13703.htm

CÍMSZÓ: Orbán

SZEMÉLYNÉV: Orbán Dezső

SZÓCIKK: Orbán Dezső*, festő, szül. Győrben 1884. A Nyolcak kiállításain, mint e társaság legkevésbé forradalmi tagja tűnt föl dekoratív csendéleteivel és aktkompozícióival. Fiatalos törekvései még jobban lehiggadtak a háború után festett tájképein és erősen lefokozott színekben tartott párisi és franciaországi városképein. Több gyűjteményes kiállítást rendezett. Kiállított Kölnben, Berlinben és Bécsben is.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3703. címszó a lexikon => 665. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13703.htm

CÍMSZÓ: Orbán

SZEMÉLYNÉV: Orbán Dezső

SZÓCIKK: Orbán Dezső*, festő, szül. Győrben 1884. A Nyolcak kiállításain, mint e társaság legkevésbé forradalmi tagja tűnt föl dekoratív csendéleteivel és aktkompozícióival. Fiatalos törekvései még jobban lehiggadtak a háború után festett tájképein és erősen lefokozott színekben tartott párisi és franciaországi városképein. Több gyűjteményes kiállítást rendezett. Kiállított Kölnben, Berlinben és Bécsben is.

13703.ht

CÍMSZÓ Orbá

SZEMÉLYNÉV Orbá Dezs

SZÓCIKK Orbá Dezső* festő szül Győrbe 1884 Nyolca kiállításain min társasá legkevésb forradalm tagj tűn fö dekoratí csendéleteive é aktkompozícióival Fiatalo törekvése mé jobba lehiggadta hábor utá festet tájképei é erőse lefokozot színekbe tartot páris é franciaország városképein Töb gyűjteménye kiállítás rendezett Kiállítot Kölnben Berlinbe é Bécsbe is

13703.h

CÍMSZ Orb

SZEMÉLYNÉ Orb Dez

SZÓCIK Orb Dezső fest szü Győrb 188 Nyolc kiállításai mi társas legkevés forradal tag tű f dekorat csendéleteiv aktkompozícióiva Fiatal törekvés m jobb lehiggadt hábo ut feste tájképe erős lefokozo színekb tarto pári franciaorszá városképei Tö gyűjtemény kiállítá rendezet Kiállíto Kölnbe Berlinb Bécsb i

13703.

CÍMS Or

SZEMÉLYN Or De

SZÓCI Or Dezs fes sz Győr 18 Nyol kiállítása m társa legkevé forrada ta t dekora csendéletei aktkompozícióiv Fiata törekvé job lehiggad háb u fest tájkép erő lefokoz színek tart pár franciaorsz városképe T gyűjtemén kiállít rendeze Kiállít Kölnb Berlin Bécs

13703

CÍM O

SZEMÉLY O D

SZÓC O Dez fe s Győ 1 Nyo kiállítás társ legkev forrad t dekor csendélete aktkompozíciói Fiat törekv jo lehigga há fes tájké er lefoko színe tar pá franciaors városkép gyűjtemé kiállí rendez Kiállí Köln Berli Béc

1370SZEMÉL

SZÓ De f Gy Ny kiállítá tár legke forra deko csendélet aktkompozíció Fia törek j lehigg h fe tájk e lefok szín ta p franciaor városké gyűjtem kiáll rende Kiáll Köl Berl Bé