dreto festőművé 1 d Koppé Harká taktaharká Korá tolcs bá nemess Frigy budape egyet orvosta Ado budape ügyvéd 1 fe Bárós Frigy rész 1 n Kornfe bá Zsigm főrendih t budape á értéktőz Mag Általá Hitelb elnö 1 fe Kornha Ad pil ezred 1 fe Königswar Herma csabacs bá 1 má Kör Oszk műipar 1 o Kör királyha Neum királyha Kőr Józ szán székesfővár statiszti hiva főnö 1 j Kra szinóbán Jak Re Józs 1 á Kra Si é Mag B Kereskede vezérigazgató 1 sze Kra Ma megy földbirto gyártulajdon 1 sze Névváltozta 1 sze Megyeri Kro Sám bal gyártulajdon de lak 1 d Kuff diósz bá nemess Kár diósz cukorgyá rész 1 m Bárós 1 d Kun Ad somogyt 1 j Lan Gusz lé m t nevé Léta v átváltoztatásáv 1 á Landa Lip nagykeresk B Hontme e aljegyző főjegy 1 fe Lan Bó surá ungvöl vasútüz igazgató 1 o Lás Fül lomb festőművé 1 fe Lá Ber szegv zalaszegv lak 1 m Lede Hen ezre borszczew 1 j H hal h Mi ezre kisk árvá Mikl 1 fe Leit E ujpan ar áll gyermekmenh főorvo 1 a Leit Zsigmo Mag takarékpénztá kö Jelzálogban vezérigaz 1 á Lé lé Lan ó Lé kistel bá nemess Henri E mag biztos társa vezérigazgató Bárós Henrik 1 á 2 átruhá Istvánr 1 a Lichtenb Korn mindsze egyet tan 19 Lieberm L szentlőri budape egyet tan 1 j Lieb Józs kaku nagybirtok 1 d Lin Káro ilnefa budape gyár 1 a L Sán Izi kelenfö gyáros 1 fe Luk Józs szeg Angol-oszt b budape fiókjá igazgató 1 m átruhá Less Rich m titká Lukács-Less ket névv 1 j Lustig-Bal H alsólend 1 n Madarassy-B madar bá B magy Má La csa trencsénmeg birtok 1 á Má Izi mar m ta 1 fe Má Ig kántorján kántorján 1 o Manhei kal Borsod-misko gőzma vezérigazgató 1 á Mauth Öd jánoshe u szállí nagymagkereske 1 fe Ma Sala cseng szatmármeg földbirtok 1 j Megy megy Kra megy Meix E örs ügyv budape Jóték nőegy titká 1 j Me Gyu mezőcs Ár tá budape tulajdono 1 j Mihá Ig rétal nagybé komárommeg földbirtok 1 sze Mont Sán nagybánhegy földbirtok 1 j Moskov zempl 1 j La Magyar-fran bi tá vezérigazgató 1 á Mül Ja rétfa főtörzsorv 1 j Mül Józ újl Újl té mészég r. igazgató 1 n N Sán dévaván országgyűl képvise 1 m N üsz Gr üsz Nás rák budape kereskede tanács 1 n Ne Marc jánosha k ta 1 j Ném Li mohá mohá ügyv 1 fe Neuber Bó hlin fiu fakereske 1 m Neugeba Lás asz 1 j Neugeba Vik ka m ta M igazga 1 j Neum Herm héthá misko kereske 1 j Neum Frig gárdo budape nagykereske 1 fe Neum Mi királyha budape á értéktőz aleln Kör Kálm 1 j Neum Mi margit Mag jelzáloghitelb igazgató 1 fe Neum Raf nagyhan budape ügyv 1 má Neu végv bá nemess Ad Dán ar gyáros 1 má 1 bárós i Ado Ad Dáni 1 o bá csalá közö Ohrenst beocs b nemess Hen beocs U cementg r. alelnö 1 o 1 bárós 1 n bá csalá közö Orm Vilm orm E Mag A bi társa igazgató 1 n Oro Fül oro bá nagykereske 1 fe Ors Róbe máriabesn Mag B Kere r. igazgató 1 a Pa Gyu rácalm földbirtok 1 m Palo várpalo Rez Ö An budape lakos 1 á P Józ kisp gy ügyv 1 j Pfeif Lás ik gy földbir 1 j kiterjesztet Antal 1 n P Zsigm nemesdömö kisce föld 1 m Pol J tiszasü Atlant tengerhajóz r. vezérigazgató 1 á Pop Li podhrá földbirtok 1 sze Pos Alf nagyipa 18 Purj Zsigmo belsőecs u ta egyet tan 1 má Quitt Zsigm vágfa budape műépíté Vil mérn 1 j Radnai-Róz Kár murak budape szénnagykereske 1 a Rei Vil báni kár vár keresk gyár 1 j Rei Mih brestov brestov földbirtok 1 á Re Hen rátho földbi 1 j Richa Rich dunar gy gyár 1 fe Roh Ist Já sátor 1 á