13693.htm

CÍMSZÓ: Ónóó

SZÓCIKK: Ónóó (h). Magyarul: nyomorgatás. A talmudi felfogás nyomorgatásnak minősíti, ha valaki visszaél a másik tájékozatlanságával és jóhiszeműségével, vagy ha szorult helyzetét illetéktelen haszonszerzésre használja fel. De nem csak pénzügyleteknél állhat elő az Ó. esete, hanem közönséges beszélgetésnél is. Ha valaki árura alkuszik, mikor nincs is szándékában, hogy azt megvegye, az Ó. bűnét követi el. Az árdrágítás szintén az Ó. fogalma alá esik, és szigorúan tiltva van.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3693. címszó a lexikon => 663. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13693.htm

CÍMSZÓ: Ónóó

SZÓCIKK: Ónóó h . Magyarul: nyomorgatás. A talmudi felfogás nyomorgatásnak minősíti, ha valaki visszaél a másik tájékozatlanságával és jóhiszeműségével, vagy ha szorult helyzetét illetéktelen haszonszerzésre használja fel. De nem csak pénzügyleteknél állhat elő az Ó. esete, hanem közönséges beszélgetésnél is. Ha valaki árura alkuszik, mikor nincs is szándékában, hogy azt megvegye, az Ó. bűnét követi el. Az árdrágítás szintén az Ó. fogalma alá esik, és szigorúan tiltva van.

13693.ht

CÍMSZÓ Ónó

SZÓCIKK Ónó Magyarul nyomorgatás talmud felfogá nyomorgatásna minősíti h valak visszaé mási tájékozatlanságáva é jóhiszeműségével vag h szorul helyzeté illetéktele haszonszerzésr használj fel D ne csa pénzügyletekné állha el a Ó esete hane közönsége beszélgetésné is H valak árur alkuszik miko ninc i szándékában hog az megvegye a Ó bűné követ el A árdrágítá szinté a Ó fogalm al esik é szigorúa tiltv van

13693.h

CÍMSZ Ón

SZÓCIK Ón Magyaru nyomorgatá talmu felfog nyomorgatásn minősít vala vissza más tájékozatlanságáv jóhiszeműségéve va szoru helyzet illetéktel haszonszerzés használ fe n cs pénzügyletekn állh e eset han közönség beszélgetésn i vala áru alkuszi mik nin szándékába ho a megvegy bűn köve e árdrágít szint fogal a esi szigorú tilt va

13693.

CÍMS Ó

SZÓCI Ó Magyar nyomorgat talm felfo nyomorgatás minősí val vissz má tájékozatlanságá jóhiszeműségév v szor helyze illetékte haszonszerzé haszná f c pénzügyletek áll ese ha közönsé beszélgetés val ár alkusz mi ni szándékáb h megveg bű köv árdrágí szin foga es szigor til v

13693

CÍM

SZÓC Magya nyomorga tal felf nyomorgatá minős va viss m tájékozatlanság jóhiszeműségé szo helyz illetékt haszonszerz haszn pénzügylete ál es h közöns beszélgeté va á alkus m n szándéká megve b kö árdrág szi fog e szigo ti

1369SZÓ Magy nyomorg ta fel nyomorgat minő v vis tájékozatlansá jóhiszeműség sz hely illeték haszonszer hasz pénzügylet á e közön beszélget v alku szándék megv k árdrá sz fo szig t