13656.htm

CÍMSZÓ: Nyíracsád

SZÓCIKK: "filantrópikus célokra fordítja. A hitközség anyakönyvi területéhez három község tartozik; Lélekszáma kb. 200, családok száma 45, adót 35-en fizetnek. Foglalkozás szerint a hitközség tagjainak túlnyomó része kereskedő és gazdálkodó. A világháborúban a hitközségnek 30 tagja vett részt, akik közül 6-an estek el. A hitközség mai vezetősége: Lichtenstein Kisziel rabbi, Róth Vilmos elnök, Grósz Miklós alelnök, Langer Lajos pénztárnok."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3656. címszó a lexikon => 657. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13656.htm

CÍMSZÓ: Nyíracsád

SZÓCIKK: filantrópikus célokra fordítja. A hitközség anyakönyvi területéhez három község tartozik; Lélekszáma kb. 200, családok száma 45, adót 35-en fizetnek. Foglalkozás szerint a hitközség tagjainak túlnyomó része kereskedő és gazdálkodó. A világháborúban a hitközségnek 30 tagja vett részt, akik közül 6-an estek el. A hitközség mai vezetősége: Lichtenstein Kisziel rabbi, Róth Vilmos elnök, Grósz Miklós alelnök, Langer Lajos pénztárnok.

13656.ht

CÍMSZÓ Nyíracsá

SZÓCIKK filantrópiku célokr fordítja hitközsé anyakönyv területéhe háro közsé tartozik Lélekszám kb 200 családo szám 45 adó 35-e fizetnek Foglalkozá szerin hitközsé tagjaina túlnyom rész keresked é gazdálkodó világháborúba hitközségne 3 tagj vet részt aki közü 6-a este el hitközsé ma vezetősége Lichtenstei Kiszie rabbi Rót Vilmo elnök Grós Mikló alelnök Lange Lajo pénztárnok

13656.h

CÍMSZ Nyíracs

SZÓCIK filantrópik célok fordítj hitközs anyaköny területéh hár közs tartozi Lélekszá k 20 család szá 4 ad 35- fizetne Foglalkoz szeri hitközs tagjain túlnyo rés kereske gazdálkod világháborúb hitközségn tag ve rész ak köz 6- est e hitközs m vezetőség Lichtenste Kiszi rabb Ró Vilm elnö Gró Mikl alelnö Lang Laj pénztárno

13656.

CÍMS Nyírac

SZÓCI filantrópi célo fordít hitköz anyakön területé há köz tartoz Léleksz 2 csalá sz a 35 fizetn Foglalko szer hitköz tagjai túlny ré keresk gazdálko világháború hitközség ta v rés a kö 6 es hitköz vezetősé Lichtenst Kisz rab R Vil eln Gr Mik aleln Lan La pénztárn

13656

CÍM Nyíra

SZÓC filantróp cél fordí hitkö anyakö terület h kö tarto Léleks csal s 3 fizet Foglalk sze hitkö tagja túln r keres gazdálk világhábor hitközsé t ré k e hitkö vezetős Lichtens Kis ra Vi el G Mi alel La L pénztár

1365

CÍ Nyír

SZÓ filantró cé ford hitk anyak terüle k tart Lélek csa fize Foglal sz hitk tagj túl kere gazdál világhábo hitközs r hitk vezető Lichten Ki r V e M ale L pénztá