13687.htm

CÍMSZÓ: Önkéntesek

SZÓCIKK: Önkéntesek, akik a maguk akaratából vállalkoznak katonai szolgálatra. A magyar zsidók legelőször az I. Napóleon ellen vívott harcokban, aztán tömegesebben az 1848. szabadságharcban vállaltak önkéntes katonai szolgálatot. L. Zsidó honvédek és Szabadságharc.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3687. címszó a lexikon => 662. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13687.htm

CÍMSZÓ: Önkéntesek

SZÓCIKK: Önkéntesek, akik a maguk akaratából vállalkoznak katonai szolgálatra. A magyar zsidók legelőször az I. Napóleon ellen vívott harcokban, aztán tömegesebben az 1848. szabadságharcban vállaltak önkéntes katonai szolgálatot. L. Zsidó honvédek és Szabadságharc.

13687.ht

CÍMSZÓ Önkéntese

SZÓCIKK Önkéntesek aki magu akaratábó vállalkozna katona szolgálatra magya zsidó legelőszö a I Napóleo elle vívot harcokban aztá tömegesebbe a 1848 szabadságharcba vállalta önkénte katona szolgálatot L Zsid honvéde é Szabadságharc

13687.h

CÍMSZ Önkéntes

SZÓCIK Önkéntese ak mag akaratáb vállalkozn katon szolgálatr magy zsid legelősz Napóle ell vívo harcokba azt tömegesebb 184 szabadságharcb vállalt önként katon szolgálato Zsi honvéd Szabadsághar

13687.

CÍMS Önkénte

SZÓCI Önkéntes a ma akaratá vállalkoz kato szolgálat mag zsi legelős Napól el vív harcokb az tömegeseb 18 szabadságharc vállal önkén kato szolgálat Zs honvé Szabadságha

13687

CÍM Önként

SZÓC Önkénte m akarat vállalko kat szolgála ma zs legelő Napó e ví harcok a tömegese 1 szabadsághar válla önké kat szolgála Z honv Szabadságh

1368

CÍ Önkén

SZÓ Önként akara vállalk ka szolgál m z legel Nap v harco tömeges szabadságha váll önk ka szolgál hon Szabadság