13688.htm

CÍMSZÓ: Önkény

SZÓCIKK: Önkény, olyan elhatározás, amelyet külső kényszerítés nélkül bont ki magából az akarat és a jogon, törvényen és az ész természetes követelésein túlteszi magát. Még a törvény is önkényes, ha azt nem az arra hivatott alkotmányos törvényhozás alkotta meg. Az önkény sokféle formája alatt szenvedett az alkotmányos kormányzás behozataláig a zsidóság, a középkorban és az alkotmányos élet kezdetéig Magyarországon is, mert a zsidókra vonatkozó törvények megalkotásában az abszolutizmus törvényhozása ritkán érvényesítette a józan ész természetes követeléseit.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3688. címszó a lexikon => 662. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13688.htm

CÍMSZÓ: Önkény

SZÓCIKK: Önkény, olyan elhatározás, amelyet külső kényszerítés nélkül bont ki magából az akarat és a jogon, törvényen és az ész természetes követelésein túlteszi magát. Még a törvény is önkényes, ha azt nem az arra hivatott alkotmányos törvényhozás alkotta meg. Az önkény sokféle formája alatt szenvedett az alkotmányos kormányzás behozataláig a zsidóság, a középkorban és az alkotmányos élet kezdetéig Magyarországon is, mert a zsidókra vonatkozó törvények megalkotásában az abszolutizmus törvényhozása ritkán érvényesítette a józan ész természetes követeléseit.

13688.ht

CÍMSZÓ Önkén

SZÓCIKK Önkény olya elhatározás amelye küls kényszeríté nélkü bon k magábó a akara é jogon törvénye é a és természete követelései túltesz magát Mé törvén i önkényes h az ne a arr hivatot alkotmányo törvényhozá alkott meg A önkén sokfél formáj alat szenvedet a alkotmányo kormányzá behozatalái zsidóság középkorba é a alkotmányo éle kezdetéi Magyarországo is mer zsidókr vonatkoz törvénye megalkotásába a abszolutizmu törvényhozás ritká érvényesített józa és természete követeléseit

13688.h

CÍMSZ Önké

SZÓCIK Önkén oly elhatározá amely kül kényszerít nélk bo magáb akar jogo törvény é természet követelése túltes magá M törvé önkénye a n ar hivato alkotmány törvényhoz alkot me önké sokfé formá ala szenvede alkotmány kormányz behozatalá zsidósá középkorb alkotmány él kezdeté Magyarország i me zsidók vonatko törvény megalkotásáb abszolutizm törvényhozá ritk érvényesítet józ é természet követelései

13688.

CÍMS Önk

SZÓCI Önké ol elhatároz amel kü kényszerí nél b magá aka jog törvén természe követelés túlte mag törv önkény a hivat alkotmán törvényho alko m önk sokf form al szenved alkotmán kormány behozatal zsidós középkor alkotmán é kezdet Magyarorszá m zsidó vonatk törvén megalkotásá abszolutiz törvényhoz rit érvényesíte jó természe követelése

13688

CÍM Ön

SZÓC Önk o elhatáro ame k kényszer né mag ak jo törvé termész követelé túlt ma tör önkén hiva alkotmá törvényh alk ön sok for a szenve alkotmá kormán behozata zsidó középko alkotmá kezde Magyarorsz zsid vonat törvé megalkotás abszoluti törvényho ri érvényesít j termész követelés

1368

CÍ Ö

SZÓ Ön elhatár am kénysze n ma a j törv termés követel túl m tö önké hiv alkotm törvény al ö so fo szenv alkotm kormá behozat zsid középk alkotm kezd Magyarors zsi vona törv megalkotá abszolut törvényh r érvényesí termés követelé