13615.htm

CÍMSZÓ: Neumann

SZEMÉLYNÉV: Neumann József

SZÓCIKK: "N. I. József, rabbi, szül. Nagytárkányban (Zemplén vm.) 1880. Pozsonyban nyert rabbioklevelet s a kolozsvári egyetem jogi fakultásán szerezte meg a doktori címet. Sepsiszentgyörgyön, Déván és Brassóban működött mint főrabbi; közben rövid ideig a bécsi Mizrachi cionista szervezet főtitkára volt. 1927 óta az óbudai hitközség főrabbija. Teljesen hivatásának él s a vallásos élet elmélyítése terén már eddig is nagyon szép eredményeket ért el."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3615. címszó a lexikon => 651. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13615.htm

CÍMSZÓ: Neumann

SZEMÉLYNÉV: Neumann József

SZÓCIKK: N. I. József, rabbi, szül. Nagytárkányban Zemplén vm. 1880. Pozsonyban nyert rabbioklevelet s a kolozsvári egyetem jogi fakultásán szerezte meg a doktori címet. Sepsiszentgyörgyön, Déván és Brassóban működött mint főrabbi; közben rövid ideig a bécsi Mizrachi cionista szervezet főtitkára volt. 1927 óta az óbudai hitközség főrabbija. Teljesen hivatásának él s a vallásos élet elmélyítése terén már eddig is nagyon szép eredményeket ért el.

13615.ht

CÍMSZÓ Neuman

SZEMÉLYNÉV Neuman Józse

SZÓCIKK N I József rabbi szül Nagytárkányba Zemplé vm 1880 Pozsonyba nyer rabbioklevele kolozsvár egyete jog fakultásá szerezt me doktor címet Sepsiszentgyörgyön Dévá é Brassóba működöt min főrabbi közbe rövi idei bécs Mizrach cionist szerveze főtitkár volt 192 ót a óbuda hitközsé főrabbija Teljese hivatásána é valláso éle elmélyítés teré má eddi i nagyo szé eredményeke ér el

13615.h

CÍMSZ Neuma

SZEMÉLYNÉ Neuma Józs

SZÓCIK Józse rabb szü Nagytárkányb Zempl v 188 Pozsonyb nye rabbioklevel kolozsvá egyet jo fakultás szerez m dokto címe Sepsiszentgyörgyö Dév Brassób működö mi főrabb közb röv ide béc Mizrac cionis szervez főtitká vol 19 ó óbud hitközs főrabbij Teljes hivatásán vallás él elmélyíté ter m edd nagy sz eredmények é e

13615.

CÍMS Neum

SZEMÉLYN Neum Józ

SZÓCI Józs rab sz Nagytárkány Zemp 18 Pozsony ny rabbiokleve kolozsv egye j fakultá szere dokt cím Sepsiszentgyörgy Dé Brassó működ m főrab köz rö id bé Mizra cioni szerve főtitk vo 1 óbu hitköz főrabbi Telje hivatásá vallá é elmélyít te ed nag s eredménye

13615

CÍM Neu

SZEMÉLY Neu Jó

SZÓC Józ ra s Nagytárkán Zem 1 Pozson n rabbioklev kolozs egy fakult szer dok cí Sepsiszentgyörg D Brass műkö főra kö r i b Mizr cion szerv főtit v ób hitkö főrabb Telj hivatás vall elmélyí t e na eredmény

1361

CÍ Ne

SZEMÉL Ne J

SZÓ Jó r Nagytárká Ze Pozso rabbiokle koloz eg fakul sze do c Sepsiszentgyör Bras műk főr k Miz cio szer főti ó hitk főrab Tel hivatá val elmély n eredmén