13569.htm

CÍMSZÓ: Nemesek

SZÓCIKK: "Baiersdorf Adolf (erdősi), temesmegyei földbirtokos, 1884 szept. 30.; átruházás Baiersdorf Richárdra és Nándor Manóra, 1907 febr. 24. Balassa Henrik (csabrendeki), az újvidéki takarékpénztár vezérigazgatója, 1914 ápr. 13. Balázs Mór (verőcei), Villamosvasúti vezérigazgató, 1896 jún. 6. Bamberger Béla (balástyai), budapesti ügyvéd 1903 okt. 14. Barber Ágoston (budai), gyártulajdonos, 1871 nov. 28. Báron 1. Baronyi (csángóhétfalusi), Baronyi Benedek (csángóhétfalusi), 1870 jún. 3. Baronyi Ede (zalai), budapesti bankár, 18482 febr. 1. Barta Arnold (dubicsányi), udv. tanácsos, a Magyar Agrár- és Járadékbank r.-t. vezérigazgatója, 1913 febr. 26.; átruházás Barta Ervin-Arnoldra 1914 máj. 13. Baruch Sámuel (felsőványi), marosvásárhelyi birtokos és gyártulajdonos, 1878 ápr. 11. Névváltoztatás 1913 márc. 23. Felsőványira. Baruch Adolf, gyártulajdonos, 1875 szept. 22. Bauer Gyula ezredes (Krupicéi) Beck Miksa* (madarasi), a Magyar Leszámoló- és Pénzváltóbank vezérigazgatója, Nándor a Magyar Jelzáloghitelbank vezérigazgatója s Hugó kúriai bíró 1895 dec. 28. Beck Nándor Madarasy-Beck kettős névvel 1906 ápr. 7. bárói rangot nyert. Bettelheim Antal nevének Gajáryra való változtatásával, 1887. Biedermann Gusztáv (üszöghi és mosgói), földbirtokos, 1867 aug. 29. Biedermann Rudolf báró (turonyi), szentegáti földbirtokos, 1902 máj. 18. (A család 1903 szept. 19. osztrák bárói rangot is nyert.) Bien Dávid (pusztakovácsi), kaposvári lakos, a Mezőgazd. ipar r.-t. gazdasági főintézője, 1911 jan. 12, Biringer Soma (taranyi), nagybirtokos, soproni lakos, 1905 febr. 14. Bíró Ármin* (hámori) a Rimamurány-salgótarjáni vasmű r.-t. vezérigazgatója, 1899 jan. 15. Bischitz Dávid (hevesi), budapesti lakos, 1895 jún. 9. Névváltoztatás 1904 ápr. 13. Hevesy-Bisiczre, 1906 dec. 25. pedig Hevesyre. Blum Brúnó (eörsi), a Magyar Bank és Keresk. r.-t. igazgatója, 1912 júl. 15. Bodó Károly (marosszentkirályi), az Osztrák-magyar bank főellenőre, Hermann őrnagy, József ny. ezredorvos, Emánuel nagykereskedő, Pál honv. ezredorvos és Lajos ügyvéd, 1911 jan. 31. Bossányi Endre (borsodi), 1918 máj. 2. Böck Bertalan (burai), 1884 máj, 29. Brai 1. Breuer. Breuer Jakab, mexikói svéd főkonzul, 1911 máj. 12. Névváltoztatás Braira 1912 márc. 20. Brükler Mihály (széplaki), budapesti ügyvéd, 1907 júl. 10. Brüll Miksa (domonyi), kir. tan., földbirtokos, 1882 jan. 8. Névváltoztatás 1900 márc. 80. Domonyra. Bürger Albert (borsoskrakkói), marosvásárhelyi sörgyáros, 1914 jún. 26. Csatáry (csatári), 1. Orosz (csatári). Csepregi (csepregi), 1. Schapringer (csepregi). "


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3569. címszó a lexikon => 642. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13569.htm

