13588.htm

CÍMSZÓ: Nemzetőrségi szolgálat

SZÓCIKK: Nemzetőrségi szolgálat. Az 1848: 22. t.-c. 1. §-a a fegyveres szolgálatot kötelezővé tette az ország minden lakosa részére felekezeti különbség nélkül. 1848 ápr. 22. Batthyány Lajos magyar miniszterelnök a fenti törvénycikk ellenére, engedve a megnyilatkozó zsidóellenes néphangulatnak, a zsidókat felmentette a katonai szolgálat alól. Ugyanez év októberében a kirekesztett zsidókat megint befogták a nemzetőrségbe.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3588. címszó a lexikon => 649. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13588.htm

CÍMSZÓ: Nemzetőrségi szolgálat

SZÓCIKK: Nemzetőrségi szolgálat. Az 1848: 22. t.-c. 1. §-a a fegyveres szolgálatot kötelezővé tette az ország minden lakosa részére felekezeti különbség nélkül. 1848 ápr. 22. Batthyány Lajos magyar miniszterelnök a fenti törvénycikk ellenére, engedve a megnyilatkozó zsidóellenes néphangulatnak, a zsidókat felmentette a katonai szolgálat alól. Ugyanez év októberében a kirekesztett zsidókat megint befogták a nemzetőrségbe.

13588.ht

CÍMSZÓ Nemzetőrség szolgála

SZÓCIKK Nemzetőrség szolgálat A 1848 22 t.-c 1 §- fegyvere szolgálato kötelezőv tett a orszá minde lakos részér felekezet különbsé nélkül 184 ápr 22 Batthyán Lajo magya miniszterelnö fent törvénycik ellenére engedv megnyilatkoz zsidóellene néphangulatnak zsidóka felmentett katona szolgála alól Ugyane é októberébe kirekesztet zsidóka megin befogtá nemzetőrségbe

13588.h

CÍMSZ Nemzetőrsé szolgál

SZÓCIK Nemzetőrsé szolgála 184 2 t.- § fegyver szolgálat kötelező tet orsz mind lako részé felekeze különbs nélkü 18 áp 2 Batthyá Laj magy minisztereln fen törvényci ellenér enged megnyilatko zsidóellen néphangulatna zsidók felmentet katon szolgál aló Ugyan októberéb kirekeszte zsidók megi befogt nemzetőrségb

13588.

CÍMS Nemzetőrs szolgá

SZÓCI Nemzetőrs szolgál 18 t. fegyve szolgála kötelez te ors min lak rész felekez különb nélk 1 á Batthy La mag miniszterel fe törvényc ellené enge megnyilatk zsidóelle néphangulatn zsidó felmente kato szolgá al Ugya októberé kirekeszt zsidó meg befog nemzetőrség

13588

CÍM Nemzetőr szolg

SZÓC Nemzetőr szolgá 1 t fegyv szolgál kötele t or mi la rés feleke külön nél Batth L ma minisztere f törvény ellen eng megnyilat zsidóell néphangulat zsid felment kat szolg a Ugy október kirekesz zsid me befo nemzetőrsé

1358

CÍ Nemzető szol

SZÓ Nemzető szolg fegy szolgá kötel o m l ré felek külö né Batt m miniszter törvén elle en megnyila zsidóel néphangula zsi felmen ka szol Ug októbe kirekes zsi m bef nemzetőrs