13595.htm

CÍMSZÓ: Nesómó jeszéró

SZÓCIKK: Nesómó jeszéró (h.). Fölös lélek. A kabbaIisztikus irányelvei a legnagyobb földi gyönyörűségnek a szombatot tartják, amelynek élvezéséhez egy lélek nem elég. Azt hiszik tehát, hogy szombaton még egy külön lélek szállja meg a testüket és két létekkel élvezhetik a szent szombatot. Ezt a második, szombaton megelevenedő lelket nevezik N.-nak.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3595. címszó a lexikon => 649. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13595.htm

CÍMSZÓ: Nesómó jeszéró

SZÓCIKK: Nesómó jeszéró h. . Fölös lélek. A kabbaIisztikus irányelvei a legnagyobb földi gyönyörűségnek a szombatot tartják, amelynek élvezéséhez egy lélek nem elég. Azt hiszik tehát, hogy szombaton még egy külön lélek szállja meg a testüket és két létekkel élvezhetik a szent szombatot. Ezt a második, szombaton megelevenedő lelket nevezik N.-nak.

13595.ht

CÍMSZÓ Nesóm jeszér

SZÓCIKK Nesóm jeszér h Fölö lélek kabbaIisztiku irányelve legnagyob föld gyönyörűségne szombato tartják amelyne élvezéséhe eg léle ne elég Az hiszi tehát hog szombato mé eg külö léle szállj me testüke é ké létekke élvezheti szen szombatot Ez második szombato megelevened lelke nevezi N.-nak

13595.h

CÍMSZ Nesó jeszé

SZÓCIK Nesó jeszé Föl léle kabbaIisztik irányelv legnagyo föl gyönyörűségn szombat tartjá amelyn élvezéséh e lél n elé A hisz tehá ho szombat m e kül lél száll m testük k létekk élvezhet sze szombato E másodi szombat megelevene lelk nevez N.-na

13595.

CÍMS Nes jesz

SZÓCI Nes jesz Fö lél kabbaIiszti irányel legnagy fö gyönyörűség szomba tartj amely élvezésé lé el his teh h szomba kü lé szál testü létek élvezhe sz szombat másod szomba megeleven lel neve N.-n

13595

CÍM Ne jes

SZÓC Ne jes F lé kabbaIiszt iránye legnag f gyönyörűsé szomb tart amel élvezés l e hi te szomb k l szá test léte élvezh s szomba máso szomb megeleve le nev N.-

1359

CÍ N je

SZÓ N je l kabbaIisz irány legna gyönyörűs szom tar ame élvezé h t szom sz tes lét élvez szomb más szom megelev l ne N.