13606.htm

CÍMSZÓ: Neufeld

SZÓCIKK: N. Jakab, rabbi, megh. 1786. Csehországból származott, de már 1766. Vágújhelyen működött. Őse volt a Peris és Einhorn családoknak, melyből Peris Ármin pécsi főrabbi és Horn Ede államtitkár (1. o.) származtak.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3606. címszó a lexikon => 650. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13606.htm

CÍMSZÓ: Neufeld

SZÓCIKK: N. Jakab, rabbi, megh. 1786. Csehországból származott, de már 1766. Vágújhelyen működött. Őse volt a Peris és Einhorn családoknak, melyből Peris Ármin pécsi főrabbi és Horn Ede államtitkár 1. o. származtak.

13606.ht

CÍMSZÓ Neufel

SZÓCIKK N Jakab rabbi megh 1786 Csehországbó származott d má 1766 Vágújhelye működött Ős vol Peri é Einhor családoknak melybő Peri Ármi pécs főrabb é Hor Ed államtitká 1 o származtak

13606.h

CÍMSZ Neufe

SZÓCIK Jaka rabb meg 178 Csehországb származot m 176 Vágújhely működöt Ő vo Per Einho családokna melyb Per Árm péc főrab Ho E államtitk származta

13606.

CÍMS Neuf

SZÓCI Jak rab me 17 Csehország származo 17 Vágújhel működö v Pe Einh családokn mely Pe Ár pé főra H államtit származt

13606

CÍM Neu

SZÓC Ja ra m 1 Csehorszá származ 1 Vágújhe működ P Ein családok mel P Á p főr államti származ

1360

CÍ Ne

SZÓ J r Csehorsz szárma Vágújh műkö Ei családo me fő államt szárma