13573.htm

CÍMSZÓ: Nemesek

SZÓCIKK: "Hirsch Lipót (örményesi), a Franklin Társulat r.-t. volt ügyvezető igazgatója, 1912 dec. 20. Hirschler Ágoston*, közkórházi főorvos, 1909 febr. 10. Hirschler Lipót (alsódomborui), nevének Zalánra való átváltoztatásával, 1887 máj. 20. Hoffmann Jakab (lőrinci), nógrád megyei földbirtokos, 1884 aug. 17. . Hoffmann (vágújhelyi), Sámuel és Vilmos, szállítási cégtulajdonosok, 1904. okt. 23. Holitscher (csetényi) Pál, nagyiparos és Károly országgyűlési képviselő, 1913 jún. 15. Holtzer (bástyái) Tivadar, Emil és Aladár, szegedi nagykereskedők, 1911 ápr. 11. Horváth Zsigmond, kir. tan., az Ált. Vagonkölcsönző r.-t. igazgatója, 1906. ápr. 8. Huszár Vilmos (nagykállói), műegyetemi c. rk. tanár, a Revue de Hongrie főszerkesztője, 1916 ápr. 13. Hűvös József (botfai), kir. tan., 1897 jan. 17. Inselt Samu (göllei), kaposvári lakos, 1881 márc. 8. Irsay Artúr* (szemlőhegyi), egyetemi tanár, 1906 febr. 2. Jacobovits Rezső (szegedi), bécsi lakos, 1918 nov. 26. Jellinek Henrik (haraszti), a budapesti közúti vasúttársaság vezérigazgatója, 1890 jan. 6. Jónás Adolf .(bervei), bsrvei nagybirtokos és gyáros, 1897 szept. 30. Kammer Benő (szempci), kereskedelmi tanácsos, 1910 ápr. 7. Kánitz Dezső (nagyecséri), az Agrárbank takarékpénztár vezérigazgatója. 1910 aug. 31. Fia, László. Kármán Mór (szőllőskislaki), kir. tan., egy. tanár, 1907 aug. 20. Kaufmann (magyarpadói), Kenedyre való névváltoztatással, 1913 júl. 19. 1. Kenedy. Kelemen Samu (bodajki), a Magyar Jég- és Viszontbiztosító r.-t. ügyvezető igazgatója, 1907 dec. 31. Gyula, a Hazai takarékpénztár ügyvezető igazgatója, 1917 már. 4. Kenedy (magyarpadói) Géza*, ügyvéd és Béla 1916 okt. 29. 1. Kaufmann, (magyarpadói). Keppich (felpéci) Vilmos. Lajos és néhai Ferenc utódai: Viktor, Gyula és Pál, 1906 ápr. 8. Keszthelyi Ernő* (rákosi), bankigazgató s az Otthon írók és hírlapírók körének pénztárnoka, 1916 márc. 22. Kilényi Hugó (kilényi), min. tan., 1891 okt. 16. Királdy (királdi), 1. Hercz (királdi). Knöpfler Károly (rimakokovai), nagybirtokos és gyáros, 1909 okt. 3. Kohner báró (szászbereki); báróság: Adolf, Alfréd, Jenő és Vilmos földbirtokosoknak, 1912 júl. 10. L. bárói családok között. Konrád Márk (tornyosi), kir. tan., a nagyváradi bábaképző intézet ny. igazgatója, 1914 jan. 9. Koos Ottó (békei), kir. tan., zálogházi igazgató, 1907 jún. 7. Koos Samu* (edelényi), udv. tan., a Borsod-miskolci Hitelbank vezérigazgatója, 1910 dec. 22. Koppay József (dretomai), festőművész, 1912 dec. 29. Koppély, 1. Harkányi (taktaharkányi). "


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3573. címszó a lexikon => 644. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13573.htm

