13598.htm

CÍMSZÓ: Neszech

SZÓCIKK: Neszech (h.). Bor, borpárlat. Pogánykézen megfordult bort, vagy borpárlatot a Talmud rendelkezése alapján nem szabad használni, mert feltehető, hogy áldozati italnak szánta a pogány, vagy fel is használta már a bálványimádás szertartásánál. A Talmudnak ezt a tilalmát később kibővítették és nem csak pogánytól, de minden nem zsidótól eredő borra, vagy borpárlatra is alkalmazták.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3598. címszó a lexikon => 650. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13598.htm

CÍMSZÓ: Neszech

SZÓCIKK: Neszech h. . Bor, borpárlat. Pogánykézen megfordult bort, vagy borpárlatot a Talmud rendelkezése alapján nem szabad használni, mert feltehető, hogy áldozati italnak szánta a pogány, vagy fel is használta már a bálványimádás szertartásánál. A Talmudnak ezt a tilalmát később kibővítették és nem csak pogánytól, de minden nem zsidótól eredő borra, vagy borpárlatra is alkalmazták.

13598.ht

CÍMSZÓ Neszec

SZÓCIKK Neszec h Bor borpárlat Pogánykéze megfordul bort vag borpárlato Talmu rendelkezés alapjá ne szaba használni mer feltehető hog áldozat italna szánt pogány vag fe i használt má bálványimádá szertartásánál Talmudna ez tilalmá későb kibővítetté é ne csa pogánytól d minde ne zsidótó ered borra vag borpárlatr i alkalmazták

13598.h

CÍMSZ Nesze

SZÓCIK Nesze Bo borpárla Pogánykéz megfordu bor va borpárlat Talm rendelkezé alapj n szab használn me feltehet ho áldoza italn szán pogán va f használ m bálványimád szertartásáná Talmudn e tilalm késő kibővített n cs pogánytó mind n zsidót ere borr va borpárlat alkalmaztá

13598.

CÍMS Nesz

SZÓCI Nesz B borpárl Pogányké megford bo v borpárla Tal rendelkez alap sza használ m feltehe h áldoz ital szá pogá v haszná bálványimá szertartásán Talmud tilal kés kibővítet c pogányt min zsidó er bor v borpárla alkalmazt

13598

CÍM Nes

SZÓC Nes borpár Pogányk megfor b borpárl Ta rendelke ala sz haszná felteh áldo ita sz pog haszn bálványim szertartásá Talmu tila ké kibővíte pogány mi zsid e bo borpárl alkalmaz

1359

CÍ Ne

SZÓ Ne borpá Pogány megfo borpár T rendelk al s haszn felte áld it s po hasz bálványi szertartás Talm til k kibővít pogán m zsi b borpár alkalma