13578.htm

CÍMSZÓ: Nemesek

SZÓCIKK: "a horvát- szlavón-dalmát hétszemélyes tábla ülnöke 1916 jún. 30. Tischler Mór (nagyiklódi), földbirtokos és nagy vállalkozó, 1910 júl 17. Tolnay Arnold (vágújhelyi), a magyar dohány-keresk. r.-t. ügyvivő igazgatója, 1910 jan. 15. Tornyai-Schosberger, 1. Schosberger (tornyai) Tószeghy, 1. Freund (tószegi). Ullbann (baranyavári), nemes és báró; nemesség: 1889 dec. 16. Mór Györgynek báróság: 1918 ápr. 13. Adolf, a Magyar Általános Hitelbank vezérigazgatójának. Ungár József (ómoravicai), József kossuthfalvai földbirtokos, 1913 jún. 14. Vajda Imre* (bajmoki), a Magyar Keresk. r.-t, igazgatója, 1904 jan. 6. Vécsey Artúr (fenyvesi), az erdélyi erdőipar r.-t. igazgatója, 1905 szept. 11. Végh Károly* (győri), udv. tanácsos, a M. kir. Folyam- és Tengerhajózási r.-t. igazgatója, 1914 febr. 9. Vígh Gyula (újvárosi), szolnoki malomfűrész teleptulajdonos, 1913 márc. 22. Wagner Dániel (zólyomi), budapesti gyógyszerész és vegyész, 1886 márc. 20. Weinberger József (királyhelmeci), tb. járási orvos, 1914 júl. 21. Weiss, (csepeli), báró nemesség: Manfréd budapesti gyáros és nagykereskedő, 1896 aug. 8. Báróság: 1918 szept. 16. Weiss Adolf (szurdai), a Spitzer Gerson és társa budapesti kékfestő- és kartonnyomógyár cég főnöke s cégtársa Weiss Adolf, illetőleg elhalt bátyja fiai: Leó*, Géza* és Róbert*, 1899. márc 17. Utóbbiak nevüket 1912 márc. 26. Szurdayra változtatták. Weiss Jakab (polnai), zágrábi kereskedő, 1872 okt. 27. Weiss Oláh Ernő Lipót (oláhi), bécsi lakos, 1910 júl. 12. Weisz Viktor (borostyánkői), pozsonyi kereskedő és gyártulajdonos, 1881 máj. 5. Wellisch Alfréd (vágvecsei), budapesti műépítész, 1910 máj. 28. Wertheim Ármin (enyingi), nagybirtokos, 1912 máj. 6. Wertheimer Ede* (monori), pozsonyi jogakadémiai tanár, 1903 jún. 7. Wich Gyula jószágbérlő, 1879 júl. 19. Wix Adolf (zsolnai), cavallai osztrák-magyar konzul, 1906 jan. 26. Névváltoztatás 1911 aug. 11. Zsolnayra. Wodianer Béla (maglódi), pestmegyei földbirtokos, 1867 jún. 23. Wodianer* (kapriorai), báró: Mór és Albert, 1874 ápr. 23. Wodianer Fülöp (vásárhelyi), budapesti könyvnyomda tulajdonos, 1897 szept. 9. Wohl Hermann, nógrádmegyei földbirtokos és gyáros, 1892 júl. 1. Wohl Adolf (mucsinyi), Losonc város tanácsnoka és Lajos berlini hírlapíró, 1903 febr. 22. Wolfner, (újpesti), báró; nemesség: Lajos újpesti bőrgyárosnak, 1904 aug. 9.; báróság: Tivadar bőrgyárosnak, 1918 szept. 16. Zalán Lipót (alsódomborni), földbirt. 1887 máj. 20. Zilahi Simon* (gyurgyókai), a Budapesti Hírlap kiadóhivatali igazgatója, 1904 jan. 29. Zöld Márton (sióagárdi), honvédtábornok. Zsolnay (zsolnai), 1. Wix zsolnai. Zsürger Zsigmond (tiszaújlaki) 1914. K. B. "


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3578. címszó a lexikon => 647. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13578.htm