Ugyanek ka atyj Rosenb Gy budape ügy nemesség R I várhe ügyv Rosenb Ár gjurgjev Neusehloss-f nas tanning fűrészte igazgató 1 j Rosenb Ber gya gya földbirtok 1 á Rosenf Hen bics bics földbirtok 1 j Sa Hen gr fiu ügyv 1 á Sá Spi szorko Sa Vilm szepesváral Fonci pe bi tá vezérigazgató 1 m Schaprin Joac csepr 1 má Névváltozta 1 fe Csepregi Sch Ad lód trencsénmeg nagybirtok 1 j Schl B ková Schlick-f vasg igazgató 1 o Schosber toro bá nemess 1 j Bárós 1 má 1 Schosber Zsigm földbirto nagykeresk részé Kiterjesztet 1 d Schosber Hen fi Torn Schosber Lajo Rezs Tornyai-Schosber ket családnévv Schrec Li szegilo gőzma igazga misko lak 1 j Schul G dombóv ügyv 1 d Névváltozta 1 sze Dombováry Schwa Ár zimo budape o mérn 1 j Schwa Ja szál szatmármeg nagybirto gyártulajdon 1 á Névváltozta Szalkay Schwa Mik megy sopr ügyv 1 sze Schw Guszt szá u tanács egyet tan 1 j Schwa Fer fancsi biharmeg nagybirtok 1 d Se Li szarv honvédezred 19 Sebest Dá székelyh kolozsv épít vállalko 1 j Sé bics el Schiff 19 Si Ja bogl 1 j Sin Gusz sever ezred 19 Som Ig cs nagykaniz lak 1 j Sonnenb Im budape kereske 1 a Söp Richá nagymar Ba Marmaro Bl Co bukare bejelent igazgató 1 j Sp Gy szorko Mag északkel va vezérfelügyelő 1 fe nevé Ság v változtatásáv Spit Ot horvát-szla főállamügyé 1 d 8 nevé Krajcsovic v változtatásáv St M Fé szi nagybirtokos 1 n St La mecsekján törvényhatós bizotts t Baranyameg Gazdas Egy alelnö 1 fe Stei Li ópá nagyvár lak 1 d Stei Mih péterh ógyal la földbirtok 1 fe Stei Fer gerteny ar Á értéktőz elnö 1 sze Stau Józ nagydor ar lapszerkesz 1 j St Nát zomb pe házbirtok 1 j Sternt Sala nagyp 1 n Stras Rez B győrv cégtulajdonos 1 fe Stras Nán kisb budape lak földbirtok 1 fe Stras Alf sá bé lak 1 fe Szalá rákosfa orv 1 m Szal szál Schwa szál Szászy-Schw szá Schw szá Szá B szá m ta 1 j Sze Ig vágmogyor kúr b 1 á Sze Kár szend E mag á bi társa vezérigazg helyette 1 m Szilá peszeré balassagyarm ügyv 1 á Sz Ad szilsárká egyet tan 1 d Szir Osz nagysár fiu kőolaj-finomítóg vez igazgató 1 sze Szur szur We szur Tel Si kelenfö kere m főszámta 1 sze Te Zsigm dévé gyöngy takarékpénz vezérigazgató 1 j Thall Ig drá horv szlavón-dal or főorv 1 á 2 Thal Emánu horv szlavón-dal hétszemél tá üln 1 j Tisch nagyikl földbirto n vállalko 1 Tol Arn vágújhe mag dohány-kere r. ügyv igazgató 1 j Tornyai-Schosberg Schosber torn Tószeg Fre tósz Ullb baranyav ne bá nemess 1 d György bárós 1 á Ado Mag Általá Hitelb vezérigazgatóján Un Józ ómoravi Józ kossuthfal földbirtok 1 j Va Im bajm Mag Kere r. igazgató 1 j Véc Ar fenyv erdé erdői r. igazgató 1 sze V Káro gy u tanács k Foly Tengerhajóz r. igazgató 1 fe V Gy újvár szoln malomfűr teleptulajdon 1 má Wag Dán zóly budape gyógyszer vegyé 1 má Weinber Józ királyhelm jár orv 1 j Wei csep b nemess Manf budape gyá nagykereske 1 a Bárós 1 sze We Ad szur Spit Ger tá budape kékfes kartonnyomóg főn cégtá We Ado illető elh bát fi Le Gé Róber 18 m Utóbb nevü 1 má Szurda változtatt We Ja pol zágr kereske 1 o We O E Li ol bé lak 1 j We Vik borostyán pozso keresk gyártulajdon 1 m Welli Alf vágvec budape műépíté 1 m Werth Ár enyi nagybirtok 1 m Werthei E mon pozso jogakadém tan 1 j W Gy jószágbér 1 j Ad zsol caval osztrák-mag konz 1 j Névváltozta 1 a Zsolnay Wodia B magl pestmeg földbirtok 1 j Wodian kaprio bá Albe 1 á Wodia Fü vásárhe budape könyvnyo tulajdon 1 sze W Herma nógrádmeg földbirto gyár 1 j W Ad mucsi Los vá tanácsn La berl hírlapí 1 fe Wolfn újpe bá nemess La újpe bőrgyárosn 1 a bárós Tiva bőrgyárosn 1 sze Za Li alsódombo földbi 1 m Zil Sim gyurgyó Budape Hír kiadóhivat igazgató 1 j Z Már sióagá honvédtáborn Zsol zsol zsoln Zsür Zsigm tiszaújl 19

