13696.htm

CÍMSZÓ: Oppenheim

SZEMÉLYNÉV: Oppenheim Simon

SZÓCIKK: O. Simon ben Dávid, pesti rabbi, szül. Kromauban (Morvaország) 1753., megh. Pesten 1851 jan. 24. Prágában tanult s ugyanott publikálta Ammud ha-Sáchár c. művét (1789), amely azonban nem más, mint Lindán, Résisz Limudim c. geográfiai munkájának kivonatolása. Másik könyve Nézer ha-Kódes (Buda 1831), Jekutiél Anau Maalósz Midósz (Cremona 1556) c. művét tartalmazza. Egyéb művei: Har ha-Karmel (1812). Landau Ezekiel prágai főrabbi O.-t megrótta hangzatos könyvcímeiért. O. nem a német hasonnevű előkelő zsidó család leszármazottja volt, hanem apósának, O. Lőb freistadti rabbinak nevét vette fel.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3696. címszó a lexikon => 663. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13696.htm

CÍMSZÓ: Oppenheim

SZEMÉLYNÉV: Oppenheim Simon

SZÓCIKK: O. Simon ben Dávid, pesti rabbi, szül. Kromauban Morvaország 1753., megh. Pesten 1851 jan. 24. Prágában tanult s ugyanott publikálta Ammud ha-Sáchár c. művét 1789 , amely azonban nem más, mint Lindán, Résisz Limudim c. geográfiai munkájának kivonatolása. Másik könyve Nézer ha-Kódes Buda 1831 , Jekutiél Anau Maalósz Midósz Cremona 1556 c. művét tartalmazza. Egyéb művei: Har ha-Karmel 1812 . Landau Ezekiel prágai főrabbi O.-t megrótta hangzatos könyvcímeiért. O. nem a német hasonnevű előkelő zsidó család leszármazottja volt, hanem apósának, O. Lőb freistadti rabbinak nevét vette fel.

13696.ht

CÍMSZÓ Oppenhei

SZEMÉLYNÉV Oppenhei Simo

SZÓCIKK O Simo be Dávid pest rabbi szül Kromauba Morvaorszá 1753. megh Peste 185 jan 24 Prágába tanul ugyanot publikált Ammu ha-Sáchá c művé 178 amel azonba ne más min Lindán Résis Limudi c geográfia munkájána kivonatolása Mási könyv Néze ha-Kóde Bud 183 Jekutié Ana Maalós Midós Cremon 155 c művé tartalmazza Egyé művei Ha ha-Karme 181 Landa Ezekie prága főrabb O.- megrótt hangzato könyvcímeiért O ne néme hasonnev előkel zsid csalá leszármazottj volt hane apósának O Lő freistadt rabbina nevé vett fel

13696.h

CÍMSZ Oppenhe

SZEMÉLYNÉ Oppenhe Sim

SZÓCIK Sim b Dávi pes rabb szü Kromaub Morvaorsz 1753 meg Pest 18 ja 2 Prágáb tanu ugyano publikál Amm ha-Sách műv 17 ame azonb n má mi Lindá Rési Limud geográfi munkáján kivonatolás Más köny Néz ha-Kód Bu 18 Jekuti An Maaló Midó Cremo 15 műv tartalmazz Egy műve H ha-Karm 18 Land Ezeki prág főrab O. megrót hangzat könyvcímeiér n ném hasonne előke zsi csal leszármazott vol han apósána L freistad rabbin nev vet fe

13696.

CÍMS Oppenh

SZEMÉLYN Oppenh Si

SZÓCI Si Dáv pe rab sz Kromau Morvaors 175 me Pes 1 j Prágá tan ugyan publiká Am ha-Sác mű 1 am azon m m Lind Rés Limu geográf munkájá kivonatolá Má kön Né ha-Kó B 1 Jekut A Maal Mid Crem 1 mű tartalmaz Eg műv ha-Kar 1 Lan Ezek prá főra O megró hangza könyvcímeié né hasonn elők zs csa leszármazot vo ha apósán freista rabbi ne ve f

13696

CÍM Oppen

SZEMÉLY Oppen S

SZÓC S Dá p ra s Kroma Morvaor 17 m Pe Prág ta ugya publik A ha-Sá m a azo Lin Ré Lim geográ munkáj kivonatol M kö N ha-K Jeku Maa Mi Cre m tartalma E mű ha-Ka La Eze pr főr megr hangz könyvcímei n hason elő z cs leszármazo v h apósá freist rabb n v

1369

CÍ Oppe

SZEMÉL Oppe

SZÓ D r Krom Morvao 1 P Prá t ugy publi ha-S az Li R Li geogr munká kivonato k ha- Jek Ma M Cr tartalm m ha-K L Ez p fő meg hang könyvcíme haso el c leszármaz após freis rab