CÍMSZÓ: Nemesek

SZÓCIKK: a horvát- szlavón-dalmát hétszemélyes tábla ülnöke 1916 jún. 30. Tischler Mór nagyiklódi , földbirtokos és nagy vállalkozó, 1910 júl 17. Tolnay Arnold vágújhelyi , a magyar dohány-keresk. r.-t. ügyvivő igazgatója, 1910 jan. 15. Tornyai-Schosberger, 1. Schosberger tornyai Tószeghy, 1. Freund tószegi . Ullbann baranyavári , nemes és báró; nemesség: 1889 dec. 16. Mór Györgynek báróság: 1918 ápr. 13. Adolf, a Magyar Általános Hitelbank vezérigazgatójának. Ungár József ómoravicai , József kossuthfalvai földbirtokos, 1913 jún. 14. Vajda Imre* bajmoki , a Magyar Keresk. r.-t, igazgatója, 1904 jan. 6. Vécsey Artúr fenyvesi , az erdélyi erdőipar r.-t. igazgatója, 1905 szept. 11. Végh Károly* győri , udv. tanácsos, a M. kir. Folyam- és Tengerhajózási r.-t. igazgatója, 1914 febr. 9. Vígh Gyula újvárosi , szolnoki malomfűrész teleptulajdonos, 1913 márc. 22. Wagner Dániel zólyomi , budapesti gyógyszerész és vegyész, 1886 márc. 20. Weinberger József királyhelmeci , tb. járási orvos, 1914 júl. 21. Weiss, csepeli , báró nemesség: Manfréd budapesti gyáros és nagykereskedő, 1896 aug. 8. Báróság: 1918 szept. 16. Weiss Adolf szurdai , a Spitzer Gerson és társa budapesti kékfestő- és kartonnyomógyár cég főnöke s cégtársa Weiss Adolf, illetőleg elhalt bátyja fiai: Leó*, Géza* és Róbert*, 1899. márc 17. Utóbbiak nevüket 1912 márc. 26. Szurdayra változtatták. Weiss Jakab polnai , zágrábi kereskedő, 1872 okt. 27. Weiss Oláh Ernő Lipót oláhi , bécsi lakos, 1910 júl. 12. Weisz Viktor borostyánkői , pozsonyi kereskedő és gyártulajdonos, 1881 máj. 5. Wellisch Alfréd vágvecsei , budapesti műépítész, 1910 máj. 28. Wertheim Ármin enyingi , nagybirtokos, 1912 máj. 6. Wertheimer Ede* monori , pozsonyi jogakadémiai tanár, 1903 jún. 7. Wich Gyula jószágbérlő, 1879 júl. 19. Wix Adolf zsolnai , cavallai osztrák-magyar konzul, 1906 jan. 26. Névváltoztatás 1911 aug. 11. Zsolnayra. Wodianer Béla maglódi , pestmegyei földbirtokos, 1867 jún. 23. Wodianer* kapriorai , báró: Mór és Albert, 1874 ápr. 23. Wodianer Fülöp vásárhelyi , budapesti könyvnyomda tulajdonos, 1897 szept. 9. Wohl Hermann, nógrádmegyei földbirtokos és gyáros, 1892 júl. 1. Wohl Adolf mucsinyi , Losonc város tanácsnoka és Lajos berlini hírlapíró, 1903 febr. 22. Wolfner, újpesti , báró; nemesség: Lajos újpesti bőrgyárosnak, 1904 aug. 9.; báróság: Tivadar bőrgyárosnak, 1918 szept. 16. Zalán Lipót alsódomborni , földbirt. 1887 máj. 20. Zilahi Simon* gyurgyókai , a Budapesti Hírlap kiadóhivatali igazgatója, 1904 jan. 29. Zöld Márton sióagárdi , honvédtábornok. Zsolnay zsolnai , 1. Wix zsolnai. Zsürger Zsigmond tiszaújlaki 1914. K. B.

