13664.htm

CÍMSZÓ: Óchélnefes

SZÓCIKK: "Óchélnefes (h.). Szó szerint: lelket emésztő. Átvitt értelemben feltétlen szükségességet jelent. Ebben az értelemben használják, mikor különbséget tesznek a szombat és ünnepnap szentsége között. Az ünnep szentsége csak annyival kisebb, mint a szombaté, hogy a munka tilalma szűkebb körben mozog és nem vonatkozik olyan dolgokra, amelyek feltétlenül szükségesek; szombaton ellenben még a feltétlenül szükséges munka is tiltva van. "


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3664. címszó a lexikon => 659. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13664.htm

CÍMSZÓ: Óchélnefes

SZÓCIKK: Óchélnefes h. . Szó szerint: lelket emésztő. Átvitt értelemben feltétlen szükségességet jelent. Ebben az értelemben használják, mikor különbséget tesznek a szombat és ünnepnap szentsége között. Az ünnep szentsége csak annyival kisebb, mint a szombaté, hogy a munka tilalma szűkebb körben mozog és nem vonatkozik olyan dolgokra, amelyek feltétlenül szükségesek; szombaton ellenben még a feltétlenül szükséges munka is tiltva van.

13664.ht

CÍMSZÓ Óchélnefe

SZÓCIKK Óchélnefe h Sz szerint lelke emésztő Átvit értelembe feltétle szükségessége jelent Ebbe a értelembe használják miko különbsége teszne szomba é ünnepna szentség között A ünne szentség csa annyiva kisebb min szombaté hog munk tilalm szűkeb körbe mozo é ne vonatkozi olya dolgokra amelye feltétlenü szükségesek szombato ellenbe mé feltétlenü szüksége munk i tiltv van

13664.h

CÍMSZ Óchélnef

SZÓCIK Óchélnef S szerin lelk emészt Átvi értelemb feltétl szükségesség jelen Ebb értelemb használjá mik különbség teszn szomb ünnepn szentsé közöt ünn szentsé cs annyiv kiseb mi szombat ho mun tilal szűke körb moz n vonatkoz oly dolgokr amely feltétlen szükségese szombat ellenb m feltétlen szükség mun tilt va

13664.

CÍMS Óchélne

SZÓCI Óchélne szeri lel emész Átv értelem feltét szükségessé jele Eb értelem használj mi különbsé tesz szom ünnep szents közö ün szents c annyi kise m szomba h mu tila szűk kör mo vonatko ol dolgok amel feltétle szükséges szomba ellen feltétle szüksé mu til v

13664

CÍM Óchéln

SZÓC Óchéln szer le emés Át értele felté szükségess jel E értele használ m különbs tes szo ünne szent köz ü szent anny kis szomb m til szű kö m vonatk o dolgo ame feltétl szüksége szomb elle feltétl szüks m ti

1366

CÍ Óchél

SZÓ Óchél sze l emé Á értel felt szükséges je értel haszná különb te sz ünn szen kö szen ann ki szom ti sz k vonat dolg am feltét szükség szom ell feltét szük t