13644.htm

CÍMSZÓ: Noszo

SZÓCIKK: Noszo, hetiszakasz, mely Mózes 4. könyve 4. fejezetének 21. versétől a 7. fejezet végéig terjedő részt foglalja magában. Rövid tartalma: A názir törvénye, Kohaniták áldása, A fejedelmek ajándékai. A hetiszakaszhoz tartozó prófétai rész a Bírák Könyve 13. fejezetének 2. versétől a fejezet végéig terjed. A tórai és prófétai rész között az az összefüggés, hogy ez utóbbiban is názirról, Sámson születéséről van szó.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3644. címszó a lexikon => 655. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13644.htm

CÍMSZÓ: Noszo

SZÓCIKK: Noszo, hetiszakasz, mely Mózes 4. könyve 4. fejezetének 21. versétől a 7. fejezet végéig terjedő részt foglalja magában. Rövid tartalma: A názir törvénye, Kohaniták áldása, A fejedelmek ajándékai. A hetiszakaszhoz tartozó prófétai rész a Bírák Könyve 13. fejezetének 2. versétől a fejezet végéig terjed. A tórai és prófétai rész között az az összefüggés, hogy ez utóbbiban is názirról, Sámson születéséről van szó.

13644.ht

CÍMSZÓ Nosz

SZÓCIKK Noszo hetiszakasz mel Móze 4 könyv 4 fejezeténe 21 versétő 7 fejeze végéi terjed rész foglalj magában Rövi tartalma názi törvénye Kohanitá áldása fejedelme ajándékai hetiszakaszho tartoz próféta rés Bírá Könyv 13 fejezeténe 2 versétő fejeze végéi terjed tóra é próféta rés közöt a a összefüggés hog e utóbbiba i názirról Sámso születésérő va szó

13644.h

CÍMSZ Nos

SZÓCIK Nosz hetiszakas me Móz köny fejezetén 2 versét fejez végé terje rés foglal magába Röv tartalm náz törvény Kohanit áldás fejedelm ajándéka hetiszakaszh tarto prófét ré Bír Köny 1 fejezetén versét fejez végé terje tór prófét ré közö összefüggé ho utóbbib názirró Sáms születésér v sz

13644.

CÍMS No

SZÓCI Nos hetiszaka m Mó kön fejezeté versé feje vég terj ré fogla magáb Rö tartal ná törvén Kohani áldá fejedel ajándék hetiszakasz tart prófé r Bí Kön fejezeté versé feje vég terj tó prófé r köz összefügg h utóbbi názirr Sám születésé s

13644

CÍM N

SZÓC No hetiszak M kö fejezet vers fej vé ter r fogl magá R tarta n törvé Kohan áld fejede ajándé hetiszakas tar próf B Kö fejezet vers fej vé ter t próf kö összefüg utóbb názir Sá születés

1364SZÓ N hetisza k fejeze ver fe v te fog mag tart törv Koha ál fejed ajánd hetiszaka ta pró K fejeze ver fe v te pró k összefü utób názi S születé