CÍMSZÓ: Nemesek

SZÓCIKK: Hirsch Lipót örményesi , a Franklin Társulat r.-t. volt ügyvezető igazgatója, 1912 dec. 20. Hirschler Ágoston*, közkórházi főorvos, 1909 febr. 10. Hirschler Lipót alsódomborui , nevének Zalánra való átváltoztatásával, 1887 máj. 20. Hoffmann Jakab lőrinci , nógrád megyei földbirtokos, 1884 aug. 17. . Hoffmann vágújhelyi , Sámuel és Vilmos, szállítási cégtulajdonosok, 1904. okt. 23. Holitscher csetényi Pál, nagyiparos és Károly országgyűlési képviselő, 1913 jún. 15. Holtzer bástyái Tivadar, Emil és Aladár, szegedi nagykereskedők, 1911 ápr. 11. Horváth Zsigmond, kir. tan., az Ált. Vagonkölcsönző r.-t. igazgatója, 1906. ápr. 8. Huszár Vilmos nagykállói , műegyetemi c. rk. tanár, a Revue de Hongrie főszerkesztője, 1916 ápr. 13. Hűvös József botfai , kir. tan., 1897 jan. 17. Inselt Samu göllei , kaposvári lakos, 1881 márc. 8. Irsay Artúr* szemlőhegyi , egyetemi tanár, 1906 febr. 2. Jacobovits Rezső szegedi , bécsi lakos, 1918 nov. 26. Jellinek Henrik haraszti , a budapesti közúti vasúttársaság vezérigazgatója, 1890 jan. 6. Jónás Adolf . bervei , bsrvei nagybirtokos és gyáros, 1897 szept. 30. Kammer Benő szempci , kereskedelmi tanácsos, 1910 ápr. 7. Kánitz Dezső nagyecséri , az Agrárbank takarékpénztár vezérigazgatója. 1910 aug. 31. Fia, László. Kármán Mór szőllőskislaki , kir. tan., egy. tanár, 1907 aug. 20. Kaufmann magyarpadói , Kenedyre való névváltoztatással, 1913 júl. 19. 1. Kenedy. Kelemen Samu bodajki , a Magyar Jég- és Viszontbiztosító r.-t. ügyvezető igazgatója, 1907 dec. 31. Gyula, a Hazai takarékpénztár ügyvezető igazgatója, 1917 már. 4. Kenedy magyarpadói Géza*, ügyvéd és Béla 1916 okt. 29. 1. Kaufmann, magyarpadói . Keppich felpéci Vilmos. Lajos és néhai Ferenc utódai: Viktor, Gyula és Pál, 1906 ápr. 8. Keszthelyi Ernő* rákosi , bankigazgató s az Otthon írók és hírlapírók körének pénztárnoka, 1916 márc. 22. Kilényi Hugó kilényi , min. tan., 1891 okt. 16. Királdy királdi , 1. Hercz királdi . Knöpfler Károly rimakokovai , nagybirtokos és gyáros, 1909 okt. 3. Kohner báró szászbereki ; báróság: Adolf, Alfréd, Jenő és Vilmos földbirtokosoknak, 1912 júl. 10. L. bárói családok között. Konrád Márk tornyosi , kir. tan., a nagyváradi bábaképző intézet ny. igazgatója, 1914 jan. 9. Koos Ottó békei , kir. tan., zálogházi igazgató, 1907 jún. 7. Koos Samu* edelényi , udv. tan., a Borsod-miskolci Hitelbank vezérigazgatója, 1910 dec. 22. Koppay József dretomai , festőművész, 1912 dec. 29. Koppély, 1. Harkányi taktaharkányi .

