13583.htm

CÍMSZÓ: Németh

SZEMÉLYNÉV: Németh Andor

SZÓCIKK: Németh Andor, író, szül. 1891. Igen fiatalon (1913) tűnt fel Veronika tükre c. történeti egyfelvonásosával. A világháború kitörése Parisban érte. Internálták s csak 1918 végén térhetett vissza Magyarországba. Bécsi s újabban pesti lapokba esztétikai cikket és novellát ír. Kritikai írásait nagy műveltsége és gyengéd líraisággal átitatott novelláit a vérbeli elbeszélő-tehetség tünteti ki.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3583. címszó a lexikon => 648. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13583.htm

CÍMSZÓ: Németh

SZEMÉLYNÉV: Németh Andor

SZÓCIKK: Németh Andor, író, szül. 1891. Igen fiatalon 1913 tűnt fel Veronika tükre c. történeti egyfelvonásosával. A világháború kitörése Parisban érte. Internálták s csak 1918 végén térhetett vissza Magyarországba. Bécsi s újabban pesti lapokba esztétikai cikket és novellát ír. Kritikai írásait nagy műveltsége és gyengéd líraisággal átitatott novelláit a vérbeli elbeszélő-tehetség tünteti ki.

13583.ht

CÍMSZÓ Német

SZEMÉLYNÉV Német Ando

SZÓCIKK Német Andor író szül 1891 Ige fiatalo 191 tűn fe Veronik tükr c történet egyfelvonásosával világhábor kitörés Parisba érte Internáltá csa 191 végé térhetet vissz Magyarországba Bécs újabba pest lapokb esztétika cikke é novellá ír Kritika írásai nag műveltség é gyengé líraiságga átitatot novellái vérbel elbeszélő-tehetsé tüntet ki

13583.h

CÍMSZ Néme

SZEMÉLYNÉ Néme And

SZÓCIK Néme Ando ír szü 189 Ig fiatal 19 tű f Veroni tük történe egyfelvonásosáva világhábo kitöré Parisb ért Internált cs 19 vég térhete viss Magyarországb Béc újabb pes lapok esztétik cikk novell í Kritik írása na műveltsé gyeng líraiságg átitato novellá vérbe elbeszélő-tehets tünte k

13583.

CÍMS Ném

SZEMÉLYN Ném An

SZÓCI Ném And í sz 18 I fiata 1 t Veron tü történ egyfelvonásosáv világháb kitör Paris ér Internál c 1 vé térhet vis Magyarország Bé újab pe lapo esztéti cik novel Kriti írás n művelts gyen líraiság átitat novell vérb elbeszélő-tehet tünt

13583

CÍM Né

SZEMÉLY Né A

SZÓC Né An s 1 fiat Vero t törté egyfelvonásosá világhá kitö Pari é Interná v térhe vi Magyarorszá B úja p lap esztét ci nove Krit írá művelt gye líraisá átita novel vér elbeszélő-tehe tün

1358

CÍ N

SZEMÉL N

SZÓ N A fia Ver tört egyfelvonásos világh kit Par Intern térh v Magyarorsz új la eszté c nov Kri ír művel gy lírais átit nove vé elbeszélő-teh tü