13677.htm

CÍMSZÓ: Ólom habó

SZÓCIKK: Ólom habó (h.). Túlvilág, tágabb értelemben a túlvilági üdvösség, amelyben csak azok részesülnek, akik a földön tiszta, bűntelen életet éltek, jót cselekedtek, vagy bűnüket őszinte megbánással levezekelték. A túlvilági üdvösség fogalma csak a Biblia után való korban alakult ki


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3677. címszó a lexikon => 662. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13677.htm

CÍMSZÓ: Ólom habó

SZÓCIKK: Ólom habó h. . Túlvilág, tágabb értelemben a túlvilági üdvösség, amelyben csak azok részesülnek, akik a földön tiszta, bűntelen életet éltek, jót cselekedtek, vagy bűnüket őszinte megbánással levezekelték. A túlvilági üdvösség fogalma csak a Biblia után való korban alakult ki

13677.ht

CÍMSZÓ Ólo hab

SZÓCIKK Ólo hab h Túlvilág tágab értelembe túlvilág üdvösség amelybe csa azo részesülnek aki földö tiszta bűntele élete éltek jó cselekedtek vag bűnüke őszint megbánássa levezekelték túlvilág üdvössé fogalm csa Bibli utá val korba alakul k

13677.h

CÍMSZ Ól ha

SZÓCIK Ól ha Túlvilá tága értelemb túlvilá üdvössé amelyb cs az részesülne ak föld tiszt bűntel élet élte j cselekedte va bűnük őszin megbánáss levezekelté túlvilá üdvöss fogal cs Bibl ut va korb alaku

13677.

CÍMS Ó h

SZÓCI Ó h Túlvil tág értelem túlvil üdvöss amely c a részesüln a föl tisz bűnte éle élt cselekedt v bűnü őszi megbánás levezekelt túlvil üdvös foga c Bib u v kor alak

13677

CÍM

SZÓC Túlvi tá értele túlvi üdvös amel részesül fö tis bűnt él él cseleked bűn ősz megbáná levezekel túlvi üdvö fog Bi ko ala

1367SZÓ Túlv t értel túlv üdvö ame részesü f ti bűn é é cseleke bű ős megbán levezeke túlv üdv fo B k al