13576.htm

CÍMSZÓ: Nemesek

SZÓCIKK: "Pajzs Gyula* (rácalmási), földbirtokos, 1898 márc 14. Palotay (várpalotai), Rezső, Ödön és Andor budapesti lakosok, 1904 ápr. 10. Perl József (kispéci), győri ügyvéd, 1914 jún. 1. Pfeiffer László (ikvai), győri földbirt., 1888 júl. 5.; kiterjesztetett Antalra, 1916 nov. 8. Pick Zsigmond (nemesdömölki), kiscelli földb., 1888 máj. 8. Polnay Jenő (tiszasülyi), az Atlantica tengerhajózási r.-t. vezérigazgatója, 1911 ápr. 7. Popper Lipót (podhrágyi), földbirtokos, 1869 szept. 25. Posner Alfréd nagyiparos 1873. Purjesz Zsigmond* (belsőecseri), udv. tan., egyetemi tanár, 1911 márc. 2. Quittner Zsigmond (vágfalvi), budapesti műépítész; Vilmos mérnök, 1905 jan. 21. Radnai-Rózsay Károly (muraközi), budapesti szénnagykereskedő, 1912 aug. 6. Reiner Vilmos (bánijai), károly városi kereskedő és gyáros, 1907 jún. 22. Reiner Mihály (brestovaci), brestovaci földbirtokos, 1912 ápr. 24. Reusz Henrik (ráthonyi), földbirt. 1896 jún. 6. Richards Richárd (dunaréti), győri gyáros, 1905 febr. 15. Rohony István és János (sátorkői), 1908 ápr. 8. Ugyanekkor kapta atyjuk, Rosenberg Gyula budapesti ügyvéd is a nemességet. Rósa Izsó (várhelyi), ügyvéd. Rosenberg Ármin (gjurgjevaci), a Neusehloss-féle nasiei tanningyár és fűrésztelep igazgatója, 1918 jún. 9. Rosenberg Bernát (gyalui), gyalui földbirtokos, 1888 ápr. 7. Rosenfeld Henrik (bicskei), bicskei földbirtokos, 1900 jan. 20. Sachs Henrik (grici), fiumei ügyvéd, 1911 ápr. 27. Sági, l. Spitz, (szorkolai). Sarbo Vilmos* (szepesváraljai), a Fonciere pesti bizt. társ. vezérigazgatója, 1898 máj. 12. Schapringer Joachim (csepregi), 1886 márc. 29. Névváltoztatás 1911 febr. 23. Csepregire. Schenk Adolf (lódeci), trencsénmegyei nagybirtokos, 1888 jún. 15. Schlick Béla (kovárci), a Schlick-féle vasgyár igazgatója, 1896 okt. 10. Schosberger (toronyi), báró; nemesség: 1863 jan. 13. Báróság: 1890 márc. 12., Schosberger Zsigmond földbirtokos és nagykereskedő részére. Kiterjesztetett 1905 dec. 11. Schosberger Henrik fiai, Tornyai Schosberger Lajosra és Rezsőre a Tornyai-Schosberger kettős családnévvel. Schrecker Lipót (szegilongi), gőzmalmi igazgató, miskolci lakos, 1914 jan. 6. Schulhof Géza (dombóvári), ügyvéd, 1885 dec. 10. Névváltoztatás 1904 szept. 2. Dombováryra. Schwarcz Ármin (zimonyi), budapesti okl. mérnök, 1887 jan. 29. Schwartz Jakab (szálkái), szatmármegyei nagybirtokos és gyártulajdonos, 1887 ápr. 4. Névváltoztatás Szalkayra. Schwartz Miklós (megyesi), soproni ügyvéd, 1901 szept. 22. "


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3576. címszó a lexikon => 646. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13576.htm