13568

CÍM Nem

SZÓC Neme Habsbu emancip e adományo nemess e zsidók f osztrákok emancip ma zs k s megka ma nemess kultur közgazdas ol polit t szer érde elismerés ne ra e ma z csal s 28 teh Csa te névs követke Ab budauj gépg vezérigazg A Jó keme keme földbirto f átruh Rez Oszká A A i a nagykeresk Ágo L pusztapé nagybirto Á A gyöm nagykár vá közkó igazgató-főorv Alt csa Alt Zsig ke használat engedélyezésé Ar La hunyad or egye ta Ár Józ tahitótf budap egye ta Ár abaleh nagybirto Nyi Hitel vezérigazgat Ró alsóter tőzsdetanác Aus pusztapé Babo He kerek kerek földbirto febr Bach Ká király ötvösműv béga nyi földbirt gyá Her g gőzmalomtulajdo Her sur konstantináp nagykeresk átruh Józse konstantináp osztrák-ma keresked ka elnök F ca ipa Ric kisk földb Baiers A er temesme földbirto sz átruh Baiers Richá Ná Man f Bal He csabren újvi takarékpén vezérigazgat Ba ver Villamosva vezérigazg Bambe balás budap üg Ba Ágo b gyártulajdo B Bar csángóhétfa Bar Ben csángóhétfa Bar z budap ban 1 f B Ar dubics tanác Ma Ag Járadék r vezérigazgat f átruh B Ervin-Arno Ba Sá felsőv marosvásárh birt gyártulajdo Névváltozt m Felsővány Ba Ad gyártulajdo sz B G ezr Krup Mi mada Ma Leszám Pénzváltó vezérigazgat Ná Ma Jelzáloghitel vezérigazga kú Ná Madarasy- ke né b ra ny Bettel A nev Gajá változtatásá 1 Bieder Gus üsz mo földbirto Bieder Ru tur szente földbirto cs sz osz b ra ny D pusztakov kapos la Mezőg r gazda főintéz Biri tar nagybirto sop la f Ár há Rimamurány-salgótar v r vezérigazgat Bisc D he budap la Névváltozt Hevesy-Bisic p Heves B e Ma Ker r igazgat Ká marosszentkir Osztrák-ma főellen Her őrn Jó ezredor Emá nagykeresk h ezredo L ügy Boss E bor Bert b Bre Br Ja mex főkon Névváltozt Br m Brü Mi szép budap ügy B M dom t földbirto Névváltozt m Domon Bü Al borsoskra marosvásárh sörgyá Csa csa O csa Csep csep Schapri csep Czi Á egersza budap ügy m Czin A gy gy nagykeresk sz D marosdé De Iz gyar temes terménykeresk f Deu Iz fehértemp ezre Deu Sá h Osztrák-Ma főtanács ta Névváltozt Halmy-Deutsc Deu Be Jó hat nagybirtoko Sán Józ Kár B enged ka Hatvany-Deu ke viselés H Sán Józ Ká nagybirtok nagyipar b ra emeltet Deu A kemenesmihál közgazda f Deu F mac zág nagykeresk D I füzérkom kú b Dirs dirs b e Fis nemes Fi Guttm budap nagykeresk sz Névváltozt Dirszt B adományo Dirs Lá t főkonzu kiterjes Dirs Fere D Laj k külügy tanác b m Dombov Schu dombó Dom vasmeg földbirto Do dom B dom Ec nagyec Rán E Au egers tanác budap ügy Eid felső A ma fol tengerhajó r igazgat Eisensta S bu temes nagykeres maloms Ma Ker r vezérigazgat L uj keresked tanác E A csep p nagykeresk m E M cser földbirto sz E Au egers tanác budap ügy nev Eg átváltoztatás E Jó pesko nagykeresk nyi la E A Já p la En B nagyen Ma Ag járadék műs tanács F vámosa Ma Ag Járadék igazgat Fa bisz Már Herm I S Al Al marosvásárh lako Farkas farkas Fis farkas P Fe merczyf temeszsad nagybirto F ujb F M nagyab P