13651.htm

CÍMSZÓ: Nyárai

SZEMÉLYNÉV: Nyárai Antal

SZÓCIKK: Nyárai Antal, színművész, szül. Nagyenyeden 1869., megh. Budapesten 1917 febr.28. Az Országos Színművészeti Akadémia elvégzése után tizenöt évig vidéken működött, 1902-től kezdve pedig a Népszínház tagja volt egész annak megszűnéséig. Kiváló és igen sokoldalú művész volt, de főleg énekes-komikus szerepeiben aratott sikereket. Később a Király Színház tagja volt.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3651. címszó a lexikon => 656. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13651.htm

CÍMSZÓ: Nyárai

SZEMÉLYNÉV: Nyárai Antal

SZÓCIKK: Nyárai Antal, színművész, szül. Nagyenyeden 1869., megh. Budapesten 1917 febr.28. Az Országos Színművészeti Akadémia elvégzése után tizenöt évig vidéken működött, 1902-től kezdve pedig a Népszínház tagja volt egész annak megszűnéséig. Kiváló és igen sokoldalú művész volt, de főleg énekes-komikus szerepeiben aratott sikereket. Később a Király Színház tagja volt.

13651.ht

CÍMSZÓ Nyára

SZEMÉLYNÉV Nyára Anta

SZÓCIKK Nyára Antal színművész szül Nagyenyede 1869. megh Budapeste 191 febr.28 A Országo Színművészet Akadémi elvégzés utá tizenö évi vidéke működött 1902-tő kezdv pedi Népszínhá tagj vol egés anna megszűnéséig Kivál é ige sokoldal művés volt d főle énekes-komiku szerepeibe aratot sikereket Későb Királ Színhá tagj volt

13651.h

CÍMSZ Nyár

SZEMÉLYNÉ Nyár Ant

SZÓCIK Nyár Anta színművés szü Nagyenyed 1869 meg Budapest 19 febr.2 Ország Színművésze Akadém elvégzé ut tizen év vidék működöt 1902-t kezd ped Népszính tag vo egé ann megszűnéséi Kivá ig sokolda művé vol fől énekes-komik szerepeib arato sikereke Késő Kirá Szính tag vol

13651.

CÍMS Nyá

SZEMÉLYN Nyá An

SZÓCI Nyá Ant színművé sz Nagyenye 186 me Budapes 1 febr. Orszá Színművész Akadé elvégz u tize é vidé működö 1902- kez pe Népszín ta v eg an megszűnésé Kiv i sokold műv vo fő énekes-komi szerepei arat sikerek Kés Kir Szín ta vo

13651

CÍM Ny

SZEMÉLY Ny A

SZÓC Ny An színműv s Nagyeny 18 m Budape febr Orsz Színművés Akad elvég tiz vid működ 1902 ke p Népszí t e a megszűnés Ki sokol mű v f énekes-kom szerepe ara sikere Ké Ki Szí t v

1365

CÍ N

SZEMÉL N

SZÓ N A színmű Nagyen 1 Budap feb Ors Színművé Aka elvé ti vi műkö 190 k Népsz megszűné K soko m énekes-ko szerep ar siker K K Sz