13619.htm

CÍMSZÓ: Neumann

SZEMÉLYNÉV: Neumann Sándor

SZÓCIKK: "N. Sándor, jogtudós, szül. 1847., megh. Budapesten 1899. Cikkei a Jogtudományi Közlöny, Magyar Nemzetgazda hasábjain jelentek meg. Tagja volt az ügyvédvizsgáló bizottságnak, segédkezett a hitelre vonatkozó törvények előkészítő munkálataiban. Önálló művei: A kereskedelmi törvény alapján indított kereset felfüggesztő hatálya: Sorsjegyek és értékpapírok elárusítása; A tőzsdei különböző ügyletek."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3619. címszó a lexikon => 652. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13619.htm

CÍMSZÓ: Neumann

SZEMÉLYNÉV: Neumann Sándor

SZÓCIKK: N. Sándor, jogtudós, szül. 1847., megh. Budapesten 1899. Cikkei a Jogtudományi Közlöny, Magyar Nemzetgazda hasábjain jelentek meg. Tagja volt az ügyvédvizsgáló bizottságnak, segédkezett a hitelre vonatkozó törvények előkészítő munkálataiban. Önálló művei: A kereskedelmi törvény alapján indított kereset felfüggesztő hatálya: Sorsjegyek és értékpapírok elárusítása; A tőzsdei különböző ügyletek.

13619.ht

CÍMSZÓ Neuman

SZEMÉLYNÉV Neuman Sándo

SZÓCIKK N Sándor jogtudós szül 1847. megh Budapeste 1899 Cikke Jogtudomány Közlöny Magya Nemzetgazd hasábjai jelente meg Tagj vol a ügyvédvizsgál bizottságnak segédkezet hitelr vonatkoz törvénye előkészít munkálataiban Önáll művei kereskedelm törvén alapjá indítot kerese felfüggeszt hatálya Sorsjegye é értékpapíro elárusítása tőzsde különböz ügyletek

13619.h

CÍMSZ Neuma

SZEMÉLYNÉ Neuma Sánd

SZÓCIK Sándo jogtudó szü 1847 meg Budapest 189 Cikk Jogtudomán Közlön Magy Nemzetgaz hasábja jelent me Tag vo ügyvédvizsgá bizottságna segédkeze hitel vonatko törvény előkészí munkálataiba Önál műve kereskedel törvé alapj indíto keres felfüggesz hatály Sorsjegy értékpapír elárusítás tőzsd különbö ügylete

13619.

CÍMS Neum

SZEMÉLYN Neum Sán

SZÓCI Sánd jogtud sz 184 me Budapes 18 Cik Jogtudomá Közlö Mag Nemzetga hasábj jelen m Ta v ügyvédvizsg bizottságn segédkez hite vonatk törvén előkész munkálataib Öná műv kereskede törv alap indít kere felfügges hatál Sorsjeg értékpapí elárusítá tőzs különb ügylet

13619

CÍM Neu

SZEMÉLY Neu Sá

SZÓC Sán jogtu s 18 m Budape 1 Ci Jogtudom Közl Ma Nemzetg hasáb jele T ügyvédvizs bizottság segédke hit vonat törvé előkés munkálatai Ön mű keresked tör ala indí ker felfügge hatá Sorsje értékpap elárusít tőz külön ügyle

1361

CÍ Ne

SZEMÉL Ne S

SZÓ Sá jogt 1 Budap C Jogtudo Köz M Nemzet hasá jel ügyvédviz bizottsá segédk hi vona törv előké munkálata Ö m kereske tö al ind ke felfügg hat Sorsj értékpa elárusí tő külö ügyl