Ma Keresked ügyve igazgat F Lá mátésza o tanác Fe Sá szat sza me főor Fe D mezőtel Bihar-Szil Olaj r igazgató-helyett Fe M oroszpa épít Fe magyarfe Fel Frig németvö Ma Ag Járadék ügyve igazga egye rendkí ta Fel Sá tor budap műépít f Felsőv felsőv felsőv Fenyv Ad z országgyű gyorsi főn Fi Gus gavos kór igaz főor Fis M farkas her porcellángy cs u Farkashá változt ne Fis já m Fis I tóvá nagyipa m Fis Dirs dirs b Fl Al b Fl bo budap nagykeresk Fra vas Gott Hen cégtulajdono f Fr Jó boc tőzsdetanác Fr nagys földb Fr Vi széph párk He hath la Fr E biharszentand nagyvá ügy Freud M ób p o hitkö eln Fr He tós budap nagykeresk Névváltozt Tószegh Fried Vi nyitrazsámbok t or egye ta Fro Eu fegyver budap Fegy Gép r igazgat m Frig Ad rácal A b t vezértitk F J mar budap nagykeresk Gaj Bettelh lu lapszerkes nyíregyh Szabolcsvárm főorv Mi dánszentmik budap la G L szerg szombath la gyá G marosvára alv la Zsig t Osztrák-Ma főtanács ta f Goldbe Sá b Gom M dent budap Zsig b lako f Kiterjes Gom nagykeresked sz Goszt G abaleh nagybirt f Got misk temes gy nagykeresk Gr Mi lon nagykeresk Gro gyulaf bog b neme Ár Be Al máramarosszi nagykereske bár sz G La csa f Névváltozt m Csatár G gat szécs J A Fer G üs tisza földbirto Sá földbirtoko Névváltozt Na Gut ge belis b neme Hen nagykani la báró Vilm Öd Lás Alad nagybirtok sz G fel Kár Halmy-Deu h Deu h H hámosf Her hámosf Hara Tiv szelev földbirto m Hark taktahark b nemes f Hark e Kop Fülöp báró Frig Károlyn Hat b e Deut u Hatv Deut Névváltozt Ká rés Fer La rés m H kisun b la H b nemes budap háztulajdo báró S honvéd miniszter sz Héder hévizgy Új r v főorv f H Zsigm kir ma által kőszénb r vezérigazgat Névváltozt Királ Herc Jó hercegf Jó Nicho gép r vezérigazgat Her pusztapé b báró M Her Ká hámosf budap or f Rób n Hám változta He es b nemes Pé budap nagykeresk sz bár He gal keresked taná A ügy Het csa apos földbirto He he Bisc he Hi L örmén Fran Társ r ügyve igazgat Hirsc Ágost közkór főor f Hirsc L alsódomb nev Zal átváltoztatásá Hoff J lőr nó me földbirto Hoff vágújh Sá Vil szállí cégtulajdono 1 Holits cset nagyip Ká országgyű képvis Hol bás Tiva Ala sze nagykereske Hor Zsigm t Vagonkölcs r igazgat 1 Hu Vi nagyká műegye ta R Hon főszerkeszt H Jó bo t In gö kapos la m I Ar szemlőh egye ta f Jacobo R sze b la Jell He hara budap kö vasúttárs vezérigazgat J A be bs nagybirt gyá sz Ka sze keresked tanác Ká D nagyec Agrár takarékpén vezérigazgat Lás Ká szőllőskis t ta Kauf magyarp Kene névváltoztatás Ken Kel bod Ma Viszontbizto r ügyve igazgat Gy H takarékpén ügyve igazgat Ke magyarp Gé üg Kaufm magyarp Kep fel Vil L n Fe utó Vik G Keszth E rá bankigaz Ot hírlap kör pénztárn m Kil kil t Kir kir H kir Knöp Ká rimakok nagybirt gyá Ko szászbe báró Ad Alf Vi földbirtokosok b csal köz Ko torn t nagyvá bábak int igazgat b t zálog igazg S edel t Borsod-misk Hitel vezérigazgat Ko Jó dret festőműv Kopp Hark taktahark Kor tolc b nemes Frig budap egye orvost Ad budap ügyvé f Báró Frig rés Kornf b Zsig főrendi budap értéktő Ma Által Hitel eln f Kornh A pi ezre f Königswa Herm csabac b m Kö Osz műipa Kö királyh Neu királyh Kő Jó szá székesfővá statiszt hiv főn Kr szinóbá Ja R Józ Kr S Ma Keresked vezérigazgat sz Kr M meg földbirt gyártulajdo sz Névváltozt sz Megyer Kr Sá ba