CÍMSZÓ: Nemesek

SZÓCIKK: Baiersdorf Adolf erdősi , temesmegyei földbirtokos, 1884 szept. 30.; átruházás Baiersdorf Richárdra és Nándor Manóra, 1907 febr. 24. Balassa Henrik csabrendeki , az újvidéki takarékpénztár vezérigazgatója, 1914 ápr. 13. Balázs Mór verőcei , Villamosvasúti vezérigazgató, 1896 jún. 6. Bamberger Béla balástyai , budapesti ügyvéd 1903 okt. 14. Barber Ágoston budai , gyártulajdonos, 1871 nov. 28. Báron 1. Baronyi csángóhétfalusi , Baronyi Benedek csángóhétfalusi , 1870 jún. 3. Baronyi Ede zalai , budapesti bankár, 18482 febr. 1. Barta Arnold dubicsányi , udv. tanácsos, a Magyar Agrár- és Járadékbank r.-t. vezérigazgatója, 1913 febr. 26.; átruházás Barta Ervin-Arnoldra 1914 máj. 13. Baruch Sámuel felsőványi , marosvásárhelyi birtokos és gyártulajdonos, 1878 ápr. 11. Névváltoztatás 1913 márc. 23. Felsőványira. Baruch Adolf, gyártulajdonos, 1875 szept. 22. Bauer Gyula ezredes Krupicéi Beck Miksa* madarasi , a Magyar Leszámoló- és Pénzváltóbank vezérigazgatója, Nándor a Magyar Jelzáloghitelbank vezérigazgatója s Hugó kúriai bíró 1895 dec. 28. Beck Nándor Madarasy-Beck kettős névvel 1906 ápr. 7. bárói rangot nyert. Bettelheim Antal nevének Gajáryra való változtatásával, 1887. Biedermann Gusztáv üszöghi és mosgói , földbirtokos, 1867 aug. 29. Biedermann Rudolf báró turonyi , szentegáti földbirtokos, 1902 máj. 18. A család 1903 szept. 19. osztrák bárói rangot is nyert. Bien Dávid pusztakovácsi , kaposvári lakos, a Mezőgazd. ipar r.-t. gazdasági főintézője, 1911 jan. 12, Biringer Soma taranyi , nagybirtokos, soproni lakos, 1905 febr. 14. Bíró Ármin* hámori a Rimamurány-salgótarjáni vasmű r.-t. vezérigazgatója, 1899 jan. 15. Bischitz Dávid hevesi , budapesti lakos, 1895 jún. 9. Névváltoztatás 1904 ápr. 13. Hevesy-Bisiczre, 1906 dec. 25. pedig Hevesyre. Blum Brúnó eörsi , a Magyar Bank és Keresk. r.-t. igazgatója, 1912 júl. 15. Bodó Károly marosszentkirályi , az Osztrák-magyar bank főellenőre, Hermann őrnagy, József ny. ezredorvos, Emánuel nagykereskedő, Pál honv. ezredorvos és Lajos ügyvéd, 1911 jan. 31. Bossányi Endre borsodi , 1918 máj. 2. Böck Bertalan burai , 1884 máj, 29. Brai 1. Breuer. Breuer Jakab, mexikói svéd főkonzul, 1911 máj. 12. Névváltoztatás Braira 1912 márc. 20. Brükler Mihály széplaki , budapesti ügyvéd, 1907 júl. 10. Brüll Miksa domonyi , kir. tan., földbirtokos, 1882 jan. 8. Névváltoztatás 1900 márc. 80. Domonyra. Bürger Albert borsoskrakkói , marosvásárhelyi sörgyáros, 1914 jún. 26. Csatáry csatári , 1. Orosz csatári . Csepregi csepregi , 1. Schapringer csepregi .

13569.ht

CÍMSZÓ Nemese

SZÓCIKK Baiersdor Adol erdős temesmegye földbirtokos 188 szept 30. átruházá Baiersdor Richárdr é Nándo Manóra 190 febr 24 Balass Henri csabrendek a újvidék takarékpénztá vezérigazgatója 191 ápr 13 Baláz Mó verőce Villamosvasút vezérigazgató 189 jún 6 Bamberge Bél balástya budapest ügyvé 190 okt 14 Barbe Ágosto buda gyártulajdonos 187 nov 28 Báro 1 Barony csángóhétfalus Barony Benede csángóhétfalus 187 jún 3 Barony Ed zala budapest bankár 1848 febr 1 Bart Arnol dubicsány udv tanácsos Magya Agrár é Járadékban r.-t vezérigazgatója 191 febr 26. átruházá Bart Ervin-Arnoldr 191 máj 13 Baruc Sámue felsővány marosvásárhely birtoko é gyártulajdonos 187 ápr 11 Névváltoztatá 191 márc 23 Felsőványira Baruc Adolf gyártulajdonos 187 szept 22 Baue Gyul ezrede Krupicé Bec Miksa madaras Magya Leszámoló é Pénzváltóban vezérigazgatója Nándo Magya Jelzáloghitelban vezérigazgatój Hug kúria bír 189 dec 28 Bec Nándo Madarasy-Bec kettő névve 190 ápr 7 báró rango nyert Bettelhei Anta nevéne Gajáryr val változtatásával 1887 Biederman Gusztá üszögh é mosgó földbirtokos 186 aug 29 Biederman Rudol bár turony szentegát földbirtokos 190 máj 18 csalá 190 szept 19 osztrá báró rango i nyert Bie Dávi pusztakovács kaposvár lakos Mezőgazd ipa r.-t gazdaság főintézője 191 jan 12 Biringe Som tarany nagybirtokos sopron lakos 190 febr 14 Bír Ármin hámor Rimamurány-salgótarján vasm r.-t vezérigazgatója 189 jan 15 Bischit Dávi heves budapest lakos 189 jún 9 Névváltoztatá 190 ápr 13 Hevesy-Bisiczre 190 dec 25 pedi Hevesyre Blu Brún eörs Magya Ban é Keresk r.-t igazgatója 191 júl 15 Bod Károl marosszentkirály a Osztrák-magya ban főellenőre Herman őrnagy Józse ny ezredorvos Emánue nagykereskedő Pá honv ezredorvo é Lajo ügyvéd 191 jan 31 Bossány Endr borsod 191 máj 2 Böc Bertala bura 188 máj 29 Bra 1 Breuer Breue Jakab mexikó své főkonzul 191 máj 12 Névváltoztatá Brair 191 márc 20 Brükle Mihál széplak budapest ügyvéd 190 júl 10 Brül Miks domony kir tan. földbirtokos 188 jan 8 Névváltoztatá 190 márc 80 Domonyra Bürge Alber borsoskrakkó marosvásárhely sörgyáros 191 jún 26 Csatár csatár 1 Oros csatár Csepreg csepreg 1 Schapringe csepreg

