13632.htm

CÍMSZÓ: Niedermann

SZEMÉLYNÉV: Niedermann Mór

SZÓCIKK: Niedermann Mór, rabbi, szül. Nagysurányban (Nyitra vm.) 1890 jan. 11. Gimnáziumi tanulmányai után a budapesti Rabbiképzőben és ezzel párhuzamosan a budapesti tudományegyetemen nyerte el magasabb kiképzését. 1915-ben filozófiai doktor, 1917. rabbi-oklevelet nyert. 1917-ben a Pesti Izr. Hitközség polgári fiúiskolájának rendes tanára. 1918 óta nagybecskereki főrabbi. Főműve: A Vulgata viszonya az Agadához és Targumhoz.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3632. címszó a lexikon => 653. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13632.htm

CÍMSZÓ: Niedermann

SZEMÉLYNÉV: Niedermann Mór

SZÓCIKK: Niedermann Mór, rabbi, szül. Nagysurányban Nyitra vm. 1890 jan. 11. Gimnáziumi tanulmányai után a budapesti Rabbiképzőben és ezzel párhuzamosan a budapesti tudományegyetemen nyerte el magasabb kiképzését. 1915-ben filozófiai doktor, 1917. rabbi-oklevelet nyert. 1917-ben a Pesti Izr. Hitközség polgári fiúiskolájának rendes tanára. 1918 óta nagybecskereki főrabbi. Főműve: A Vulgata viszonya az Agadához és Targumhoz.

13632.ht

CÍMSZÓ Niederman

SZEMÉLYNÉV Niederman Mó

SZÓCIKK Niederman Mór rabbi szül Nagysurányba Nyitr vm 189 jan 11 Gimnázium tanulmánya utá budapest Rabbiképzőbe é ezze párhuzamosa budapest tudományegyeteme nyert e magasab kiképzését 1915-be filozófia doktor 1917 rabbi-oklevele nyert 1917-be Pest Izr Hitközsé polgár fiúiskolájána rende tanára 191 ót nagybecskerek főrabbi Főműve Vulgat viszony a Agadáho é Targumhoz

13632.h

CÍMSZ Niederma

SZEMÉLYNÉ Niederma M

SZÓCIK Niederma Mó rabb szü Nagysurányb Nyit v 18 ja 1 Gimnáziu tanulmány ut budapes Rabbiképzőb ezz párhuzamos budapes tudományegyetem nyer magasa kiképzésé 1915-b filozófi dokto 191 rabbi-oklevel nyer 1917-b Pes Iz Hitközs polgá fiúiskoláján rend tanár 19 ó nagybecskere főrabb Főműv Vulga viszon Agadáh Targumho

13632.

CÍMS Niederm

SZEMÉLYN Niederm

SZÓCI Niederm M rab sz Nagysurány Nyi 1 j Gimnázi tanulmán u budape Rabbiképző ez párhuzamo budape tudományegyete nye magas kiképzés 1915- filozóf dokt 19 rabbi-okleve nye 1917- Pe I Hitköz polg fiúiskolájá ren taná 1 nagybecsker főrab Főmű Vulg viszo Agadá Targumh

13632

CÍM Nieder

SZEMÉLY Nieder

SZÓC Nieder ra s Nagysurán Ny Gimnáz tanulmá budap Rabbiképz e párhuzam budap tudományegyet ny maga kiképzé 1915 filozó dok 1 rabbi-oklev ny 1917 P Hitkö pol fiúiskoláj re tan nagybecske főra Főm Vul visz Agad Targum

1363

CÍ Niede

SZEMÉL Niede

SZÓ Niede r Nagysurá N Gimná tanulm buda Rabbikép párhuza buda tudományegye n mag kiképz 191 filoz do rabbi-okle n 191 Hitk po fiúiskolá r ta nagybecsk főr Fő Vu vis Aga Targu