gyártulajdo d la Kuf diós b nemes Ká diós cukorgy rés Báró Ku A somogy La Gus l nev Lét átváltoztatásá Land Li nagykeres Hontm aljegyz főjeg f La B sur ungvö vasútü igazgat Lá Fü lom festőműv f L Be szeg zalaszeg la Led He ezr borszcze ha M ezr kis árv Mik f Lei ujpa a ál gyermekmen főorv Lei Zsigm Ma takarékpénzt k Jelzálogba vezériga L l La L kiste b nemes Henr ma bizto társ vezérigazgat Báró Henri átruh István Lichten Kor mindsz egye ta 1 Lieber szentlőr budap egye ta Lie Józ kak nagybirto Li Kár ilnef budap gyá Sá Iz kelenf gyáro f Lu Józ sze Angol-osz budap fiókj igazgat átruh Les Ric titk Lukács-Les ke név Lustig-Ba alsólen Madarassy- mada b mag M L cs trencsénme birto M Iz ma t f M I kántorjá kántorjá Manhe ka Borsod-misk gőzm vezérigazgat Maut Ö jánosh száll nagymagkeresk f M Sal csen szatmárme földbirto Meg meg Kr meg Mei ör ügy budap Jóté nőeg titk M Gy mezőc Á t budap tulajdon Mih I réta nagyb komáromme földbirto sz Mon Sá nagybánheg földbirto Mosko zemp L Magyar-fra b t vezérigazgat Mü J rétf főtörzsor Mü Jó új Új t mészé r igazgat Sá dévavá országgyű képvis üs G üs Ná rá budap keresked tanác N Mar jánosh t Né L moh moh ügy f Neube B hli fi fakeresk Neugeb Lá as Neugeb Vi k t igazg Neu Her héth misk keresk Neu Fri gárd budap nagykeresk f Neu M királyh budap értéktő alel Kö Kál Neu M margi Ma jelzáloghitel igazgat f Neu Ra nagyha budap ügy m Ne vég b nemes A Dá a gyáro m báró Ad A Dán b csal köz Ohrens beoc nemes He beoc cement r aleln báró b csal köz Or Vil or Ma b társ igazgat Or Fü or b nagykeresk f Or Rób máriabes Ma Ker r igazgat P Gy rácal földbirto Pal várpal Re A budap lako Jó kis g ügy Pfei Lá i g földbi kiterjeszte Anta Zsig nemesdöm kisc föl Po tiszas Atlan tengerhajó r vezérigazgat Po L podhr földbirto sz Po Al nagyip 1 Pur Zsigm belsőec t egye ta m Quit Zsig vágf budap műépít Vi mér Radnai-Ró Ká mura budap szénnagykeresk Re Vi bán ká vá keres gyá Re Mi bresto bresto földbirto R He ráth földb Rich Ric duna g gyá f Ro Is J sáto Ugyane k aty Rosen G budap üg nemessé várh ügy Rosen Á gjurgje Neusehloss- na tannin fűrészt igazgat Rosen Be gy gy földbirto Rosen He bic bic földbirto S He g fi ügy S Sp szork S Vil szepesvára Fonc p b t vezérigazgat Schapri Joa csep m Névváltozt f Csepreg Sc A ló trencsénme nagybirto Sch kov Schlick- vas igazgat Schosbe tor b nemes Báró m Schosbe Zsig földbirt nagykeres rész Kiterjeszte Schosbe He f Tor Schosbe Laj Rez Tornyai-Schosbe ke családnév Schre L szegil gőzm igazg misk la Schu dombó ügy Névváltozt sz Dombovár Schw Á zim budap mér Schw J szá szatmárme nagybirt gyártulajdo Névváltozt Szalka Schw Mi meg sop ügy sz Sch Gusz sz tanác egye ta Schw Fe fancs biharme nagybirto S L szar honvédezre 1 Sebes D székely kolozs épí vállalk S bic e Schif 1 S J bog Si Gus seve ezre 1 So I c nagykani la Sonnen I budap keresk Sö Rich nagyma B Marmar B C bukar bejelen igazgat S G szork Ma északke v vezérfelügyel f nev Sá változtatásá Spi O horvát-szl főállamügy nev Krajcsovi változtatásá S F sz nagybirtoko S L mecsekjá törvényható bizott Baranyame Gazda Eg aleln f Ste L óp nagyvá la Ste Mi péter ógya l földbirto f Ste Fe gerten a értéktő eln sz Sta Jó nagydo a lapszerkes S Ná zom p házbirto Stern Sal nagy Stra Re győr cégtulajdono f Stra Ná kis