13624.htm

CÍMSZÓ: Neuschloss

SZEMÉLYNÉV: Neuschloss Simon

SZÓCIKK: N. Simon, orvostanár, szül. 1892. Tanulmányait a budapesti orvosegyetemen végezte. Egyideig Vámossy professzor tanársegédje volt majd egy német egyetemre került, mint docens. Meghívásra Rosalioba (Dél-Amerika) utazott, ahol pár évi tudományos munkálkodás után l926. egész fiatalon az orvosi kémia tanszékére nyilvános rendes tanárrá nevezték ki.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3624. címszó a lexikon => 652. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13624.htm

CÍMSZÓ: Neuschloss

SZEMÉLYNÉV: Neuschloss Simon

SZÓCIKK: N. Simon, orvostanár, szül. 1892. Tanulmányait a budapesti orvosegyetemen végezte. Egyideig Vámossy professzor tanársegédje volt majd egy német egyetemre került, mint docens. Meghívásra Rosalioba Dél-Amerika utazott, ahol pár évi tudományos munkálkodás után l926. egész fiatalon az orvosi kémia tanszékére nyilvános rendes tanárrá nevezték ki.

13624.ht

CÍMSZÓ Neuschlos

SZEMÉLYNÉV Neuschlos Simo

SZÓCIKK N Simon orvostanár szül 1892 Tanulmányai budapest orvosegyeteme végezte Egyidei Vámoss professzo tanársegédj vol maj eg néme egyetemr került min docens Meghívásr Rosaliob Dél-Amerik utazott aho pá év tudományo munkálkodá utá l926 egés fiatalo a orvos kémi tanszékér nyilváno rende tanárr nevezté ki

13624.h

CÍMSZ Neuschlo

SZEMÉLYNÉ Neuschlo Sim

SZÓCIK Simo orvostaná szü 189 Tanulmánya budapes orvosegyetem végezt Egyide Vámos professz tanársegéd vo ma e ném egyetem kerül mi docen Meghívás Rosalio Dél-Ameri utazot ah p é tudomány munkálkod ut l92 egé fiatal orvo kém tanszéké nyilván rend tanár nevezt k

13624.

CÍMS Neuschl

SZEMÉLYN Neuschl Si

SZÓCI Sim orvostan sz 18 Tanulmány budape orvosegyete végez Egyid Vámo profess tanársegé v m né egyete kerü m doce Meghívá Rosali Dél-Amer utazo a tudomán munkálko u l9 eg fiata orv ké tanszék nyilvá ren taná nevez

13624

CÍM Neusch

SZEMÉLY Neusch S

SZÓC Si orvosta s 1 Tanulmán budap orvosegyet vége Egyi Vám profes tanárseg n egyet ker doc Meghív Rosal Dél-Ame utaz tudomá munkálk l e fiat or k tanszé nyilv re tan neve

1362

CÍ Neusc

SZEMÉL Neusc

SZÓ S orvost Tanulmá buda orvosegye vég Egy Vá profe tanárse egye ke do Meghí Rosa Dél-Am uta tudom munkál fia o tansz nyil r ta nev