13573.ht

CÍMSZÓ Nemese

SZÓCIKK Hirsc Lipó örményes Frankli Társula r.-t vol ügyvezet igazgatója 191 dec 20 Hirschle Ágoston* közkórház főorvos 190 febr 10 Hirschle Lipó alsódomboru nevéne Zalánr val átváltoztatásával 188 máj 20 Hoffman Jaka lőrinc nógrá megye földbirtokos 188 aug 17 Hoffman vágújhely Sámue é Vilmos szállítás cégtulajdonosok 1904 okt 23 Holitsche csetény Pál nagyiparo é Károl országgyűlés képviselő 191 jún 15 Holtze bástyá Tivadar Emi é Aladár szeged nagykereskedők 191 ápr 11 Horvát Zsigmond kir tan. a Ált Vagonkölcsönz r.-t igazgatója 1906 ápr 8 Huszá Vilmo nagykálló műegyetem c rk tanár Revu d Hongri főszerkesztője 191 ápr 13 Hűvö Józse botfa kir tan. 189 jan 17 Insel Sam gölle kaposvár lakos 188 márc 8 Irsa Artúr szemlőhegy egyetem tanár 190 febr 2 Jacobovit Rezs szeged bécs lakos 191 nov 26 Jelline Henri haraszt budapest közút vasúttársasá vezérigazgatója 189 jan 6 Jóná Adol berve bsrve nagybirtoko é gyáros 189 szept 30 Kamme Ben szempc kereskedelm tanácsos 191 ápr 7 Kánit Dezs nagyecsér a Agrárban takarékpénztá vezérigazgatója 191 aug 31 Fia László Kármá Mó szőllőskislak kir tan. egy tanár 190 aug 20 Kaufman magyarpadó Kenedyr val névváltoztatással 191 júl 19 1 Kenedy Keleme Sam bodajk Magya Jég é Viszontbiztosít r.-t ügyvezet igazgatója 190 dec 31 Gyula Haza takarékpénztá ügyvezet igazgatója 191 már 4 Kened magyarpadó Géza* ügyvé é Bél 191 okt 29 1 Kaufmann magyarpadó Keppic felpéc Vilmos Lajo é néha Feren utódai Viktor Gyul é Pál 190 ápr 8 Keszthely Ernő rákos bankigazgat a Ottho író é hírlapíró köréne pénztárnoka 191 márc 22 Kilény Hug kilény min tan. 189 okt 16 Királd királd 1 Herc királd Knöpfle Károl rimakokova nagybirtoko é gyáros 190 okt 3 Kohne bár szászberek báróság Adolf Alfréd Jen é Vilmo földbirtokosoknak 191 júl 10 L báró családo között Konrá Már tornyos kir tan. nagyvárad bábaképz intéze ny igazgatója 191 jan 9 Koo Ott béke kir tan. zálogház igazgató 190 jún 7 Koo Samu edelény udv tan. Borsod-miskolc Hitelban vezérigazgatója 191 dec 22 Koppa Józse dretoma festőművész 191 dec 29 Koppély 1 Harkány taktaharkány

13573.h

CÍMSZ Nemes

SZÓCIK Hirs Lip örménye Frankl Társul r.- vo ügyveze igazgatój 19 de 2 Hirschl Ágoston közkórhá főorvo 19 feb 1 Hirschl Lip alsódombor nevén Zalán va átváltoztatásáva 18 má 2 Hoffma Jak lőrin nógr megy földbirtoko 18 au 1 Hoffma vágújhel Sámu Vilmo szállítá cégtulajdonoso 190 ok 2 Holitsch csetén Pá nagyipar Káro országgyűlé képvisel 19 jú 1 Holtz básty Tivada Em Aladá szege nagykereskedő 19 áp 1 Horvá Zsigmon ki tan Ál Vagonkölcsön r.- igazgatój 190 áp Husz Vilm nagykáll műegyete r taná Rev Hongr főszerkesztőj 19 áp 1 Hűv Józs botf ki tan 18 ja 1 Inse Sa göll kaposvá lako 18 már Irs Artú szemlőheg egyete taná 19 feb Jacobovi Rez szege béc lako 19 no 2 Jellin Henr harasz budapes közú vasúttársas vezérigazgatój 18 ja Jón Ado berv bsrv nagybirtok gyáro 18 szep 3 Kamm Be szemp kereskedel tanácso 19 áp Káni Dez nagyecsé Agrárba takarékpénzt vezérigazgatój 19 au 3 Fi Lászl Kárm M szőllőskisla ki tan eg taná 19 au 2 Kaufma magyarpad Kenedy va névváltoztatássa 19 jú 1 Kened Kelem Sa bodaj Magy Jé Viszontbiztosí r.- ügyveze igazgatój 19 de 3 Gyul Haz takarékpénzt ügyveze igazgatój 19 má Kene magyarpad Géza ügyv Bé 19 ok 2 Kaufman magyarpad Keppi felpé Vilmo Laj néh Fere utóda Vikto Gyu Pá 19 áp Keszthel Ern ráko bankigazga Otth ír hírlapír körén pénztárnok 19 már 2 Kilén Hu kilén mi tan 18 ok 1 Királ királ Her királ Knöpfl Káro rimakokov nagybirtok gyáro 19 ok Kohn bá szászbere bárósá Adol Alfré Je Vilm földbirtokosokna 19 jú 1 bár család közöt Konr Má tornyo ki tan nagyvára bábakép intéz n igazgatój 19 ja Ko Ot bék ki tan záloghá igazgat 19 jú Ko Sam edelén ud tan Borsod-miskol Hitelba vezérigazgatój 19 de 2 Kopp Józs dretom festőművés 19 de 2 Koppél Harkán taktaharkán

13573.

