13635.htm

CÍMSZÓ: Nitl

SZÓCIKK: Nitl (j.), tulajdonképpen dies natalis, születésnap, így nevezik sokhelyütt Karácsony estéjét, vagy az orosz naptárt tekintve Vízkereszt estéjét - Jézusra vonatkoztatva. A jesivában szünetel ilyenkor a tanítás.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3635. címszó a lexikon => 653. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13635.htm

CÍMSZÓ: Nitl

SZÓCIKK: Nitl j. , tulajdonképpen dies natalis, születésnap, így nevezik sokhelyütt Karácsony estéjét, vagy az orosz naptárt tekintve Vízkereszt estéjét - Jézusra vonatkoztatva. A jesivában szünetel ilyenkor a tanítás.

13635.ht

CÍMSZÓ Nit

SZÓCIKK Nit j tulajdonképpe die natalis születésnap íg nevezi sokhelyüt Karácson estéjét vag a oros naptár tekintv Vízkeresz estéjé Jézusr vonatkoztatva jesivába szünete ilyenko tanítás

13635.h

CÍMSZ Ni

SZÓCIK Ni tulajdonképp di natali születésna í nevez sokhelyü Karácso estéjé va oro naptá tekint Vízkeres estéj Jézus vonatkoztatv jesiváb szünet ilyenk tanítá

13635.

CÍMS N

SZÓCI N tulajdonkép d natal születésn neve sokhely Karács estéj v or napt tekin Vízkere esté Jézu vonatkoztat jesivá szüne ilyen tanít

13635

CÍM

SZÓC tulajdonké nata születés nev sokhel Karác esté o nap teki Vízker est Jéz vonatkozta jesiv szün ilye taní

1363SZÓ tulajdonk nat születé ne sokhe Kará est na tek Vízke es Jé vonatkozt jesi szü ily tan