13620.htm

CÍMSZÓ: Neumann

SZEMÉLYNÉV: Neumann Wilhem

SZÓCIKK: N. Wilhelm, szerkesztő, szül. Trencsénben 1860. szept. 6. A bécsi egyetem jogi fakultásán tanult s miután azt elvégezte, a Fremdenblatt belső munkatársa, majd egyik szerkesztője lett. Érdemeiért császári tanácsossággal tüntette ki az uralkodó. Saját lapján kívül más, nagyobb német és külföldi lapoknak is dolgozótársa.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3620. címszó a lexikon => 652. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13620.htm

CÍMSZÓ: Neumann

SZEMÉLYNÉV: Neumann Wilhem

SZÓCIKK: N. Wilhelm, szerkesztő, szül. Trencsénben 1860. szept. 6. A bécsi egyetem jogi fakultásán tanult s miután azt elvégezte, a Fremdenblatt belső munkatársa, majd egyik szerkesztője lett. Érdemeiért császári tanácsossággal tüntette ki az uralkodó. Saját lapján kívül más, nagyobb német és külföldi lapoknak is dolgozótársa.

13620.ht

CÍMSZÓ Neuman

SZEMÉLYNÉV Neuman Wilhe

SZÓCIKK N Wilhelm szerkesztő szül Trencsénbe 1860 szept 6 bécs egyete jog fakultásá tanul miutá az elvégezte Fremdenblat bels munkatársa maj egyi szerkesztőj lett Érdemeiér császár tanácsosságga tüntett k a uralkodó Sajá lapjá kívü más nagyob néme é külföld lapokna i dolgozótársa

13620.h

CÍMSZ Neuma

SZEMÉLYNÉ Neuma Wilh

SZÓCIK Wilhel szerkeszt szü Trencsénb 186 szep béc egyet jo fakultás tanu miut a elvégezt Fremdenbla bel munkatárs ma egy szerkesztő let Érdemeié császá tanácsosságg tüntet uralkod Saj lapj kív má nagyo ném külföl lapokn dolgozótárs

13620.

CÍMS Neum

SZEMÉLYN Neum Wil

SZÓCI Wilhe szerkesz sz Trencsén 18 sze bé egye j fakultá tan miu elvégez Fremdenbl be munkatár m eg szerkeszt le Érdemei csász tanácsosság tünte uralko Sa lap kí m nagy né külfö lapok dolgozótár

13620

CÍM Neu

SZEMÉLY Neu Wi

SZÓC Wilh szerkes s Trencsé 1 sz b egy fakult ta mi elvége Fremdenb b munkatá e szerkesz l Érdeme csás tanácsossá tünt uralk S la k nag n külf lapo dolgozótá

1362

CÍ Ne

SZEMÉL Ne W

SZÓ Wil szerke Trencs s eg fakul t m elvég Fremden munkat szerkes Érdem csá tanácsoss tün ural l na kül lap dolgozót