CÍMSZÓ: Nemesek

SZÓCIKK: Pajzs Gyula* rácalmási , földbirtokos, 1898 márc 14. Palotay várpalotai , Rezső, Ödön és Andor budapesti lakosok, 1904 ápr. 10. Perl József kispéci , győri ügyvéd, 1914 jún. 1. Pfeiffer László ikvai , győri földbirt., 1888 júl. 5.; kiterjesztetett Antalra, 1916 nov. 8. Pick Zsigmond nemesdömölki , kiscelli földb., 1888 máj. 8. Polnay Jenő tiszasülyi , az Atlantica tengerhajózási r.-t. vezérigazgatója, 1911 ápr. 7. Popper Lipót podhrágyi , földbirtokos, 1869 szept. 25. Posner Alfréd nagyiparos 1873. Purjesz Zsigmond* belsőecseri , udv. tan., egyetemi tanár, 1911 márc. 2. Quittner Zsigmond vágfalvi , budapesti műépítész; Vilmos mérnök, 1905 jan. 21. Radnai-Rózsay Károly muraközi , budapesti szénnagykereskedő, 1912 aug. 6. Reiner Vilmos bánijai , károly városi kereskedő és gyáros, 1907 jún. 22. Reiner Mihály brestovaci , brestovaci földbirtokos, 1912 ápr. 24. Reusz Henrik ráthonyi , földbirt. 1896 jún. 6. Richards Richárd dunaréti , győri gyáros, 1905 febr. 15. Rohony István és János sátorkői , 1908 ápr. 8. Ugyanekkor kapta atyjuk, Rosenberg Gyula budapesti ügyvéd is a nemességet. Rósa Izsó várhelyi , ügyvéd. Rosenberg Ármin gjurgjevaci , a Neusehloss-féle nasiei tanningyár és fűrésztelep igazgatója, 1918 jún. 9. Rosenberg Bernát gyalui , gyalui földbirtokos, 1888 ápr. 7. Rosenfeld Henrik bicskei , bicskei földbirtokos, 1900 jan. 20. Sachs Henrik grici , fiumei ügyvéd, 1911 ápr. 27. Sági, l. Spitz, szorkolai . Sarbo Vilmos* szepesváraljai , a Fonciere pesti bizt. társ. vezérigazgatója, 1898 máj. 12. Schapringer Joachim csepregi , 1886 márc. 29. Névváltoztatás 1911 febr. 23. Csepregire. Schenk Adolf lódeci , trencsénmegyei nagybirtokos, 1888 jún. 15. Schlick Béla kovárci , a Schlick-féle vasgyár igazgatója, 1896 okt. 10. Schosberger toronyi , báró; nemesség: 1863 jan. 13. Báróság: 1890 márc. 12., Schosberger Zsigmond földbirtokos és nagykereskedő részére. Kiterjesztetett 1905 dec. 11. Schosberger Henrik fiai, Tornyai Schosberger Lajosra és Rezsőre a Tornyai-Schosberger kettős családnévvel. Schrecker Lipót szegilongi , gőzmalmi igazgató, miskolci lakos, 1914 jan. 6. Schulhof Géza dombóvári , ügyvéd, 1885 dec. 10. Névváltoztatás 1904 szept. 2. Dombováryra. Schwarcz Ármin zimonyi , budapesti okl. mérnök, 1887 jan. 29. Schwartz Jakab szálkái , szatmármegyei nagybirtokos és gyártulajdonos, 1887 ápr. 4. Névváltoztatás Szalkayra. Schwartz Miklós megyesi , soproni ügyvéd, 1901 szept. 22.

13576.ht

CÍMSZÓ Nemese

SZÓCIKK Pajz Gyula rácalmás földbirtokos 189 már 14 Palota várpalota Rezső Ödö é Ando budapest lakosok 190 ápr 10 Per Józse kispéc győr ügyvéd 191 jún 1 Pfeiffe Lászl ikva győr földbirt. 188 júl 5. kiterjesztetet Antalra 191 nov 8 Pic Zsigmon nemesdömölk kiscell földb. 188 máj 8 Polna Jen tiszasüly a Atlantic tengerhajózás r.-t vezérigazgatója 191 ápr 7 Poppe Lipó podhrágy földbirtokos 186 szept 25 Posne Alfré nagyiparo 1873 Purjes Zsigmond belsőecser udv tan. egyetem tanár 191 márc 2 Quittne Zsigmon vágfalv budapest műépítész Vilmo mérnök 190 jan 21 Radnai-Rózsa Károl muraköz budapest szénnagykereskedő 191 aug 6 Reine Vilmo bánija károl város keresked é gyáros 190 jún 22 Reine Mihál brestovac brestovac földbirtokos 191 ápr 24 Reus Henri ráthony földbirt 189 jún 6 Richard Richár dunarét győr gyáros 190 febr 15 Rohon Istvá é Jáno sátorkő 190 ápr 8 Ugyanekko kapt atyjuk Rosenber Gyul budapest ügyvé i nemességet Rós Izs várhely ügyvéd Rosenber Ármi gjurgjevac Neusehloss-fél nasie tanningyá é fűrésztele igazgatója 191 jún 9 Rosenber Berná gyalu gyalu földbirtokos 188 ápr 7 Rosenfel Henri bicske bicske földbirtokos 190 jan 20 Sach Henri gric fiume ügyvéd 191 ápr 27 Sági l Spitz szorkola Sarb Vilmos szepesváralja Foncier pest bizt társ vezérigazgatója 189 máj 12 Schapringe Joachi csepreg 188 márc 29 Névváltoztatá 191 febr 23 Csepregire Schen Adol lódec trencsénmegye nagybirtokos 188 jún 15 Schlic Bél kovárc Schlick-fél vasgyá igazgatója 189 okt 10 Schosberge torony báró nemesség 186 jan 13 Báróság 189 márc 12. Schosberge Zsigmon földbirtoko é nagykeresked részére Kiterjesztetet 190 dec 11 Schosberge Henri fiai Tornya Schosberge Lajosr é Rezsőr Tornyai-Schosberge kettő családnévvel Schrecke Lipó szegilong gőzmalm igazgató miskolc lakos 191 jan 6 Schulho Géz dombóvár ügyvéd 188 dec 10 Névváltoztatá 190 szept 2 Dombováryra Schwarc Ármi zimony budapest okl mérnök 188 jan 29 Schwart Jaka szálká szatmármegye nagybirtoko é gyártulajdonos 188 ápr 4 Névváltoztatá Szalkayra Schwart Mikló megyes sopron ügyvéd 190 szept 22