budap la földbirto f Stra Al s b la f Szal rákosf or Sza szá Schw szá Szászy-Sch sz Sch sz Sz sz t Sz I vágmogyo kú Sz Ká szen ma b társ vezérigaz helyett Szil peszer balassagyar ügy S A szilsárk egye ta Szi Os nagysá fi kőolaj-finomító ve igazgat sz Szu szu W szu Te S kelenf ker főszámt sz T Zsig dév gyöng takarékpén vezérigazgat Thal I dr hor szlavón-da o főor Tha Emán hor szlavón-da hétszemé t ül Tisc nagyik földbirt vállalk To Ar vágújh ma dohány-ker r ügy igazgat Tornyai-Schosber Schosbe tor Tósze Fr tós Ull baranya n b nemes Györg báró Ad Ma Által Hitel vezérigazgatójá U Jó ómorav Jó kossuthfa földbirto V I baj Ma Ker r igazgat Vé A feny erd erdő r igazgat sz Kár g tanác Fol Tengerhajó r igazgat f G újvá szol malomfű teleptulajdo m Wa Dá zól budap gyógysze vegy m Weinbe Jó királyhel já or We cse nemes Man budap gy nagykeresk Báró sz W A szu Spi Ge t budap kékfe kartonnyomó fő cégt W Ad illet el bá f L G Róbe 1 Utób nev m Szurd változtat W J po zág keresk W L o b la W Vi borostyá pozs keres gyártulajdo Well Al vágve budap műépít Wert Á eny nagybirto Werthe mo pozs jogakadé ta G jószágbé A zso cava osztrák-ma kon Névváltozt Zsolna Wodi mag pestme földbirto Wodia kapri b Alb Wodi F vásárh budap könyvny tulajdo sz Herm nógrádme földbirt gyá A mucs Lo v tanács L ber hírlap f Wolf újp b nemes L újp bőrgyáros báró Tiv bőrgyáros sz Z L alsódomb földb Zi Si gyurgy Budap Hí kiadóhiva igazgat Má sióag honvédtábor Zso zso zsol Zsü Zsig tiszaúj 1

1356

CÍ Ne

SZÓ Nem Habsb emanci adomány nemes zsidó osztráko emanci m z megk m nemes kultu közgazda o poli sze érd elismeré n r m csa 2 te Cs t név követk A budau gép vezérigaz J kem kem földbirt átru Re Oszk nagykeres Ág pusztap nagybirt gyö nagyká v közk igazgató-főor Al cs Al Zsi k használa engedélyezés A L hunya o egy t Á Jó tahitót buda egy t Á abale nagybirt Ny Hite vezérigazga R alsóte tőzsdetaná Au pusztap Bab H kere kere földbirt feb Bac K királ ötvösmű bég ny földbir gy He gőzmalomtulajd He su konstantiná nagykeres átru Józs konstantiná osztrák-m kereske k elnö c ip Ri kis föld Baier e temesm földbirt s átru Baier Rich N Ma Ba H csabre újv takarékpé vezérigazga B ve Villamosv vezérigaz Bamb balá buda ü B Ág gyártulajd Ba csángóhétf Ba Be csángóhétf Ba buda ba A dubic taná M A Járadé vezérigazga átru Ervin-Arn B S felső marosvásár bir gyártulajd Névváltoz Felsőván B A gyártulajd s ez Kru M mad M Leszá Pénzvált vezérigazga N M Jelzáloghite vezérigazg k N Madarasy k n r n Bette ne Gaj változtatás Biede Gu üs m földbirt Biede R tu szent földbirt c s os r n pusztako kapo l Mező gazd főinté Bir ta nagybirt so l Á h Rimamurány-salgóta vezérigazga Bis h buda l Névváltoz Hevesy-Bisi Heve M Ke igazga K marosszentki Osztrák-m főelle He őr J ezredo Em nagykeres ezred üg Bos bo Ber Br B J me főko Névváltoz B Br M szé buda üg do földbirt Névváltoz Domo B A borsoskr marosvásár sörgy Cs cs cs Cse cse Schapr cse Cz egersz buda üg Czi g g nagykeres s marosd D I gya teme terménykeres De I fehértem ezr De S Osztrák-M főtanác t Névváltoz Halmy-Deuts De B J ha nagybirtok Sá Jó Ká enge k Hatvany-De k viselé Sá Jó K nagybirto nagyipa r emelte De kemenesmihá közgazd De ma zá nagykeres füzérko k Dir dir Fi neme F Gutt buda nagykeres s Névváltoz Dirsz adomány