13616.htm

CÍMSZÓ: Neumann

SZEMÉLYNÉV: Neumann József

SZÓCIKK: N. II. József, filmiparos, szül. Budapesten, 1864. Artista volt, majd kávéháztulajdonos lett. 1899 dec. 9. Ungerleider Mór (1. o) társaságában engedélyt kapott arra, hogy a Kerepesi-út 68. sz. alatt levő Velence-kávéházban mozgófényképeket bemutasson. Ebből a kávéházi vállalkozásból fejlődött ki a Projectograph r.-t. N. és Ungerleider alapították a Phönix-fllmgyárat és építették az első magyar film-műtermet.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3616. címszó a lexikon => 651. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13616.htm

CÍMSZÓ: Neumann

SZEMÉLYNÉV: Neumann József

SZÓCIKK: N. II. József, filmiparos, szül. Budapesten, 1864. Artista volt, majd kávéháztulajdonos lett. 1899 dec. 9. Ungerleider Mór 1. o társaságában engedélyt kapott arra, hogy a Kerepesi-út 68. sz. alatt levő Velence-kávéházban mozgófényképeket bemutasson. Ebből a kávéházi vállalkozásból fejlődött ki a Projectograph r.-t. N. és Ungerleider alapították a Phönix-fllmgyárat és építették az első magyar film-műtermet.

13616.ht

CÍMSZÓ Neuman

SZEMÉLYNÉV Neuman Józse

SZÓCIKK N II József filmiparos szül Budapesten 1864 Artist volt maj kávéháztulajdono lett 189 dec 9 Ungerleide Mó 1 társaságába engedély kapot arra hog Kerepesi-ú 68 sz alat lev Velence-kávéházba mozgófényképeke bemutasson Ebbő kávéház vállalkozásbó fejlődöt k Projectograp r.-t N é Ungerleide alapítottá Phönix-fllmgyára é építetté a els magya film-műtermet

13616.h

CÍMSZ Neuma

SZEMÉLYNÉ Neuma Józs

SZÓCIK I Józse filmiparo szü Budapeste 186 Artis vol ma kávéháztulajdon let 18 de Ungerleid M társaságáb engedél kapo arr ho Kerepesi- 6 s ala le Velence-kávéházb mozgófényképek bemutasso Ebb kávéhá vállalkozásb fejlődö Projectogra r.- Ungerleid alapított Phönix-fllmgyár épített el magy film-műterme

13616.

CÍMS Neum

SZEMÉLYN Neum Józ

SZÓCI Józs filmipar sz Budapest 18 Arti vo m kávéháztulajdo le 1 d Ungerlei társaságá engedé kap ar h Kerepesi al l Velence-kávéház mozgófényképe bemutass Eb kávéh vállalkozás fejlőd Projectogr r. Ungerlei alapítot Phönix-fllmgyá építet e mag film-műterm

13616

CÍM Neu

SZEMÉLY Neu Jó

SZÓC Józ filmipa s Budapes 1 Art v kávéháztulajd l Ungerle társaság enged ka a Kerepes a Velence-kávéhá mozgófénykép bemutas E kávé vállalkozá fejlő Projectog r Ungerle alapíto Phönix-fllmgy építe ma film-műter

1361

CÍ Ne

SZEMÉL Ne J

SZÓ Jó filmip Budape Ar kávéháztulaj Ungerl társasá enge k Kerepe Velence-kávéh mozgófényké bemuta káv vállalkoz fejl Projecto Ungerl alapít Phönix-fllmg épít m film-műte