13578.ht

CÍMSZÓ Nemese

SZÓCIKK horvát szlavón-dalmá hétszemélye tábl ülnök 191 jún 30 Tischle Mó nagyiklód földbirtoko é nag vállalkozó 191 jú 17 Tolna Arnol vágújhely magya dohány-keresk r.-t ügyviv igazgatója 191 jan 15 Tornyai-Schosberger 1 Schosberge tornya Tószeghy 1 Freun tószeg Ullban baranyavár neme é báró nemesség 188 dec 16 Mó Györgyne báróság 191 ápr 13 Adolf Magya Általáno Hitelban vezérigazgatójának Ungá Józse ómoravica Józse kossuthfalva földbirtokos 191 jún 14 Vajd Imre bajmok Magya Keresk r.-t igazgatója 190 jan 6 Vécse Artú fenyves a erdély erdőipa r.-t igazgatója 190 szept 11 Vég Károly győr udv tanácsos M kir Folyam é Tengerhajózás r.-t igazgatója 191 febr 9 Víg Gyul újváros szolnok malomfűrés teleptulajdonos 191 márc 22 Wagne Dánie zólyom budapest gyógyszerés é vegyész 188 márc 20 Weinberge Józse királyhelmec tb járás orvos 191 júl 21 Weiss csepel bár nemesség Manfré budapest gyáro é nagykereskedő 189 aug 8 Báróság 191 szept 16 Weis Adol szurda Spitze Gerso é társ budapest kékfestő é kartonnyomógyá cé főnök cégtárs Weis Adolf illetőle elhal bátyj fiai Leó* Géza é Róbert* 1899 már 17 Utóbbia nevüke 191 márc 26 Szurdayr változtatták Weis Jaka polna zágráb kereskedő 187 okt 27 Weis Olá Ern Lipó oláh bécs lakos 191 júl 12 Weis Vikto borostyánkő pozsony keresked é gyártulajdonos 188 máj 5 Wellisc Alfré vágvecse budapest műépítész 191 máj 28 Werthei Ármi enying nagybirtokos 191 máj 6 Wertheime Ede monor pozsony jogakadémia tanár 190 jún 7 Wic Gyul jószágbérlő 187 júl 19 Wi Adol zsolna cavalla osztrák-magya konzul 190 jan 26 Névváltoztatá 191 aug 11 Zsolnayra Wodiane Bél maglód pestmegye földbirtokos 186 jún 23 Wodianer kapriora báró Mó é Albert 187 ápr 23 Wodiane Fülö vásárhely budapest könyvnyomd tulajdonos 189 szept 9 Woh Hermann nógrádmegye földbirtoko é gyáros 189 júl 1 Woh Adol mucsiny Loson váro tanácsnok é Lajo berlin hírlapíró 190 febr 22 Wolfner újpest báró nemesség Lajo újpest bőrgyárosnak 190 aug 9. báróság Tivada bőrgyárosnak 191 szept 16 Zalá Lipó alsódomborn földbirt 188 máj 20 Zilah Simon gyurgyóka Budapest Hírla kiadóhivatal igazgatója 190 jan 29 Zöl Márto sióagárd honvédtábornok Zsolna zsolna 1 Wi zsolnai Zsürge Zsigmon tiszaújlak 1914 K B

13578.h

CÍMSZ Nemes

SZÓCIK horvá szlavón-dalm hétszemély táb ülnö 19 jú 3 Tischl M nagyikló földbirtok na vállalkoz 19 j 1 Toln Arno vágújhel magy dohány-keres r.- ügyvi igazgatój 19 ja 1 Tornyai-Schosberge Schosberg torny Tószegh Freu tósze Ullba baranyavá nem bár nemessé 18 de 1 M Györgyn bárósá 19 áp 1 Adol Magy Általán Hitelba vezérigazgatójána Ung Józs ómoravic Józs kossuthfalv földbirtoko 19 jú 1 Vaj Imr bajmo Magy Keres r.- igazgatój 19 ja Vécs Art fenyve erdél erdőip r.- igazgatój 19 szep 1 Vé Károl győ ud tanácso ki Folya Tengerhajózá r.- igazgatój 19 feb Ví Gyu újváro szolno malomfűré teleptulajdono 19 már 2 Wagn Dáni zólyo budapes gyógyszeré vegyés 18 már 2 Weinberg Józs királyhelme t járá orvo 19 jú 2 Weis csepe bá nemessé Manfr budapes gyár nagykeresked 18 au Bárósá 19 szep 1 Wei Ado szurd Spitz Gers tár budapes kékfest kartonnyomógy c főnö cégtár Wei Adol illetől elha báty fia Leó Géz Róbert 189 má 1 Utóbbi nevük 19 már 2 Szurday változtattá Wei Jak poln zágrá keresked 18 ok 2 Wei Ol Er Lip olá béc lako 19 jú 1 Wei Vikt borostyánk pozson kereske gyártulajdono 18 má Wellis Alfr vágvecs budapes műépítés 19 má 2 Werthe Árm enyin nagybirtoko 19 má Wertheim Ed mono pozson jogakadémi taná 19 jú Wi Gyu jószágbérl 18 jú 1 W Ado zsoln cavall osztrák-magy konzu 19 ja 2 Névváltoztat 19 au 1 Zsolnayr Wodian Bé magló pestmegy földbirtoko 18 jú 2 Wodiane kaprior bár M Alber 18 áp 2 Wodian Fül vásárhel budapes könyvnyom tulajdono 18 szep Wo Herman nógrádmegy földbirtok gyáro 18 jú Wo Ado mucsin Loso vár tanácsno Laj berli hírlapír 19 feb 2 Wolfne újpes bár nemessé Laj újpes bőrgyárosna 19 au 9 bárósá Tivad bőrgyárosna 19 szep 1 Zal Lip alsódombor földbir 18 má 2 Zila Simo gyurgyók Budapes Hírl kiadóhivata igazgatój 19 ja 2 Zö Márt sióagár honvédtáborno Zsoln zsoln W zsolna Zsürg Zsigmo tiszaújla 191

13578.