13576.h

CÍMSZ Nemes

SZÓCIK Paj Gyul rácalmá földbirtoko 18 má 1 Palot várpalot Rezs Öd And budapes lakoso 19 áp 1 Pe Józs kispé győ ügyvé 19 jú Pfeiff Lász ikv győ földbirt 18 jú 5 kiterjesztete Antalr 19 no Pi Zsigmo nemesdömöl kiscel földb 18 má Poln Je tiszasül Atlanti tengerhajózá r.- vezérigazgatój 19 áp Popp Lip podhrág földbirtoko 18 szep 2 Posn Alfr nagyipar 187 Purje Zsigmon belsőecse ud tan egyete taná 19 már Quittn Zsigmo vágfal budapes műépítés Vilm mérnö 19 ja 2 Radnai-Rózs Káro murakö budapes szénnagykeresked 19 au Rein Vilm bánij káro váro kereske gyáro 19 jú 2 Rein Mihá brestova brestova földbirtoko 19 áp 2 Reu Henr ráthon földbir 18 jú Richar Richá dunaré győ gyáro 19 feb 1 Roho Istv Ján sátork 19 áp Ugyanekk kap atyju Rosenbe Gyu budapes ügyv nemessége Ró Iz várhel ügyvé Rosenbe Árm gjurgjeva Neusehloss-fé nasi tanningy fűrésztel igazgatój 19 jú Rosenbe Bern gyal gyal földbirtoko 18 áp Rosenfe Henr bicsk bicsk földbirtoko 19 ja 2 Sac Henr gri fium ügyvé 19 áp 2 Ság Spit szorkol Sar Vilmo szepesváralj Foncie pes biz tár vezérigazgatój 18 má 1 Schapring Joach csepre 18 már 2 Névváltoztat 19 feb 2 Csepregir Sche Ado lóde trencsénmegy nagybirtoko 18 jú 1 Schli Bé kovár Schlick-fé vasgy igazgatój 18 ok 1 Schosberg toron bár nemessé 18 ja 1 Bárósá 18 már 12 Schosberg Zsigmo földbirtok nagykereske részér Kiterjesztete 19 de 1 Schosberg Henr fia Torny Schosberg Lajos Rezső Tornyai-Schosberg kett családnévve Schreck Lip szegilon gőzmal igazgat miskol lako 19 ja Schulh Gé dombóvá ügyvé 18 de 1 Névváltoztat 19 szep Dombováryr Schwar Árm zimon budapes ok mérnö 18 ja 2 Schwar Jak szálk szatmármegy nagybirtok gyártulajdono 18 áp Névváltoztat Szalkayr Schwar Mikl megye sopro ügyvé 19 szep 2

13576.