Dir L főkonz kiterje Dir Fer La külüg taná Dombo Sch domb Do vasme földbirt D do do E nagye Rá A eger taná buda üg Ei fels m fo tengerhaj igazga Eisenst b teme nagykere malom M Ke vezérigazga u kereske taná cse nagykeres cse földbirt s A eger taná buda üg ne E átváltoztatá J pesk nagykeres ny l J l E nagye M A járadé mű tanác vámos M A Járadé igazga F bis Má Her A A marosvásár lak Farka farka Fi farka F merczy temeszsa nagybirt uj nagya M Kereske ügyv igazga L mátész taná F S sza sz m főo F mezőte Bihar-Szi Ola igazgató-helyet F oroszp épí F magyarf Fe Fri németv M A Járadé ügyv igazg egy rendk t Fe S to buda műépí Felső felső felső Feny A országgy gyors fő F Gu gavo kó iga főo Fi farka he porcelláng c Farkash változ n Fi j Fi tóv nagyip Fi Dir dir F A F b buda nagykeres Fr va Got He cégtulajdon F J bo tőzsdetaná F nagy föld F V szép pár H hat l F biharszentan nagyv üg Freu ó hitk el F H tó buda nagykeres Névváltoz Tószeg Frie V nyitrazsámbo o egy t Fr E fegyve buda Feg Gé igazga Fri A ráca vezértit ma buda nagykeres Ga Bettel l lapszerke nyíregy Szabolcsvár főor M dánszentmi buda l szer szombat l gy marosvár al l Zsi Osztrák-M főtanác t Goldb S Go den buda Zsi lak Kiterje Go nagykereske s Gosz abale nagybir Go mis teme g nagykeres G M lo nagykeres Gr gyula bo nem Á B A máramarossz nagykeresk bá s L cs Névváltoz Csatá ga széc Fe ü tisz földbirt S földbirtok Névváltoz N Gu g beli nem He nagykan l bár Vil Ö Lá Ala nagybirto s fe Ká Halmy-De De hámos He hámos Har Ti szele földbirt Har taktahar neme Har Ko Fülö bár Fri Károly Ha Deu Hat Deu Névváltoz K ré Fe L ré kisu l neme buda háztulajd bár honvé miniszte s Héde hévizg Ú főor Zsig ki m álta kőszén vezérigazga Névváltoz Kirá Her J herceg J Nich gé vezérigazga He pusztap bár He K hámos buda o Ró Há változt H e neme P buda nagykeres s bá H ga kereske tan üg He cs apo földbirt H h Bis h H örmé Fra Tár ügyv igazga Hirs Ágos közkó főo Hirs alsódom ne Za átváltoztatás Hof lő n m földbirt Hof vágúj S Vi száll cégtulajdon Holit cse nagyi K országgy képvi Ho bá Tiv Al sz nagykeresk Ho Zsig Vagonkölc igazga H V nagyk műegy t Ho főszerkesz J b I g kapo l A szemlő egy t Jacob sz l Jel H har buda k vasúttár vezérigazga b b nagybir gy s K sz kereske taná K nagye Agrá takarékpé vezérigazga Lá K szőllőski t Kau magyar Ken névváltoztatá Ke Ke bo M Viszontbizt ügyv igazga G takarékpé ügyv igazga K magyar G ü Kauf magyar Ke fe Vi F ut Vi Keszt r bankiga O hírla kö pénztár Ki ki Ki ki ki Knö K rimako nagybir gy K szászb bár A Al V földbirtokoso csa kö K tor nagyv bába in igazga zálo igaz ede Borsod-mis Hite vezérigazga K J dre festőmű Kop Har taktahar Ko tol neme Fri buda egy orvos A buda ügyv Bár Fri ré Korn Zsi főrend buda értékt M Álta Hite el Korn p ezr Königsw Her csaba K Os műip K király Ne király K J sz székesfőv statisz hi fő K szinób J Jó K M Kereske vezérigazga s K me földbir gyártulajd s Névváltoz s Megye K S b gyártulajd l Ku dió neme K dió cukorg ré Bár K somog L Gu ne Lé átváltoztatás Lan L nagykere Hont aljegy fője L su ungv vasút igazga L F lo festőmű B sze zalasze l Le H ez borszcz h ez ki ár Mi Le ujp á gyermekme főor Le Zsig M takarékpénz Jelzálogb vezérig L kist neme Hen m bizt tár vezérigazga Bár Henr átru Istvá Lichte Ko minds