13659.htm

CÍMSZÓ: Oberländer

SZÓCIKK: Oberländer, felvidéki. A keleti és erdélyi részeken lakó zsidók az északi megyék zsidójára alkalmazzák, aki kulturáltabb életformák között él, de alkalmazzák a Duna-Tisza közén lakókra, sőt még a Dunántúlira is, mindenkire, akit nemetesnek tartanak. Az O. tehát inkább karakterizáló, mint etnográfiai megjelölés. A konzervatív keleti zsidó zsarnokságnak tartja a kulturformákat és ennélfogva kevésre becsüli az O.-t, ami kifejezésre jut a közmondásában is: Ein Narr, wie ein O., bolond, mint egy felvidéki.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3659. címszó a lexikon => 657. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13659.htm

CÍMSZÓ: Oberländer

SZÓCIKK: Oberländer, felvidéki. A keleti és erdélyi részeken lakó zsidók az északi megyék zsidójára alkalmazzák, aki kulturáltabb életformák között él, de alkalmazzák a Duna-Tisza közén lakókra, sőt még a Dunántúlira is, mindenkire, akit nemetesnek tartanak. Az O. tehát inkább karakterizáló, mint etnográfiai megjelölés. A konzervatív keleti zsidó zsarnokságnak tartja a kulturformákat és ennélfogva kevésre becsüli az O.-t, ami kifejezésre jut a közmondásában is: Ein Narr, wie ein O., bolond, mint egy felvidéki.

13659.ht

CÍMSZÓ Oberlände

SZÓCIKK Oberländer felvidéki kelet é erdély részeke lak zsidó a észak megyé zsidójár alkalmazzák ak kulturáltab életformá közöt él d alkalmazzá Duna-Tisz közé lakókra ső mé Dunántúlir is mindenkire aki nemetesne tartanak A O tehá inkáb karakterizáló min etnográfia megjelölés konzervatí kelet zsid zsarnokságna tartj kulturformáka é ennélfogv kevésr becsül a O.-t am kifejezésr ju közmondásába is Ei Narr wi ei O. bolond min eg felvidéki

13659.h

CÍMSZ Oberländ

SZÓCIK Oberlände felvidék kele erdél részek la zsid észa megy zsidójá alkalmazzá a kulturálta életform közö é alkalmazz Duna-Tis köz lakókr s m Dunántúli i mindenkir ak nemetesn tartana teh inká karakterizál mi etnográfi megjelölé konzervat kele zsi zsarnokságn tart kulturformák ennélfog kevés becsü O.- a kifejezés j közmondásáb i E Nar w e O bolon mi e felvidék

13659.

CÍMS Oberlän

SZÓCI Oberländ felvidé kel erdé része l zsi ész meg zsidój alkalmazz kulturált életfor köz alkalmaz Duna-Ti kö lakók Dunántúl mindenki a nemetes tartan te ink karakterizá m etnográf megjelöl konzerva kel zs zsarnokság tar kulturformá ennélfo kevé becs O. kifejezé közmondásá Na bolo m felvidé

13659

CÍM Oberlä

SZÓC Oberlän felvid ke erd rész zs és me zsidó alkalmaz kulturál életfo kö alkalma Duna-T k lakó Dunántú mindenk nemete tarta t in karakteriz etnográ megjelö konzerv ke z zsarnoksá ta kulturform ennélf kev bec O kifejez közmondás N bol felvid

1365

CÍ Oberl

SZÓ Oberlä felvi k er rés z é m zsid alkalma kulturá életf k alkalm Duna- lak Dunánt minden nemet tart i karakteri etnogr megjel konzer k zsarnoks t kulturfor ennél ke be kifeje közmondá bo felvi