13569.h

CÍMSZ Nemes

SZÓCIK Baiersdo Ado erdő temesmegy földbirtoko 18 szep 30 átruház Baiersdo Richárd Nánd Manór 19 feb 2 Balas Henr csabrende újvidé takarékpénzt vezérigazgatój 19 áp 1 Balá M verőc Villamosvasú vezérigazgat 18 jú Bamberg Bé balásty budapes ügyv 19 ok 1 Barb Ágost bud gyártulajdono 18 no 2 Bár Baron csángóhétfalu Baron Bened csángóhétfalu 18 jú Baron E zal budapes banká 184 feb Bar Arno dubicsán ud tanácso Magy Agrá Járadékba r.- vezérigazgatój 19 feb 26 átruház Bar Ervin-Arnold 19 má 1 Baru Sámu felsőván marosvásárhel birtok gyártulajdono 18 áp 1 Névváltoztat 19 már 2 Felsőványir Baru Adol gyártulajdono 18 szep 2 Bau Gyu ezred Krupic Be Miks madara Magy Leszámol Pénzváltóba vezérigazgatój Nánd Magy Jelzáloghitelba vezérigazgató Hu kúri bí 18 de 2 Be Nánd Madarasy-Be kett névv 19 áp bár rang nyer Bettelhe Ant nevén Gajáry va változtatásáva 188 Biederma Guszt üszög mosg földbirtoko 18 au 2 Biederma Rudo bá turon szentegá földbirtoko 19 má 1 csal 19 szep 1 osztr bár rang nyer Bi Dáv pusztakovác kaposvá lako Mezőgaz ip r.- gazdasá főintézőj 19 ja 1 Biring So taran nagybirtoko sopro lako 19 feb 1 Bí Ármi hámo Rimamurány-salgótarjá vas r.- vezérigazgatój 18 ja 1 Bischi Dáv heve budapes lako 18 jú Névváltoztat 19 áp 1 Hevesy-Bisiczr 19 de 2 ped Hevesyr Bl Brú eör Magy Ba Keres r.- igazgatój 19 jú 1 Bo Káro marosszentkirál Osztrák-magy ba főellenőr Herma őrnag Józs n ezredorvo Emánu nagykeresked P hon ezredorv Laj ügyvé 19 ja 3 Bossán End borso 19 má Bö Bertal bur 18 má 2 Br Breue Breu Jaka mexik sv főkonzu 19 má 1 Névváltoztat Brai 19 már 2 Brükl Mihá szépla budapes ügyvé 19 jú 1 Brü Mik domon ki tan földbirtoko 18 ja Névváltoztat 19 már 8 Domonyr Bürg Albe borsoskrakk marosvásárhel sörgyáro 19 jú 2 Csatá csatá Oro csatá Csepre csepre Schapring csepre

13569.

