13593.htm

CÍMSZÓ: Nér tómid

SZÓCIKK: Nér tómid. Az örökmécs héber neve, mely állandóan ég a zsinagógában az örökké éber isteni gondviselés szimbólumául. Régebben olajjal táplálták az örökmécset, újabban már a fenyegető tűzveszély miatt, villanyégőt használnak a modern zsinagógákban.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3593. címszó a lexikon => 649. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13593.htm

CÍMSZÓ: Nér tómid

SZÓCIKK: Nér tómid. Az örökmécs héber neve, mely állandóan ég a zsinagógában az örökké éber isteni gondviselés szimbólumául. Régebben olajjal táplálták az örökmécset, újabban már a fenyegető tűzveszély miatt, villanyégőt használnak a modern zsinagógákban.

13593.ht

CÍMSZÓ Né tómi

SZÓCIKK Né tómid A örökméc hébe neve mel állandóa é zsinagógába a örökk ébe isten gondviselé szimbólumául Régebbe olajja tápláltá a örökmécset újabba má fenyeget tűzveszél miatt villanyégő használna moder zsinagógákban

13593.h

CÍMSZ N tóm

SZÓCIK N tómi örökmé héb nev me állandó zsinagógáb örök éb iste gondvisel szimbólumáu Régebb olajj táplált örökmécse újabb m fenyege tűzveszé miat villanyég használn mode zsinagógákba

13593.

CÍMS tó

SZÓCI tóm örökm hé ne m álland zsinagógá örö é ist gondvise szimbólumá Régeb olaj táplál örökmécs újab fenyeg tűzvesz mia villanyé használ mod zsinagógákb

13593

CÍM t

SZÓC tó örök h n állan zsinagóg ör is gondvis szimbólum Rége ola táplá örökméc úja fenye tűzves mi villany haszná mo zsinagógák

1359SZÓ t örö álla zsinagó ö i gondvi szimbólu Rég ol tápl örökmé új feny tűzve m villan haszn m zsinagógá