13660.htm

CÍMSZÓ: Oblath

SZEMÉLYNÉV: Oblath Richárd

SZÓCIKK: "Obláth Richárd*, matematikus, tanár, szül. Versecen 1882. A budapesti egyetemen tanult és miután bölcsészetdoktori és tanári oklevelet szerzett, az V. ker. áll. főreáliskola tanára lett. Munkatársa több magyar és külföldi matematikai folyóiratnak. Önállóan megjelent főbb munkái: Az alkoholizmus élettani és etikai hatásai (1904); Merőleges szerkesztése vonalzóval és etalonnal (1909). "


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3660. címszó a lexikon => 657. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13660.htm

CÍMSZÓ: Oblath

SZEMÉLYNÉV: Oblath Richárd

SZÓCIKK: Obláth Richárd*, matematikus, tanár, szül. Versecen 1882. A budapesti egyetemen tanult és miután bölcsészetdoktori és tanári oklevelet szerzett, az V. ker. áll. főreáliskola tanára lett. Munkatársa több magyar és külföldi matematikai folyóiratnak. Önállóan megjelent főbb munkái: Az alkoholizmus élettani és etikai hatásai 1904 ; Merőleges szerkesztése vonalzóval és etalonnal 1909 .

13660.ht

CÍMSZÓ Oblat

SZEMÉLYNÉV Oblat Richár

SZÓCIKK Oblát Richárd* matematikus tanár szül Versece 1882 budapest egyeteme tanul é miutá bölcsészetdoktor é tanár oklevele szerzett a V ker áll főreáliskol tanár lett Munkatárs töb magya é külföld matematika folyóiratnak Önállóa megjelen főb munkái A alkoholizmu élettan é etika hatása 190 Merőlege szerkesztés vonalzóva é etalonna 190

13660.h

CÍMSZ Obla

SZEMÉLYNÉ Obla Richá

SZÓCIK Oblá Richárd matematiku taná szü Versec 188 budapes egyetem tanu miut bölcsészetdokto taná oklevel szerzet ke ál főreálisko taná let Munkatár tö magy külföl matematik folyóiratna Önálló megjele fő munká alkoholizm életta etik hatás 19 Merőleg szerkeszté vonalzóv etalonn 19

13660.

CÍMS Obl

SZEMÉLYN Obl Rich

SZÓCI Obl Richár matematik tan sz Verse 18 budape egyete tan miu bölcsészetdokt tan okleve szerze k á főreálisk tan le Munkatá t mag külfö matemati folyóiratn Önáll megjel f munk alkoholiz élett eti hatá 1 Merőle szerkeszt vonalzó etalon 1

13660

CÍM Ob

SZEMÉLY Ob Ric

SZÓC Ob Richá matemati ta s Vers 1 budap egyet ta mi bölcsészetdok ta oklev szerz főreális ta l Munkat ma külf matemat folyóirat Önál megje mun alkoholi élet et hat Meről szerkesz vonalz etalo

1366

CÍ O

SZEMÉL O Ri

SZÓ O Rich matemat t Ver buda egye t m bölcsészetdo t okle szer főreáli t Munka m kül matema folyóira Öná megj mu alkohol éle e ha Merő szerkes vonal etal