CÍMS Neme

SZÓCI Hir Li örmény Frank Társu r. v ügyvez igazgató 1 d Hirsch Ágosto közkórh főorv 1 fe Hirsch Li alsódombo nevé Zalá v átváltoztatásáv 1 m Hoffm Ja lőri nóg meg földbirtok 1 a Hoffm vágújhe Sám Vilm szállít cégtulajdonos 19 o Holitsc cseté P nagyipa Kár országgyűl képvise 1 j Holt bást Tivad E Alad szeg nagykeresked 1 á Horv Zsigmo k ta Á Vagonkölcsö r. igazgató 19 á Hus Vil nagykál műegyet tan Re Hong főszerkesztő 1 á Hű Józ bot k ta 1 j Ins S göl kaposv lak 1 má Ir Art szemlőhe egyet tan 1 fe Jacobov Re szeg bé lak 1 n Jelli Hen haras budape köz vasúttársa vezérigazgató 1 j Jó Ad ber bsr nagybirto gyár 1 sze Kam B szem kereskede tanács 1 á Kán De nagyecs Agrárb takarékpénz vezérigazgató 1 a F Lász Kár szőllőskisl k ta e tan 1 a Kaufm magyarpa Kened v névváltoztatáss 1 j Kene Kele S boda Mag J Viszontbiztos r. ügyvez igazgató 1 d Gyu Ha takarékpénz ügyvez igazgató 1 m Ken magyarpa Géz ügy B 1 o Kaufma magyarpa Kepp felp Vilm La né Fer utód Vikt Gy P 1 á Keszthe Er rák bankigazg Ott í hírlapí köré pénztárno 1 má Kilé H kilé m ta 1 o Kirá kirá He kirá Knöpf Kár rimakoko nagybirto gyár 1 o Koh b szászber bárós Ado Alfr J Vil földbirtokosokn 1 j bá csalá közö Kon M torny k ta nagyvár bábaké inté igazgató 1 j K O bé k ta zálogh igazga 1 j K Sa edelé u ta Borsod-misko Hitelb vezérigazgató 1 d Kop Józ dreto festőművé 1 d Koppé Harká taktaharká

13573

CÍM Nem

SZÓC Hi L örmén Fran Társ r ügyve igazgat Hirsc Ágost közkór főor f Hirsc L alsódomb nev Zal átváltoztatásá Hoff J lőr nó me földbirto Hoff vágújh Sá Vil szállí cégtulajdono 1 Holits cset nagyip Ká országgyű képvis Hol bás Tiva Ala sze nagykereske Hor Zsigm t Vagonkölcs r igazgat 1 Hu Vi nagyká műegye ta R Hon főszerkeszt H Jó bo t In gö kapos la m I Ar szemlőh egye ta f Jacobo R sze b la Jell He hara budap kö vasúttárs vezérigazgat J A be bs nagybirt gyá sz Ka sze keresked tanác Ká D nagyec Agrár takarékpén vezérigazgat Lás Ká szőllőskis t ta Kauf magyarp Kene névváltoztatás Ken Kel bod Ma Viszontbizto r ügyve igazgat Gy H takarékpén ügyve igazgat Ke magyarp Gé üg Kaufm magyarp Kep fel Vil L n Fe utó Vik G Keszth E rá bankigaz Ot hírlap kör pénztárn m Kil kil t Kir kir H kir Knöp Ká rimakok nagybirt gyá Ko szászbe báró Ad Alf Vi földbirtokosok b csal köz Ko torn t nagyvá bábak int igazgat b t zálog igazg S edel t Borsod-misk Hitel vezérigazgat Ko Jó dret festőműv Kopp Hark taktahark

1357

CÍ Ne

SZÓ H örmé Fra Tár ügyv igazga Hirs Ágos közkó főo Hirs alsódom ne Za átváltoztatás Hof lő n m földbirt Hof vágúj S Vi száll cégtulajdon Holit cse nagyi K országgy képvi Ho bá Tiv Al sz nagykeresk Ho Zsig Vagonkölc igazga H V nagyk műegy t Ho főszerkesz J b I g kapo l A szemlő egy t Jacob sz l Jel H har buda k vasúttár vezérigazga b b nagybir gy s K sz kereske taná K nagye Agrá takarékpé vezérigazga Lá K szőllőski t Kau magyar Ken névváltoztatá Ke Ke bo M Viszontbizt ügyv igazga G takarékpé ügyv igazga K magyar G ü Kauf magyar Ke fe Vi F ut Vi Keszt r bankiga O hírla kö pénztár Ki ki Ki ki ki Knö K rimako nagybir gy K szászb bár A Al V földbirtokoso csa kö K tor nagyv bába in igazga zálo igaz ede Borsod-mis Hite vezérigazga K J dre festőmű Kop Har taktahar