CÍMS Neme

SZÓCI Baiersd Ad erd temesmeg földbirtok 1 sze 3 átruhá Baiersd Richár Nán Manó 1 fe Bala Hen csabrend újvid takarékpénz vezérigazgató 1 á Bal verő Villamosvas vezérigazga 1 j Bamber B balást budape ügy 1 o Bar Ágos bu gyártulajdon 1 n Bá Baro csángóhétfal Baro Bene csángóhétfal 1 j Baro za budape bank 18 fe Ba Arn dubicsá u tanács Mag Agr Járadékb r. vezérigazgató 1 fe 2 átruhá Ba Ervin-Arnol 1 m Bar Sám felsővá marosvásárhe birto gyártulajdon 1 á Névváltozta 1 má Felsőványi Bar Ado gyártulajdon 1 sze Ba Gy ezre Krupi B Mik madar Mag Leszámo Pénzváltób vezérigazgató Nán Mag Jelzáloghitelb vezérigazgat H kúr b 1 d B Nán Madarasy-B ket név 1 á bá ran nye Bettelh An nevé Gajár v változtatásáv 18 Biederm Gusz üszö mos földbirtok 1 a Biederm Rud b turo szenteg földbirtok 1 m csa 1 sze oszt bá ran nye B Dá pusztaková kaposv lak Mezőga i r. gazdas főintéző 1 j Birin S tara nagybirtok sopr lak 1 fe B Árm hám Rimamurány-salgótarj va r. vezérigazgató 1 j Bisch Dá hev budape lak 1 j Névváltozta 1 á Hevesy-Bisicz 1 d pe Hevesy B Br eö Mag B Kere r. igazgató 1 j B Kár marosszentkirá Osztrák-mag b főellenő Herm őrna Józ ezredorv Emán nagykereske ho ezredor La ügyv 1 j Bossá En bors 1 m B Berta bu 1 m B Breu Bre Jak mexi s főkonz 1 m Névváltozta Bra 1 má Brük Mih szépl budape ügyv 1 j Br Mi domo k ta földbirtok 1 j Névváltozta 1 má Domony Bür Alb borsoskrak marosvásárhe sörgyár 1 j Csat csat Or csat Csepr csepr Schaprin csepr

13569

CÍM Nem

SZÓC Baiers A er temesme földbirto sz átruh Baiers Richá Ná Man f Bal He csabren újvi takarékpén vezérigazgat Ba ver Villamosva vezérigazg Bambe balás budap üg Ba Ágo b gyártulajdo B Bar csángóhétfa Bar Ben csángóhétfa Bar z budap ban 1 f B Ar dubics tanác Ma Ag Járadék r vezérigazgat f átruh B Ervin-Arno Ba Sá felsőv marosvásárh birt gyártulajdo Névváltozt m Felsővány Ba Ad gyártulajdo sz B G ezr Krup Mi mada Ma Leszám Pénzváltó vezérigazgat Ná Ma Jelzáloghitel vezérigazga kú Ná Madarasy- ke né b ra ny Bettel A nev Gajá változtatásá 1 Bieder Gus üsz mo földbirto Bieder Ru tur szente földbirto cs sz osz b ra ny D pusztakov kapos la Mezőg r gazda főintéz Biri tar nagybirto sop la f Ár há Rimamurány-salgótar v r vezérigazgat Bisc D he budap la Névváltozt Hevesy-Bisic p Heves B e Ma Ker r igazgat Ká marosszentkir Osztrák-ma főellen Her őrn Jó ezredor Emá nagykeresk h ezredo L ügy Boss E bor Bert b Bre Br Ja mex főkon Névváltozt Br m Brü Mi szép budap ügy B M dom t földbirto Névváltozt m Domon Bü Al borsoskra marosvásárh sörgyá Csa csa O csa Csep csep Schapri csep

1356

CÍ Ne

SZÓ Baier e temesm földbirt s átru Baier Rich N Ma Ba H csabre újv takarékpé vezérigazga B ve Villamosv vezérigaz Bamb balá buda ü B Ág gyártulajd Ba csángóhétf Ba Be csángóhétf Ba buda ba A dubic taná M A Járadé vezérigazga átru Ervin-Arn B S felső marosvásár bir gyártulajd Névváltoz Felsőván B A gyártulajd s ez Kru M mad M Leszá Pénzvált vezérigazga N M Jelzáloghite vezérigazg k N Madarasy k n r n Bette ne Gaj változtatás Biede Gu üs m földbirt Biede R tu szent földbirt c s os r n pusztako kapo l Mező gazd főinté Bir ta nagybirt so l Á h Rimamurány-salgóta vezérigazga Bis h buda l Névváltoz Hevesy-Bisi Heve M Ke igazga K marosszentki Osztrák-m főelle He őr J ezredo Em nagykeres ezred üg Bos bo Ber Br B J me főko Névváltoz B Br M szé buda üg do földbirt Névváltoz Domo B A borsoskr marosvásár sörgy Cs cs cs Cse cse Schapr cse