13621.htm

CÍMSZÓ: Neumann

SZEMÉLYNÉV: Neumann Zsigmond

SZÓCIKK: "N. Zsigmond, kémikus, szül. Tabon 1860. jan. 19. A bécsi műegyetemen és a budapesti egyetemen tanult. Előbb Thán tanár asszisztense, később törvényszéki vegyész, majd a szabadalmi hivatal hites szakértője lett. Főbb művei: Eudiometeres vizsgálatok oxigén-ammóniák elegyeken: A nitrátok és nitritek képződése; Módszer a chinin meghatározására: Újítások polarizáló csöveken. Főszerkesztője és alapítója a Magyar Kémikusok Lapjának."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3621. címszó a lexikon => 652. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13621.htm

CÍMSZÓ: Neumann

SZEMÉLYNÉV: Neumann Zsigmond

SZÓCIKK: N. Zsigmond, kémikus, szül. Tabon 1860. jan. 19. A bécsi műegyetemen és a budapesti egyetemen tanult. Előbb Thán tanár asszisztense, később törvényszéki vegyész, majd a szabadalmi hivatal hites szakértője lett. Főbb művei: Eudiometeres vizsgálatok oxigén-ammóniák elegyeken: A nitrátok és nitritek képződése; Módszer a chinin meghatározására: Újítások polarizáló csöveken. Főszerkesztője és alapítója a Magyar Kémikusok Lapjának.

13621.ht

CÍMSZÓ Neuman

SZEMÉLYNÉV Neuman Zsigmon

SZÓCIKK N Zsigmond kémikus szül Tabo 1860 jan 19 bécs műegyeteme é budapest egyeteme tanult Előb Thá taná asszisztense későb törvényszék vegyész maj szabadalm hivata hite szakértőj lett Főb művei Eudiometere vizsgálato oxigén-ammóniá elegyeken nitráto é nitrite képződése Módsze chini meghatározására Újításo polarizál csöveken Főszerkesztőj é alapítój Magya Kémikuso Lapjának

13621.h

CÍMSZ Neuma

SZEMÉLYNÉ Neuma Zsigmo

SZÓCIK Zsigmon kémiku szü Tab 186 ja 1 béc műegyetem budapes egyetem tanul Elő Th tan asszisztens késő törvényszé vegyés ma szabadal hivat hit szakértő let Fő műve Eudiometer vizsgálat oxigén-ammóni elegyeke nitrát nitrit képződés Módsz chin meghatározásár Újítás polarizá csöveke Főszerkesztő alapító Magy Kémikus Lapjána

13621.

CÍMS Neum

SZEMÉLYN Neum Zsigm

SZÓCI Zsigmo kémik sz Ta 18 j bé műegyete budape egyete tanu El T ta assziszten kés törvénysz vegyé m szabada hiva hi szakért le F műv Eudiomete vizsgála oxigén-ammón elegyek nitrá nitri képződé Móds chi meghatározásá Újítá polariz csövek Főszerkeszt alapít Mag Kémiku Lapján

13621

CÍM Neu

SZEMÉLY Neu Zsig

SZÓC Zsigm kémi s T 1 b műegyet budap egyet tan E t assziszte ké törvénys vegy szabad hiv h szakér l mű Eudiomet vizsgál oxigén-ammó elegye nitr nitr képződ Mód ch meghatározás Újít polari csöve Főszerkesz alapí Ma Kémik Lapjá

1362

CÍ Ne

SZEMÉL Ne Zsi

SZÓ Zsig kém műegye buda egye ta assziszt k törvény veg szaba hi szaké m Eudiome vizsgá oxigén-amm elegy nit nit képző Mó c meghatározá Újí polar csöv Főszerkes alap M Kémi Lapj