13706.htm

CÍMSZÓ: Orkutai vérvád

SZÓCIKK: országgyülés örökre eltörölt. A mártírhalált halt Lefkovits «Joszef ben Jicchok hakodes» nevét, mint a hit és igazság vértanújáét, az eperjesi zsinagógában mind a mai napig megemlítik a Hazkára, a halottakról való megemlékezés során. (V. ö. Eötvös Károly, «A nagy per» c. könyvét és Eibenschütz Márkus cikkét az Ungarlandische Jüdische Zeitungban 1911.)


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3706. címszó a lexikon => 666. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13706.htm

CÍMSZÓ: Orkutai vérvád

SZÓCIKK: országgyülés örökre eltörölt. A mártírhalált halt Lefkovits Joszef ben Jicchok hakodes nevét, mint a hit és igazság vértanújáét, az eperjesi zsinagógában mind a mai napig megemlítik a Hazkára, a halottakról való megemlékezés során. V. ö. Eötvös Károly, A nagy per c. könyvét és Eibenschütz Márkus cikkét az Ungarlandische Jüdische Zeitungban 1911.

13706.ht

CÍMSZÓ Orkuta vérvá

SZÓCIKK országgyülé örökr eltörölt mártírhalál hal Lefkovit Josze be Jiccho hakode nevét min hi é igazsá vértanújáét a eperjes zsinagógába min ma napi megemlíti Hazkára halottakró val megemlékezé során V ö Eötvö Károly nag pe c könyvé é Eibenschüt Márku cikké a Ungarlandisch Jüdisch Zeitungba 1911

13706.h

CÍMSZ Orkut vérv

SZÓCIK országgyül örök eltöröl mártírhalá ha Lefkovi Josz b Jicch hakod nevé mi h igazs vértanújáé eperje zsinagógáb mi m nap megemlít Hazkár halottakr va megemlékez sorá Eötv Károl na p könyv Eibenschü Márk cikk Ungarlandisc Jüdisc Zeitungb 191

13706.

CÍMS Orku vér

SZÓCI országgyü örö eltörö mártírhal h Lefkov Jos Jicc hako nev m igaz vértanújá eperj zsinagógá m na megemlí Hazká halottak v megemléke sor Eöt Káro n köny Eibensch Már cik Ungarlandis Jüdis Zeitung 19

13706

CÍM Ork vé

SZÓC országgy ör eltör mártírha Lefko Jo Jic hak ne iga vértanúj eper zsinagóg n megeml Hazk halotta megemlék so Eö Kár kön Eibensc Má ci Ungarlandi Jüdi Zeitun 1

1370

CÍ Or v

SZÓ országg ö eltö mártírh Lefk J Ji ha n ig vértanú epe zsinagó megem Haz halott megemlé s E Ká kö Eibens M c Ungarland Jüd Zeitu