egy t Liebe szentlő buda egy t Li Jó ka nagybirt L Ká ilne buda gy S I kelen gyár L Jó sz Angol-os buda fiók igazga átru Le Ri tit Lukács-Le k né Lustig-B alsóle Madarassy mad ma c trencsénm birt I m kántorj kántorj Manh k Borsod-mis gőz vezérigazga Mau jános szál nagymagkeres Sa cse szatmárm földbirt Me me K me Me ö üg buda Jót nőe tit G mező buda tulajdo Mi rét nagy komáromm földbirt s Mo S nagybánhe földbirt Mosk zem Magyar-fr vezérigazga M rét főtörzso M J ú Ú mész igazga S dévav országgy képvi ü ü N r buda kereske taná Ma jános N mo mo üg Neub hl f fakeres Neuge L a Neuge V igaz Ne He hét mis keres Ne Fr gár buda nagykeres Ne király buda értékt ale K Ká Ne marg M jelzáloghite igazga Ne R nagyh buda üg N vé neme D gyár bár A Dá csa kö Ohren beo neme H beo cemen alel bár csa kö O Vi o M tár igazga O F o nagykeres O Ró máriabe M Ke igazga G ráca földbirt Pa várpa R buda lak J ki üg Pfe L földb kiterjeszt Ant Zsi nemesdö kis fö P tisza Atla tengerhaj vezérigazga P podh földbirt s P A nagyi Pu Zsig belsőe egy t Qui Zsi vág buda műépí V mé Radnai-R K mur buda szénnagykeres R V bá k v kere gy R M brest brest földbirt H rát föld Ric Ri dun gy R I sát Ugyan at Rose buda ü nemess vár üg Rose gjurgj Neusehloss n tanni fűrész igazga Rose B g g földbirt Rose H bi bi földbirt H f üg S szor Vi szepesvár Fon vezérigazga Schapr Jo cse Névváltoz Csepre S l trencsénm nagybirt Sc ko Schlick va igazga Schosb to neme Bár Schosb Zsi földbir nagykere rés Kiterjeszt Schosb H To Schosb La Re Tornyai-Schosb k családné Schr szegi gőz igaz mis l Sch domb üg Névváltoz s Dombová Sch zi buda mé Sch sz szatmárm nagybir gyártulajd Névváltoz Szalk Sch M me so üg s Sc Gus s taná egy t Sch F fanc biharm nagybirt sza honvédezr Sebe székel koloz ép vállal bi Schi bo S Gu sev ezr S nagykan l Sonne buda keres S Ric nagym Marma buka bejele igazga szor M északk vezérfelügye ne S változtatás Sp horvát-sz főállamüg ne Krajcsov változtatás s nagybirtok mecsekj törvényhat bizot Baranyam Gazd E alel St ó nagyv l St M péte ógy földbirt St F gerte értékt el s St J nagyd lapszerke N zo házbirt Ster Sa nag Str R győ cégtulajdon Str N ki buda l földbirt Str A l Sza rákos o Sz sz Sch sz Szászy-Sc s Sc s S s S vágmogy k S K sze m tár vezériga helyet Szi pesze balassagya üg szilsár egy t Sz O nagys f kőolaj-finomít v igazga s Sz sz sz T kelen ke főszám s Zsi dé gyön takarékpé vezérigazga Tha d ho szlavón-d főo Th Emá ho szlavón-d hétszem ü Tis nagyi földbir vállal T A vágúj m dohány-ke üg igazga Tornyai-Schosbe Schosb to Tósz F tó Ul barany neme Györ bár A M Álta Hite vezérigazgatój J ómora J kossuthf földbirt ba M Ke igazga V fen er erd igazga s Ká taná Fo Tengerhaj igazga újv szo malomf teleptulajd W D zó buda gyógysz veg Weinb J királyhe j o W cs neme Ma buda g nagykeres Bár s sz Sp G buda kékf kartonnyom f cég A ille e b Rób Utó ne Szur változta p zá keres l V borosty poz kere gyártulajd Wel A vágv buda műépí Wer en nagybirt Werth m poz jogakad t jószágb zs cav osztrák-m ko Névváltoz Zsoln Wod ma pestm földbirt Wodi kapr Al Wod vásár buda könyvn tulajd s Her nógrádm földbir gy muc L tanác be hírla Wol új neme új bőrgyáro bár Ti bőrgyáro s alsódom föld Z S gyurg Buda H kiadóhiv igazga M sióa honvédtábo Zs zs zso Zs Zsi tiszaú