13633.htm

CÍMSZÓ: Nis mász kol cháj

SZÓCIKK: Nis mász kol cháj (h.). Magyarul: Minden élő lelke. Kezdete és neve annak az imának, melyet szombat és ünnepnap reggelén mondanak a jistábách (l. o.) ima előtt. A legenda Péter apostolt vallja ez ima szerzőjéül. A tudományos kritika nem talál támaszpontot ehhez a feltevéshez. Mindenesetre ősrégi és már a Talmud is említi (Beráchot 59b és Peszáchim 11a).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3633. címszó a lexikon => 653. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13633.htm

CÍMSZÓ: Nis mász kol cháj

SZÓCIKK: Nis mász kol cháj h. . Magyarul: Minden élő lelke. Kezdete és neve annak az imának, melyet szombat és ünnepnap reggelén mondanak a jistábách l. o. ima előtt. A legenda Péter apostolt vallja ez ima szerzőjéül. A tudományos kritika nem talál támaszpontot ehhez a feltevéshez. Mindenesetre ősrégi és már a Talmud is említi Beráchot 59b és Peszáchim 11a .

13633.ht

CÍMSZÓ Ni más ko chá

SZÓCIKK Ni más ko chá h Magyarul Minde él lelke Kezdet é nev anna a imának melye szomba é ünnepna reggelé mondana jistábác l o im előtt legend Péte apostol vallj e im szerzőjéül tudományo kritik ne talá támaszponto ehhe feltevéshez Mindenesetr ősrég é má Talmu i említ Berácho 59 é Peszáchi 11

13633.h

CÍMSZ N má k ch

SZÓCIK N má k ch Magyaru Mind é lelk Kezde ne ann imána mely szomb ünnepn reggel mondan jistábá i előt legen Pét aposto vall i szerzőjéü tudomány kriti n tal támaszpont ehh feltevéshe Mindeneset ősré m Talm emlí Berách 5 Peszách 1

13633.

CÍMS m c

SZÓCI m c Magyar Min lel Kezd n an imán mel szom ünnep regge monda jistáb elő lege Pé apost val szerzőjé tudomán krit ta támaszpon eh feltevésh Mindenese ősr Tal eml Berác Peszác

13633

CÍM

SZÓC Magya Mi le Kez a imá me szo ünne regg mond jistá el leg P apos va szerzőj tudomá kri t támaszpo e feltevés Mindenes ős Ta em Berá Peszá

1363SZÓ Magy M l Ke im m sz ünn reg mon jist e le apo v szerző tudom kr támaszp feltevé Mindene ő T e Ber Pesz