CÍMS Neme

SZÓCI horv szlavón-dal hétszemél tá üln 1 j Tisch nagyikl földbirto n vállalko 1 Tol Arn vágújhe mag dohány-kere r. ügyv igazgató 1 j Tornyai-Schosberg Schosber torn Tószeg Fre tósz Ullb baranyav ne bá nemess 1 d György bárós 1 á Ado Mag Általá Hitelb vezérigazgatóján Un Józ ómoravi Józ kossuthfal földbirtok 1 j Va Im bajm Mag Kere r. igazgató 1 j Véc Ar fenyv erdé erdői r. igazgató 1 sze V Káro gy u tanács k Foly Tengerhajóz r. igazgató 1 fe V Gy újvár szoln malomfűr teleptulajdon 1 má Wag Dán zóly budape gyógyszer vegyé 1 má Weinber Józ királyhelm jár orv 1 j Wei csep b nemess Manf budape gyá nagykereske 1 a Bárós 1 sze We Ad szur Spit Ger tá budape kékfes kartonnyomóg főn cégtá We Ado illető elh bát fi Le Gé Róber 18 m Utóbb nevü 1 má Szurda változtatt We Ja pol zágr kereske 1 o We O E Li ol bé lak 1 j We Vik borostyán pozso keresk gyártulajdon 1 m Welli Alf vágvec budape műépíté 1 m Werth Ár enyi nagybirtok 1 m Werthei E mon pozso jogakadém tan 1 j W Gy jószágbér 1 j Ad zsol caval osztrák-mag konz 1 j Névváltozta 1 a Zsolnay Wodia B magl pestmeg földbirtok 1 j Wodian kaprio bá Albe 1 á Wodia Fü vásárhe budape könyvnyo tulajdon 1 sze W Herma nógrádmeg földbirto gyár 1 j W Ad mucsi Los vá tanácsn La berl hírlapí 1 fe Wolfn újpe bá nemess La újpe bőrgyárosn 1 a bárós Tiva bőrgyárosn 1 sze Za Li alsódombo földbi 1 m Zil Sim gyurgyó Budape Hír kiadóhivat igazgató 1 j Z Már sióagá honvédtáborn Zsol zsol zsoln Zsür Zsigm tiszaújl 19

13578

CÍM Nem

SZÓC hor szlavón-da hétszemé t ül Tisc nagyik földbirt vállalk To Ar vágújh ma dohány-ker r ügy igazgat Tornyai-Schosber Schosbe tor Tósze Fr tós Ull baranya n b nemes Györg báró Ad Ma Által Hitel vezérigazgatójá U Jó ómorav Jó kossuthfa földbirto V I baj Ma Ker r igazgat Vé A feny erd erdő r igazgat sz Kár g tanác Fol Tengerhajó r igazgat f G újvá szol malomfű teleptulajdo m Wa Dá zól budap gyógysze vegy m Weinbe Jó királyhel já or We cse nemes Man budap gy nagykeresk Báró sz W A szu Spi Ge t budap kékfe kartonnyomó fő cégt W Ad illet el bá f L G Róbe 1 Utób nev m Szurd változtat W J po zág keresk W L o b la W Vi borostyá pozs keres gyártulajdo Well Al vágve budap műépít Wert Á eny nagybirto Werthe mo pozs jogakadé ta G jószágbé A zso cava osztrák-ma kon Névváltozt Zsolna Wodi mag pestme földbirto Wodia kapri b Alb Wodi F vásárh budap könyvny tulajdo sz Herm nógrádme földbirt gyá A mucs Lo v tanács L ber hírlap f Wolf újp b nemes L újp bőrgyáros báró Tiv bőrgyáros sz Z L alsódomb földb Zi Si gyurgy Budap Hí kiadóhiva igazgat Má sióag honvédtábor Zso zso zsol Zsü Zsig tiszaúj 1

1357

CÍ Ne

SZÓ ho szlavón-d hétszem ü Tis nagyi földbir vállal T A vágúj m dohány-ke üg igazga Tornyai-Schosbe Schosb to Tósz F tó Ul barany neme Györ bár A M Álta Hite vezérigazgatój J ómora J kossuthf földbirt ba M Ke igazga V fen er erd igazga s Ká taná Fo Tengerhaj igazga újv szo malomf teleptulajd W D zó buda gyógysz veg Weinb J királyhe j o W cs neme Ma buda g nagykeres Bár s sz Sp G buda kékf kartonnyom f cég A ille e b Rób Utó ne Szur változta p zá keres l V borosty poz kere gyártulajd Wel A vágv buda műépí Wer en nagybirt Werth m poz jogakad t jószágb zs cav osztrák-m ko Névváltoz Zsoln Wod ma pestm földbirt Wodi kapr Al Wod vásár buda könyvn tulajd s Her nógrádm földbir gy muc L tanác be hírla Wol új neme új bőrgyáro bár Ti bőrgyáro s alsódom föld Z S gyurg Buda H kiadóhiv igazga M sióa honvédtábo Zs zs zso Zs Zsi tiszaú