13601.htm

CÍMSZÓ: Neubauer

SZEMÉLYNÉV: Neubauer Adolf

SZÓCIKK: Neubauer, 1. Adolf, orvos, szül. Darnón (Mosonyvm.) 1869. Tanulmányait a budapesti egyetemen végezte s miután orvosdoktori oklevelet szerzett, a budapesti betegsegélyző pénztár poliklinikájának rendelő főorvosa lett. Ezenkívül az Orsz. Munkásbiztosító Intézet és a Bródy Adél gyermekkórház fül-, gége- és orrgyógyászati főorvosa. Számos értékes szaktanulmánya jelent meg magyar és külföldi orvostudományi szakfolyóiratokban. Választmányi tagja a Pesti Izraelita Hitközség kórházi bizottságának.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3601. címszó a lexikon => 650. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13601.htm

CÍMSZÓ: Neubauer

SZEMÉLYNÉV: Neubauer Adolf

SZÓCIKK: Neubauer, 1. Adolf, orvos, szül. Darnón Mosonyvm. 1869. Tanulmányait a budapesti egyetemen végezte s miután orvosdoktori oklevelet szerzett, a budapesti betegsegélyző pénztár poliklinikájának rendelő főorvosa lett. Ezenkívül az Orsz. Munkásbiztosító Intézet és a Bródy Adél gyermekkórház fül-, gége- és orrgyógyászati főorvosa. Számos értékes szaktanulmánya jelent meg magyar és külföldi orvostudományi szakfolyóiratokban. Választmányi tagja a Pesti Izraelita Hitközség kórházi bizottságának.

13601.ht

CÍMSZÓ Neubaue

SZEMÉLYNÉV Neubaue Adol

SZÓCIKK Neubauer 1 Adolf orvos szül Darnó Mosonyvm 1869 Tanulmányai budapest egyeteme végezt miutá orvosdoktor oklevele szerzett budapest betegsegélyz pénztá poliklinikájána rendel főorvos lett Ezenkívü a Orsz Munkásbiztosít Intéze é Bród Adé gyermekkórhá fül- gége é orrgyógyászat főorvosa Számo értéke szaktanulmány jelen me magya é külföld orvostudomány szakfolyóiratokban Választmány tagj Pest Izraelit Hitközsé kórház bizottságának

13601.h

CÍMSZ Neubau

SZEMÉLYNÉ Neubau Ado

SZÓCIK Neubaue Adol orvo szü Darn Mosonyv 186 Tanulmánya budapes egyetem végez miut orvosdokto oklevel szerzet budapes betegsegély pénzt poliklinikáján rende főorvo let Ezenkív Ors Munkásbiztosí Intéz Bró Ad gyermekkórh fül gég orrgyógyásza főorvos Szám érték szaktanulmán jele m magy külföl orvostudomán szakfolyóiratokba Választmán tag Pes Izraeli Hitközs kórhá bizottságána

13601.

CÍMS Neuba

SZEMÉLYN Neuba Ad

SZÓCI Neubau Ado orv sz Dar Mosony 18 Tanulmány budape egyete vége miu orvosdokt okleve szerze budape betegsegél pénz poliklinikájá rend főorv le Ezenkí Or Munkásbiztos Inté Br A gyermekkór fü gé orrgyógyász főorvo Szá érté szaktanulmá jel mag külfö orvostudomá szakfolyóiratokb Választmá ta Pe Izrael Hitköz kórh bizottságán

13601

CÍM Neub

SZEMÉLY Neub A

SZÓC Neuba Ad or s Da Moson 1 Tanulmán budap egyet vég mi orvosdok oklev szerz budap betegsegé pén poliklinikáj ren főor l Ezenk O Munkásbizto Int B gyermekkó f g orrgyógyás főorv Sz ért szaktanulm je ma külf orvostudom szakfolyóiratok Választm t P Izrae Hitkö kór bizottságá

1360

CÍ Neu

SZEMÉL Neu

SZÓ Neub A o D Moso Tanulmá buda egye vé m orvosdo okle szer buda betegseg pé polikliniká re főo Ezen Munkásbizt In gyermekk orrgyógyá főor S ér szaktanul j m kül orvostudo szakfolyóirato Választ Izra Hitk kó bizottság