CÍMS Neme

SZÓCI Pa Gyu rácalm földbirtok 1 m Palo várpalo Rez Ö An budape lakos 1 á P Józ kisp gy ügyv 1 j Pfeif Lás ik gy földbir 1 j kiterjesztet Antal 1 n P Zsigm nemesdömö kisce föld 1 m Pol J tiszasü Atlant tengerhajóz r. vezérigazgató 1 á Pop Li podhrá földbirtok 1 sze Pos Alf nagyipa 18 Purj Zsigmo belsőecs u ta egyet tan 1 má Quitt Zsigm vágfa budape műépíté Vil mérn 1 j Radnai-Róz Kár murak budape szénnagykereske 1 a Rei Vil báni kár vár keresk gyár 1 j Rei Mih brestov brestov földbirtok 1 á Re Hen rátho földbi 1 j Richa Rich dunar gy gyár 1 fe Roh Ist Já sátor 1 á Ugyanek ka atyj Rosenb Gy budape ügy nemesség R I várhe ügyv Rosenb Ár gjurgjev Neusehloss-f nas tanning fűrészte igazgató 1 j Rosenb Ber gya gya földbirtok 1 á Rosenf Hen bics bics földbirtok 1 j Sa Hen gr fiu ügyv 1 á Sá Spi szorko Sa Vilm szepesváral Fonci pe bi tá vezérigazgató 1 m Schaprin Joac csepr 1 má Névváltozta 1 fe Csepregi Sch Ad lód trencsénmeg nagybirtok 1 j Schl B ková Schlick-f vasg igazgató 1 o Schosber toro bá nemess 1 j Bárós 1 má 1 Schosber Zsigm földbirto nagykeresk részé Kiterjesztet 1 d Schosber Hen fi Torn Schosber Lajo Rezs Tornyai-Schosber ket családnévv Schrec Li szegilo gőzma igazga misko lak 1 j Schul G dombóv ügyv 1 d Névváltozta 1 sze Dombováry Schwa Ár zimo budape o mérn 1 j Schwa Ja szál szatmármeg nagybirto gyártulajdon 1 á Névváltozta Szalkay Schwa Mik megy sopr ügyv 1 sze

13576

CÍM Nem

SZÓC P Gy rácal földbirto Pal várpal Re A budap lako Jó kis g ügy Pfei Lá i g földbi kiterjeszte Anta Zsig nemesdöm kisc föl Po tiszas Atlan tengerhajó r vezérigazgat Po L podhr földbirto sz Po Al nagyip 1 Pur Zsigm belsőec t egye ta m Quit Zsig vágf budap műépít Vi mér Radnai-Ró Ká mura budap szénnagykeresk Re Vi bán ká vá keres gyá Re Mi bresto bresto földbirto R He ráth földb Rich Ric duna g gyá f Ro Is J sáto Ugyane k aty Rosen G budap üg nemessé várh ügy Rosen Á gjurgje Neusehloss- na tannin fűrészt igazgat Rosen Be gy gy földbirto Rosen He bic bic földbirto S He g fi ügy S Sp szork S Vil szepesvára Fonc p b t vezérigazgat Schapri Joa csep m Névváltozt f Csepreg Sc A ló trencsénme nagybirto Sch kov Schlick- vas igazgat Schosbe tor b nemes Báró m Schosbe Zsig földbirt nagykeres rész Kiterjeszte Schosbe He f Tor Schosbe Laj Rez Tornyai-Schosbe ke családnév Schre L szegil gőzm igazg misk la Schu dombó ügy Névváltozt sz Dombovár Schw Á zim budap mér Schw J szá szatmárme nagybirt gyártulajdo Névváltozt Szalka Schw Mi meg sop ügy sz

1357

CÍ Ne

SZÓ G ráca földbirt Pa várpa R buda lak J ki üg Pfe L földb kiterjeszt Ant Zsi nemesdö kis fö P tisza Atla tengerhaj vezérigazga P podh földbirt s P A nagyi Pu Zsig belsőe egy t Qui Zsi vág buda műépí V mé Radnai-R K mur buda szénnagykeres R V bá k v kere gy R M brest brest földbirt H rát föld Ric Ri dun gy R I sát Ugyan at Rose buda ü nemess vár üg Rose gjurgj Neusehloss n tanni fűrész igazga Rose B g g földbirt Rose H bi bi földbirt H f üg S szor Vi szepesvár Fon vezérigazga Schapr Jo cse Névváltoz Csepre S l trencsénm nagybirt Sc ko Schlick va igazga Schosb to neme Bár Schosb Zsi földbir nagykere rés Kiterjeszt Schosb H To Schosb La Re Tornyai-Schosb k családné Schr szegi gőz igaz mis l Sch domb üg Névváltoz s Dombová Sch zi buda mé Sch sz szatmárm nagybir gyártulajd Névváltoz Szalk Sch M me so üg s