13684.htm

CÍMSZÓ: Ónész

SZÓCIKK: Ónész (h.). Magyarul: akadály, kényszer. A vis major fogalmát fedi a héber nyelvben. E fogalom alá tartozik a kényszerítéssel megkeresztelt zsidók (marannoszok) helyzete is. Ilyen kényszerhelyzetek állhatnak elő eskünél, fogadalomnál, házasságnál és válásnál, vétel- és eladásnál is, amelyek a talmudi jogrendszerben enyhébb megítélés alá esnek, mint az önként elkövetett cselekedetek.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3684. címszó a lexikon => 662. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13684.htm

CÍMSZÓ: Ónész

SZÓCIKK: Ónész h. . Magyarul: akadály, kényszer. A vis major fogalmát fedi a héber nyelvben. E fogalom alá tartozik a kényszerítéssel megkeresztelt zsidók marannoszok helyzete is. Ilyen kényszerhelyzetek állhatnak elő eskünél, fogadalomnál, házasságnál és válásnál, vétel- és eladásnál is, amelyek a talmudi jogrendszerben enyhébb megítélés alá esnek, mint az önként elkövetett cselekedetek.

13684.ht

CÍMSZÓ Ónés

SZÓCIKK Ónés h Magyarul akadály kényszer vi majo fogalmá fed hébe nyelvben fogalo al tartozi kényszerítésse megkeresztel zsidó marannoszo helyzet is Ilye kényszerhelyzete állhatna el eskünél fogadalomnál házasságná é válásnál vétel é eladásná is amelye talmud jogrendszerbe enyhéb megítélé al esnek min a önkén elkövetet cselekedetek

13684.h

CÍMSZ Óné

SZÓCIK Óné Magyaru akadál kénysze v maj fogalm fe héb nyelvbe fogal a tartoz kényszerítéss megkereszte zsid marannosz helyze i Ily kényszerhelyzet állhatn e esküné fogadalomná házasságn válásná véte eladásn i amely talmu jogrendszerb enyhé megítél a esne mi önké elkövete cselekedete

13684.

CÍMS Ón

SZÓCI Ón Magyar akadá kénysz ma fogal f hé nyelvb foga tarto kényszerítés megkereszt zsi marannos helyz Il kényszerhelyze állhat eskün fogadalomn házasság válásn vét eladás amel talm jogrendszer enyh megíté esn m önk elkövet cselekedet

13684

CÍM Ó

SZÓC Ó Magya akad kénys m foga h nyelv fog tart kényszeríté megkeresz zs maranno hely I kényszerhelyz állha eskü fogadalom házassá válás vé eladá ame tal jogrendsze eny megít es ön elköve cselekede

1368SZÓ Magy aka kény fog nyel fo tar kényszerít megkeres z marann hel kényszerhely állh esk fogadalo házass válá v elad am ta jogrendsz en megí e ö elköv cseleked