13618.htm

CÍMSZÓ: Neumann

SZEMÉLYNÉV: Neumann Mózes

SZÓCIKK: "N. Mózes Sámuel, ifjúsági író, szül. Bánban 1769., megh. Pesten 1831. 12 éves korában a boskowitzi rabbi jesivájába került, majd Prágában Jeitteles orientalistánál tanult. 30 éves korában Pozsonyba ment tanítónak. Itt és Bécsben élt, majd 1822. Pestre költözött. Művei. Siré Muszor; Igeresz Terufo; Die logischen Termen des Moses Maimunis; Basz Jiftoch címen héber drámát is írt, továbbá héber grammatikákat és bibliai történeteket az ifjúság számára."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3618. címszó a lexikon => 652. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13618.htm

CÍMSZÓ: Neumann

SZEMÉLYNÉV: Neumann Mózes

SZÓCIKK: N. Mózes Sámuel, ifjúsági író, szül. Bánban 1769., megh. Pesten 1831. 12 éves korában a boskowitzi rabbi jesivájába került, majd Prágában Jeitteles orientalistánál tanult. 30 éves korában Pozsonyba ment tanítónak. Itt és Bécsben élt, majd 1822. Pestre költözött. Művei. Siré Muszor; Igeresz Terufo; Die logischen Termen des Moses Maimunis; Basz Jiftoch címen héber drámát is írt, továbbá héber grammatikákat és bibliai történeteket az ifjúság számára.

13618.ht

CÍMSZÓ Neuman

SZEMÉLYNÉV Neuman Móze

SZÓCIKK N Móze Sámuel ifjúság író szül Bánba 1769. megh Peste 1831 1 éve korába boskowitz rabb jesivájáb került maj Prágába Jeittele orientalistáná tanult 3 éve korába Pozsonyb men tanítónak It é Bécsbe élt maj 1822 Pestr költözött Művei Sir Muszor Igeres Terufo Di logische Terme de Mose Maimunis Bas Jiftoc címe hébe drámá i írt tovább hébe grammatikáka é biblia történeteke a ifjúsá számára

13618.h

CÍMSZ Neuma

SZEMÉLYNÉ Neuma Móz

SZÓCIK Móz Sámue ifjúsá ír szü Bánb 1769 meg Pest 183 év koráb boskowit rab jesivájá kerül ma Prágáb Jeittel orientalistán tanul év koráb Pozsony me tanítóna I Bécsb él ma 182 Pest költözöt Műve Si Muszo Igere Teruf D logisch Term d Mos Maimuni Ba Jifto cím héb drám ír továb héb grammatikák bibli történetek ifjús számár

13618.

CÍMS Neum

SZEMÉLYN Neum Mó

SZÓCI Mó Sámu ifjús í sz Bán 176 me Pes 18 é korá boskowi ra jesiváj kerü m Prágá Jeitte orientalistá tanu é korá Pozson m tanítón Bécs é m 18 Pes költözö Műv S Musz Iger Teru logisc Ter Mo Maimun B Jift cí hé drá í tová hé grammatiká bibl története ifjú számá

13618

CÍM Neu

SZEMÉLY Neu M

SZÓC M Sám ifjú s Bá 17 m Pe 1 kor boskow r jesivá ker Prág Jeitt orientalist tan kor Pozso tanító Béc 1 Pe költöz Mű Mus Ige Ter logis Te M Maimu Jif c h dr tov h grammatik bib történet ifj szám

1361

CÍ Ne

SZEMÉL Ne

SZÓ Sá ifj B 1 P ko bosko jesiv ke Prá Jeit orientalis ta ko Pozs tanít Bé P költö M Mu Ig Te logi T Maim Ji d to grammati bi történe if szá