13638.htm

CÍMSZÓ: Nobel

SZEMÉLYNÉV: Nobel József

SZÓCIKK: Nobel József, rabbi. A hetvenes években Tatán működött, mint Handler Márk rabbi (1. o.), elődje. A nyolcvanas évek elején Halberstadtban választották meg rabbinak s itt is működött haláláig. Főleg a Jüdische Pressebe, Hildesheimer lapjába dolgozott. Műve: Rohlings Talmudjude, kritisch beleuchtet (1880).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3638. címszó a lexikon => 654. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13638.htm

CÍMSZÓ: Nobel

SZEMÉLYNÉV: Nobel József

SZÓCIKK: Nobel József, rabbi. A hetvenes években Tatán működött, mint Handler Márk rabbi 1. o. , elődje. A nyolcvanas évek elején Halberstadtban választották meg rabbinak s itt is működött haláláig. Főleg a Jüdische Pressebe, Hildesheimer lapjába dolgozott. Műve: Rohlings Talmudjude, kritisch beleuchtet 1880 .

13638.ht

CÍMSZÓ Nobe

SZEMÉLYNÉV Nobe Józse

SZÓCIKK Nobe József rabbi hetvene évekbe Tatá működött min Handle Már rabb 1 o elődje nyolcvana éve elejé Halberstadtba választottá me rabbina it i működöt haláláig Főle Jüdisch Pressebe Hildesheime lapjáb dolgozott Műve Rohling Talmudjude kritisc beleuchte 188

13638.h

CÍMSZ Nob

SZEMÉLYNÉ Nob Józs

SZÓCIK Nob Józse rabb hetven évekb Tat működöt mi Handl Má rab elődj nyolcvan év elej Halberstadtb választott m rabbin i működö halálái Fől Jüdisc Presseb Hildesheim lapjá dolgozot Műv Rohlin Talmudjud kritis beleucht 18

13638.

CÍMS No

SZEMÉLYN No Józ

SZÓCI No Józs rab hetve évek Ta működö m Hand M ra előd nyolcva é ele Halberstadt választot rabbi működ halálá Fő Jüdis Presse Hildeshei lapj dolgozo Mű Rohli Talmudju kriti beleuch 1

13638

CÍM N

SZEMÉLY N Jó

SZÓC N Józ ra hetv éve T működ Han r elő nyolcv el Halberstad választo rabb műkö halál F Jüdi Press Hildeshe lap dolgoz M Rohl Talmudj krit beleuc

1363SZEMÉL J

SZÓ Jó r het év műkö Ha el nyolc e Halbersta választ rab műk halá Jüd Pres Hildesh la dolgo Roh Talmud kri beleu